Thông bạch v/v tổ chức đại giới đàn Cam Lộ

Đã đọc: 6114           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai qua nhiều phiên họp mở rộng với sự tham dự của các ban, ngành cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, trú trì các tự viên, tịnh xá trong tỉnh với tinh thần hoà hợp và nhất trí cao đã quyết định tổ chức Đại giới đàn truyền giới Tỳ kheo,Tỳ kheo ni,Thức Xoa Ma Na Ni, Sa di, Sa di ni,Thập Thiện và Bồ Tát.

 

 

 

 

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO  VIỆT NAM                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                

BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH  GIA LAI                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         ---------------

 

 Số     22   TB/BTS                          Pleiku,  ngày   9      tháng   4       năm  2010

 

 THÔNG BẠCH

V/v TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN

TRUYỀN GIỚI CHO TĂNG,NI VÀ PHẬT TỬ.

 

 

                                  Kính gửi:    - Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni.

                                                     - Trú trì các Tự viện, Tịnh xá,  trong và ngoài tỉnh.

                                                     - Các  Ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự

                                                     - Ban hộ tự các chùa, tịnh xá cùng toàn thể Thiện Tín Phật tử.

 

Kính thưa Quý vị.

 Giới luật còn, Phật pháp còn. Giới luật là chiếc phao để vượt qua bể khổ, là xâu chuổi anh lạc để trang nghiêm pháp thân và cũng là hành trang của người xuất gia trên bước đường tu học, hoằng pháp độ sanh. Hành trang ấy rất cần cho lớp Tăng, Ni đàn hậu tấn để kế thừa Tôn  phong Tổ Đạo truyền thừa mạng mạch của Đức Như Lai. Do đó việc khai Đại giới đàn là việc làm cấp thiết.

  Ban Trị sự Phật giáo tỉnh  Gia Lai qua nhiều phiên họp mở rộng với sự tham dự của các ban, ngành cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, trú trì các tự viên, tịnh xá trong tỉnh với  tinh thần hoà hợp và nhất trí cao đã quyết định tổ chức Đại giới đàn truyền giới Tỳ kheo,Tỳ kheo ni,Thức Xoa Ma Na Ni, Sa di, Sa di ni,Thập Thiện và Bồ Tát.

 

Danh xưng  :     “ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ”

Địa điểm          Tại chùa Minh Thành, Tp Pleiku dành cho Tăng.

                          Tại chùa Bửu Sơn, Tp Pleiku dành cho Ni.

Thời gian         Từ ngày  24-28 tháng 10 năm 2010 (17-21/ 9  năm Canh Dần).

 

I -ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI.  

1. Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni.

Tuổi đời  từ 20 tuổi trở lên.(sinh năm 1990 trở về trước)

Không vi phạm Pháp luật Nhà nước. 

Các căn đầy đủ không mắc bệnh  truyền nhiễm và tâm thần.

Đã thọ Sa di, Thức Xoa Ma Na Ni (Tỳ kheo Ni) ít nhất là 2 năm

Có trình độ Phật học cơ bản (phải thuộc và thông hiểu 4 quyển luật)

Tốt nghiệp cấp III Trung học Phổ  thông hoặc tương đương.

Trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đại giới đàn.

 

 2. Sa di,Sa di ni,Thức Xoa Ma Na Ni .

Tuổi đời từ 15 tuổi trở lên tính theo giấy khai sinh.

Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

Các căn đầy đủ không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

Đã tu học ít nhất  02 năm kể từ ngày thế phát ở chùa.

Có trình độ  tốt nghiệp Phổ thông cấp II hoăc tương đương.

Có trình độ Sơ cấp hoặc Trung cấp Phật học (thuộc và hiểu hai thời khoá tụng  và ít nhất hai quyển luật Tỳ Ni và Sa di).

Phải thuộc các nghi thức Tụng niệm tuỳ theo hệ phái.

Trúng  tuyển  kỳ khảo hạch của Đại giới đàn.

3 .  * Thập Thiện             

-Đã thọ Tam quy-Ngũ giới.

4  .  *  Bồ tát  tại gia         

-Đã thọ Thập Thiện.

 

II- HỒ SƠ THỌ GIỚI.

 04 Đơn xin thọ giới có ý kiến của Bổn sư và Ban Đại diện Phật giáo, huyện, Thị xã nơi đang tu học xác nhận .

04 Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền (không qúa 6 tháng).

04 Bản phô tô chứng diệp sa di (thọ Tỳ kheo) –Thức Xoa Ma NaNi (thọ tỳ kheo Ni).

08 ảnh 3x4   chụp chính diện  (ghi rõ tên họ phía sau  kèm theo hồ sơ).

Thập thiện, Bồ Tát tại gia: Tất cả nam nữ Phật tử đã quy y Tam bảo đều được truyền trao giới pháp. hồ sơ gồm có.

-01  Đơn xin thọ giới, có  giới thiệu của Bổn sư và xác  nhận của Ban  Đại    diện Phật giáo địa phương.

-04 ảnh 3x4  chụp chánh diện, ghi rõ họ tên và năm sinh.

 Những giới tử ngoài tỉnh muốn đăng ký thọ giới phải lập đầy đủ hồ sơ và  được sự giới thiệu của Ban Trị sự  và  Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo)  địa phương.

 Hồ sơ thọ giới phát hành tại  Văn phòng  Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai

                        Chùa Bửu Nghiêm 54  Lý Thái Tổ , TP –Pleiku, tỉnh GiaLai  

 

III -THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ.

 Để hoàn tất  danh sách giới tử xin thọ giới, đệ trình Hội Đồng Trị Sự  Giáo hội Phật giáo Việt  Nam chuẩn  y và tiện việc sắp xếp nơi ăn ở cho giới tử trong thời gian thọ giới, kể từ  ngày ra thông báo cho đến hết  ngày 15/7/2010   (tức ngày  4 tháng 6 năm  Canh Dần).

 Tất cả hồ sơ xin thọ giới,  giới tử  nộp về Ban Kiến Đàn  tại Văn phòng Ban Trị sự  Phật giáo tỉnh  Gia lai,  54 Lý Thái Tổ,  TP –Pleiku, tỉnh  Gia Lai. Những hồ sơ không hợp lệ và trễ hạn Ban Kiến Đàn không thâu nhận.

 Vì tính chất quan trọng của Phật sự này. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia lai, kính mong Chư Tôn đức Tăng Ni, quý Ban Đại diện Phật giáo huyện, Thị Xã,  các Tự viện, Tịnh xá, Niệm  Phật Đường  cùng toàn  thể Phật tử , phổ biến rộng rãi tinh thần Thông bạch này,  để giới tử  lập hồ xin thọ giới đúng thời gian qui định.

 Kính mong quý vị hoan hỷ gia tâm, góp phần hổ trợ tài vật lực để Đại Giới đàn CAM LỘ được thành tựu viên mãn.

 Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, Ny, Quý Ban ngành và Phật tử,  thân  tâm thường lạc, Phật sự viên thành .                                          

 

                                                                      TM.BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

                                                                      PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNGTRỰC

                                                                       KIÊM  TRƯỞNG  BAN  KIẾN  ĐÀN

                                                                      Hòa Thượng Thích Viên Quán ( Ấn ký)

Nơi nhận.                                                            

 -Như kính gửi

-Chư vị Hoà thượng Chứng minh BTS

-Quý vị thành viên BTS.

 -UBND tỉnh Gia Lai.

 -Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh)

-UBMTTQVN tỉnh Gia Lai.

-Ban Dân Vận Tỉnh Uỷ.

-Công An tỉnh  Gia Lai.

-UBND & Sở Nội Vụ (Ban Tôn giáo) các tỉnh .

“Kính tường và xin giúp đỡ”

-UBND,UBMTTQVN,Công An

  Phòng Tôn giáo các huyện,Thị xã,TP trong tỉnh.

    “quan tâm  giúp đỡ”

-Lưu Vp.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

1.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập