Tổng Kết Chương Trình Hỗ Trợ Hội Thảo Tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam TP. HCM (C260)

Đã đọc: 528           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Sáng ngày 10/01/2021, tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM (cơ sở 2) đã long trọng diễn ra Hội thảo “Phật giáo vùng Nam bộ: Sự hình thành và phát triển”. Với sứ mệnh hộ trì Chánh pháp, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) được hoan hỷ cúng dường một phần nhỏ tịnh tài và tịnh lực vào sự thành công của buổi lễ với tổng kinh phí gần 612 triệu đồng.

 

Tổng tịnh tài đóng góp:               611.886.000 đồng

Tổng chi phí của chương trình:     611.886.000 đồng

Số lượt đóng góp:                                       16 lượt

Sáng ngày 10/01/2021, tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM (cơ sở 2) đã long trọng diễn ra Hội thảo “Phật giáo vùng Nam bộ: Sự hình thành và phát triển”. Đây là hội thảo do Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức với mục đích làm rõ các giai đoạn lịch sử của quá trình truyền bá, lan tỏa, phát triển và tiếp biến văn hóa của Phật giáo trong đời sống tinh thần và xã hội của các cộng đồng tộc người Việt, Hoa, Khmer ở Nam Bộ. Với sứ mệnh hộ trì Chánh pháp, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) được hoan hỷ cúng dường một phần nhỏ tịnh tài và tịnh lực vào sự thành công của buổi lễ với tổng kinh phí gần 612 triệu đồng.

Hội thảo thu hút hơn 200 học giả là các nhân sĩ trí thức, nhà quản lý, chư tôn đức, Tăng, Ni, Phật tử trong cả nước tham dự với 118 bài tham luận được tuyển chọn. Trong suốt thời gian diễn ra hội thảo các đại biểu đã tham gia trình bày, thảo luận xoay quanh các vấn đề: Phật giáo vùng Nam bộ: Sự hình thành và phát triển; Phật giáo vùng Nam bộ trong thế kỷ XX; Các hệ phái Phật giáo và tôn giáo mới tại vùng Nam bộ; Phật giáo Nam tông tại vùng Nam bộ; Phật giáo các tỉnh và thành phố tại vùng Nam bộ. 

Trong dịp đặc biệt này, Quỹ ĐPNN được giao phó nhiệm vụ in ấn tài liệu, sách dùng cho hội thảo; chi trả nhuận bút và thuyết trình cho các học giả; chi trả thù lao của Ban Biên tập, phản biện, Chủ tọa Đoàn, Thư ký; chi phí mời báo đài; vé máy bay cho một số học giả ở xa, ... Bên cạnh đó, đội ngũ phụng sự viên đã tích cực phụng sự cho chương trình trước, trong và sau hội thảo như: đón - đưa quý đại biểu đến Học viện, biểu diễn văn nghệ, phục vụ 05 phòng hội thảo chuyên đề, dọn dẹp sau khi hội thảo kết thúc.

Bên dưới là một số ấn phẩm được Quỹ ĐPNN in ấn cúng dường buổi hội thảo như sau:

STT

TÊN ẤN PHẨM

SỐ LƯỢNG 

1

Phật giáo vùng Nam bộ: Sự hình thành và phát triển

2.000 quyển

2

Phật giáo vùng Nam bộ trong thế kỷ XX

2.000 quyển

3

Các hệ phái Phật giáo và tôn giáo mới tại vùng Nam bộ

2.000 quyển

4

Phật giáo Nam tông tại vùng Nam bộ 

2.000 quyển

5

Phật giáo các tỉnh và thành phố tại vùng Nam bộ

2.000 quyển

6

Lịch bàn Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM

5.000 quyển

7

Túi vải hội thảo

2.000 cái

 Kết thúc chương trình “Hỗ trợ hội thảo tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. HCM” (C260), Quỹ ĐPNN đã nhận được 15 lượt đóng góp với số tịnh tài lên 366,6 triệu đồng. Phần kinh phí còn thiếu (hơn 245 triệu đồng) được trích từ chương trình “Ấn tống Sách Giáo khoa cho 33 trường trung cấp Phật học” giai đoạn 5 (C84-5). Thay mặt Ban tổ chức chương trình, Quỹ ĐPNN xin tri ân, cảm niệm công đức hỗ trợ của quý mạnh thường quân, quý phụng sự viên. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo phù hộ cho quý vị cùng quý quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, lòng từ bi luôn rộng mở để tiếp tục đồng hành cùng Quỹ ĐPNN trong những Phật sự, thiện sự tiếp theo.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!   

Kính mời quý vị xem báo cáo chi tiết của chương trình ở bảng sau:

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH
HỘI THẢO PHẬT GIÁO VÙNG NAM BỘ (C260)
TP. HCM, Ngày 10 tháng 01 năm 2021
Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình
STT Diễn giải ĐVT Số lượng Trị giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú Ngày chi
1 Phật giáo vùng Nam Bộ - sự hình thành và phát triển Quyển 2.000 25.800 51.600.000   05/02/2021
2 Phật giáo vùng Nam Bộ trong thế kỷ XX Quyển 2.000 26.900 53.800.000   05/02/2021
3 Các hệ phái Phật giáo Quyển 2.000 25.200 50.400.000   05/02/2021
4 Phật giáo các tỉnh và thành phố Quyển 2.000 29.900 59.800.000   05/02/2021
5 Phật giáo Nam tông tại vùng Nam bộ Quyển 2.000 24.600 49.200.000   05/02/2021
6 Lịch bàn Học viện PGVN tại TP.HCM Quyển 5.000 21.800 109.000.000   26/01/2021
7 Túi vải hội thảo Cái 2.000 7.000 14.000.000    
8 GPXB Lịch bàn 2021 (Học viện PGVN)       1.000.000   31/12/2020
9 GPXB Phật giáo vùng Nam Bộ: Sự hình thành và phát triển       2.500.000   31/12/2020
10 GPXB Phật giáo vùng Nam Bộ trong thế kỷ XX       2.500.000   31/12/2020
11 GPXB Phật giáo các tỉnh và thành phố tại vùng Nam Bộ       2.500.000   31/12/2020
12 GPXB Các hệ phái Phật giáo và tôn giáo mới tại vùng Nam Bộ       2.500.000   31/12/2020
13 GPXB Phật giáo Nam tông tại vùng Nam Bộ       2.500.000   31/12/2020
14 Phí thiết kế 5 bìa sách Phật giáo vùng Nam bộ       5.000.000   31/12/2020
15 Phiếu điểm HVPGVN Tờ 3.000 1.400 4.200.000   26/01/2021
16 Phiếu điểm HVPGVN Tờ 6.000 650 3.900.000   26/01/2021
17 Phiếu điểm HVPGVN Tờ 3.000 1.000 3.000.000   26/01/2021
18 Nhuận Bút Bài Viết       81.300.000   26/01/2021
19 Nhuận Bút Và Thuyết Trình Cho Học Giả - Hội Thảo Phật Giáo Vùng Nam Bộ Phần 10 1.000.000 10.000.000   10/01/2021
20 Chi Phí Điện Thoại, Văn Phòng Phẩm       1.000.000   28/01/2021
21 Thù Lao Ban Biên Tập (bổ Sung)       9.000.000   28/01/2021
22 Thù Lao Biên Tập, Phản Biện       28.600.000   28/01/2021
23 Thù Lao Thư Ký       2.700.000   28/01/2021
24 Thù Lao Chủ Tọa Đoàn       4.000.000   28/01/2021
25 Thù Lao Ban Hậu Cần       2.500.000   28/01/2021
26 Thù Lao Ban Chỉ Đạo, Ban Tổ Chức, Ban Nội Dung       8.500.000   28/01/2021
27 Phí Chuyển Khoản Nhuận Bút 86 Vị       880.000   26/01/2021
28 Bánh Bao Cái 300 10.000 3.000.000   14/01/2021
29 Nước Suối Thùng 14 89.000 1.246.000   12/01/2021
30 Xe 29 Chỗ Xe 1 2.700.000 2.700.000   12/01/2021
31 Xe 45 Chỗ Xe 6 3.000.000 18.000.000   12/01/2021
32 Dây Đeo Thẻ Móc Sắt Cái 100 3.500 350.000   09/01/2021
33 Hỗ Trợ Chi Phí Tham Dự Hội Thảo Phần 1 8.000.000 8.000.000   12/01/2021
34 Công Tác Phí Báo Đài - Hội Thảo Phần 3 150.000 450.000   10/01/2021
35 Công Tác Phí Báo Đài - Hội Thảo Phần 13 300.000 3.900.000   10/01/2021
36 Dây Đeo Thẻ Màu Đỏ Cái 50 2.000 100.000   08/01/2021
37 Dây Đeo Thẻ Màu Xanh Cái 500 1.800 900.000   08/01/2021
38 In Thẻ Đeo Cái 500 1.500 750.000   08/01/2021
39 Chi phí vé khứ hồi hội thảo - Doan Ngoc Chung - HANVJSGNVJHAN       1.320.000   02/01/2021
40 Chi phí vé khứ hồi hội thảo - Nguyen Tat Lan - DADVJSGNVJDAD       1.190.000   05/01/2021
41 Chi phí vé khứ hồi hội thảo - Nguyen Van Tuan - HANVJSGNVNHAN       1.190.000   05/01/2021
42 Chi phí vé khứ hồi hội thảo - Nguyen Van Tuan - HANVJSGNVNHAN       530.000   08/01/2021
43 Chi phí vé khứ hồi hội thảo - Tran Duc Cuong - HANVJSGNVNHAN       1.190.000   05/01/2021
44 Chi phí vé khứ hồi hội thảo - Nguyen Huu Manh - HANVJSGNVNHAN       1.190.000   06/01/2021
  TỔNG       611.886.000 [a]  
               
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình
STT Phương Danh Ngày Ngoại tệ Tỷ giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú Nơi ĐG-Số PCĐ/
Sao kê
1 PTTN       300.000.000    
2 GĐPT Đóa Hoa Vô Ngã 13/01/2021     50.000.000    
3 Mai Thị Phương Hiếu 10/01/2021     5.000.000    
4 Chị Phụng 10/01/2021     2.000.000    
5 Giác Thanh Vi 10/01/2021     2.000.000    
6 Chị Hồng 10/01/2021     1.000.000    
7 Chị Mai 10/01/2021     1.000.000    
8 Giác An Diệu 10/01/2021     1.000.000    
9 Giác Chơn Tâm 10/01/2021     1.000.000    
10 Nguyễn Thị Thanh 10/01/2021     1.000.000    
11 Tâm Huệ 10/01/2021     1.000.000    
12 Chị Thúy 10/01/2021     500.000    
13 Hồ Thị Huệ 10/01/2021     500.000    
14 Ngọc Thanh Thanh 10/01/2021     500.000    
15 Nguyễn Thị Nga 10/01/2021     100.000    
16 Nhận hỗ trợ từ C84-5       245.286.000    
  TỔNG       611.886.000 [b]  
               
C/ Xử lý Quỹ: C1/ Nhận hỗ trợ từ Quỹ Lưu Động: - Thu)"}">[c]=[a]-[b] (Chi > Thu)
               
  Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:  
  A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ  
  E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động  
  T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335  
  U = Đóng góp tại Úc Châu  
  V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)  
  P = Đóng góp qua Paypal  
               
Lưu ý quan trọng:
1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni (C106)
Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng (QAĐH)
Tài khoản Vietcombank 0171003481551 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu (GNVT)
Tài khoản Vietcombank 0071004336891 được dành riêng cho chương trình Ấn tống Thánh điển Phật giáo Việt Nam (C200)
Do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào các tài khoản này chỉ được dùng cho những mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM
Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập