Lời đạo từ của HT.Thích Thiện Nhơn tại khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ hành chính & kỹ năng xử lý thông tin khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Đã đọc: 1158           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ban lời đạo từ tại khóa bồi dưỡng, HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã tán thán công đức BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương đã phối hợp với VP2 TƯGH tổ chức khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ hành chính và kỹ năng xử lý thông tin nhằm triển khai nghị quyết của Đại hội VIII Phật giáo toàn quốc vừa qua.

“Hôm nay trong không khí trang nghiêm, đoàn kết, hòa hợp và tràn đầy hỷ lạc, cũng như đang trong mùa an cư kiết hạ của chư Tôn đức Tăng ni trong toàn quốc. GHPGVN được thành lập từ ngày 7/11/1981, trải qua 07 nhiệm kỳ, trên 35 năm hoạt động, đến nay đã có 63 tỉnh thành hội Phật giáo trong phạm vi cả nước, từ Cao Bằng, Lạng Sơn đến Cà Mau. Nói như thế có nghĩa là có 63 Văn phòng và 63 Ban thư ký trực thuộc tỉnh, thành, hội Phật giáo.

GHPGVN cũng có 78 đơn vị là Thành phố trực thuộc Trung ương cũng như Thành phố trực thuộc tỉnh. Nghĩa là có 78 Ban thư ký và 78 Văn phòng, trực thuộc tỉnh hội Phật giáo các tỉnh thành. GHPGVN cũng có 541 đơn vị Phật giáo quận, huyện của Phật giáo Việt Nam là đơn vị hành chính thứ ba của GHPGVN. Như thế cũng có nghĩa là có 541 Ban thư ký và 541 Văn phòng của Phật giáo quận, huyện trực thuộc tỉnh thành hội Phật giáo của GHPGVN.

Qua đó, trong thời gian 35 năm qua, bộ phận Văn phòng và Ban thư ký của 63 tỉnh, thành, 78 thành phố trực thuộc tỉnh và 541 đơn vị Phật giáo quận, huyện trong phạm vi cả nước đã hoạt động một cách tốt đẹp. Từ đó, những thành quả đã đạt được và đúc kết tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19-22/11/2017.

Đồng thời, Ban Thông tin Truyền thông cũng được chính thức thành lập từ năm 2009, giữa nhiệm kỳ năm của Trung ương Giáo hội. Từ Nhiệm kỳ VI của TƯGH, Ban TTTT đã hoàn chỉnh nhân sự, đi vào hoạt động một cách cụ thể trong suốt 7 năm của nhiệm kỳ trước đó. Và cũng đã thành lập được 36 Ban TTTT thuộc các tỉnh thành, trên 63 tỉnh thành hội trong phạm vị toàn quốc. Như vậy, đã đạt được phân nửa, hoặc hơn phân nửa số đơn vị của Phật giáo trong cả nước.

Vì thế, cho nên Ban TTTT cần phải có những kế hoạch để thực hiện tiếp trong nhiệm kỳ VIII (2017-2022), để phủ sóng tất cả Ban Trị sự các tỉnh thành trong phạm vi cả nước đều có Ban TTTT. Với tất cả những thành quả hoạt động đã đạt được đó, được đúc kết tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII và cũng đã thông qua Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI, ngày 22/11/2017 gồm có 13 chương và 71 điều:

- Chương 1 nói về danh xưng, danh hiệu cơ sở và văn phòng của GHPGVN, từ điều 1 đến điều 5.

- Chương 2 nói về mục đích và thành phần của GHPGVN, từ điều 6 đến điều 9.

- Chương 3 nói về Nguyên tắc tổ chức và cơ chế tổ chức của các cấp Giáo hội, từ điều 10 đến 11.

- Chương 4 nói về thành phần hội đồng chứng minh, điều 12 đến 18.

- Chương 5 nói về thành phần HĐTS, từ điều 19 đến 28.

- Chương 6 nói về Giáo hội cấp tỉnh.

- Chương 7 nói về Giáo hội cấp huyện.

- Chương 8 nói về Đai hội Phật giáo các cấp.

- Chương 9 nói về tấn phong giáo phẩm.

- Chương 10 nói về cơ sở tự viện, Tăng ni của GHPGVN.

- Chương 11 nói về Tài chính của Giáo hội.

-  Chương 12 nói về nguyên tắc, xử lý, tuyên dương công đức và kỷ luật đối với Tăng ni.

- Chương cuối cùng 13, từ điều 68 đến 71 nói về nguyên tắc, tu chỉnh hiến chương, thông qua hiến chương và sự thực hiện thi hành hiến chương GHPGVN.

Vấn đề này, sẽ được chư Tôn đức phụ trách Văn phòng và Ban thư ký của Trung ương sẽ triển khai cụ thể. Đối với TTTT cũng được HT. Thích Gia Quang triển khai trong giữa nhiệm kỳ V và trọn nhiệm kỳ VI, VII. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ VIII đây cũng được tiếp tục duy trì và công cử phát triển ngành TTTT TƯGH.

Hơn nữa, triển khai nghị quyết của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, có 9 mục tiêu và 45 điều hoạt động đã được Đại hội chính thức thông qua. Trong đó, điều thứ 8: “Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng Pháp và chuyển tải các hoạt động Phật sự vào đời sống xã hội nhằm nêu cao giá trị Từ bi – Trí tuệ của đạo Phật, hình ảnh tốt đẹp của Tăng, Ni, Phật tử, của tổ chức Giáo hội các cấp trong sự nghiệp phụng đạo yêu nước, đóng góp một phần công sức trong sự nghiệp xây dựng phát triển GHPGVN, thực hiện hữu hiệu phương châm đạo pháp – dân tộc – Chủ nghĩa xã hội, nói cách khác là làm tốt đạo đẹp đời, phụng đạo yêu nước của GHPGVN”.

Để triển khai công tác một cách cụ thể, Trung ương Giáo hội xin tán thán công đức BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang. Vừa qua, vào ngày 19-21/04/2018 đã tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính và kỹ năng xử lý Thông tin truyền thông tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thành công tốt đẹp. Tiếp nối và thực hiện chương trình đó, hôm nay, GHPGVN kết hợp cùng với Ban TTTT TƯ, tổ chức khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ hành chính và kỹ năng xử lý thông tin, diễn ra long trọng tại chùa Hội An, Thành phố mới Bình Dương.

Với sự tham dự của Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN, Ban Thư ký, Ban Thông tin Truyền thông  các tỉnh Miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên.  Với tinh thần và trách nhiệm cao của Ban thư ký xử lý Văn phòng công việc hành chính, Ban Thông tin truyền thông TƯ và Ban TTTT của các tỉnh thành. TƯ Giáo hội vô cùng tán thán và hoan hỷ trước việc làm rất tốt đẹp, khởi động được hoạt động của GHPGVN trong nhiệm kỳ VIII (2017-2022), đặc biệt là đơn vị Phật giáo tỉnh Kiên Giang, kết tiếp là Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Vào ngày 10 đến ngày 14/9/2018, TƯ GHPGVN tổ chức sinh hoạt Giáo hội, tổ chức hành chính nghiệp vụ, Thông tin Truyền thông và một số ban ngành của TƯGH, tại Văn phòng 2 TƯGH Thiền viện Quảng Đức (Q.3, Tp. HCM), cho các tỉnh thành hội PG thuộc khu vực phía Nam từ Quảng Trị đến Mũi Cà Mau. Qua đó, GH cũng sẽ có dịp gặp gỡ chư Tôn đức các tỉnh thành, Ban thư ký, Ban TTTT, Ban Tăng sự, Ban Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử…

Để tiếp tục củng cố niềm tin, củng cố công việc và chia sẻ những kinh nghiệm về hoạt động Phật sự tại các tỉnh thành hội Phật giáo. Với tinh thần và trách nhiệm đó, Trung ương Giáo hội mong rằng chư Tôn đức trong Ban thư ký, Ban TTTT tiếp thu những ý kiến, sự chia sẻ và sự hướng dẫn của chư Tôn đức trong Ban thư ký Văn phòng 2 TƯGH. đối với công tác Truyền thông có thể vận dụng trên cơ sở Bát Chánh Đạo của Phật giáo thì có thể giải quyết một số vấn đề tương đối kịp thời, nhanh chóng, văn minh, thực tế và đạo đức nói như thế có nghĩa là cần có: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ và Chanh Tin Tấn.

Có Chánh Kiến là thấy như thật, sự thật khách quan, sự kiện đó xảy ra như thế nào thì phải thấy đúng như sự kiện đó xảy ra. Đã thấy đúng rồi thì sẽ có ý nghĩ đúng, có ý nghĩ đúng thì đương nhiên không bị bóp méo trên cơ sở ý nghĩ và độ nhìn (sự thấy). Vì vậy cho nên, đối với ngành TTTT có thể quản lý cả 4 mạng của báo, đó là báo nói, báo viết, báo hình và báo điện tử bao trùm hết tất cả ngành Thông tin GHPGVN.

Thể hiện được công việc đó cần sự miệt mài, chăm chỉ đó là Chánh Tin Tấn hay nhiếp thiện Tin Tấn, một sự siêng năng, cần cù, cần mẫn, chăm chỉ và nhiếp tâm, dành tất cả thời gian, trí ốc và sự tư duy để có một bài viết chính xác, có độ sâu và có chiều rộng thể hiện được ý nghĩa của bài viết gửi đến cộng đồng. Như vậy, đẩy mạnh công tác TTTT cũng là nhiếp thiện tin tấn, đẩy lùi những thông tin không tốt, không chính xác, không thực cũng là nhiếp thiện tin tấn.

Nói một cách khác đó là “ẩn ác dương thiện” những điều tốt của Giáo hội, Tăng ni của ban ngành viện, cơ sở tự viện thì được đề cao và phát huy, từ đó sẽ được lan tỏa trong nước và các nước trên thế giới. Mặc ác thì ẩn đi vì đó là tinh thần và cũng là giới luật của đức Phật cũng đã nhấn mạnh là “ẩn ác dương thiện” “như thảo phú địa”…

Đối với ngành TTTT cũng vậy, chúng ta phải luôn nói một sự thật, mà sự thật đó chính là điều Đức Phật đã nói trước đây hơn 2500 năm. Với tinh thần và ý nghĩa đó, Trung Ương Giáo hội một lần nữa xin tán thán Chư Tôn đức đã dành thời giờ quý báo từ các tỉnh miền Đông và Tây Nguyên về đây tham dự khóa bồi dưỡng trong thời gian 5 ngày.

Về nội dung, Trung ương Giáo hội thấy rằng rất đầy đủ và rất phong phú. Về phần xã hội, BTC cũng đã mời các cơ quan chức năng lãnh đạo như Ban Tôn giáo Chính phủ, Mặt trận, quân sự…. Cuối lời, Ngài đã gửi lời chúc cho khóa bồi dưỡng được thành công tốt đẹp, chúc Chư Tôn đức học viên tham dự Khóa bồi dưỡng sẽ tiếp nhận một cách chính xác và đầy đủ.


Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập