ẤẤn Tống Bộ 8 Quyển “Kinh Tụng Căn Bản” Do Thế Giới Từ Thiện Cúng Dường (C175)

Đã đọc: 744           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Kinh Phật chính là kho tàng châu báu quý giá nhất của nhân loại! Bởi những lời dạy sâu sắc của đức Phật có công năng giúp cho người thọ trì chuyển hóa được mọi sầu, bi, khổ, ưu, não trên cuộc đời, thể nhập được chân lý, đạt được cứu cánh giác ngộ, giải thoát, từ đó mà đạt được niềm phúc lạc vô biên, bền vững nơi hiện đời. Nhận thấy ích lợi thù thắng mà Kinh Phật mang lại cho nhân sinh, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay dưới sự hỗ trợ từ quý mạnh thường quân, thiện hữu tri thức đã hoàn tất việc in ấn 80.000 ấn bản “Kinh tụng căn bản” với tịnh tài lên đến gần 245 triệu đồng.

Bắt đầu vận động: 25/10/2018

Kết thúc vận động: 31/7/2019

Tổng tịnh tài đóng góp: 239.163.764  đồng

Tổng chi phí của chương trình: 239.163.764 đồng       

Số lượt đóng góp: 01

Kinh Phật chính là kho tàng châu báu quý giá nhất của nhân loại! Bởi những lời dạy sâu sắc của đức Phật có công năng giúp cho người thọ trì chuyển hóa được mọi sầu, bi, khổ, ưu, não trên cuộc đời, thể nhập được chân lý, đạt được cứu cánh giác ngộ, giải thoát, từ đó mà đạt được niềm phúc lạc vô biên, bền vững nơi hiện đời. Nhận thấy ích lợi thù thắng mà Kinh Phật mang lại cho nhân sinh, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay dưới sự hỗ trợ từ quý mạnh thường quân, thiện hữu tri thức đã hoàn tất việc in ấn 80.000 ấn bản Kinh tụng căn bản” với tịnh tài lên đến hơn 239 triệu đồng.

Mỗi bài Kinh trong đây là một toa thuốc tâm linh, có khả năng trị lành các chứng bệnh khổ đau của kiếp người. Tùy thuộc vào căn cơ và nhu cầu tiếp nhận đa dạng của mọi người, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin giới thiệu bộ “Kinh tụng căn bản” theo 4 nhóm phân loại (xem chi tiết bài giới thiệu 8 quyển Kinh tại đây), cụ thể như sau:

➤ Nhóm thứ nhất với ba quyển Kinh Địa Tạng, Kinh Vu Lan Báo HiếuKinh A Di Đà. Bên cạnh ích lợi về tu tập chuyển hóa, ba quyển Kinh này còn giúp cho các Phật tử thực tập nuôi dưỡng hạnh hiếu đối với cha mẹ hiện tiền, cũng như có thể gửi năng lượng an lành, nguyện cầu siêu thoát cho cha mẹ và người thân thương đã quá vãng. Nhóm Kinh này vì thế đáp ứng được phần nào truyền thống văn hóa tâm linh và tín ngưỡng lâu đời của người Á Đông.

➤ Nhóm thứ hai gồm hai quyển Kinh Phổ MônKinh Dược Sư. Với công năng trưởng dưỡng tâm đại từ, mang lại an lành cho người hành trì, hai quyển Kinh này thường được dùng cho những Phật tử muốn cầu an, tiêu trừ tai nạn, chướng duyên cho bản thân và gia đình.

➤ Nhóm thứ ba gồm hai quyển Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danhNghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và Niệm Phật A Di Đà. Nhóm Kinh này không chỉ giúp ích lớn cho những người con Phật trong quá trình “làm mới” lại đời sống đạo đức và tâm linh, “tái tạo” hạnh phúc từ khổ đau, “chuyển hóa” phàm tình thành thánh trí và “tiếp nhận” Niết-bàn từ phiền não mà còn làm phát triển tâm từ bi, phát triển “năng lượng thầy thuốc tâm linh” và niệm Phật đạt được chánh niệm.

➤ Nhóm cuối cùng là quyển Thế giới cực lạc

Tác phẩm giới thiệu các bài giảng của TT. Thích Nhật Từ về nội dung kinh A-di-đà. Qua đó, tác giả chỉ rõ năm điều kiện tiên quyết để vãng sanh Tây Phương. Sống và thực hành trọn vẹn 5 điều kiện trên, hành giả đang thực sự sống trong cõi Tịnh độ nhân gian, trình độ tâm linh cũng từ đó mà tăng trưởng, bất thối chuyển trên con đường đạo đức và tâm linh.

Bộ tác phẩm đã được biên soạn và soạn dịch bởi TT. Thích Nhật Từ với ngôn từ thuần Việt, dễ đọc, dễ hiểu, dễ tụng phù hợp với mọi tầng lớp và độ tuổi khác nhau, rất thuận tiện trong việc học và hành trì. 

Vì những ích lợi thiết thực về mặt chuyển hóa nội tâm và phúc lạc trong đời sống như vậy, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin thành kính cảm niệm công đức của Thế Giới Từ Thiện đã, đang là những cánh tay nối dài, người mồi đèn chân lý Phật, trao truyền Phật Pháp đến khắp mọi nơi, mang lại lợi lạc cho nhân sinh góp phần đưa Phật giáo Việt Nam phát triển.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay kính mời quý thiện hữu tri thức hãy cùng nhau phổ biến, truyền bá quyển Kinh này đến với những người hữu duyên, góp phần giúp họ có cái nhìn sâu sắc hơn về giáo pháp nhà Phật, cũng như ứng dụng thực tập những giáo Pháp ấy vào thực tiễn cuộc sống. 

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát!

 

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH (C175)

 
 
 

TP. HCM, Ngày 29 tháng 07 năm 2019

 

Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng

 

A/ Tổng kết chi phí cho chương trình

 

STT

Diễn giải

ĐVT

Số lượng

Giá trị

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

Công in Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh

Quyển

10.000

1.300

13.000.000

   

2

Công in Thế giới cực lạc

Quyển

10.000

2.050

20.500.000

   

3

Công in Nghi Thức Trì Chú Đại Bi Chú Dược Sư & Niệm Phật Adi Đà

Quyển

10.000

1.600

16.000.000

   

4

Công in Kinh Phổ Môn

Quyển

10.000

900

9.000.000

   

5

Công in Kinh A Di Đà

Quyển

10.000

900

9.000.000

   

6

Công in Kinh Dược Sư

Quyển

10.000

950

9.500.000

   

7

Công in Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Quyển

10.000

1.000

10.000.000

   

8

Công in Kinh Địa Tạng

Quyển

10.000

1.800

18.000.000

   

9

Giấy in Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh

Ram

38,50

281.736

10.846.836

   

10

Giấy in Thế giới cực lạc

Ram

91,50

281.736

25.778.844

   

11

Giấy in Nghi Thức Trì Chú Đại Bi Chú Dược Sư & Niệm Phật Adi Đà

Ram

56,50

281.736

15.918.084

   

12

Giấy in Kinh Phổ Môn

Ram

30,50

318.000

9.699.000

   

13

Giấy in Kinh Dược Sư

Ram

35,67

318.000

11.342.000

   

14

Giấy in Kinh Vu Lan Báo Hiếu

Ram

51,00

318.000

16.218.000

   

15

Giấy in Kinh Địa Tạng

Ram

109,00

318.000

34.662.000

   

16

Giấy in Kinh A Di Đà

Ram

30,50

318.000

9.699.000

   
 

TỔNG

     

239.163.764

[a]

 

B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình

 

STT

Phương Danh

Ngày

Ngoại tệ

Tỷ giá

Số tiền (VNĐ)

Ghi chú

 

1

Thế Giới Từ Thiện

24/08/2018

   

239.163.764

   
 

TỔNG

     

239.163.764

[b]

 

C/ Xử lý Quỹ:

C1/ Nhận hỗ trợ từ Quỹ Lưu Động:

-

[c]=[a]-[b] (Chi > Thu)

 

Hướng dẫn tra cứu mã số nơi đóng góp:

Click để quay về đầu trang

 

A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ

 

E = Đóng góp trực tiếp trong hoạt động

 

T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335

 

U = Đóng góp tại Úc Châu

 

V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)

 

P = Đóng góp qua Paypal

 

Lưu ý quan trọng:

 

1. Tài khoản Vietcombank Tran Ngoc Thao (Thich Nhat Tu) - 0071000776335 là tài khoản duy nhất của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị chuyển khoản vào TK Quỹ mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí. Quý vị chuyển khoản mà không ghi rõ phương danh thì BĐH Quỹ sẽ ghi nhận như là "Một Phật tử chia sẻ ba la mật". Quý vị chuyển khoản cho những hoạt động Quỹ đã hoàn thành tổng kết báo cáo thì đóng góp đó sẽ được chuyển vào những hoạt động có mục đích tương tự.
2. Tài khoản Vietcombank 0071000989041 được dành riêng cho Quỹ đời sống Tăng Ni, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho các chương trình thuộc Quỹ đời sống Tăng Ni. Tài khoản Vietcombank 0171003471369 được dành riêng cho chương trình xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải tại Sóc Trăng, do đó toàn bộ các khoản đóng góp vào tài khoản này chỉ được dùng cho mục đích nêu trên. Kính mong Quý vị liễu tri.
3. Để tiết kiệm chi phí chuyển khoản, Quý vị phát tâm ủng hộ nhiều hoạt động của Quỹ cùng lúc, xin hãy chuyển khoản trong cùng 1 lần, và ghi rõ tất cả các mã chương trình trong Nội dung chuyển khoản, BĐH Quỹ sẽ phân bổ đúng mục đích yêu cầu.
4. Khi thực hiện chuyển khoản kính mong Quý vị ghi rõ trong nội dung chuyển khoản số điện thoại hoặc địa chỉ email để BĐH Quỹ liên hệ xác nhận đóng góp.
5. Mọi đóng góp trực tiếp tại Văn Phòng Quỹ đều có in Phiếu Công Đức để cảm tạ Quý vị mạnh thường quân. Những vị hảo tâm đóng góp qua hình thức chuyển khoản hoặc các hình thức khác xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Quỹ để được hướng dẫn về việc in Phiếu Công Đức.
6. Ngoài những thư vận động được đăng tải trên các kênh truyền thông chính của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay có ghi rõ hướng dẫn đóng góp, BĐH Quỹ không ủy nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để nhận đóng góp hoặc vận động các chương trình không do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tổ chức. Kính mong Quý vị liễu tri.
7. Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận.
8. Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Quỹ có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn.
9. Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để được đính chính. Kính mong Quý vị hoan hỷ.
10. Mọi thắc mắc, góp ý, kính mong Quý vị liên hệ ĐT: (028) 6680 9802, email: quydaophatngaynay@gmail.com, địa chỉ: Văn Phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, tầng trệt Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

 


Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập