Môn đồ pháp quyến thỉnh chư tôn đức chứng minh quang lâm buổi lễ

 Đúng 5g, HT.Thích Trí Viên - Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo TP.Đà Nẵng, Phó BTC Tang lễ, đương vi Sám chủ tang lễ cùng chư Thượng tọa, Đại đức ban kinh sư đã tiến hành nghi lễ nhập kim quan.


HT.Thích Trí Viên thực hiện nghi thức sái tịnh

Theo đó, tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng hòa với tiếng niệm Phật rền vang sân chùa Pháp Vân cung tiễn nhục thân cố Hòa thượng nhập kim quan trong niềm kính tiếc của chư tôn đức BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng và các quận huyện, Tăng Ni trú trì các chùa, tự viện trên địa bàn Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và các tỉnh thành, đạo hữu Phật tử gần xa.


Và thỉnh nhục thân cố Hòa thượng nhập kim quan

Kim quan cố Hòa thượng Thích Chí Mãn được tôn trí tại chùa Pháp Vân. Lễ viếng bắt đầu lúc 14g ngày 10-9-2017 (20-7-Đinh Dậu) đến hết ngày 15-9-2017 (25-7-Đinh Dậu). 

Lễ cung thỉnh nhục thân trà-tỳ tại An Phước Viên lúc 7g ngày 16-9-2017 (26-7-Đinh Dậu). 

Nghi thức nhập quan


Lễ phát tang

Kim quan cố Hòa thượng tôn trí tại chùa Pháp Vân

 Nguồn từ : Phathocdoisong.com