Tổng Kết Chương Trình Cúng Dường “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” Kỳ 9 (C106-9)

Đã đọc: 473           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Hoằng pháp là nghĩa vụ, đồng thời cũng là sứ mệnh thiêng liêng của hàng Tăng sĩ nói riêng và của tất cả những người con Phật nói chung. Ý thức trách nhiệm của hàng cư sĩ trong việc hộ trì Tam bảo, làm cho chánh Pháp được xương minh, từ năm 2017 Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã lập nên chương trình “Quỹ đời sống Tăng Ni”. Qua 8 kỳ vừa qua, Quỹ ĐPNN đã cúng dường, hỗ trợ các trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho các vị Tăng, Ni sinh nội trú đang học tại Học viện PGVN TP.HCM cơ sở Lê Minh Xuân và các trường Trung cấp – Cao đẳng Phật học khác. Trong kỳ thứ 9 này (từ 20/12/2019-20/06/2020) Quỹ ĐPNN đã cúng dường Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân số tịnh tài 960 triệu đồng.

 

Bắt đầu vận động:                           20/12/2019

Kết thúc vận động:                          20/06/2019

Tổng tịnh tài đóng góp:             1.008.946.051 đồng

Tổng chi phí của chương trình:       960.000.000 đồng

Tịnh tài đóng góp vào C106-10:     48.946.051 đồng

Số lượt đóng góp:                            637 lượt

Hoằng pháp là nghĩa vụ, đồng thời cũng là sứ mệnh thiêng liêng của hàng Tăng sĩ nói riêng và của tất cả những người con Phật nói chung. Ý thức trách nhiệm của hàng cư sĩ trong việc hộ trì Tam bảo, làm cho chánh Pháp được xương minh, từ năm 2017 Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) đã lập nên chương trình “Quỹ đời sống Tăng Ni”. Trải qua 8 kỳ, Quỹ ĐPNN đã cúng dường, hỗ trợ các trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho các vị Tăng, Ni sinh nội trú đang học tại Học viện PGVN TP.HCM cơ sở Lê Minh Xuân và các trường Trung cấp – Cao đẳng Phật học khác. Ở kỳ thứ 9 này (từ 20/12/2019-20/06/2020) Quỹ ĐPNN đã cúng dường Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân 960 triệu đồng bao gồm: tịnh tài 600 triệu đồng và 2 bộ tủ gỗ đựng hồ sơ tại văn phòng Học viện trị giá 360 triệu đồng. 

Ngoài số tịnh tài 600 triệu đồng được cúng dường vào ngày 09/06/2020, Quỹ ĐPNN cũng đã phát tâm hiến cúng 2 bộ tủ gỗ đựng hồ sơ. Mỗi bộ tủ có hình chữ L với tổng chiều dài là 9m, chiều cao 2,6m. Hai bộ tủ này được bố trí ở hai bên trong tòa nhà Hành chánh của Học viện cơ sở Lê Minh Xuân.

Các vị Tăng, Ni là hiện thân cụ thể của Tăng bảo - một trong ba ngôi Tam bảo, là chỗ dựa vững chắc cho hải chúng mười phương trên con đường tìm về bờ giác. Ngày nay, tuy Phật bảo không còn hiện hữu nhưng nhờ có sự truyền thừa và xiển dương của các bậc chư tôn, thiền đức mà những lời vàng ngọc của đức Phật vẫn còn tồn tại và đem lại lợi lạc lớn cho khắp chúng sanh. Việc cúng dường “Quỹ đời sống Tăng, Ni” không chỉ là việc làm thể hiện sự biết ơn Tam bảo mà còn là nguồn trợ lực ổn định, lâu dài phục vụ công tác giáo dục Tăng, Ni tài đức, giúp cho nền móng của ngôi nhà chánh pháp được mãi trường tồn và càng thêm vững chãi.

Quỹ ĐPNN chân thành cảm niệm sự phát tâm đóng góp của quý mạnh thường quân, quý Phật từ gần xa. Trên bước đường phụng hành giáo pháp, vai trò hộ trì Tam bảo của quý Phật tử là nguồn trợ lực rất lớn, giúp ánh sáng nhiệm mầu của chư Phật được trường lưu mãi. Quỹ ĐPNN rất mong mỏi quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong đợt cúng dường “Quỹ đời sống Tăng Ni” kỳ 10 sắp tới. Kính chúc quý vị thân khỏe, tâm an, năm phước báu tròn đầy, vạn sự hanh thông, cát tường như ý!

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

Mời quý vị xem báo cáo chi tiết chương trình tại bảng sau:

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH (C106-9)
TP. HCM, Ngày 20 tháng 06 năm 2020
Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình
STT Diễn giải ĐVT Số lượng Trị giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú Ngày chi
1 Cúng dường Quỹ đời sống Tăng Ni       600.000.000   19/6/20
2 Cúng dường tủ đựng hồ sơ tại VP Cơ sở Lê Minh Xuân Bộ 2 180.000.000 360.000.000   Nhiều đợt theo HĐ
  TỔNG       960.000.000 [a]  
               
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình
STT Phương Danh Ngày Ngoại tệ Tỷ giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú Nơi ĐG-Số PCĐ/
Sao kê
1 Xuân Lương ( Đức) 01/02/2020 4000EUR 25.300 101.200.000   A-2002-0014
2 Do Thanh Huong 14/01/2020     50.000.000   D-T20A008
3 Mai Thị Phương Hiếu 04/06/2020     50.000.000   A-2006-0043
4 GĐPT Đóa Hoa Vô Ngã 15/06/2020     30.000.000   A
5 GĐPT Phan Thị Kim Phượng 07/06/2020     15.000.000   T-20F077
6 Ngô Chu Ánh Tuyết 08/01/2020     15.000.000   A
7 Bui Thi Lan 03/02/2020     10.000.000   T-20A503
8 Dam Mai Lan (Giac Phuc Huong) DPNN Ha Noi 12/03/2020     10.000.000   T-20B422
9 Dang Thi Cam Thuy 05/06/2020     10.000.000   D-T20A170
10 Giac Dieu Thanh 16/12/2019     10.000.000   D-T9B110
11 Lê Trung Sơn 01/05/2020     10.000.000   A-C2005-0005
12 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 26/03/2020     10.000.000   D-T20A084
13 Nguyen Thi Hai Ha 15/01/2020     10.000.000   T-20A260
14 Phan Thị Kim Phượng 09/06/2020     10.000.000   E
15 Chơn Huệ Định-Từ Chơn-Từ Mỹ-Chơn Huệ Giải-Hằng Nhã-Hằng Vinh 08/05/2020     8.900.000   A
16 Chơn Huệ Định-Từ Chơn-Từ Mỹ-Chơn Huệ Giải-Hằng Nhã-Hằng Vinh 09/06/2020     7.600.000   A
17 Tôn Ngọc Linh 29/04/2020 400AUD 15.018 6.007.200   A-2004-0336
18 SC Huệ Phổ và cô Lý (USA) 06/06/2020     6.000.000   A
19 Luu Duc Hiep 17/03/2020     5.000.000   T-20B777
20 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 21/01/2020     5.000.000   T-20A341
21 Phat Tu Nga 02/12/2019     5.000.000 C106-8 D-T9B103
22 Trần Thị Loan 21/05/2020     5.000.000   A-2005-0331
23 Trần Tú Anh PD Thiện Minh 27/02/2020     5.000.000   A-C2002-0115
24 SC Huệ Phổ-Diệu Nhựt-Hằng Vinh-Hằng Nhã và Nguyên (USA) 09/03/2020     4.700.000   A
25 Thiện Hiển-Ngộ Ngọc-Diệu Thiện 16/12/2019 200USD 23.220 4.644.000   A
26 SC Huệ Phổ-Diệu Nhựt-Hằng Vinh-Hằng Nhã và Nguyên (USA) 09/01/2020     4.600.000   A
27 SC Huệ Phổ-Diệu Nhựt-Hằng Vinh-Hằng Nhã và Nguyên (USA) 10/02/2020     4.600.000   A
28 GĐ Giác An Hỷ, Tuệ Minh, Mạnh Nguyên, Tâm Thảo 31/12/2018     4.500.000 C145 A
29 SC Huệ Phổ-Diệu Nhựt-Hằng Vinh-Hằng Nhã và Nguyên (USA) 09/12/2019     4.400.000   A
30 Giac Ngan Hue 09/04/2020     4.000.000   D-T20A102
31 Gđ Diệu Tuyết 07/02/2020     4.000.000   A
32 Nguyễn Thị Cẩm Loan 27/03/2019 240AUD 16.320 3.916.800 C145 U
33 Nguyễn Thị Kim - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 10/02/2020 150USD 23.250 3.487.500   A-2002-0132
34 Hon Sien 29/04/2020 200AUD 15.018 3.003.600   A-2004-0335
35 Bui Van Kien 11/05/2020     3.000.000   D-T20A144
36 Gd Tuan Lan - Quang Ninh 26/05/2020     3.000.000   T-20D770
37 GĐPT Giác An Lạc 31/12/2018     3.000.000 C145 A
38 Huynh Mai Ly 05/06/2020     3.000.000   D-T20A168
39 Hà Trịnh Đức Anh PD Pháp Minh 15/05/2020     3.000.000   A-2005-0221
40 Minh Phước-Diệu Tân-Diệu Trúc 03/12/2019     3.000.000   A
41 Minh Xuan 09/05/2020     3.000.000   T-20D540
42 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 05/02/2020     3.000.000   T-20A541
43 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 17/05/2020     3.000.000   D-T20A149
44 Nguyen Hoai Bao - Binh Duong 26/02/2020     3.000.000   D-T20A054
45 Nguyễn Quốc Bảo PD Tịnh Bảo 01/05/2020     3.000.000   A-C2005-0004
46 Pham Thanh Tung 26/05/2020     3.000.000   D-T20A155
47 Pham Thi Xuan 28/05/2020     3.000.000   T-20D791
48 Vũ Công Anh PD Thông Lạc 13/05/2020     3.000.000   A-2005-0206
49 Luu Thi Kim Dung 16/03/2020     2.900.000   T-20B680
50 Gdpt Vien Thuy 29/06/2019     2.500.000 C167 T-9G100
51 Gia Dinh Hai Be Giac Diep Thinh Va Ngo Tu Huy (My Tho-Tien Giang) 18/05/2020     2.500.000   T-20D650
52 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 09/01/2019     2.500.000 C145 T-9A191
53 Phật Tử Chơn Hoa ( Khóa 5 Năm 2005) 12/03/2020 100USD 23.400 2.340.000   A-2003-0199
54 Henry Tran 29/04/2020     2.308.000   D-T20A128
55 Phạm Thị Luyện 05/02/2020     2.200.000   A-2002-0076
56 Loan Nguyen 10/04/2020 150AUD 14.554 2.183.100   A-2004-0033
57 Gdpt Vien Thuy 17/01/2020     2.000.000   D-T20A011
58 Giac Xuan Thai - Hoang Anh Tuan 05/05/2020     2.000.000   T-20D414
59 Gđ Trinh Nguyen Dang Thu 17/01/2020     2.000.000   T-20A293
60 Hoa Quang 05/02/2020     2.000.000   D-T20A029
61 Le Duong 17/04/2020     2.000.000   T-20C837
62 Lý Thục Phương - Nguyễn Mai Sương 09/03/2020     2.000.000   A-2003-0147
63 Lý Đại Lương - Bùi Vũ Ngọc Thanh - Lý Tuấn Minh 04/01/2020     2.000.000   A-2001-0033
64 Lý Đại Lương - Bùi Vũ Ngọc Thanh - Lý Tuấn Minh 05/05/2020     2.000.000   A-2005-0073
65 Lý Đại Lương, Bùi Vũ Ngọc Thanh, Lý Tuấn Minh 03/04/2020     2.000.000   A-2004-0010
66 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/03/2020     2.000.000   T-20B280
67 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 10/03/2020     2.000.000   T-20B372
68 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 30/04/2020     2.000.000   D-T20A129
69 Nguyen Hai Hoa-Ho Thi Thu Nga 08/05/2020     2.000.000   T-20D515
70 Nguyen Huu Tuan 28/12/2019     2.000.000   T-9M094
71 Nguyễn Thanh Sơn 24/12/2019     2.000.000   A-C1912-0054
72 Nguyễn Thu Vân PD Giác Phúc Tâm 29/02/2020     2.000.000   A-C2002-0125
73 Nguyễn Thành Trung - Lý Lệ Phương 10/02/2020     2.000.000   A-2002-0126
74 Nguyễn Thị Đào PD Diệu Đào 06/01/2020     2.000.000   A
75 Pham Thi Hong 06/02/2020     2.000.000   T-20A564
76 Pham Thi Kim Ngan 20/02/2020     2.000.000   T-20B122
77 Tran Kim Yen 03/03/2020     2.000.000   T-20B284
78 Trương Công Việt 30/12/2019     2.000.000   A-1912-0491
79 Đinh Thị Đoan Trang PD Huệ Hồng Phương 05/03/2020     2.000.000   A-C2003-0203
80 Đoàn Vũ Anh 18/01/2020     2.000.000   A-2001-0312
81 Đại Lương - Ngọc Thanh - Tuấn Minh 06/12/2019     2.000.000   A-1912-0076
82 Đỗ Thị Thanh Thảo PD Thanh Hậu 05/01/2020     2.000.000   A-2001-0107
83 Nguyễn Văn Hồng + Lưu Kim Ngọc 28/12/2019     1.800.000   A-C1912-0068
84 Nguyen Hong Lac (Taiwan) 05/05/2020     1.581.774   T-20D413
85 Tu Lac 04/02/2020     1.572.960   T-20A527
86 Hon Sien 29/02/2020 100AUD 15.400 1.540.000   A-2002-0279
87 Đặng Cẩm Hương 29/04/2020 100AUD 15.018 1.501.800   A-2004-0337
88 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 21/04/2020     1.500.000   D-T20A117
89 Nguyen Khanh Toan 13/01/2020     1.500.000   T-20A235
90 Nguyen Khanh Toan 10/02/2020     1.500.000   D-T20A041
91 Nguyen Khanh Toan 09/03/2020     1.500.000   D-T20A063
92 Nguyen Khanh Toan 07/04/2020     1.500.000   D-T20A097
93 Nguyen Khanh Toan 12/05/2020     1.500.000   D-T20A146
94 Nguyen Khanh Toan 08/06/2020     1.500.000   D-T20A175
95 Nguyễn Hải Hòa - Hồ Thị Thu Nga 06/12/2019     1.500.000   A-1912-0082
96 Tran Ngoc Binh 17/06/2020     1.500.000   T-20F307
97 Truong Dhkhxhnv 201189808.K.Vhh: Hd Ncs 20/01/2020     1.400.000   D-T20A016
98 Nguyễn Văn Hồng 05/04/2020     1.300.000   A-C2004-0012
99 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/12/2019     1.250.000 C106-8 D-T9B104
100 Dang Thi Thu Minh 17/02/2020     1.200.000   D-T20A045
101 Nguyễn Thị Thanh Vân 19/04/2020     1.200.000   A-2004-0138
102 Phan Thị Phương Nga PD Liên Nga 11/12/2019     1.200.000   A-C1912-0026
103 Pham Quynh Anh 13/02/2020     1.100.000   T-20B034
104 Ngộ Đăng Phúc 25/01/2020     1.000.000   A-C2001-0106
105 Nguyễn Thành Trường 09/02/2020     1.000.000   A-C2002-0043
106 Boc Minh Hung 06/01/2020     1.000.000   T-20A083
107 Chon An Dao 05/02/2020     1.000.000   D-T20A030
108 D.Tinh 23/01/2020     1.000.000   T-20A381
109 Diệu Bảo 08/12/2019     1.000.000   A-1912-0114
110 Diệu Châu 30/12/2018     1.000.000 C145 A
111 Diệu Hà 02/01/2020     1.000.000   A
112 Diệu Mai 30/12/2018     1.000.000 C145 A
113 Do Thi Anh Dao 05/02/2020     1.000.000   D-T20A033
114 Gd Trinh Nguyen Dang Thu 18/04/2020     1.000.000   D-T20A114
115 Gia Đình Diệu Quảng 08/03/2020     1.000.000   A-2003-0122
116 Gia Đình Phạm Trần Thảo Trúc, Thái Thanh Tùng 30/04/2020     1.000.000   A-2004-0374
117 Gia Đình Phật Tử Tường Mỹ 17/01/2020     1.000.000   A-2001-0288
118 Giac Bao Thanh 22/02/2020     1.000.000   D-T20A049
119 Giac Bao Thanh 07/05/2020     1.000.000   D-T20A139
120 Giac Dieu Duyen 30/05/2020     1.000.000   T-20D817
121 Giac Le Tam 28/03/2020     1.000.000   T-20C340
122 Giac Ngan Hue 25/03/2020     1.000.000   D-T20A083
123 Giấu Tên 09/04/2020     1.000.000   A-C2004-0025
124 Hang Thi Mai Thao 19/05/2020     1.000.000   T-20D672
125 Hang Thi Mai Thao 10/06/2020     1.000.000   T-20F181
126 Hl D.T.Thuong 14/01/2020     1.000.000   T-20A240
127 Hong Le Ngoc Thao 10/04/2020     1.000.000   D-T20A104
128 Hoàng Hương 17/05/2020     1.000.000   A-C2005-0081
129 Huỳnh Thị Ngọc Bích PD Quảng Tú 12/01/2020     1.000.000   A-2001-0213
130 Huỳnh Tú Dung PD Khánh Dung 19/03/2020     1.000.000   A-2003-0292
131 Kim Ngoc 13/04/2020     1.000.000   D-T20A107
132 Le Dang Ton Duc Viet 11/03/2020     1.000.000   D-T20A065
133 Le Hoang Thanh Lan 12/02/2020     1.000.000   T-20B027
134 Le Hoang Thanh Lan 24/02/2020     1.000.000   T-20B164
135 Le Hoang Thanh Lan 05/03/2020     1.000.000   T-20B318
136 Le Hoang Thanh Lan 13/04/2020     1.000.000   T-20C731
137 Le Thi Thuy Trang 22/01/2020     1.000.000   D-T20A018
138 Le Van An 23/05/2020     1.000.000   T-20D732
139 Ly Le Nga 28/05/2020     1.000.000   T-20D788
140 Lê Kim Đính PD Viên Ngọc 06/05/2020     1.000.000   A-C2005-0035
141 Lý Lệ Phương - Nguyễn Thành Trung 02/06/2020     1.000.000   A-2006-0023
142 Lý Thục Phương - Nguyễn Mai Sương 02/06/2020     1.000.000   A-2006-0022
143 Lưu Thị Huỳnh Mai 17/04/2020     1.000.000   A-2004-0091
144 Lương Kim Thành PD Diệu Niệm 05/02/2020     1.000.000   A-2002-0050
145 LạI Thị Thúy Nga 02/02/2020     1.000.000   T-20A487
146 Mai Thị Cư 08/01/2020     1.000.000   A-C2001-0032
147 Minh Tu 17/03/2020     1.000.000   D-T20A069
148 Minh Tu 25/03/2020     1.000.000   D-T20A081
149 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 27/04/2019     1.000.000 C145 T-9E027
150 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 30/11/2019     1.000.000 C106-8 D-T9B101
151 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 12/12/2019     1.000.000   D-T9B107
152 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 02/01/2020     1.000.000   D-T20A002
153 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 04/01/2020     1.000.000   T-20A066
154 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 05/02/2020     1.000.000   T-20A536
155 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 05/02/2020     1.000.000   D-T20A028
156 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 07/02/2020     1.000.000   D-T20A038
157 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 14/02/2020     1.000.000   A-2002-0161
158 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 18/02/2020     1.000.000   T-20B103
159 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 13/03/2020     1.000.000   A-2003-0207
160 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 02/04/2020     1.000.000   T-20C482
161 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 10/04/2020     1.000.000   D-T20A105
162 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 11/04/2020     1.000.000   D-T20A106
163 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 28/04/2020     1.000.000   T-20D261
164 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 06/05/2020     1.000.000   D-T20A137
165 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/05/2020     1.000.000   D-T20A142
166 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 13/05/2020     1.000.000   D-T20A147
167 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 20/05/2020     1.000.000   T-20D676
168 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/06/2020     1.000.000   T-20D877
169 Ng. Tuan Hai 04/05/2020     1.000.000   D-T20A133
170 Ngo Hung Phuoc 12/08/2019     1.000.000 C145 T-9H511
171 Ngo Hung Phuoc 20/03/2020     1.000.000   D-T20A074
172 Nguyen Anh Vu 13/01/2020     1.000.000   T-20A223
173 Nguyen Chi Thien 19/01/2020     1.000.000   D-T20A014
174 Nguyen Thi Hai 04/02/2020     1.000.000   T-20A516
175 Nguyen Thi Minh Tam 14/04/2020     1.000.000   D-T20A110
176 Nguyen Thi My Hang 22/01/2020     1.000.000   T-20A352
177 Nguyen Thi Thu Thuy 26/12/2019     1.000.000   T-9M071
178 Nguyen Tuan Hai 21/04/2020     1.000.000   D-T20A118
179 Nguyen Tuan Hai 03/06/2020     1.000.000   D-T20A164
180 Nguyên Thị Kim Lan PD Giác Châu Dung 26/04/2020     1.000.000   A-2004-0277
181 Nguyễn Thị Lệ Hằng PD Diệu Hà 28/04/2020     1.000.000   A-C2004-0100
182 Nguyễn Hải Hòa 20/02/2020     1.000.000   A-2002-0215
183 Nguyễn Hữu Như PD Thành Đạt 20/05/2020     1.000.000   A-2005-0323
184 Nguyễn Thị Duyên PD Diệu Nhân 20/05/2020     1.000.000   A-2005-0322
185 Nguyễn Thị Hiền PD Tường Hòa 29/03/2020     1.000.000   A-2003-0400
186 Nguyễn Thị Kim Phượng PD Diệu Phụng 22/12/2019     1.000.000   A-1912-0332
187 Nguyễn Thị Kim Phượng PD Diệu Phụng 12/01/2020     1.000.000   A-2001-0195
188 Nguyễn Thị Thu Nga PD Giác Như Thanh 31/01/2020     1.000.000   A-2001-0412
189 Nguyễn Thị Được PD Giác Diệu Đắc 13/12/2019     1.000.000   A-C1912-0028
190 Ngộ Chơn Đại( chú Mừng) 30/12/2018     1.000.000 C145 A
191 Nhóm Phật Tử Chiếu Điệp Sư Vạn Hạnh Quận 10 18/03/2020     1.000.000   A-2003-0286
192 Pham Ngoc Van Hien 17/01/2020     1.000.000   T-20A298
193 Pham Thi Kim Ngan 20/01/2020     1.000.000   T-20A328
194 Quynh Chi 16/03/2020     1.000.000   T-20B683
195 Than Vinh Cuong 22/01/2020     1.000.000   D-T20A019
196 Thien Ngoc 10/04/2020     1.000.000   D-T20A103
197 Thien Ngoc 25/04/2020     1.000.000   D-T20A123
198 Tran Danh Hoi 30/01/2020     1.000.000   T-20A455
199 Tran Thi Cam Thu 17/01/2020     1.000.000   D-T20A010
200 Tran Thi Hien 14/04/2020     1.000.000   D-T20A109
201 Tran Thi My Linh 09/02/2020     1.000.000   T-20A605
202 Tran Van Dan 05/02/2020     1.000.000   D-T20A031
203 Truong Thi Thoan 07/04/2020     1.000.000   T-20C655
204 Trương Bích Liên PD Giác Phước Ngọc 29/01/2020     1.000.000   A-C2001-0186
205 Trần Thị Kim Son - Trần Kim Lộc PD Hoa Đức - Hoa Phúc 24/02/2020     1.000.000   A-2002-0249
206 Van Thi Hoang Anh 06/02/2020     1.000.000   T-20A573
207 Vo The Truong Q8 07/04/2020     1.000.000   D-T20A101
208 Vu Thi Hue 21/01/2020     1.000.000   T-20A347
209 Vu Thi Hue 06/02/2020     1.000.000   D-T20A036
210 Vu Thi Ngoc Nhung 19/04/2020     1.000.000   T-20D022
211 Võ Văn Tâm PD Thích Đức Chơn 21/12/2019     1.000.000   A-1912-0302
212 Vũ Ny 22/05/2020     1.000.000   A
213 Đinh Hoàng Thông 08/12/2019     1.000.000   A-C1912-0020
214 Đinh Văn Thanh 31/03/2019     1.000.000   A
215 Đinh Văn Tâm 07/04/2019     1.000.000   A
216 Đào Thị Lan PD Phương Giải 24/04/2020     1.000.000   A-2004-0257
217 Đỗ Thị Thanh Thảo PD Tâm Hậu 28/04/2020     1.000.000   A-2004-0325
218 Ngo Gia Ngoc 13/06/2020     1.000.000   T-20F224
219 Nguyen Do Bich Van 15/06/2020     1.000.000   T-20F264
220 Gia Đình Phật Tử 02/04/2020     950.000   A-2004-0009
221 Ông Bà Nguyễn Văn Hồng 12/03/2020     800.000   A-C2003-0234
222 An Van Tan 25/04/2020     700.000   D-T20A124
223 Bui Thi Minh Thu 26/04/2020     700.000   D-T20A126
224 Cao Binh Minh 06/05/2020     700.000   T-20D427
225 Gia Đình Phật Tử Nguyễn Thị Si 07/03/2020     700.000   A-2003-0065
226 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 29/02/2020     700.000   D-T20A056
227 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 02/04/2020     700.000   D-T20A088
228 Nguyen Thi Huong 21/04/2020     700.000   T-20D087
229 Nguyễn Văn Hồng + Lưu Kim Nhật 23/01/2020     700.000   A-C2001-0071
230 Trần Thị Huê 29/12/2019     700.000   A-C1912-0072
231 Nguyễn Văn Hồng 05/04/2020     650.000   A-C2004-0012
232 Hl Dang Thi Thuong Pd Tam Vien Mat Ngay Mung 08 Thang 11 Al Nam Ky Hoi 24/03/2020     600.000   D-T20A079
233 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 22/01/2019     600.000 C145 T-9A380
234 Nguyễn Thị Thu Hà PD Dung Ngọc 02/03/2020     600.000   A-2003-0018
235 Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu 28/12/2019     550.000   A-1912-0429
236 Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu 08/02/2020     550.000   A-2002-0101
237 Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu 13/03/2020     550.000   A-2003-0211
238 Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu 29/05/2020     550.000   A-2005-0501
239 Ngộ Trường Quân 27/12/2019     500.000   A-C1912-0066
240 Ngộ Trường Quân 05/03/2020     500.000   A-C2003-0204
241 Giac Tịnh 21/04/2020     500.000   A-C2004-0049
242 Giác Hương Hiệp 07/05/2020     500.000   A-C2005-0046
243 Bùi Đức Thịnh PD Minh Toàn 10/12/2019     500.000   A-C1912-0023
244 Dang Huy 16/04/2020     500.000   T-20C801
245 Dang Xuan Hy 04/06/2020     500.000   D-T20A167
246 Diep Minh Phung 09/03/2020     500.000   T-20B364
247 Dieu Huy 09/04/2020     500.000   T-20C689
248 Diệu Hậu 01/04/2020     500.000   A-2004-0003
249 Diệu Minh 30/12/2018     500.000 C145 A
250 Diệu Thiện 27/05/2020     500.000   A-C2005-0132
251 Diệu Điền 02/01/2020     500.000   A
252 Doan Thi Cam Tu 13/03/2020     500.000   T-20B430
253 Fracc:0071001178371 28/02/2020     500.000   D-T20A055
254 Fracc:0321000625311 28/05/2020     500.000   D-T20A157
255 Gia Dinh Trieu Mai Lan 04/06/2020     500.000   T-20D923
256 Gia Đình Đức Thạnh 30/04/2020     500.000   A-2004-0361
257 Giác Anh 16/12/2019     500.000   A
258 Giác Lệ Định 10/05/2020     500.000   A-2005-0186
259 Giác Phước Bình 05/02/2020     500.000   A-2002-0077
260 Giác Phước Bình 09/03/2020     500.000   A-2003-0156
261 Hanh Nguyen 21/05/2020     500.000   T-20D704
262 Hien Triet 20/05/2020     500.000   T-20D680
263 Hl Dang Thi Thuong Pd Tam Vien Sinh Nam Ky Suu Mat Ngay 08/11 Al Nam Ky Hoi, Huong Tho 71 Tuoi 23/04/2020     500.000   D-T20A121
264 Hl Dang Thi Thuong Pd Tam Vien Sn 1949 (Ky Suu) Mat Ngay Mung 08.11 Al Nam Ky Hoi, Huong Tho 71 Tuoi 08/06/2020     500.000   D-T20A174
265 Hl Dang Thi Thuong Pd Tam Vien Sn Ky Suu Mat Ngay Mung 08.11 Al Nam Ky Hoi, Huong Tho 71 Tuoi 04/05/2020     500.000   D-T20A136
266 Hl Dang Thi Thuong Pd Tam Vien Sn Ky Suu, Mat Ngay 8/11 Al Nam Ky Hoi, Huong Tho 71 Tuoi 07/04/2020     500.000   D-T20A099
267 Hoang Anh Tuan 08/04/2020     500.000   T-20C668
268 Hoàng Thị Như Ý 09/03/2020     500.000   A-C2003-0226
269 Hồ Ánh Hoa PD Diệu Huệ 19/04/2020     500.000   A-2004-0128
270 Hồ Ánh Nguyệt PD Diệu Cảnh 19/04/2020     500.000   A-2004-0129
271 Hồ Ánh Thu PD Diệu Thảo 19/04/2020     500.000   A-2004-0126
272 Hồ Ánh Xuân PD Minh Khánh 19/04/2020     500.000   A-2004-0125
273 Kim Hoa 11/03/2020     500.000   D-T20A066
274 Le Ba Duy 27/02/2019     500.000 C145 T-9B183
275 Le Manh Hung 08/06/2020     500.000   T-20F124
276 Le Thi Ngoc Bich 19/02/2020     500.000   T-20B113
277 Le Van Phuc 16/01/2020     500.000   T-20A273
278 Le Van Phuc 07/03/2020     500.000   D-T20A060
279 Ly Thanh Thao 20/04/2020     500.000   D-T20A116
280 Ly Thanh Thao 29/05/2020     500.000   D-T20A160
281 Lưu Kim Ngoc 19/02/2020     500.000   A-C2002-0067
282 Mai Thị Lệ PD Diệu Lạc 19/04/2020     500.000   A-2004-0127
283 Mai Van Lan 22/01/2020     500.000   T-20A351
284 Minh Ky Lop Bup Sen Tu Bi & Pt Dieu Lien 28/04/2020     500.000   T-20D268
285 Minh Tu 19/05/2020     500.000   T-20D664
286 Minh Tu 03/06/2020     500.000   D-T20A165
287 My Hien 04/05/2020     500.000   T-20D381
288 My Phuc 04/05/2020     500.000   T-20D380
289 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 27/03/2019     500.000 C145 T-9C639
290 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 13/04/2019     500.000 C145 T-9D189
291 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 23/05/2019     500.000 C145 T-9F097
292 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 22/01/2020     500.000   T-20A358
293 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 23/01/2020     500.000   T-20A378
294 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 28/01/2020     500.000   D-T20A023
295 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 06/02/2020     500.000   T-20A566
296 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 07/02/2020     500.000   T-20A594
297 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 18/02/2020     500.000   T-20B102
298 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 20/02/2020     500.000   D-T20A047
299 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 21/02/2020     500.000   T-20B130
300 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 21/02/2020     500.000   D-T20A048
301 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 25/02/2020     500.000   D-T20A053
302 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/03/2020     500.000   T-20B349
303 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 15/03/2020     500.000   T-20B572
304 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 20/03/2020     500.000   D-T20A073
305 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 31/03/2020     500.000   T-20C437
306 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 01/04/2020     500.000   T-20C474
307 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 19/04/2020     500.000   D-T20A115
308 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 30/04/2020     500.000   T-20D297
309 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 04/05/2020     500.000   T-20D369
310 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 04/05/2020     500.000   T-20D372
311 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 11/05/2020     500.000   D-T20A143
312 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 16/05/2020     500.000   D-T20A148
313 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 01/06/2020     500.000   T-20D843
314 Ngo Bao Sang 06/01/2020     500.000   D-T20A004
315 Ngo Chon Tri 19/03/2020     500.000   D-T20A072
316 Ngo Dinh Hieu Pd Ngo Vinh Dong 16/01/2020     500.000   D-T20A009
317 Ngo Gia Ngoc 14/04/2020     500.000   D-T20A108
318 Ngo Thi Mai Thu 31/01/2020     500.000   D-T20A026
319 Ngo Vinh Khoi, Ngo Tue Nghia 02/06/2020     500.000   D-T20A163
320 Nguyen Doan Dieu Hong 19/09/2019     500.000 C145 T-9J260
321 Nguyen Doan Dieu Hong 02/01/2020     500.000   T-20A010
322 Nguyen Doan Dieu Hong 23/04/2020     500.000   T-20D168
323 Nguyen Duc Trung 03/04/2020     500.000   D-T20A089
324 Nguyen Duc Trung 30/05/2020     500.000   T-20D815
325 Nguyen Huu Bang 01/03/2020     500.000   D-T20A057
326 Nguyen Huu Bang 01/04/2020     500.000   D-T20A087
327 Nguyen Huu Bang 01/05/2020     500.000   D-T20A131
328 Nguyen Huu Bang 01/06/2020     500.000   D-T20A162
329 Nguyen Khanh Linh 18/02/2020     500.000   T-20B101
330 Nguyen Quang Ba 11/04/2020     500.000   T-20C715
331 Nguyen Thi Huong An 27/01/2020     500.000   D-T20A022
332 Nguyen Thi Kim Loan 16/12/2019     500.000   D-T9B109
333 Nguyen Thi Loan 04/03/2020     500.000   T-20B309
334 Nguyen Thi Loan 04/03/2020     500.000   T-20B310
335 Nguyen Thi Mai Chi 16/03/2020     500.000   T-20B663
336 Nguyen Thi My Hang 19/02/2020     500.000   T-20B115
337 Nguyen Thi Thanh Binh 25/04/2020     500.000   T-20D208
338 Nguyen Thi Thu Thuy 23/03/2020     500.000   D-T20A077
339 Nguyen Tuyet Nhu 11/12/2019     500.000   T-9L181
340 Nguyễn Nhựt An PD Nghiệm Định An 24/04/2020     500.000   A-C2004-0066
341 Nguyễn Ngọc Di Phương PD Diệu Thuận 20/04/2020     500.000   A-2004-0140
342 Nguyễn Thị Kim Lan PD Giác Châu Dung 01/03/2020     500.000   A-2003-0001
343 Nguyễn Thị Kim Thanh 26/12/2019     500.000   A-1912-0409
344 Nguyễn Thị Kim Tuyến PD Tường Diệp 24/03/2020     500.000   A-2003-0363
345 Nguyễn Thị Thương 06/01/2020     500.000   A
346 Nguyễn Thị Trinh 87t 09/06/2020     500.000   A-2006-0386
347 Nguyễn Trí An - Nguyễn Trần Ngọc Tâm 24/03/2020     500.000   A-2003-0361
348 Ngô Thanh Bình PD Thiện Thái 02/03/2020     500.000   A-2003-0019
349 Ngộ Trường Quân 29/04/2020     500.000   A-C2004-0111
350 Ngọc Hải 30/12/2018     500.000 C145 A
351 Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu 19/01/2020     500.000   A-2001-0331
352 Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu 05/05/2020     500.000   A-2005-0082
353 Như Ngôn 09/05/2020     500.000   A-2005-0164
354 Pham Hoang Viet 26/05/2020     500.000   D-T20A156
355 Pham Phuong 12/06/2020     500.000   T-20F202
356 Pham Thi Cuc 06/01/2020     500.000   D-T20A006
357 Pham Thi Thuy Hang 31/03/2020     500.000   D-T20A086
358 Pham Thi Tuyet 22/01/2020     500.000   T-20A375
359 Phan Thi Kim Thanh 16/03/2020     500.000   T-20B687
360 Phan Thi Thu Thuy 02/03/2020     500.000   T-20B274
361 Phan Thi Thu Thuy 11/05/2020     500.000   T-20D573
362 Phạm Ngọc Mai 30/12/2018     500.000 C145 A
363 Phạm Ngọc Thu PD Diệu Hòa 24/04/2020     500.000   A-2004-0254
364 Phạm Thị Mỹ Thuận 27/01/2020     500.000   A-C2001-0152
365 Phạm Thị Mỹ Thuận 27/01/2020     500.000   A-C2001-0150
366 Simba 12/01/2020     500.000   T-20A215
367 Tran Dang Minh Khoa 04/02/2020     500.000   T-20A510
368 Tran Hoang Hai 04/05/2020     500.000   D-T20A134
369 Tran Linh 11/03/2020     500.000   T-20B385
370 Tran Van Duc 08/04/2020     500.000   T-20C679
371 Trinh Van Dung 21/04/2020     500.000   T-20D082
372 Trung Hieu Giac 25/04/2020     500.000   T-20D206
373 Truong Bich Thanh 04/02/2020     500.000   D-T20A027
374 Trân Thị Thu Trúc PD Liên Trúc 30/01/2020     500.000   A-C2001-0203
375 Trần Anh Đức Pd Minh Phúc - Trần Thị Xuân Thảo 08/05/2020     500.000   A-2005-0150
376 Trần Thị Quý Hà 05/02/2020     500.000   A-2002-0072
377 Trần Thị Đức PD Đức Phước 27/05/2020     500.000   A-C2005-0133
378 Tâm Phổ Ánh 30/12/2018     500.000 C145 A
379 Tô Thị Ánh Tuyết PD Khánh Thủy 24/02/2020     500.000   A-2002-0245
380 Vu Thai Son 13/05/2020     500.000   T-20D599
381 Vu Thi Trang 01/01/2020     500.000   D-T20A001
382 Võ Thị Kim Khuê PD Ngọc Liên 23/04/2020     500.000   A-2004-0220
383 Vũ Viết Hưng, Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Viết Hải, Vũ Viết Thành 24/02/2020     500.000   A-2002-0243
384 Zenda 01/05/2020     500.000   T-20D328
385 Đàm Ngọc Dung Và Lâm Gia Trân 06/01/2020     500.000   A-C2001-0031
386 Cụ Ông Đỗ Tiến Hòa - Cụ Bà Nguyễn Thị Kim Hưng 16/06/2020     500.000   A-2006-0631
387 Nguyen Thach Thao Nguyen 15/06/2020     500.000   T-20F251
388 Binh, Mai Tan Minh Thuong Tin Ha Noi 10/05/2020     400.000   T-20D558
389 Giấu Tên 06/05/2020     400.000   A-C2005-0039
390 Huynh Hong Phuong 19/12/2019     400.000   D-T9B111
391 Huỳnh Lâm Khánh Nhân, Huỳnh Lâm Khánh Phương PD Diệu Hoa 28/01/2020     400.000   A-C2001-0165
392 Lâm Viên Phúc An, Lâm Gia Phúc Nguyên PD Minh Tâm 28/01/2020     400.000   A-C2001-0166
393 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 16/05/2020     400.000   T-20D628
394 Nguyen Ngoc Tu 01/06/2020     400.000   T-20D837
395 Nguyên Ngọc - Trí Thiện 04/02/2020     400.000   A-2002-0049
396 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 20/02/2020     400.000   A
397 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 05/06/2020     400.000   A
398 Nguyễn Thị Thu Hà PD Dung Ngọc 05/01/2020     400.000   A-2001-0058
399 Thái Thanh Thảo 19/01/2020     400.000   A-2001-0333
400 Truong Cong Thao 17/03/2020     400.000   D-T20A070
401 Truong Minh Tri Pd Ngo Vien Phuc 28/01/2020     400.000   T-20A424
402 Trần Lâm Phúc Lam, Trần Lâm Phúc Linh 28/01/2020     400.000   A-C2001-0167
403 Chau Ha Linh Dan - Hai Phong 15/02/2020     300.000   D-T20A044
404 Chánh An 08/12/2019     300.000   A-1912-0111
405 Duc Phuong 13/01/2020     300.000   T-20A234
406 Duc Phuong 07/03/2020     300.000   T-20B342
407 Duc Phuong 15/05/2020     300.000   T-20D623
408 Duc Phuong 26/05/2020     300.000   T-20D765
409 Dung Tu Linh 02/12/2019     300.000 C106-8 D-T9B102
410 Dung Tu Linh 06/01/2020     300.000   D-T20A005
411 Dung Tu Linh 06/02/2020     300.000   D-T20A037
412 Dung Tu Linh 17/03/2020     300.000   D-T20A071
413 Dung Tu Linh 07/04/2020     300.000   D-T20A100
414 Dung Tu Linh 07/05/2020     300.000   D-T20A141
415 Dung Tu Linh 05/06/2020     300.000   D-T20A171
416 Duong Thi Thanh Truc 23/02/2020     300.000   T-20B154
417 Gd Nguyen Van Duoc Mai Thi Lan 18/03/2020     300.000   T-20C060
418 Gia Đình Phật Tử Viên Nhuận 06/05/2020     300.000   A-2005-0089
419 Ho Thi Ngoc Le (Nhat Le) 22/05/2020     300.000   T-20D722
420 Hoàng Kim Thanh 12/01/2020     300.000   A-2001-0192
421 Le Anh Tuan 07/06/2019     300.000 C145 T-9F360
422 Le Van Phuc 24/02/2020     300.000   D-T20A050
423 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 07/01/2019     300.000 C145 T-9A174
424 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 28/01/2020     300.000   T-20A425
425 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 29/01/2020     300.000   T-20A430
426 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/02/2020     300.000   T-20A498
427 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 05/02/2020     300.000   D-T20A035
428 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 13/02/2020     300.000   D-T20A043
429 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 04/04/2020     300.000   D-T20A094
430 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 04/05/2020     300.000   D-T20A135
431 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/05/2020     300.000   T-20D518
432 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 11/05/2020     300.000   D-T20A145
433 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 14/05/2020     300.000   A-2005-0213
434 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 18/05/2020     300.000   D-T20A150
435 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 29/05/2020     300.000   D-T20A159
436 Ngo Hung Tri 11/03/2020     300.000   T-20B386
437 Nguyen Anh Tuan 22/02/2020     300.000   A-C2002-0077
438 Nguyen Cam Chau 11/03/2020     300.000   D-T20A067
439 Nguyen Cam Chau 07/05/2020     300.000   D-T20A140
440 Nguyen Thi Mai Chi 15/01/2020     300.000   T-20A267
441 Nguyên Ngọc - Trí Thiện 26/02/2020     300.000   A-2002-0263
442 Nguyễn Thị Xuân PD Giác Châu Thanh 20/04/2020     300.000   A-2004-0142
443 Nguyễn Văn Tuấn 05/04/2020     300.000   A-C2004-0013
444 Pham Thi Tuyet 07/05/2020     300.000   D-T20A138
445 Phan Ly Thu Ha 25/01/2020     300.000   D-T20A021
446 Simba 12/05/2020     300.000   T-20D582
447 Thanh Quoc 10/01/2020     300.000   D-T20A007
448 Truong Minh Tri 31/05/2020     300.000   T-20D830
449 Trần Ngọc Sương PD Hồng Huệ 02/03/2020     300.000   A-2003-0017
450 Vu Thai Son 06/06/2020     300.000   T-20F060
451 Đinh Nguyễn Hoàng Ngọc - Cao Thị Phương Thảo 30/05/2020     300.000   A-2005-0508
452 Đinh Văn Việt 13/03/2020     300.000   A-2003-0212
453 Chúc Hồng 30/12/2018     260.000 C145 A
454 Hồ Hữu Hiệp 18/02/2020     250.000   A-2002-0195
455 Bich Cham 31/03/2020     200.000   D-T20A085
456 Bui Van Danh 10/02/2020     200.000   T-20A624
457 Chi Nga 06/06/2020     200.000   T-20F057
458 Chú Cường 30/12/2018     200.000 C145 A
459 Diep Tran Hieu Hanh 22/04/2020     200.000   D-T20A120
460 Diệu Ngọc 30/12/2018     200.000 C145 A
461 Duc Phuong 03/04/2020     200.000   T-20C502
462 Duc Phuong 06/05/2020     200.000   T-20D448
463 Duc Phuong 10/05/2020     200.000   T-20D547
464 Dì Nga 08/05/2020     200.000   A-2005-0160
465 Fracc:1071000566519 23/05/2020     200.000   D-T20A151
466 Gd Giac Huong Hiep 10/01/2020     200.000   T-20A186
467 Giác Phúc Ái 13/12/2019     200.000   A-1912-0215
468 Hl Dang Thi Thuong Pd Tam Vien Sinh Nam 1949 (Ky Suu) Mat Ngay 8.11 Al Nam Ky Hoi, Huong Tho 71 Tuoi 25/05/2020     200.000   D-T20A154
469 Ho Thi Kim Thoa 17/01/2020     200.000   T-20A301
470 Hoàng Thị Vương Nhung 01/03/2020     200.000   A-2003-0008
471 Huynh Huu Loi 08/01/2020     200.000   T-20A127
472 Huynh Phuong Linh 16/04/2020     200.000   T-20C825
473 Huỳnh Thị Vân -nguyễn Hoàng Thiên Kim-đỗ Thị Hiền 08/02/2020     200.000   A-2002-0094
474 Hồ Ngọc Vy PD Giác An Minh 17/01/2020     200.000   A-2001-0287
475 Hồ Ngọc Vy PD Giác An Minh 22/04/2020     200.000   A-2004-0198
476 Hồ Trung Vỹ PD Thiện Đạt 24/03/2020     200.000   A-2003-0357
477 Le Anh Tuan 03/02/2020     200.000   T-20A500
478 Le Thi Mai Linh 03/04/2020     200.000   D-T20A092
479 Le Thi Thu Ha 21/03/2020     200.000   T-20C167
480 Le Thi Thu Ha 25/04/2020     200.000   D-T20A125
481 Liên Cúc 30/12/2018     200.000 C145 A
482 Lê Thị Úy 21/01/2020     200.000   A-2001-0361
483 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 02/01/2019     200.000 C145 T-9A043
484 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/07/2019     200.000 C145 T-9G280
485 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 14/01/2020     200.000   T-20A251
486 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 27/01/2020     200.000   T-20A419
487 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 05/02/2020     200.000   T-20A538
488 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 05/02/2020     200.000   D-T20A032
489 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 10/02/2020     200.000   D-T20A039
490 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 10/02/2020     200.000   D-T20A040
491 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 28/02/2020     200.000   T-20B215
492 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 02/03/2020     200.000   A-2003-0030
493 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 23/03/2020     200.000   T-20C194
494 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 15/04/2020     200.000   D-T20A111
495 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 17/04/2020     200.000   T-20C850
496 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 27/04/2020     200.000   D-T20A127
497 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 01/05/2020     200.000   D-T20A130
498 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 01/06/2020     200.000   D-T20A161
499 Ngo Hung Tri 09/06/2020     200.000   T-20F169
500 Ngo Thi Hai Va Nguyen T Phuong Hoa 05/03/2020     200.000   D-T20A059
501 Ngoc Hoang 09/06/2020     200.000   T-20F166
502 Nguyen - Dien 08/04/2020     200.000   T-20C672
503 Nguyen Kieu Truc Linh 22/03/2020     200.000   D-T20A076
504 Nguyen Nguyen Ngoc 17/01/2020     200.000   T-20A287
505 Nguyen Phuoc Lam 09/12/2019     200.000 C106-8 D-T9B106
506 Nguyen The Kien 03/03/2020     200.000   T-20B275
507 Nguyen Thi Dung 19/01/2020     200.000   D-T20A015
508 Nguyen Truong Vu 17/04/2020     200.000   T-20C867
509 Nguyễn Thị Xuân 30/12/2018     200.000 C145 A
510 Ngọc Lý 30/12/2018     200.000 C145 A
511 Ngọc Ngân 30/12/2018     200.000 C145 A
512 Pham Thi Hong Thuy 22/01/2020     200.000   T-20A372
513 Pham Thi Minh Phuong 28/04/2020     200.000   T-20D255
514 Phuong Hoa Va Nd Tuan 12/05/2020     200.000   T-20D583
515 Phật Tử Tân Viên Thành 08/03/2020     200.000   A-2003-0093
516 Pt Ha 14/03/2020     200.000   D-T20A068
517 Tran Hong Hien Va Ngo Thi Hai 22/02/2020     200.000   T-20B139
518 Tran Thi Hoai Thu 22/04/2020     200.000   D-T20A119
519 Tran Thi Lien 25/02/2020     200.000   T-20B179
520 Truong Van Sen 04/06/2020     200.000   D-T20A166
521 Tân Hoàng Yến 27/02/2020     200.000   A-2002-0264
522 Tắc Xương 30/12/2018     200.000 C145 A
523 Viên Nhuận 57 Tuổi 19/02/2020     200.000   A-2002-0209
524 Vo Chong Huynh Thanh Viet Va Phan Thi Kim Thoa 24/02/2020     200.000   D-T20A051
525 Cao Trieu Hoang Diem 13/06/2020     200.000   T-20F232
526 Duc Phuong 15/06/2020     200.000   T-20F280
527 Nguyen The Kien 13/06/2020     200.000   T-20F220
528 Nguyen Thi Mai Chi 15/06/2020     200.000   T-20F268
529 Nhóm Thiện Nguyện Kết Nối Trái Tim Vàng 02/03/2020     150.000   A-2003-0014
530 Huynh Huu Loi 01/02/2020     130.000   T-20A468
531 Huynh Huu Loi 01/03/2020     130.000   T-20B247
532 Gia Dinh Quang Dung - Buon Ma Thuot 14/01/2020     101.000   T-20A247
533 Gia Dinh Quang Dung Buon Ma Thuot 25/12/2019     101.000   T-9M047
534 Bui Thanh Mai 18/01/2020     100.000   D-T20A012
535 Dao Thi Cam Giang 20/02/2020     100.000   T-20B123
536 Diem Thai 31/03/2020     100.000   T-20C417
537 Diệu Liên 08/05/2020     100.000   A-2005-0145
538 Diệu Thanh 30/12/2018     100.000 C145 A
539 Dlinh 01/06/2018     100.000 C146 T-8N075
540 Duc Phuong 08/05/2020     100.000   T-20D523
541 Fracc:1071000566519 21/03/2020     100.000   D-T20A075
542 Fracc:1071000566519 07/04/2020     100.000   D-T20A098
543 Fracc:1071000566519 16/04/2020     100.000   D-T20A112
544 Fracc:1071000566519 16/04/2020     100.000   D-T20A113
545 Giac Huong Van 25/03/2020     100.000   D-T20A082
546 Giac Tam An 27/05/2020     100.000   T-20D783
547 Giác Phúc Duyên 30/12/2018     100.000 C145 A
548 Hoa Đức 30/12/2018     100.000 C145 A
549 Hoang Quang Hung 10/03/2020     100.000   T-20B383
550 Hoàng Khánh 30/12/2018     100.000 C145 A
551 Huỳnh Vĩnh Bảo Châu 06/12/2019     100.000   A-C1912-0015
552 Luong Co Phu 30/05/2018     100.000 C146 T-8N039
553 Lê Minh Hiếu 30/12/2018     100.000 C145 A
554 Lê Phương Loan PD Khánh Phương 24/05/2020     100.000   A-2005-0423
555 Lê Thị Tú Anh 30/12/2018     100.000 C145 A
556 Minh Phúc 30/12/2018     100.000 C145 A
557 Minh Tâm 30/12/2018     100.000 C145 A
558 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/07/2019     100.000 C145 T-9G275
559 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/12/2019     100.000 C106-8 D-T9B105
560 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/12/2019     100.000   T-9L051
561 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 02/01/2020     100.000   T-20A019
562 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 02/01/2020     100.000   D-T20A003
563 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 21/01/2020     100.000   D-T20A017
564 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 30/01/2020     100.000   D-T20A024
565 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 05/02/2020     100.000   D-T20A034
566 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 18/02/2020     100.000   T-20B104
567 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 01/03/2020     100.000   A-2003-0007
568 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/03/2020     100.000   T-20B277
569 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/03/2020     100.000   T-20B278
570 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/03/2020     100.000   D-T20A058
571 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/03/2020     100.000   D-T20A061
572 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 16/03/2020     100.000   T-20B655
573 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/04/2020     100.000   D-T20A090
574 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/04/2020     100.000   D-T20A091
575 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/04/2020     100.000   D-T20A093
576 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 04/04/2020     100.000   D-T20A095
577 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 05/04/2020     100.000   D-T20A096
578 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 07/04/2020     100.000   T-20C662
579 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 21/04/2020     100.000   T-20D090
580 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 23/04/2020     100.000   T-20D151
581 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 29/04/2020     100.000   T-20D283
582 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 04/05/2020     100.000   D-T20A132
583 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 21/05/2020     100.000   T-20D699
584 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 23/05/2020     100.000   D-T20A152
585 Nguyen Hoang Cat Tien Pd Dieu Nhien 15/01/2020     100.000   T-20A266
586 Nguyen Ngoc Hoang Hai 08/06/2020     100.000   D-T20A173
587 Nguyen Thi Khuong - Thai Nguyen 17/04/2020     100.000   T-20C843
588 Nguyen Thi Thuy Lien 13/12/2019     100.000   D-T9B108
589 Nguyen Thi Thuy Lien 24/12/2019     100.000   D-T9B112
590 Nguyen Thi Thuy Lien 20/02/2020     100.000   D-T20A046
591 Nguyen Thi Thuy Lien 22/03/2020     100.000   T-20C192
592 Nguyen Thi Tuyet 31/01/2020     100.000   D-T20A025
593 Nguyen Tien Dat 18/01/2020     100.000   D-T20A013
594 Nguyễn Anh 30/12/2018     100.000 C145 A
595 Nguyễn Thị Ngọc Mai 23/12/2019     100.000   A-1912-0378
596 Nguyễn Thị Tuyết 30/12/2018     100.000 C145 A
597 Nguyễn Tuấn Vĩ + Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh 09/03/2020     100.000   A-C2003-0225
598 Nhu Tue 27/04/2020     100.000   T-20D234
599 Pham Kim Ngan 05/06/2018     100.000 C146 T-8N133
600 Pham Thi Kim Ngan 24/02/2020     100.000   T-20B166
601 Pham Thi Kim Ngan 27/02/2020     100.000   T-20B204
602 Pham Thi Mai Huong 24/03/2020     100.000   T-20C225
603 Pham Thi Mai Huong 23/04/2020     100.000   T-20D153
604 Phan Hữu Nghĩa - Trương Thanh Thảo - Phan Trương Hữu Tín 24/03/2020     100.000   A-2003-0359
605 Phan Thi Hue 09/03/2020     100.000   D-T20A062
606 Phương Loan 30/12/2018     100.000 C145 A
607 Phước Hoàng 30/12/2018     100.000 C145 A
608 Thanh Thuy 06/06/2020     100.000   D-T20A172
609 Tho Hoa 04/03/2020     100.000   T-20B302
610 Thái Thị Kim Ngân 30/12/2018     100.000 C145 A
611 Tran Thi Kim Anh 09/03/2020     100.000   D-T20A064
612 Truong Thi Thanh Thao 05/06/2020     100.000   D-T20A169
613 Võ Thị Bích Liễu 30/12/2018     100.000 C145 A
614 Vương Siêu Lan PD Liên Lan 24/05/2020     100.000   A-2005-0426
615 Đỗ Ngọc Quỳnh 30/12/2018     100.000 C145 A
616 Nguyen Doan Bich Tram 15/06/2020     100.000   T-20F266
617 Tam Minh Huong 16/06/2020     100.000   T-20F285
618 Gdpt Tran Thi Hoai Anh 24/03/2020     50.000   T-20C215
619 Giác Minh Phụng 30/12/2018     50.000 C145 A
620 Lê Thị Thanh Hồng 30/12/2018     50.000 C145 A
621 Minh Tu 02/02/2020     50.000   T-20A485
622 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 06/03/2020     50.000   T-20B337
623 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 04/04/2020     50.000   T-20C562
624 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 15/04/2020     50.000   T-20C761
625 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 21/04/2020     50.000   T-20D121
626 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 06/06/2020     50.000   T-20F056
627 Nguyen Duc Anh 20/12/2019     50.000   T-9L315
628 Nguyen Nhu Duc 12/02/2020     50.000   D-T20A042
629 Nguyen Nhu Duc 17/04/2020     50.000   T-20C827
630 Nguyen Nhu Duc 11/05/2020     50.000   T-20D564
631 Nguyen Thi Toi 28/04/2020     50.000   T-20D259
632 Tran Quoc Thinh, Sinh 8/10/2000, Lop 36T He 4 Hoc Vien Khoa Hoc Quan Su 24/03/2020     50.000   T-20C218
633 Minh Tiến 30/12/2018     40.000 C145 A
634 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 20/05/2020     30.000   T-20D692
635 Diệu Hương 08/12/2019     20.000   A-1912-0117
636 Le Nguyen Duong 24/03/2020     20.000   D-T20A078
637 Số dư C106-8 02/12/2019     175.427.317   C
  TỔNG       1.008.946.051 [b]  
               
C/ Xử lý Quỹ: C3/ Chuyển vào HĐ C106-10 R[-643]C[0];R[-2]C[0]-R[-643]C[0];R[-643]C[0]-R[-2]C[0])">48.946.051 [c]=[b]-[a] (Chi < Thu)
               
  Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:  
  A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ  
  E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động  
  T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335  
  U = Đóng góp tại Úc Châu  
  V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)  
  P = Đóng góp qua Paypal  
               
Lưu ý quan trọng:
1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni (C106)
Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng (QAĐH)
Tài khoản Vietcombank 0171003481551 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Giác Ngộ Vũng Tàu (GNVT)
Tài khoản Vietcombank 0071004336891 được dành riêng cho chương trình Ấn tống Thánh điển Phật giáo Việt Nam (C200)
Do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào các tài khoản này chỉ được dùng cho những mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCMĐăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập