B. Phần chánh kinh - Các kinh về thiền và chuyển hóa: 51. Kinh tu các pháp lành

Đã đọc: 3091           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 51. KINH TU CÁC PHÁP LÀNH

 ***

TU TẬP TÁNH KHÔNG

Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, khi đức Thế Tôn ở chùa Trúc Lâm, thuộc thành Vương Xá, ngài Xá-lợi-phất vừa hành thiền xong đến gặp Thế Tôn, cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên lắng nghe Phật dạy.   O

– Này Xá-lợi-phất, giác quan của ông thật là sáng suốt, sắc da rạng rỡ. Hãy cho ta biết ông đang an trú pháp an trú nào?

– Bạch đức Thế Tôn, con đang an trú vào cái “không trú”.

– Thật là tốt thay! Ông an trú được trú của đại nhân, tức là tánh không. Ai muốn an trú vào tánh không ấy, nên suy nghĩ rằng: “Trên đường vào làng, từ làng về chùa, hãy tự chiêm nghiệm khi mắt thấy sắc thì tham, sân, si có xuất hiện không?” Nếu chúng có mặt thì phải tinh tấn dứt bất thiện này. Nếu chúng không có thì hãy an trú vào sự hoan hỷ, ngày đêm tu học tất cả pháp lành.

Cũng cùng cách ấy, hãy quan sát kỹ, khi tai gặp tiếng, khi mũi gặp mùi, khi lưỡi gặp vị, khi thân xúc chạm, khi ý hình dung, không để khởi lên tham, sân và si; hân hoan tu tập tất cả pháp lành. O

TU CÁC PHÁP LÀNH

Này Xá-lợi-phất, người chuyên tu tập sẽ xét lại mình, “Ta đã dứt được năm dục lạc chưa?” Hãy xét lại mình năm trói buộc thấp đã dứt sạch chưa? Đã liễu tri được năm tổ hợp chưa? Đã tu trọn vẹn bốn niệm xứ chưa? Đã gắng tu học bốn tinh tấn chưa? Đã phát triển được bốn ý túc chưa? Đã làm lớn được năm năng lực chưa? Đã đạt phần nào bảy giác ngộ chưa? Đã đạt trọn vẹn tám chánh đạo chưa? Đã thực tập được thiền chỉ, quán chưa? Đã chứng ngộ trí và giải thoát chưa?

Này Xá-lợi-phất, những Sa-môn nào hay Bà-la-môn muốn được thanh tịnh trong khi khất thực, thì hãy suy tư những điều như trên. Dù trong quá khứ hay trong tương lai, hãy tư duy rằng ta sẽ làm cho khất thực thanh tịnh. Làm được như thế thì sự hân hoan tu tập pháp lành sẽ được tăng trưởng.

Thầy Xá-lợi-phất và các Tỳ-kheo vô cùng hoan hỷ vâng lời Phật dạy.      O

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật                 (3 lần) O

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập