THPG TP. HCM họp bàn kế hoạch tổ chức Đại Lễ Phật Đản Và Tuần Lễ Phật Đản PL: 2556 - DL: 2012

Đã đọc: 3670           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Vào lúc 8g00, ngày 12 tháng 04 năm 2012 ( 22 / 03 Nhâm Thìn ) tại chùa Ấn Quang ( 243 Sư Vạn Hạnh - Q.10 - TP.HCM ) đã họp bàn kế hoạch tổ chức Đại Lễ Phật Đản Và Tuần Lễ Phật Đản PL: 2556 - DL: 2012 của Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh

Tới tham dự và chứng minh gồm có: HT. Thích Hiển Tu,  HT. Thích Viên Giác, HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Như Niệm, HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Thiện Hạnh, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Như Tín, HT. Thích Huệ Văn, HT. Thích Minh Chơn. Về phía chính quyền có ông Lê Hồng Phúc  - PGĐ - SNVBTG, ông Nguyễn Ngọc Phong - TPPGĐT - UBMTTP cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, 24 quận huyện.

Thực hiện tinh thần phiên họp ngày 12 / 04 / 2012 của ban trị sự THPG TP.HCM và các Ban Đại Diện Phật Giáo Quận Huyện về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL: 2556 - DL: 2012 tại TPHCM.

Hòa cùng niềm hân hoan của toàn thể Tăng Ni Phật tử trong cả nước, đã và đang tổ chức đại hội đại biểu phật giáo các cấp, nhất là chào mừng ĐHĐBPGTQ lần thứ VII ( Nhiệm Kỳ 2012 - 2017 ) sắp tới. Qua đó, Đại Lễ Phật Đản - PL: 2556 - DL: 2012 tại TPHCM năm nay cần được tổ chức quy mô -  trọng thể, phát huy tính ưu việt theo hướng Đại Lễ Phật Đản là ngày lễ hội Văn hóa Tín ngưỡng Dân tộc và lễ hội Văn hóa Tôn giáo Thế giới, cũng như đánh dấu Phật sự trọng đại của GHPGVN trong năm nay.

 


 

 

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TR S THÀNH HI PHT GIÁO

THÀNH PH H CHÍ MINH

-------------------

Chùa n Quang-243 Sư Vn Hnh, Q.10

Đ T : 39271243 – 38346090

S :   155 /KHPĐ.THPG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

 

 

Tp. H Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

T CHC ĐẠI L PHT ĐẢN VÀ TUN L PHT ĐẢN PL.2556 - DL.2012

CA THÀNH HI PHT GIÁO TP. H CHÍ MINH

 

 

 

Kính gi: - CÁC BAN CHUYÊN NGÀNH TRC THUC THPG

- CÁC TRƯỜNG CAO, TRUNG, SƠ CP PHT HC THPG

- BAN ĐẠI DIN PHT GIÁO 24 QUN/HUYN

- CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG-NI TR TRÌ CÁC T VIN CƠ S GIÁO HI

                                                                              TP. H CHÍ MINH

Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng - Ni,

Kính Thưa Qúy Ban,

Năm 2012 là năm mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta có những Phật sự trọng đại mang dấu ấn truyền thống lịch sử trong sự nghiệp đồng hành cùng đất nước trên con đường hội nhập và phát triển Đạo pháp - Dân tộc. Đó là Đại hội Đại biểu Phật giáo các Quận - Huyện - Thị xã và các Tỉnh - Thành trong cả nước mà đỉnh cao là Đại Hội Đại biểu Phật giáo toàn Quốc lần thứ VII Nhiệm kỳ 2012 - 2017 sắp tới.

Hòa cùng niềm hân hoan của toàn thể Tăng Ni - Phật tử trong cả nước. Đã và đang tổ chức Đại Hội Đại biểu Phật giáo các cấp, nhất là để chào mừng Đại Hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ ( 2012 - 2017 ) sắp tới. Qua đó, Đại lễ Phật Đản PL.2556 – DL.2012 tại Thành Phố Hồ Chí Minh năm nay cần được tổ chức quy mô - trọng thể, phát huy tính ưu việt theo hướng Đại lễ Phật Đản là ngày lễ hội Văn hóa Tín ngưỡng Dân tộc và lễ hội Văn hóa Tôn giáo Thế giới, cũng như đánh dấu Phật sự trọng đại của GHPGVN trong năm nay.

- Căn cứ Thông Bạch số 036 / TB / HĐTS ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN hướng dẫn về việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản và Tuần lễ Phật Đản PL. 2556 - DL.2012.

- Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2012 của Thành hội Phật giáo TP.HCM.

- Thực hiện tinh thần phiên họp ngày 12 / 04 / 2012 của Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh và các Ban Đại Diện Phật giáo Quận - Huyện về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2556 - DL. 2012 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự THPG có kế hoạch tổ chức Đại Lễ Phật ĐảnTuần Lễ Phật Đản PL. 2556 - DL. 2012 với nội dung cụ thể như sau:

BAN CHỨNG MINH:

- Hòa Thượng THÍCH TRÍ TỊNH : Đệ Nhất Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch HĐTS GHPVN

- Hòa Thượng THÍCH HIỂN PHÁP : Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

- Hòa Thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP : Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN

- Hòa Thượng THÍCH TỪ NHƠN : Thành viên Hội đồng Chứng minh kiêm Phó Chủ tịch

Thường Trực HĐTS GHPGVN

- Hòa Thượng THÍCH HIỂN TU : Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

- Hòa Thượng THÍCH TẮC AN : Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

- Hòa Thượng THÍCH VIÊN GIÁC : Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

- Hòa Thượng THÍCH GIÁC TƯỜNG : Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:

 • § Trưởng ban : - Hòa Thượng THÍCH TRÍ QUẢNG
 • § Phó ban : - Hòa Thượng THÍCH THIỆN TÁNH ( Thường trực )

- Hòa Thượng THÍCH TỪ THÔNG

- Hòa Thượng THÍCH THIỆN NHƠN

- Hòa Thượng THÍCH GIÁC TOÀN

- Hòa Thượng THÍCH THIỆN TÂM

- Hòa Thượng THÍCH NHƯ NIỆM

- Hòa Thượng THÍCH TỊNH HẠNH

 • § Ủy viên: - Hòa Thượng THÍCH THIỆN PHÁP

- Hòa Thượng THÍCH PHỔ CHIẾU

- Hòa Thượng THÍCH NHƯ TÍN

- Hòa Thượng THÍCH THANH SƠN

- Hòa Thượng THÍCH ĐẠT ĐẠO

- Hòa Thượng THÍCH THIỆN ĐỨC

- Thượng Tọa THÍCH THIỆN BẢO

- Thượng Tọa THÍCH THANH PHONG

 • § Chánh Thư ký : - Hòa Thượng THÍCH NHẬT QUANG
 • § Phó Thư ký : - Hòa Thượng THÍCH HUỆ VĂN

- Thượng Tọa THÍCH MINH GIÁC

 • § UV. Thư ký: - Thượng Tọa THÍCH HIỂN ĐỨC

- Đại Đức THÍCH QUANG THẠNH

- Đại Đức THÍCH THIỆN QÚY

 • § Tài chánh : - Hòa Thượng THÍCH TỊNH HẠNH
  • § Thủ qũy : - Ni Trưởng THÍCH NỮ NHƯ NGỌC
  • § Phó Thủ qũy : - Sư Cô THÍCH NỮ NHƯ HÒA

CÁC TIỂU BAN:

1. Tiểu Ban nội dung:

 • § Cố vấn chỉ đạo: - HT. Thích Trí Quảng
 • § Trưởng ban: - HT. Thích Thiện Tánh
 • § Phó ban: - HT. Thích Nhật Quang
 • § Ủy viên: - TT. Thích Minh Giác

- HT. Thích Huệ Văn

- TT. Thích Hiển Đức

- ĐĐ. Thích Quang Thạnh

- ĐĐ. Thích Thiện Qúy

2. Tiểu Ban Tiếp Tân:

 • § Trưởng ban: - HT. Thích Như Niệm
 • § Phó ban: - HT. Thích Phổ Chiếu

- HT. Thích Thanh Sơn ( Q.1 )

- HT. Thích Minh Chơn

- HT. Thích Minh Hiền ( Q.3 )

- HT. Thích Minh Hiền ( Q.1 )

 • § Ủy viên: ( Các Ủy viên do Hòa Thượng Trưởng Ban Tiếp tân mời thêm )

3. Tiểu Ban Nghi lễ:

* Đặc trách Nam Tông:

- HT. Thích Thiện Tâm ( TB )

( Các Ủy viên do HT. Trưởng Ban mời thêm )

* Đặc trách Bắc Tông:

- TT. Thích Lệ Trang ( TB )

( Các Ủy viên do TT. Trưởng Ban mời thêm )

4. Tiểu Ban Xướng Ngôn

- TT. Thích Nhật Hỷ

- ĐĐ. Thích Trí Chơn

- ĐĐ. Thích Quang Thạnh

- ĐĐ. Thích Lệ Minh

5. Tiểu Ban Thiết Trí Lễ Đài:

 • § Cố vấn chỉ đạo: - HT. Thích Thiện Tánh

- HT. Thích Thiện Pháp

 • § Trưởng Ban: - HT. Thích Huệ Văn
  • § Phó ban : - TT. Thích Hiển Đức
   § Ủy viên : - TT. Thích Thanh Phong ( Chùa Vĩnh Nghiêm Q.3 )

- ĐĐ. Thích Nhật Thiện ( Chùa Giác Ngộ - Q.10 )

- ĐĐ. Thích Từ Trí ( Chùa Giác Lâm - Q.Tân Bình )

- ĐĐ. Thích Thiện Châu

- NS. Thích Nữ Huệ Tuyến ( Chùa Lâm Quang - Q.8 )

- Tăng Chúng Chùa Vĩnh Nghiêm ( Q.3 )

- Ni Chúng Chùa Phổ Đà, Q.Bình Thạnh ( Hậu cần )

6. Tiểu Ban Văn Nghệ - Triển Lãm - Hội Chợ Văn Hóa - Ẩm Thực:

 • § Trưởng ban: TT. Thích Thiện Bảo

- Và các thành viên Ban Văn Hóa THPG, các thành viên khác do Thượng tọa Trưởng Ban mời tham gia.

- Ban Văn Hóa THPG có kế hoạch tổ chức theo sự chỉ đạo của TW.GH và trình Ban Thường trực Ban Trị sự THPG xét duyệt ( theo nội dung ở phần III và phần V Thông bạch số 036 / TB / HĐTS ngày 08  / 02 / 2012 của TW.GH ).

7. Tiểu Ban Trật Tự:

 • § Cố vấn chỉ đạo: - HT. Thích Như Tín

- HT. Thích Huệ Văn

§ Trưởng ban: - TT. Thích Hạnh Ngộ

 • § Phó ban: - TT. Thích Hiển Đức

§ Ủy viên : - TT. Thích Tịnh Thành

- TT. Thích Minh Ngãi

- TT. Thích Hiển Chơn

- TT. Thích Phước Đạt

- TT. Thích Đạt Đức

- ĐĐ. Thích Nhật Thiện - NS.Thích nữ Như Cương ( Chùa Bát Nhã )

- ĐĐ. Thích Thiện Châu - NS.Thích nữ Như Huệ ( Chùa Huê Lâm )

- ĐĐ. Thích Lệ Đức - NS.Thích nữ Như Hải ( Chùa Dược Sư )

- ĐĐ. Thích Hoằng Tín - NS.Thích nữ Như Thảo ( Chùa Từ Nghiêm )

- NT.Thích nữ Như Xuân ( Chùa Từ Nghiêm )

- NS.Thích nữ Chơn Minh ( Chùa Vĩnh Long )

- Ban Đại Diện Phật Giáo Quận - Huyện ( mỗi Quận / Huyện cử 01 vị phụ trách cụ thể ).

- Ban Hướng Dẫn Phật tử ( Phân ban GĐPT ) Tp. Hồ Chí Minh

( Ban Trật tự phải tổ chức họp trước Lễ để phân công phân nhiệm các thành viên và phân luồng giao thông - vị trí các Đoàn tại Lễ đài … phối hợp với các Cơ quan chức năng TP và Quận - Phường địa phương về việc diễu hành xe hoa )

8. Tiểu Ban Ấn Phẩm Tài Liệu - Vi Tính:

- TT. Thích Minh Giác

- ĐĐ. Thích Trung Nguyện

- ĐĐ. Thích An Hòa

- SC. Thích Nữ Như Vân

- ĐH. Ngọc Thủy

- TT. Thích Tắc Huê

- ĐĐ. Thích Thiện Qúy

- SC. Thích Nữ Như Hòa

- ĐH. Minh Thiện

- ĐH. Hoa Hạnh

9. Tiểu Ban Trang Âm Ánh Sáng:

- Chư Tăng Chùa Vĩnh Nghiêm

10. Tiểu Ban Hương Đăng - Chung Cổ:

- Ban Hương Đăng ( Tăng chúng Chùa Vĩnh Nghiêm )

11. Tiểu Ban Y Tế:

- Ban Y tế Chùa Ấn Quang

- Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa ( THPG ).

12. Tiểu Ban Dâng Hoa:

- Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa ( THPG ).

13. Tiểu Ban Trà Nước:

- Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa ( THPG ).

14. Tiểu Ban thông tin liên lạc truyền thanh, truyền hình, báo chí, mạng thông tin Internet: ( theo nội dung ở điều 3, phần V Thông bạch số 036 / TB / HĐTS ngày 08 / 02 / 2012 của TW.GH ).

- Truyền Thanh, Truyền Hình, Internet:

- TT. Thích Thiện Bảo ( TB ) - ĐĐ. Thích Quang Thạnh

- TT. Thích Nhật Từ ( PB ) - ĐĐ. Thích Thiện Qúy

- Thông Tin Liên Lạc:

- ĐĐ. Thích Vạn Thiện - ĐĐ. Thích Trung Nguyện

- ĐĐ. Thích Thiện Châu - ĐH. Minh Thiện

16. Tiểu Ban Vận Chuyển:

- ĐĐ. Thích Trung Nguyện

- ĐĐ. Thích Minh Bửu

- ĐH. Lê Viết Chiến

- ĐH. Sỹ Hiền

I - Địa Điểm Và Thời Gian:

 1. Địa điểm : Chùa Vĩnh Nghiêm - 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Quận 3
 2. Thời gian: Đúng 06 giờ 00 - ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Thìn ( Thứ Bảy 05 / 05 / 2012 )

Khi về Lễ Đài Chính tham dự Lễ, Tăng - Ni phải chuẩn bị Y hậu chỉnh tề. Mỗi đơn vị Quận / Huyện có một biểu ngữ dẫn đầu ( quy cách: 2 mét x 0,6m, nền vàng chữ đỏ 1).

“ KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2556 - DL. 2012 ”

BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO Q / H…………………………………….

 • Ban Đại diện Phật Giáo Quận / Huyện có trách nhiệm hướng dẫn Tăng - Ni, Phật Tử đứng đúng vị trí do Ban Tổ chức quy định. Mỗi đoàn cử một vị giữ trật tự, nhắc nhở Đoàn tự trang nghiêm khi hành lễ.
  Đúng 4 giờ 00 ngày Rằm tháng Tư Âm lịch, tất cả Tự viện, Tịnh thất, Tịnh xá, Niệm Phật đường toàn Thành phố, trang nghiêm, đồng loạt cử 03 hồi chuông trống Bát Nhã để rước Lễ Đản Sanh.
  Từ 05giờ 00 Sáng, tất cả Tăng - Ni, Phật tử 24 Q / H tập trung về Lễ Đài Chính TP
  Đúng 06 giờ chính thức cử hành Đại Lễ Phật Đản PL.2556 - DL.2012.
  Buổi trưa, chiều, tối tổ chức hành lễ riêng từng cơ sở tự viện.

II - Chương Trình Hành Lễ:

1. Cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm, Tăng - Ni, quan khách, quang lâm Lễ Đài.
2. Tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự.
3. Lễ chào Quốc kỳ - Đạo kỳ
4. Tuyên đọc Thông Điệp Phật Đản PL: 2556 của Đức Pháp Chủ GHPGVN.
5. Tuyên đọc Diễn văn Đại Lễ Phật Đản PL.2556 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS TW.GHPGVN.
6. Phát biểu của đại diện UBND - UBMTTQVN Tp. Hồ Chí Minh.
7. Cử hành nghi thức cúng dường Phật Đản PL: 2556

 • Cử ba hồi chuông trống Bát Nhã rước Lễ Đản Sanh
 • Niêm hương.
 • Toàn thể Đạo tràng nhập từ Bi quán.
 • Dâng hoa Cúng dường Phật Đản
 • Nghi thức tụng niệm - Khóa lễ Nam - Bắc Tông.
 • Hồi hướng.
 • Thả chim bồ câu - bong bóng mừng Khánh lễ.
 • Lời cảm tạ của Ban Tổ chức

8. Các Đoàn và xe hoa diễu hành qua Lễ đài ( đơn vị Q / H - các Ban-các Trường Lớp )

III. Chương Trình Tọa Đàm - Thuyết Giảng:

1) Về Tọa Đàm ( nếu có ): Do Ban Hoằng Pháp THPG chịu trách nhiệm tổ chức theo chủ đề của TW.GH đề ra ( Công hạnh Đức Phật - tinh thần Phật giáo nhập thế và đồng hành với Dân tộc …)

2) Về Thuyết Giảng: Tại các Lễ đài Tập trung của đơn vị PG Q / H và các Tổ đình, Ban Hoằng Pháp THPG chịu trách nhiệm điều phối chương trình thuyết giảng.

Kế hoạch tổ chức thuyết giảng tại lễ đài, cũng như tại cơ sở Tự viện, vào thời gian thuận tiện nhất. Ban Đại diện PG Quận / Huyện chủ động, tổ chức, liên hệ cung thỉnh Giảng Sư Ban Hoằng Pháp THPG đến thuyết giảng. Việc kết nối chuyển tải hình ảnh các buổi thuyết giảng và văn nghệ ngày Phật Đản PL: 2556 được tổ chức tại các đơn vị từ THPG đến Q - H cũng như tại các Tự viện phải được đăng ký và thống nhất với Ban Văn Hóa THPG.

IV - Công Tác Của Các Ban Chuyên Ngành Trực Thuộc THPG, Ban Đại diện Phật Giáo 24 Quận / Huyện Và Các Tự Viện:

1) Đối Với Các Ban Chuyên Ngành Trực Thuộc THPG

- Treo biểu ngữ, cờ, phan, phướng, đèn hoa tại trụ sở của mình. Xin phép với UBND, MTTQ, Phòng VHTT địa phương treo biểu ngữ tại các khu vực chính của Q / H.

- Tổ chức xe hoa cho mỗi Ban chuyên ngành

- Thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni.

- Tham gia Lễ Đài THPG và các Quận / Huyện.

- Thực hiện chương trình Tuần Lễ Phật Đản 2012-PL. 2556 do TWGH và THPG chỉ đạo ( từ ngày mùng 08 đến 15 /04 / Nhâm Thìn - 28 / 04 đến 05 / 05 / 2012 )

2) Đối Với Các Ban Đại diện Phật Giáo 24 Quận / Huyện:

- Thực hiện chương trình Tuần Lễ Phật Đản DL. 2012 - PL.2556 từ mùng 8 đến 15 tháng 4 năm Nhâm Thìn do TWGH và THPG chỉ đạo. Để chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo các Quận - Huyện, nhiệm kỳ VIII ( 2012 -2017 ) vừa qua, Ban Thường trực Ban Trị sự THPG yêu cầu và chỉ đạo qúy Ban như sau:

- Treo biểu ngữ, cờ phướng, đèn hoa tại trụ sở.

- Thiết lập Lễ Đài tại trụ sở và tổ chức theo chương trình do Ban Tổ chức Đại Lễ Phật Đản THPG đề ra. ( Trường hợp tổ chức tại nơi công cộng nên liên hệ với cơ quan chính quyền địa phương để được hỗ trợ giúp đỡ ).

- Mỗi Quận- Huyện phải thiết trí ít nhất 01 xe hoa ( nhiều hơn càng tốt )

- Mời đại diện Ban Tổ chức Đại Lễ Phật Đản THPG đến tham dự Lễ Đài tại địa phương.

- Đăng ký số lượng Đại biểu tham dự Lễ Đài Chính Thành phố ( số lượng tối đa tùy đơn vị )

- Tổ chức văn nghệ, triển lãm ( bao gồm: Di sản Văn hóa Phật giáo, pháp khí, tranh ảnh nghệ thuật, thư pháp, các hoạt động Phật sự của BĐDPG và các Tự viện ), tọa đàm, hội chợ văn hóa, ẩm thực ( nếu có ). Thực hiện theo sự chỉ đạo của THPG, liên hệ Ban Văn Hóa THPG, các cơ quan ban ngành địa phương để được hỗ trợ giúp đỡ.

- Khuyến khích Phật tử treo cờ, đèn hoa tại tư gia ( cờ nước và cờ Phật giáo ) - ( liên hệ với Công ty Cổ phần Thiện Tài hoặc các Phòng Phát hành Kinh sách tại các Tự viện trong Thành phố để thỉnh )

- Thỉnh cử Giảng sư Ban Hoằng Pháp về thuyết giảng tại địa phương.

- Phổ biến tư liệu Phật Đản đến Tăng - Ni, Phật tử một cách rộng rãi.

- BĐDPG Q - H phối hợp cùng cơ sở và Tăng - Ni, Phật tử tổ chức một số công tác TTXH tại địa phương hoặc Tỉnh - Thành.

3) Đối Với Các Tự viện, Cơ Sở Giáo hội:

- Treo biểu ngữ, cờ phướng, đèn hoa tại cơ sở.

- Thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni tại cơ sở.

- Tham dự Lễ Đài Chính của Thành phố, của Ban Đại diện Phật giáo địa phương.

- Phổ biến và khuyến khích Phật tử treo cờ, đèn hoa tại tư gia.

V- Các Biểu Ngữ Trang Trí Trong Đại Lễ Phật Đản.

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN - PL.2556 - DL.2012

ĐOÀN KẾT HÒA HỢP - TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM - TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI

PHỤC VỤ CHÚNG SANH LÀ THIẾT THỰC CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT

Lưu Ý: Quy cách treo cờ nước được treo phía tay trái từ phía trong nhìn ra và phải lớn hơn Đạo kỳ từ 1 - 2 cm.

VI - Thành Phần Tham Dự:.

 • Thành viên HĐCM, HĐTS GHPGVN ( Trú xứ tại Tp.HCM )
 • Đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, BTG-DT, Công an - Tp.HCM
 • Đại diện các Tôn giáo bạn ( Thiên Chúa, Tin Lành, Cao Đài, Hồi Giáo, Tịnh Độ Cư Sĩ, Hòa Hảo ..v…v… )
 • Đại diện các Tổng Lãnh Sự Quán tại Tp.HCM ( Lào, Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, Tích Lan, Nhật, Trung Hoa, Đài Loan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ .v.v… )
 • Đại diện các Báo - Đài TW & TP ( Đài Truyền hình TW / TP / AVG, Báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ, Công An, SGGP, Người Lao Động, Giác Ngộ, Pháp Luật )
 • Đại diện MTTQ, BTG 24 Quận - Huyện
 • Thành viên BTS THPG TP.HCM
 • Thành viên các Ban chuyên ngành trực thuộc THPG
 • Ban Giám hiệu và Tăng - Ni sinh Học viện PGVN tại Tp.HCM
 • Ban Điều hành và Tăng - Ni sinh Lớp Cao - Trung cấp Giảng Sư
 • Ban Giám hiệu và Tăng - Ni sinh các Trường / Lớp Cao - Trung - Sơ cấp Phật học tại Tp.HCM
 • BĐDPG 24 Q / H và Tăng - Ni, Phật tử các cơ sở Tự viện trong toàn Thành phố.

VII. Thăm Viếng - Tưởng Niệm:

Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản PL: 2556 kết hợp cùng các BĐDPG Q / H, Tăng - Ni, Phật tử tổ chức thăm viếng và cử hành Lễ tưởng niệm vào sáng ngày 14 / 04 / Nhâm Thìn tại các địa điểm như sau:

1. Công Viên Tượng Đài Bồ tát Thích Quảng Đức ( Quận 3 )

- BĐDPG Q.1, Q.3, Q. 4 và Q.10, Lớp SCPH Q.3 và Q.4, Tăng - Ni và Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự ( Ủy nhiệm cho BĐDPG Q.1, Q.3, Q.4 và Q.10 chủ động kết hợp tổ chức )

2. Tượng Đài Bác Hồ ( trước UBND TP.HCM ):

- BĐDPG Q.1, Q.3, Q.4 và Q.5, Q.Phú Nhuận, Tăng - Ni và Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự  ( Ủy nhiệm cho BĐDPG Q.1,Q.3, Q.4, Q.5 chủ động kết hợp tổ chức )

3. Tượng Đài Quách Thị Trang ( Quận 1 )

- BĐDPG Q.1, Q.3, Q.4 và Q.5, Q. Phú Nhuận, Tăng - Ni và Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự ( Ủy nhiệm cho BĐDPG Q.1,Q.3, Q.4, Q.5 chủ động kết hợp tổ chức )

4. Đền Tưởng Niệm Bến Dược ( H.Củ Chi )

- BĐDPG H.Củ Chi, H.Hóc Môn, Q.12, đại diện Ban Giám Hiệu và Tăng - Ni sinh Trường Cao - Trung cấp Phật học Tp.HCM, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa ( Ban Hoằng Pháp THPG ) và Tăng - Ni, Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự ( Ủy nhiệm choBĐDPG Q.12, H.Hóc Môn, H.Củ Chi chủ động kết hợp tổ chức )

5. Nghĩa Trang Liệt Sĩ TP.Hồ Chí Minh ( Quận 9)

- BĐDPG Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức, Tăng - Ni và Phật tử các cơ sở địa phương cùng tham dự ( Ủy nhiệm choBĐDPG Q.2, Q.9,Q.Thủ Đức chủ động kết hợp tổ chức )

Để chương trình ngày Lễ Phật Đản PL: 2556 được thành tựu viên mãn, Ban Thường trực Ban Trị sự THPG Tp. Hồ Chí Minh rất mong chư Tôn Giáo phẩm, Tăng - Ni và Phật tử 24 Quận - Huyện tập trung về Lễ đài chính Tp. Hồ Chí Minh để tham dự LỄ CHÍNH THỨC đúng thời gian như chương trình đã quy định.

Kính chúc Chư Tôn Giáo Phẩm, Đại Đức Tăng - Ni, quý Phật tử một mùa Phật Đản vô lượng an lạc trong ánh hào quang của Đức Phật và thành tựu các Phật sự.

 

Nơi nhn:

- Như trên “đ thc hin”

- Văn Phòng II TW.GHPGVN

- UBND, UBMTTQ, BTG – DT Tp.HCM

- Sở Công An Tp.HCM

- Phòng Cảnh Sát GTĐB-CA Tp.HCM

- UBMTTQ, PNV 24 Quận – Huyện

   “được biết đ giúp đ

- TV. Ban Trị Sự THPG Tp.HCM

- TV. Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản

- Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

- Học Viện Phật Giáo VN tại Tp.HCM

- Các Trường - Lớp Phật học TP.HCM

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNGTRC BAN TR S THPG

THÀNH PH H CHÍ MINH

BAN T CHC ĐẠI L PHT ĐẢN PL.2556

Trưởng Ban

 

 

 

 

Hòa thượng THÍCH TRÍ QUNG


 

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:HT. Trí Quảng phát biểu khai mạc


HT. Thích Thiện Tánh


Ông Lê Hồng Phúc
ĐĐ. Thích Thiện Quý đọc văn bản

HT. Thích Minh Giác đọc thông bạch hướng dẫn đại lễ Phật Đản 2556
Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập