B. Phần chánh kinh - Các kinh về gia đình, xã hội và chính trị: 25. Kinh quốc gia cường thịnh

Đã đọc: 3087           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 25. KINH QUỐC GIA CƯỜNG THỊNH

***

Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, đức Phật lưu trú trên núi Linh Thứu, vua A-xà-thế muốn đi chinh phạt tiểu bang Va-chi, ông sai đại thần Vat-sa-ka-ra đến hỏi đức Phật. Đại thần đảnh lễ, bạch đức Phật rằng: O
- Bạch đức Thế Tôn, vua A-xà-thế nhờ con chuyển lời vấn an, đảnh lễ. Kính xin Thế Tôn cho lời khuyên bảo về việc vua con chuẩn bị cất quân bình định Va-chi, vì mới đây thôi, dân chúng Va-chi cướp hương liệu quý của nước chúng con.
Để chuyển lời khuyên đến A-xà-thế, đức Phật hướng sang tôn giả A-nan rồi chậm rãi hỏi: O
- Này thầy A-nan, thầy có nghe biết dân chúng Va-chi tụ họp đông đảo?
Tôn giả A-nan cung kính bạch Phật:
- Bạch đức Thế Tôn, thường tụ họp đông là một truyền thống của dân Va-chi.
Đức Phật liền bảo: Này thầy A-nan, đó là sức mạnh của dân Va-chi. Thầy có nghe biết dân chúng Va-chi tụ họp, làm việc, giải tán trong một tinh thần đoàn kết?
Tôn giả A-nan: Bạch đức Thế Tôn, đó là truyền thống lâu đời của họ. O
- Này thầy A-nan, thầy có nghe biết dân chúng Va-chi không có ban hành luật lệ không hợp, không đáng ban hành, cũng như không bỏ tất cả luật lệ, truyền thống tốt đẹp?
- Bạch đức Thế Tôn, đó là truyền thống lâu đời của họ. O
- Này thầy A-nan, thầy có nghe biết dân chúng Va-chi tôn trọng, cung kính, lắng nghe, học hỏi những bậc trưởng lão trí tuệ, đạo đức?
- Bạch đức Thế Tôn, đó là truyền thống lâu đời của họ. O
- Này thầy A-nan, thầy có nghe biết dân chúng Va-chi luôn được quốc vương đầu tư dân trí, không có sự việc bất công, cưỡng bức, chà đạp phụ nữ?
- Bạch đức Thế Tôn, đó là truyền thống lâu đời của họ. O
- Này thầy A-nan, thầy có nghe biết dân chúng Va-chi thường hay ủng hộ cơ sở tôn giáo trong và ngoài nước, đồng thời phát huy truyền thống tốt này?
- Bạch đức Thế Tôn, đó là truyền thống lâu đời của họ. O
- Này thầy A-nan, thầy có nghe biết dân chúng Va-chi tôn trọng đạo đức, ủng hộ thánh nhân, chiêu đãi hiền trí, giúp họ hoạt động và phát triển không?
- Bạch đức Thế Tôn, đó là truyền thống lâu đời của họ. O
Bảy lần vấn đáp, đức Phật lần lượt hỏi các câu hỏi, tôn giả A-nan tuần tự trả lời. Phật hướng nhìn sang vị quan đại thần của A-xà-thế rồi dạy như sau: O
- Vat-sa-ka-ra, như ông đã thấy, dân chúng Va-chi và đất nước họ được xây dựng trên bảy loại sức mạnh bất khả chiến bại. Ông hãy về tâu vua A-xà-thế, rằng lời ta khuyên không gì khác hơn là cuộc đối thoại từ nãy đến giờ.
Nghe đức Phật dạy, vị quan đại thần cung kính thưa rằng: O
- Bạch đức Thế Tôn, con thiết tưởng rằng chỉ một yếu tố trong bảy yếu tố, đất nước Va-chi bất khả chiến bại, nói chi là họ có đủ bảy điều. Bạch đức Thế Tôn, vua A-xà-thế sẽ không thể nào đánh bại được họ ở trên chiến trường, ngoại trừ dùng kế ly gián nội bộ, nhưng đó không phải là kế thượng sách.
Tỏ lòng biết ơn, vị quan đại thần đảnh lễ đức Phật, từ tạ ra về, trình tấu đức Vua những lời Phật dạy. Từ đó về sau, vua A-xà-thế từ bỏ ý định chinh phạt Va-chi, trả thù nước bạn. Đồng thời, ông cho thiết lập mạng lưới chính trị, quân sự giống như Va-chi vô cùng cường thịnh. O
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
(3 lần, xá 3 xá) OOO

***

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập