Quỹ Đạo Phật Ngày Nay - Tổng Kết Chương Trình Trao Quà Từ Thiện Và Cúng Dường Trai Tăng Tại Ấn Độ (C103)

Đã đọc: 1582           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Chiều ngày 22/2/2017 nhân chuyến hành hương về đất Phật của TT. Thích Nhật Từ - Chủ Tịch Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Ngoài việc dừng chân tham bái các Phật tích. Tại Thiền viện Huệ Chiếu do Ni trưởng Khiết Minh làm trụ trì. Thay mặt cho Quỹ Đạo Phật Ngày Nay TT. Thích Nhật Từ đã trao tặng 1.000 phần quà cho các hộ dưới nghèo tại đây như một hành động thực hiện lòng từ bi hạnh Bồ tát mà những người con Phật cần thực hiện để trưởng dưỡng lòng từ bi và phát triển các hạnh lành. Ngoài ra TT. Thích Nhật Từ còn cúng dường cho 173 vị đăng tu học tại Bồ Đề Đạo Tràng, các Tăng Ni đang du học chương trình Tiến Sĩ tại đây. Tổng kinh phí cho đợt tù thiện này trên 620 triệu đồng.

Lời cảm ơn.

Thay mặt Ban Điều Hành Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin cảm niệm công đức phát tâm đóng góp của 73 lượt đóng góp tịnh tài từ Quý mạnh thường quân, Quý Phật tử xa gần đã cùng dang rộng cánh tay giúp người theo tình thần Phật dạy. Một lần nữa kính chúc Quý vị an lạc trong chánh Pháp và hanh thông trong cuộc đời.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

 

CHÙA GIÁC NGỘ
QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
TỔNG KẾT CT CÚNG DƯỜNG TĂNG NI và TỪ THIỆN TẠI ẤN ĐỘ (C103)
Ngày: 22/2/2017          
Địa điểm: ẤN ĐỘ          
A/ Tổng chi          
STT Diễn giải ĐVT Số lượng Đơn giá Số tiền Ghi chú
      [1] [2] [3]=[1]*[2]  
1. Từ Thiện      
1.1 2 bịch bột 10Kg/bịch 150R Phần 1000 150           150,000 INR
1.2 Tiền mặt  Phần 1003 100           100,300 INR
1.3 Tiền mặt Phần 800 200           160,000 INR
2. Cúng Dường Tăng Ni      
2.1 CD Tăng Ni đang tu tại BĐĐT (tham dự) Suất 40 100               4,000 USD
2.2 CD Tăng Ni đang tu tại BĐĐT (gieo duyên) Suất 12 50                  600 USD
2.3 CD Tăng Ni đang Học Tiến Sĩ tại New Delhi Suất 54 150               8,100 USD
2.4 CD Tăng Ni đang Học Tiến Sĩ tại New Delhi  Suất 67 100               6,700 USD
2.5 Cúng Dường phần ăn cho Tăng Ni Phần 61 15                  915 USD
2.6 Cúng chùa TV Huệ Chiếu tại nơi Từ Thiện phần     200USD
+10.000.000VND
USD+ VNĐ
3. Chi phí khác      
3.1 Tiền xe đưa đón Tăng Ni Chuyến 1 320 320 USD
3.2 Những chi phí khác   1 500 500 USD
3.3 Cúng dường Quý Thầy              3,180,000 VND
TỔNG USD 21.335 Tỷ giá: 22.850/USD
INR 410.300 Tỷ giá: 333vnd/INR
VNĐ 10.000.000  
Tương đương VNĐ    637,314,650 [a]
B/ Tổng thu          
STT Phương danh Ngoại tệ Ngoại tệ Ngoại tệ Số tiền Ghi chú
    [1] USD [2] RUPEE [3] VNĐ [4]=[1]*[2]*[3]  
E001 Võ Thị Hồng    4,000      65,000      113,045,000  
E002 Jennifer Vo    2,700      19,500        68,188,500  
E003 Nguyễn Thị Ngọc Lanh    1,000          22,850,000  
E004 Ngô Thị Bạch Yến       400            9,140,000  
E005 SC Tuệ Thành (Chùa Hương Sơn - Đà Nẵng)       197            4,501,450  
E006 Thái Kim Hoa       200            4,570,000  
E007 Tạ Phạm Bích Thủy    3,000          68,550,000  
E008 HT Huệ Thông (Chùa Vĩnh An - Đà Nẵng)       300            6,855,000  
E009 Sc Thanh Nhã (Chùa Đông Dương - Quảng Trị)       100            2,285,000  
E010 Phạm Thị Thanh Tâm       200            4,570,000  
E011 Trịnh Thị Nhẹn       200            4,570,000  
E012 Phạm Quốc Trường             5,500,000        5,500,000  
E013 Thích Thiện Tịnh (Chùa Đức Bửu - Huế)       100            2,285,000  
E014 Lê Thị Thới        24,000          7,992,000  
E015 SC Tuệ Dung (Chùa Hương Sơn - Đà Nẵng)       100            2,285,000  
E016 1 Phật Tử Giấu Tên    1,000          22,850,000  
E017 1 Phật Tử Giấu Tên       200        1,000          4,903,000  
E018 Nguyễn Thị Kim Chi       100            2,285,000  
E019 Phan Thị Thiên Lý       100            2,285,000  
E020 Phan Ngọc Tưởng       100            2,285,000  
E021 Nguyễn Thị Hậu - Hà Nội         50            1,142,500  
E022 Trịnh Thị Viên - Hà Nội         50            1,142,500  
E023 Thạch Tuyết Hoa       100            2,285,000  
E024 Thích Thiện Quang (Chùa Pháp Khải - Hà Tĩnh)       100            2,285,000  
E025 Thích Thông Đạo (Chùa Bà Đa - Đà Nẵng)       500          11,425,000  
E026 Hồng Minh Liên - Cà Mau       200            4,570,000  
E027 Trần Thị Hạnh Mai       200            4,570,000  
E028 Mạc Thị Lộc       200            4,570,000  
E029 Nguyễn Tuyết Hoa       100            2,285,000  
E030 Đỗ Hồng Ân         50            1,142,500  
E031 Ngô Vũ Anh Thy         50            1,142,500  
E032 Trần Thị Duyên         50            1,142,500  
E033 Đào Thanh Huyền       100            2,285,000  
E034 1 Phật Tử Usa Giấu Tên       303            6,923,550  
E035 Vũ Đình Thy       100            2,285,000  
E036 Nguyễn Thị Ngọc Mai +
Nhóm Bạn Đà Nẵng
         6,500         5,000,000        7,164,500  
E037 Nguyễn Thị Hoa Hồng       550          12,567,500  
E038 Phan Thị Xuân Hương          9,700          3,230,100  
E039 Đặng Thị Loan        13,000          4,329,000  
E040 Nguyễn Phương Linh         50        6,500          3,307,000  
E041 Nguyễn Thị Loan        10,000          3,330,000  
E042 Trần Thị Mỹ Hạnh        16,000          5,328,000  
E043 Hà Thị Liên        13,000          4,329,000  
E044 Lu Kim          6,800          2,264,400  
E045 Nguyễn Thị Sinh          5,000          1,665,000  
E046 Trần Thiện Diệu       100        2,000          2,951,000  
E047 Bùi Thị Dừa          8,500          2,830,500  
E048 Trần Thị Thu Hà + Các Bạn    1,000        6,000        24,848,000  
E049 Trần Thị Mai Sen         50        3,000          2,141,500  
E050 Trịnh Minh Thanh       100            2,285,000  
E051 Đặng Thị Hoa - Mạc Thị Cúc - Nguyễn Đình Thảo       100      10,000          5,615,000  
E052 Nguyễn Thị Thanh Vũ       500        6,500        13,589,500  
E053 Trần Thị Mỹ Dung       150        2,000          4,093,500  
E054 Trần Thị Minh Hải       100        1,000          2,618,000  
E055 Võ Thị Thùy Trang - Vn         50            1,142,500  
E056 Trần Thị Mai Yến - Vn         50            1,142,500  
E057 Chị Thủy - Cô Năm - Anh Phúc          7,000          2,331,000  
E058 Chị Bích Thủy       150            3,427,500  
E059 Phạm Thị Diệp Thủy       200        6,500          6,734,500  
E060 Nguyễn Thị Thu Thủy         50        1,000          1,475,500  
E061 Đinh Thị Minh Hằng       150        3,300          4,526,400  
E062 Trần Thị Tuyết Sương          3,000             999,000  
E063 Hoàng Thị Mai Thủy       400            9,140,000  
E064 Lê Thị Ngân        13,000          4,329,000  
E065 Ngô Thúy Kim          6,500          2,164,500  
E066 Võ Thị Trâm        13,000          4,329,000  
E067 Nguyễn Trọng Hòa - Vn       100            2,285,000  
E068 Lưu Lily Ngọc Huệ        12,000          3,996,000  
E069 Chánh Ngữ Cali       100            2,285,000  
E070 Phạm Thị Rang          9,500          3,163,500  
E071 Dương Quốc Hải        10,000          3,330,000  
E072 Chị Trang + Gia Đình Hoa Nghiêm Mai Anh        13,000          4,329,000  
E073 Nhóm Phật tử Lưu Kim Hội (Thầy Tín nhận)       150            3,427,500  
E074 Chị Hồng + chị Lanh       160,000        53,280,000  
TỔNG    637,314,900 Tỷ giá: 22.850/USD
Tỷ giá: 333vnd/INR
             
C/ Xử lý Quỹ C1/Nhận hỗ trợ từ Qũy Lưu Động  - 0 [c]=[b]-[a] (Tổng chi < Tổng thu)

Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp:

A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ
E = Đóng góp trực tiếp trong chuyến đi
T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Thich Nhat Tu - 0071000776335
U = Đóng góp tại Úc Châu
V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng) 
Lưu ý:
Quý vị chuyển khoản vào TK Qũy mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Qũy sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí
- Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Qũy Đạo Phật Ngày Nay, ĐT: (08)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.com để được đính chính. Mong Quý vị hoan hỷ.
- Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập