Quỹ Đạo Phật Ngày Nay- Tổng kết Quý 1/2018 “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” (C106-4)

Đã đọc: 2418           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

Tăng đoàn không chỉ đóng vai trò chủ đạo trong việc duy trì mạng mạch Phật Pháp, mà còn chính là hiện thân sống động cho việc hiểu và thực hành Giáo Pháp của Đức Phật. Ngoài việc xiển dương Phật pháp đến số đông, những vị tu sĩ Phật giáo với vai trò năng động tích cực nhập thế bằng những phương tiện thiện xảo, tham gia và đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa sống lành mạnh qua nhiều phương diện giáo dục, văn hóa, đạo đức, từ thiện, xã hội vì an lạc hạnh phúc cho tha nhân.

Ý thức được vai trò, vị trí của Tăng sĩ từ tháng 04/2017, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã thành lập “Quỹ đời sống Tăng Ni” nhằm mục đích cúng dường, hỗ trợ các trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho các vị Tăng Ni sinh nội trú đang học tại Học viện PGVN TP.HCM cơ sở Lê Minh Xuân và các trường Trung-Cao cấp Phật học khác được an tâm tu học.

Đây là một trong số những chương trình cúng dường dài hạn của Quỹ  nhằm góp phần cái thiện đời sống Tu học cho quý Tăng, Ni sinh, chương trình sẽ được báo cáo định kỳ theo quý (3 tháng/quý). Sau 3 tháng triển khai quý 4 (từ tháng 01 - tháng 3/2018), “Quỹ đời sống Tăng Ni” đã cúng dường đến Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân số tiền hơn 300 triệu đồng. Hy vọng rằng chương trình sẽ được lan rộng và ngày càng có thêm nhiều mạnh thường quân phát tâm đồng hành bền bỉ.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin chân thành cảm niệm công đức của Quý Phật tử đã phát tâm đóng góp tịnh tài nhằm bảo trợ cho việc tu học của quý Tăng Ni sinh được thuận lợi. Kính chúc quý vị và quý quyến thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường và hanh thông trong cuộc sống.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH
QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI Kỳ 4 (C106-4) TP.HCM, Ngày 28 tháng 03 năm 2018
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình          
STT Diễn giải ĐVT Số lượng Đơn giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 Cúng dường Đời sống Tăng Ni tại HVPGVN T1/2018         100,000,000  
2 Cúng dường Đời sống Tăng Ni tại HVPGVN T2/2018         100,000,000  
3 Cúng dường Đời sống Tăng Ni tại HVPGVN T3/2018         100,000,000  
  TỔNG           300,000,000 [a]
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình          
STT Phương Danh Ngày Ngoại tệ Tỷ giá Số tiền (VNĐ) Ghi chú
A001 Lâm Đức Hưng 08/12/2017              1,000,000  
A002 Nguyễn Thị Mai Thy 18/12/2017                 100,000  
A003 Phan Thị Lộc 18/12/2017              7,500,000  
A004 Trần Thị Ngọc Diệu 27/12/2017                 500,000  
A005 Diệu Tâm-Diệu Trúc-Minh 28/12/2017                 500,000  
A006 Pháp Trí 31/12/2017              1,000,000  
A007 Trần Ngô Minh Nghi 01/01/2018              3,000,000  
A008 Diệp Thúy Hằng 08/01/2018                 200,000  
A009 Lý Cẩm Minh 29/01/2018                 700,000  
A010 Chơn Phổ 16/02/2018 200USD 22,800          4,560,000  
A011 Chơn Hằng Nhã 16/02/2018                 500,000  
A012 Giác Tâm Phương 19/02/2018              1,000,000  
A013 Minh Phước, Tâm Đức, Tâm Phúc 20/02/2018                 500,000  
A014 Gia đình cô Diệu Thiện 21/02/2018                 200,000  
A015 Lương Thị Mộng Ánh Pd Viên Quang 22/02/2018 100USD 22,800          2,280,000  
A016 Võ Đức Thanh 22/02/2018                 200,000  
A017 Lưu Kim Ngọc Pd Diệu Thanh 25/02/2018              1,000,000  
A018 Một Phật tử 01/03/2018                 500,000  
A019 Đinh Dương Nhật 03/03/2018            26,000,000  
A020 Chơn Như 21/03/2018              5,000,000  
A021 Mang Trung Tran 31/10/2017 100USD 22800          2,280,000  
A022 Bùi Nhật Thanh 16/12/2017                   50,000  
A023 Diệu Lộc-Xuân Hải-Hương Hải-Wannie Fong-Phùng Vi-Lợi Nguyên Quân-Giác Phước Thiện-Lâm Hội-Hân Hải-Phạm Thị Bé Tý-Lê Thị Phụng-Thảo Duy 23/12/2017              2,000,000  
A024 Lý Thị Ánh Tuyết 08/01/2018              1,000,000  
A025 Lê Thị Mỹ-Diệp Văn Phát 12/01/2018              3,000,000  
A026 Nhóm Phật tử Diệu Minh Tâm Thông 12/01/2018              1,000,000  
A027 Thiện Hiển-Ngộ Ngọc-Diệu Thiện 16/01/2018 100USD 22800          2,280,000  
A028 Trần Thị Luận 24/01/2018                 500,000  
A029 Diệu Tuyết 24/01/2018              1,000,000  
A030 Huy Vũ 24/01/2018                 500,000  
A031 Nguyễn Thị Đào Pd Diệu Đào 24/01/2018              5,000,000  
A032 Nguyễn Ngọc Điệp Pd Diệu Châu 24/01/2018              6,000,000  
A033 Gđ Đỗ Ngọc Thùy Dung 24/01/2018                 500,000  
A034 Lê Quang Anh Thư Pd Diệu Nhàn 29/01/2018              2,000,000  
A035 Lê Quang Thanh Trúc Pd Chiếu Thủy 29/01/2018              2,000,000  
A036 Giác Minh Tâm 07/02/2018                 500,000  
A037 Diệu Liên 07/02/2018                 500,000  
A038 Lưu Thanh Nghị 31/12/2017                 200,000  
A039 Đặng Thị Khuyên PD Giác Diệu Khánh 02/01/2018                 200,000  
A040 Đinh Thị Quỳnh Diệp-Anh Quang (Canada) 02/01/2018 100CAD 17,800          1,780,000  
A041 Trần Minh Giỏi PD Ngộ Cao Minh 02/01/2018              2,000,000  
A042 Ông Bà Nguyễn Văn Hồng 05/01/2018              1,100,000  
A043 Võ Đức Thanh 06/01/2018                 300,000  
A044 Diệu Hậu 06/01/2018                 400,000  
A045 Hoàng Thị Mỹ Trinh PD An Tuyết 06/01/2018                 200,000  
A046 Nguyên Khoa PD Đức Hiển 07/01/2018              1,000,000  
A047 Trần Thị Ánh Ngọc PD Ngọc Như Hương 07/01/2018                 200,000  
A048 Trần Thị Khánh Hà PD Khánh Anh 07/01/2018                 150,000  
A049 Nguyễn Thị Thu Thủy PD Diệu Tịnh 07/01/2018                 500,000  
A050 Cao Thị Mỹ Xuân PD Diệu Nghiêm 07/01/2018                 500,000  
A051 Một Phật Tử 07/01/2018                 100,000  
A052 Giác Phước Hội 07/01/2018                 500,000  
A053 Nguyễn Phước Điền 07/01/2018              2,000,000  
A054 Thanh Duy-Ngọc Hoàng-Phương Bích Vân 07/01/2018              1,200,000  
A055 Võ Thị Tâm ( Vạn An) + Võ Xuân Thưởng 08/01/2018 2500AUD 17,600        44,000,000  
A056 Lê Phương Trang 08/01/2018                 500,000  
A057 Nguyễn Thị Kiều Duyên 08/01/2018                 200,000  
A058 Trần Tuyết Mai PD Liên Hoa 08/01/2018              1,000,000  
A059 Nguyễn Quốc Duy 09/01/2018              1,000,000  
A060 Trần Thị Phương Nga PD Viên Ngân 09/01/2018              1,200,000  
A061 Minh Phước-Diệu Tâm-Diệu Trúc 10/01/2018                 500,000  
A062 Âu Cơ PD Thanh Khang 11/01/2018                 400,000  
A063 Thiện Đạt 12/01/2018                 500,000  
A064 Thế Giới Từ Thiện 12/01/2018         100,000,000  
A065 Trịnh Thị A PD Ngọc Bích 13/01/2018                 300,000  
A066 Nguyễn Ánh Phượng 14/01/2018                 500,000  
A067 Tường Minh 14/01/2018                 100,000  
A068 Diệu Tiến 14/01/2018                 200,000  
A069 Diệu Nhẫn 14/01/2018                 300,000  
A070 Nguyễn Hồng Diệu 14/01/2018                 100,000  
A071 Ngọc Thu 16/01/2018                 500,000  
A072 Phật Tử Thanh Tuyết 18/01/2018                 500,000  
A073 Trương Kim Lan PD Tâm Ngọc 20/01/2018              5,000,000  
A074 Huỳnh Thị Bảy PD Như Hiệp 20/01/2018              2,000,000  
A075 Nguyễn Thị Tý PD Diệu Thới 21/01/2018              1,000,000  
A076 Lê Kim Khánh 21/01/2018                 500,000  
A077 Nguyễn Thị Lan Anh PD Tâm Nhẫn 21/01/2018              1,000,000  
A078 Ngô Thị Hồng Đào PD Chiếu Hối Xuân 21/01/2018                   40,000  
A079 Trần Cao Mạnh Cường PD Minh Lực 24/01/2018                 500,000  
A080 Lê Thị Thu Hà PD Chiếu Thuận 24/01/2018              1,000,000  
A081 Gđ Trần Thị Thu Huyền 24/01/2018              1,000,000  
A082 Phùng Thị Kiều Hoa 25/01/2018                 150,000  
A083 Gia Đình Nguyen Alphonse Gerard 27/01/2018                 500,000  
A084 Mai Văn Trung PD Tịnh Trung 27/01/2018                 500,000  
A085 Nguyễn Thị Liễu PD Giác Minh Huân 28/01/2018                 100,000  
A086 Trần Thị Xuyến 31/01/2018              1,000,000  
A087 Pt Thanh Hậu 31/01/2018              1,000,000  
A088 Lưu Thị Bích Châu 02/02/2018                 600,000  
A089 Huỳnh Thị Cẩm Trang PD Tịnh Phước Lộc 02/02/2018                 200,000  
A090 Nguyễn Thị Hồng Nguyệt PD Tịnh Phước Ánh 02/02/2018                 200,000  
A091 Vưu Tuấn Đạt-Văn Thị Hoàng Anh 03/02/2018                 500,000  
A092 Trần Thị Mỹ Hiền PD Diệu Hậu 03/02/2018                 400,000  
A093 Nguyễn Thị Nguyệt Thảo 03/02/2018                 500,000  
A094 Hồ Ngọc Vy 03/02/2018                 500,000  
A095 Văn Thị Ngọc Liễu PD Diệu Thành 03/02/2018                 100,000  
A096 Đoàn Thị Nhật PD Diệu Nguyệt 04/02/2018                 500,000  
A097 Nguyễn Thị Thu Thủy PD Diệu Tịnh 04/02/2018                 300,000  
A098 Dương Thị Hoàng Lan PD Diệu Mỹ 04/02/2018              1,000,000  
A099 Phương Nhã 05/02/2018 100USD 22,800          2,280,000  
A100 Gđ Ông Bà Nguyễn Văn Hồng 06/02/2018              3,100,000  
A101 Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu 07/02/2018                 500,000  
A102 Bùi Thị Đồng (Trịnh Thị A) Pd Ngọc Bích - 07/02/2018                 300,000  
A103 Giác Như Thơ 08/02/2018                 500,000  
A104 Phan Thị Hiền 08/02/2018                 500,000  
A105 Võ Thị Ngọc Kiều PD Quang Diệu Từ 10/02/2018                 500,000  
A106 Lê Thị Mỹ Dung PD Liên Hòa 11/02/2018                   50,000  
A107 Huỳnh Trung Dũng PD Thanh Trí 11/02/2018                 100,000  
A108 Mai Thanh Hà 13/02/2018                 500,000  
A109 Cao Thị Mai Phương PD Giác Ánh Ngọc 13/02/2018                 300,000  
A110 Cô Mùi Q.11 21/02/2018              1,000,000  
A111 Hoàng Đông Hải 21/02/2018                 500,000  
A112 Đoàn Trần Đăng Khoa 22/02/2018              2,000,000  
A113 Phan Thị Mỹ Hằng 23/02/2018                 500,000  
A114 Nguyễn Văn Giang 23/02/2018              1,000,000  
A115 Chiếu Thuận 25/02/2018                 100,000  
A116 Phạm Minh Tuấn PD Quảng Tú 26/02/2018                 500,000  
A117 Nguyên Ngọc 26/02/2018                 200,000  
A118 Diệu Hậu 01/03/2018                 200,000  
A119 Nguyễn Thị Thu Nga PD Giác Như Thanh 01/03/2018                 500,000  
A120 Lưu Thanh Nghị PD Minh Tuấn 01/03/2018                 200,000  
A121 Lý Thị Mỹ Hạnh PD Tường Liễu 02/03/2018                 100,000  
A122 Cô Chiếu Ngà 02/03/2018                 100,000  
A123 Huỳnh Thị Lan Anh PD Nguyệt Đăng Hiếu 02/03/2018                 100,000  
A124 Phan Thị Ngọc Mỹ  PD Hoa Đạo 02/03/2018                 500,000  
A125 Phan Thị Ngọc Hạnh 02/03/2018                 100,000  
A126 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 02/03/2018                 200,000  
A127 Huỳnh Khánh Như PD Huệ Tịnh 03/03/2018                 500,000  
A128 Ngô Mai Hà  PD Hạnh Kiên 03/03/2018                 500,000  
A129 Nguyễn Thị Bạch Huệ 03/03/2018                 500,000  
A130 Nguyễn Thị Nguyệt PD Diệu Thúy 04/03/2018                 400,000  
A131 Lâm Văn Hai-Nguyễn Thị Tây 04/03/2018                 200,000  
A132 Giác Phúc Ái 04/03/2018                 300,000  
A133 Giác Liên Như 04/03/2018                 300,000  
A134 Nhuận Tuyết 04/03/2018                 300,000  
A135 Vương Tịnh Hinh PD Như Phương 04/03/2018                 500,000  
A136 Ngô Thị Ngọc Loan  PD Diệu Tân 04/03/2018              1,000,000  
A137 Phạm Thị Mỹ Liên 04/03/2018                 100,000  
A138 Vũ Thị Yến 04/03/2018                 200,000  
A139 Nguyễn Thị Kim Lan PD Diệu Huệ 07/03/2018                 500,000  
A140 Gđpt Huỳnh An-Huỳnh Khang 09/03/2018                 200,000  
A141 Nguyễn Thị Thanh Vân PD Diệu Hạc 11/03/2018              1,200,000  
A142 Công Ty Titco 11/03/2018                 500,000  
A143 Nguyễn Mạch Thủy 11/03/2018                 200,000  
A144 Nguyễn Thị Trang PD Viên Minh 14/03/2018                 600,000  
A145 Nguyễn Cao Thanh PD Diệu Hương 14/03/2018              5,000,000  
A146 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/03/2018                 300,000  
A147 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 14/03/2018                 100,000  
A148 Một Phật Tử 17/03/2018                 100,000  
A149 Ong Thị Ngàn PD Như Thọ 17/03/2018                 500,000  
A150 Thái Công Minh 17/03/2018                 250,000  
A151 Phạm Thị Liễu 17/03/2018                 200,000  
A152 Đỗ Thị Thanh Thảo 17/03/2018              2,000,000  
A153 Châu Hồng Giang 18/03/2018                 500,000  
A154 Hồ Thị Nga PD Diệu Ngộ 18/03/2018                 500,000  
A155 Phạm Thị Diệu Thanh PD Chơn Tín Huệ 18/03/2018              1,500,000  
A156 Lê Thị Minh Khai 20/03/2018                 250,000  
A157 Nh Tm Cổ Phần Sài Gòn Pgd Nguyễn Chí Thanh 21/03/2018              1,000,000  
A158 Nguyễn Huỳnh Liria (Canada) 21/03/2018 100CAD 17,380          1,738,000  
A159 Nhóm Phật Tử Trần Đình Xu 24/03/2018                 500,000  
A160 Giác Phước Binh 24/03/2018                 500,000  
C106-3 Số dư Quỹ Đời Sống Tăng Ni lần 3 31/12/2017         288,033,533  
D001 Nguyen Thi Kim Hanh 02/01/2018     1,000,000  
D002 Tran Van Dan 04/01/2018     1,000,000  
D003 Trinh Thi Huong 04/01/2018     1,070,000 GN1
D004 To Phong Chau 05/01/2018     400,000 C137
D005 Ta Thanh Trung 07/01/2018     200,000  
D006 Nguyen Thi Nhu Trang 07/01/2018     200,000 C84-3
D007 Ta Thanh Trung 07/01/2018     200,000 C84-3
D008 Gd Duong Thi Hieu 08/01/2018     1,000,000  
D009 Gd Duong Thi Hieu 08/01/2018     1,000,000 C84-3
D010 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/01/2018     1,500,000 C84-3
D011 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/01/2018     200,000 C84-3
D012 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 09/01/2018     500,000  
D013 Huynh Khac Thao 10/01/2018     1,000,000  
D014 Nguyen Ngoc Phuong Uyen 10/01/2018     200,000  
D015 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 10/01/2018     400,000 C84-3
D016 Nguyen Hoang Chuong 10/01/2018     500,000 C84-3
D017 Fracc:0201000577766 11/01/2018     500,000 TÙY HỶ
D018 Nguyen Hoang Lan Anh 12/01/2018     500,000  
D019 Thuy Lu 12/01/2018     500,000 C84-3
D020 Ho Thi Theo 12/01/2018     1,000,000 C84-3
D021 Nguyen Thi Thuy Nhung 13/01/2018     400,000 C84-3
D022 Gd Nguyen Thuy Loan Oanh 14/01/2018     1,000,000  
D023 Gd Nguyen Thuy Loan Oanh 14/01/2018     1,000,000 C84-3
D024 Le Thi Minh Tam 15/01/2018     1,000,000  
D025 Ngo Van Luan 15/01/2018     200,000 C84-3
D026 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 16/01/2018     4,000,000  
D027 Hoa Quang 16/01/2018     1,000,000 GN1
D028 Nhan Thi Kim Thu 17/01/2018     200,000  
D029 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 17/01/2018     1,000,000  
D030 Nhan Thi Kim Thu 17/01/2018     200,000 C138
D031 Nguyen Thi Ngoc Anh 17/01/2018     200,000 C84-3
D032 Nhan Thi Kim Thu 17/01/2018     200,000 C99-2
D033 Dang Thi Hong Sen 18/01/2018     500,000 C84-3
D034 Hanh Nhu Chua Buu Long Q9 18/01/2018     200,000 C84-3
D035 Vo Thi Truc Pha 18/01/2018     500,000 C84-3
D036 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 18/01/2018     300,000 C84-3
D037 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 18/01/2018     200,000 C84-3
D038 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 19/01/2018     500,000 C84-3
D039 Phan Thi Lan Anh 19/01/2018     1,000,000 C84-3
D040 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 19/01/2018     600,000 C84-3
D041 Tran Thi Phuong 20/01/2018     500,000 C84-3
D042 Nguyen Ngoc Phuong Thanh 23/01/2018     1,000,000 C84-3
D043 Gd Duong Thi Hieu 25/01/2018     1,000,000  
D044 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 25/01/2018     100,000 C144
D045 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 25/01/2018     100,000 C145
D046 Gd Duong Thi Hieu 25/01/2018     2,000,000 C145
D047 Hoa Tam Va Quang My 26/01/2018     600,000  
D048 Quach Van Tac 26/01/2018     300,000 C84-3
D049 Phan Thi My Ngoc 29/01/2018     300,000 C84-3
D050 Nguyen Thi Kim Hanh 01/02/2018     1,000,000  
D051 Nguyen Thi Kim Hanh 01/02/2018     1,000,000 C84-3
D052 Ha Thanh Nguyen Thao 01/02/2018     300,000 C84-3
D053 Luong Hien Tuyet Nhung 01/02/2018     1,600,000 QTYT
D054 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 02/02/2018     1,000,000 GN1
D055 Nguyen Lam Kieu Ngoc 07/02/2018     500,000 TÙY HỶ
D056 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/02/2018     100,000 C138
D057 Truong Dhkhxhnv 08/02/2018     1,400,000 TÙY HỶ
D058 Hoa Quang 11/02/2018     1,000,000 GN1
D059 Le Van Minh 22/02/2018     200,000 C141
D060 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 23/02/2018     100,000 C141
D061 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 28/02/2018     500,000  
D062 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 28/02/2018     200,000 C140
D063 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 28/02/2018     200,000 C141
D064 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 28/02/2018     500,000 C84-3
D065 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 28/02/2018     500,000 C99-2
D066 Hoa Tam Va Quang My 01/03/2018     600,000  
D067 Duc Nguyen Va Kim Cuc 01/03/2018     1,000,000  
D068 Nguyen Thi Kim Hanh 01/03/2018     500,000 C84-3
D069 Tran Van Dan 07/03/2018     1,000,000  
D070 Huynh Khac Thao 10/03/2018     1,000,000 C141
D071 Quang My 11/03/2018     200,000 C151
D072 Do Thai Ha 12/03/2018     300,000  
D073 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 12/03/2018     100,000 C151
D074 Chau Thuy Huong 13/03/2018     1,000,000  
D075 Trinh Thi Huong 15/03/2018     400,000 C151
D076 Hoa Quanh 21/03/2018     1,000,000 GN1
T001 Tran Vu Viet Oanh 02/01/2018              1,000,000  
T002 Phan Thi Kim Bich 03/01/2018              1,000,000  
T003 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/01/2018                 500,000  
T004 Gdpt Giac Huong Hiep 08/01/2018                 400,000  
T005 Nguyen Tan Ngoc 08/01/2018                 500,000  
T006 Hong Hue Lan 08/01/2018                 500,000  
T007 Nguyen Thi Bich Lien 09/01/2018                 100,000  
T008 Giang Huu Vinh 09/01/2018                 300,000  
T009 Nguyen Truong Son 10/01/2018                 500,000  
T010 Le Thi Yen Ha 10/01/2018                 200,000  
T011 Minh Anh Va Minh Quang 12/01/2018                 500,000  
T012 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 15/01/2018              2,000,000  
T013 Nguyen Thi Mai Chi Pd Giac Le Thi 15/01/2018              1,000,000  
T014 Nguyen Tan Ngoc 16/01/2018                 500,000  
T015 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 17/01/2018                 500,000  
T016 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 18/01/2018              1,000,000  
T017 Ho Thanh Tri 18/01/2018                 300,000  
T018 Bui Thi Lan 22/01/2018              1,000,000  
T019 Nguyen Thanh Tuyen 24/01/2018              3,000,000  
T020 Le Thi Thu Ha 26/01/2018                 200,000  
T021 Le Huy Phuong 02/02/2018              1,000,000  
T022 Bui Thi Lan 07/02/2018              1,000,000  
T023 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 12/02/2018              1,000,000  
T024 Truong Thai Quoc 21/02/2018                 100,000  
T025 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 22/02/2018                 100,000  
T026 Kha Quynh Chau 23/02/2018              1,000,000  
T027 Tran Thi Thuy Phuong 27/02/2018              2,000,000  
T028 Phung Thi Thanh Tam 01/03/2018                 300,000  
T029 Ngo Thi Anh Tuyet 01/03/2018            10,000,000  
T030 Nguyen Thi Anh Dao 02/03/2018                 300,000  
T031 Tran Vu Viet Oanh 02/03/2018              1,000,000  
T032 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 03/03/2018                 100,000  
T033 Tran Hong Uy 04/03/2018                 100,000  
T034 Le Anh Tuan 05/03/2018                 240,000  
T035 Nguyen Thi Thanh Vui 06/03/2018              1,000,000  
T036 Nguyen Tan Ngoc 07/03/2018                 400,000  
T037 Minh Anh Va Minh Quang 07/03/2018                 500,000  
T038 Quyenngo 07/03/2018                 500,000  
T039 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 08/03/2018              2,000,000  
T040 Ly Thai Hoa 08/03/2018                 300,000  
T041 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 09/03/2018                 200,000  
T042 Nguyen Nguyen Ngoc 14/03/2018                 600,000  
T043 Ta Thanh Trung 15/03/2018                 100,000  
T044 Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật 20/03/2018                 375,000  
T045 Pham Ngoc Van Hien 22/03/2018              1,000,000  
U001 Hon Sien 19/03/2018 300AUD 17,100          5,130,000  
U002 Nguyễn Thị Cẩm Loan 19/03/2018 70AUD 17,100          1,197,000  
U003 Hanh Tran 25/03/2018 100AUD 17,100          1,710,000  
  TỔNG           696,393,533 [b]
C/ Xử lý Quỹ: C3/ Chuyển vào HĐ C106-5     396,393,533 [c]=[b]-[a] (Chi < Thu)

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập