Lịch thuyết giảng của TT. Thích Nhật Từ tại Canada và Mỹ từ 19/05 đến 02/07/2017

Đã đọc: 8802           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/thong-bao/24139-cac-buoi-giang-phap-truc-tiep-cua-thuong-toa-thich-nhat-tu-o-canada.html

Canada
Thứ Ngày Tiểu bang Địa điểm
Thứ Bảy 9g-5g 20/05/2017 West End Temple 3133 Cawthra Rd, Mississauga, Bhante Saranapala, ĐT: 905-891-8412
Chủ Nhật 1g-6g 21/05/2017 West End Temple 3133 Cawthra Rd, Mississauga, Bhante Saranapala, ĐT: 905-891-8412
Thứ Ba 7g-9g tối 23/05/2017 North York Đạo Tràng Lê, 93 Stilecroft Dr. North York M3J 1A8, Le Nguyen, ĐT: 647-997-1968
Thứ Tư 2g-4g chiều 24/05/2017 Ontario Chùa Long Hoa, 728 Jane St. Toronto, Ontario M6N 4A9, Thầy Nguyên Mãn, Tel: 416-763-5923
Thứ Tư 6g-9g tối 24/05/2017 Toronto Chùa Miến Điện, 12 Place High Meadow
Thứ Năm 6g-9g tối 25/05/2017 Montréal, Quebec Chùa Thuyền Tôn, 6685 Rue Alma, Montréal, QC H2S 2W4, SC Như Đức, ĐT: 514-948-4540
Thứ Bảy 7g tối 27/05/2017 Ontario Chùa Phổ Đà, 1002 Somerset St Ư, Ottawa, Ontario K1R 6R9
Chủ Nhật 9g sáng 28/05/2017 Ontario Chùa Từ Thuyền, 241 Queen St W, Brampton, Ontario L6Y 1M6
Chủ Nhật 2g30 chiều  28/05/2017 Ontario Tham dự lễ Vesak thế giới, Mississauga Celebration Square, Mississauga, Ontario
Hoa Kỳ
Tối thứ hai 8g tối 29/05/2017 New Jersey, Philadelphia Đạo Tràng Giác Ngộ, 216 E Wiley St, Cape May Court House, NJ 08210, liên lạc chị Chơn Hiền (609)-442-1793
Ngày thứ ba tu học 30/05/2017 New Jersey, Philadelphia Đạo tràng Giác Ngộ, 216 E Wiley St, Cape May Court House, NJ 08210, liên lạc chị Chơn Hiền (609)-442-1793
Tối Thứ tư 7g30 31/05/2017 Michigan Chùa Tâm Quang 1015 129th Ave, Bradley, MI 49311, USA, Sư Cô Như Thượng 269-792-2992, Chị Minh Nguyện (616)-552-3139
Tối Thứ năm 7g30 1/06/2017 Michigan Chùa Tâm Quang, 1015 129th Ave, Bradley, MI 49311, USA, Sư Cô Như Thượng 269-792-2992, Chị Minh Nguyện (616)-552-3139
Sáng Thứ sáu 9g 2/06/2017 Chicago, IL Chùa Quang Minh, , 4429 N. Damen Ave, Chicago, IL 60625; 
TT Thích Minh Hạnh Tel: (773) 275 6859
Tối Thứ sáu 8g 2/06/2017 Chicago, IL Chùa Trúc Lâm, 1521 W Wilson Ave, Chicago, IL, 60640, USA, Thầy Thông Viên Tel: (773) 946-2884
Tối thứ bảy 8g 3/06/2017 Chicago, IL Chùa Liên Hoa 1634 N Kedzie Ave, Chicago, IL 60647, USA,  Tel: 773-772-5445 Thầy Hải Tín Tel: (773)-931 8968
Sáng 10g Chủ nhật 4/06/2017 Chicago, IL Chùa Quang Minh, , 4429 N. Damen Ave, Chicago, IL 60625;
TT Thích Minh Hạnh Tel: (773) 275 6859
Tối 6g Chủ nhật 4/06/2017 Chicago, IL Chùa Quang Minh, , 4429 N. Damen Ave, Chicago, IL 60625; 
TT Thích Minh Hạnh Tel: (773) 275 6859
Tối thứ hai 7g 5/06/2017 Florida Hội trường, ROYAL PALM 1400 Colonial, Fort Myers, Florida.
Anh Khôi 708-745-8241
Tối thứ ba 7g 6/06/2017 Florida Tu Viện Hương Hải,  2321 SW 127th Ave  Davie, Fl 33325
Thượng Tọa Thích Hương Huệ, Tel: 954-643-4909
Tối thứ tư 7g 7/06/2017 Florida Chùa Phổ Chiếu, 3898 Cindy Lane, Lake Worth , Florida 33467
Tối thứ năm 7g 8/06/2017 Florida Tu Viện Quan Âm, 8505 Bowles Road  Tampa, Fl 33637
Đại đức Thích Đồng Lưu, Tel: 813-334-4149
Tối Thứ bảy 8g 10/06/2017 Missouri Chùa Vô Lượng Quang, 4760 Heege Road, St Louis, MO 63123 - Tel: 314-7521853, Di động Thầy Thiện Huyền (314)-6003561
Sáng Chủ nhật 10g 11/06/2017 Missouri Chùa Vô Lượng Quang, 4760 Heege Road, St Louis, MO 63123 - Tel: 314-7521853, Di động Thầy Thiện Huyền (314)-6003561
Tối thứ hai 8g 12/06/2017 Tennessee Chùa Quan Âm 3500 S Goodlett St, Memphis, TN 38118, USA, Tel: 901-362-8070, Thầy Nguyên Tánh, Di động 901-314-7393
Tối thứ ba 7g 13/06/2017 Tennessee Tu Viện Mộc Lan (Liên lạc Tân Tel: 662-2028068)
Tối thứ tư 7g30 14/06/2017 San Antonio, Texas Chùa Liên Hoa, Thầy Chúc Thiện
5043 Excalibur Dr, San Antonio, TX 78218, USA
Tel: 210-564-0671
Tối Thứ sáu 7g30 16/06/2017 Virginia Chùa Hoa Nghiêm 9105 Backlick Rd, Fort Belvoir, VA 22060, USA.  Tel: 703-781-4306. Thầy Kiến Khai, anh Trường (703) 338-9521
Tối 7g Thứ bảy 17/06/2017 San Diego, CA Như Lai Thiền Tự. TT Minh Hồi, 3340-3342 Central Ave, San Dieo, CA 92105. Tel: 619-5635867
Sáng 10g Chủ nhật 18/06/2017 Los Angeles, CA Chùa Phật Tổ, 905 Orange Ave, Long Beach, CA 90813
HT Thích Thiện Long, ĐĐ Thường Tịnh, Tel: (562) 599 5100
Chiều 2g Chủ nhật 18/06/2017 Los Angeles, CA Sinh hoạt với nhóm Nụ Hồng tại nhà bác Quyền, Santa Ana, CA, liên lạc chú Báu (714)-454-6286
Tối Thứ hai 7g 19/06/2017 Los Angeles, CA Thiền đường Bồ Đề Đạo Tràng, Sư Cô Khanh An, Westminter, CA
Tối Thứ ba 7g 20/06/2017 Los Angeles, CA Thiền đường Bồ Đề Đạo Tràng, Sư Cô Khanh An, Westminter, CA
Sáng Thứ tư 10g 21/06/2017 Las Vegas, CA Chùa Liên Hoa, NS Thích Nữ Hoa Tâm, 6233 W. Fairbanks Ave.
Las Vegas, NV 89103
(702) 362-6311
Tối Thứ tư lúc 7g 21/06/2017 Ventura, CA Tu Viện An Lạc, 901 S Saticoy Ave Ventura, CA 93004, ĐT: (805) 659-9845, HT Thông Hải Di động: (808)-2220909
Chiều Thứ năm 2g  22/06/2017 Los Angeles, CA Sinh hoạt tại nhà bác Quân (Tâm Cát)
Tối Thứ Năm 8g 22/06/2017 Los Angeles, CA Tịnh thất Hiền Như của SC Thanh Diệu Pháp, EI Monte CA, Tel: (626) 242-4624
Tối thứ sáu 5g-9g 23/06/2017 San Jose, CA ĐT Bát Nhã tại 4279 Ruby Ave, San Jose, Chị Từ Bi Nguyện, Tel: 408-507-3570
Chiều Thứ Bảy 2g-4g 24/06/2017 San Jose, CA Di Lac Vegetarian Cuisine, 2850 Quimby Rd #125, San Jose, CA 95148, Tel: 408-238-8686
Tối Thứ Bảy 7g-9g 24/06/2017 San Jose, CA Chùa Duyên Giác, 97 FOSS Avenue, San Jose, CA. 95116. Chị Nhật Khánh Tel: 408-8495728
Sáng Chủ nhật 10g-12g 25/06/2017 Vallejo, CA Đạo tràng Thân Hữu Cùng Học Cùng Tu, 102 Springs Rd # 104, Vallejo, CA 94591. ĐT: (707) 534-0039, (408) 564-1657
Trưa Chủ nhật 2g-5g 25/06/2017 Vallejo, CA Đạo tràng Thân Hữu Cùng Học Cùng Tu, 102 Springs Rd # 104, Vallejo, CA 94591. ĐT: (707) 534-0039, (408) 564-1657
Thứ Hai từ 10g-12g trưa 26/06/2017 San Jose, CA Chúng Liên Hoa tại chùa An Lạc, 1647 E San Fernando St, San Jose, CA 95116, USA, Tel: 408-254-1710, Chị Từ Bi Nguyện, Tel: 408-507-3570
Thứ Hai từ 7g30 tối 26/06/2017 Fremont Niệm Phật Đường của HT Thái Siêu, Tel: 510-371-2144, 4273 Solar Way; Fremont, California 95131
Tối Thứ Ba từ 6g-9g tối 27/06/2017 San Jose, CA ĐT Tư Phúc tại Saigon Kitchen, 1111 Story Rd #1005 San Jose, CA 95122,  Chị Từ Bi Nguyện, Tel: 408-507-3570
Tối Thứ Năm 7g 29/6/2017 San Jose, CA Tịnh Xá Minh Quang, Tel: (916)-505-6084
Tối 7g Thứ Sáu 30/06/2017 Seatle, WA Phước Huệ Thiền Tự, Thầy Phước Toàn, 1313 E. 48th St.Tacoma, WA 98404 USA, Tel: 253-2242338
Nguyên ngày Thứ Bảy tu học 1/07/2017 Seatle, WA Phước Huệ Thiền Tự, Thầy Phước Toàn, 1313 E. 48th St.Tacoma, WA 98404 USA, Tel: 253-2242338
Sáng 9g Chủ nhật 2/07/2017 Seatle, WA Chùa Cổ Lâm, 3503 S. Graham St., Seattle, WA 98118 USA
HT Thích Nguyên An, Tel. (206) 723-4741, liên lạc Thầy Huệ Nhân Tel: 360-352-7109
Trưa Chủ nhật 2g 2/07/2017 Seatle, WA Chùa Liên Hoa, 3503 S. Graham St., Seattle, WA 98118 USA
Thầy Huệ Nhân, đệ tử của HT Nguyên An, Tel. (206) 407-9118, di động: (360) 352-7109Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập