Mời viết bài tham gia hội thảo về Quốc sư Khuông Việt

Đã đọc: 2704           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia và nhà nghiên cứu viết tham luận tham gia hội thảo “Quốc sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỉ nguyên độc lập”, sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2011.

Đại sư Khuông Việt (933 – 1011) là Quốc sư – Tể tướng, là nhà văn hoá, nhà chính trị – ngoại giao – quân sự kiệt xuất của thời đại. Nhân dịp kỉ niệm 1000 năm ngày Quốc sư Khuông Việt viên tịch 1011 – 2011 (Nông lịch: 15/02 năm Tân Hợi – 15/02 năm Tân Mão), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Quốc sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỉ nguyên độc lập” vào tháng 3 năm 2011.

1. Mục đích của Hội thảo

Mục đích của Hội thảo là thảo luận, đánh giá và tôn vinh tầm vóc của Quốc sư Khuông Việt cũng như vai trò của Phật giáo Việt Nam đầu kỉ nguyên độc lập và hiện nay.

2. Nội dung của Hội thảo

Để đạt được mục đích nói trên, Hội thảo tập trung nghiên cứu và trao đổi những vấn đề khoa học cụ thể như sau:

- Bối cảnh kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, tôn giáo của Việt Nam đầu kỉ nguyên độc lập.

- Quốc sư Khuông Việt: Cuộc đời, sự nghiệp tu hành và những đóng góp (Khảo cứu cuộc đời, sự nghiệp tu hành của Quốc sư Khuông Việt; Mối quan hệ, vị trí và vai trò của Quốc sư Khuông Việt đối với thể chế chính trị Việt Nam đương thời; Những đóng góp của Quốc sư Khuông Việt về chính trị, tư tưởng, văn hoá dân tộc cũng như những đóng góp cho quá trình phát triển của Phật giáo Việt Nam; v.v…)

- Ảnh hưởng của Phật giáo Việt Nam đến lịch sử Việt Nam đầu kỉ nguyên độc lập (Khảo cứu vai trò và những đóng góp cụ thể của Phật giáo, nhất là các thiền sư trên các bình diện chính trị, ngoại giao, tư tưởng, văn hoá và tôn giáo, v.v.. của Viêt Nam đầu kỉ nguyên độc lập).

- Phật giáo trong quá trình phát triển xã hội Việt Nam hiện nay (Khảo cứu vị trí, vai trò và những đóng góp của Phật giáo Việt Nam đối với những vấn đề cụ thể như: Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Ảnh hưởng của Phật giáo đến đạo đức, lối sống của người Việt Nam; Vai trò của Phật giáo trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc; v.v..).

3. Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo

- Hội thảo sẽ sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh. Ban tổ chức Hội thảo sẽ tổ chức dịch thuật nếu bài tham luận được viết bằng các ngôn ngữ khác.

4. Thời gian tổ chức

Hội thảo được dự kiến tổ chức trong 02 ngày 19 – 20/3 năm 2011

5. Địa điểm tổ chức

Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội (Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam)

Ban Tổ chức Hội thảo xin thông báo và trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia và nhà nghiên cứu viết tham luận tham gia hội thảo về những nội dung nói trên.

Kính đề nghị quý đại biểu đăng kí và gửi tên bài tham luận và tóm tắt (không quá 400 từ) cho chúng tôi trước ngày 20 tháng 01 năm 2011 theo địa chỉ Email: htvn30@yahoo.comtapchikhuongviet@gmail.com. Tóm tắt và toàn văn báo cáo cần được chế bản trên khố giấy A4, phông chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13.

Để được giải đáp thông tin chi tiết, kính đề nghị quý đại biểu liên hệ với Ban Tổ chức theo địa chỉ:

- Phòng Quản lí Nghiên cứu Khoa học, Trường ĐHKHXH&NV
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (04) 38 588 342

- Văn phòng Tạp chí Khuông Việt, Chùa Phúc Khánh
382 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (04) 35 639 126

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập