Làm Thế Nào Để Tự Giải Oan Gia Trái Chủ Và Vong Dời Thân Mà Không Cần Có Thầy Trợ Giúp Khỏi Bị Lừa Dối Vòi Tiền?

Đã đọc: 1395           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

      Các bạn đồng tu thân mến !

     Hiện tượng vong nhập vào thân người nào đó là chuyện có thật diễn ra ai cũng biết không thể phủ nhận mà trong Kinh Phật nói đó là đó là “ma dựa”. Gặp trường hợp như thế chúng ta không cần phải lo sợ mà nên biết rằng đó là do ta khi sống đời này hoặc đời trước đã phạm lỗi gây ra nhiều đau khổ cho họ nên họ đến đòi ta trả nợ. Điều đầu tiên chúng ta phải bình tĩnh đừng lo sợ mà trước tiên phải sám hối tội lỗi mình đã gây ra cho họ tử vô thỉ đến nay, sau nữa ta tôn trọng họ và khuyên họ cùng chúng ta tụng Kinh niệm danh hiệu Phật. Ta tụng Kinh gì thì mời họ tụng Kinh đó, ta phát nguyện ăn chay và cũng khuyên họ, mời họ cùng ăn chay, ta niệm hồng danh Đức Phật Bổn Sư cũng khuyên họ cùng ta niệm Phật và cầu nguyện cho họ sớm được siêu thoát. Các bạn nên biết ! Đời sống của vong là rất khổ, họ đói rét nhiều ngày nên khi ta ăn chay họ cũng rất thích được ăn. Khi họ cùng ta tụng Kinh, niệm Phật và ăn chay nhiều ngày thì tâm họ thanh tịnh, phát sinh trí tuệ và giác ngộ. Họ sẽ biết cái phải cái trái, cái lỗi của họ khi lại đi làm khổ người khác. Lúc đó ta khuyến nhủ họ dời thân nạn nhân, họ sẽ sám hối và tự dời thân người họ đã nhập một cách vui vẻ. Một mặt nữa chúng ta ngoài tụng Kinh niệm Phật thì cũng tụng chú Đại- Bi để được Ngài và các chư vị Phật, chư Đại-Bồ-Tát gia trì ủng hộ và bảo vệ cho. Tôi đã giúp những người bị vong nhập ở Việt nam, điều đầu tiên bao giờ tôi cũng khuyên gia chủ phải ăn chay và sám hối, tinh tấn tụng Kinh niệm Phật là vì thế ! Rồi phóng sinh, làm công đức lấy đó hồi hướng cho họ. Các trường hợp vong nhập đều thành công như các bạn đã thấy.

      Các bạn thân mến ! Làm như thế, chúng ta đã biến oan gia trái chủ tiêu tan, biến thù thành bạn, chẳng những họ dời thân ta mà còn ủng hộ ta nữa. Họ nếu niệm Phật tinh tấn, một lòng cầu nguyện sớm siêu thoát, sám hối làm lành thì họ sẽ sớm được về cõi lành, hoặc lại đầu thai trở lại làm người mà tu hành hoặc sinh lên cõi trời mà đến quy-y Phật Di-Lặc tu hành thành Bồ-Tát, thành Phật. Bạn làm thế chẳng những mình khỏi tai họa vong nhập mà còn làm được một việc công đức là giúp người khác biết tu hành pháp môn niệm Phật, sám hối, làm phước cầu được giải thoát. Công đức đó chẳng là vô lượng sao?

     Tình trạng ngày nay nhiều người không giữ giới lợi dụng trường hợp vong nhập khi người ta đến là cơ hội để họ kiếm tiền vòi vĩnh mà chẳng giúp gì được chúng ta. Chúc các bạn thân tâm thường lạc, công đức thêm nhiều, đạo hạnh tang tấn !

                  Trân trọng vô vàn:

                             Quảng Tịnh Cư-Sỹ.

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập