PG TP. HCM: Thông báo tổ chức Đại Giới đàn Quảng Đức PL.2557-DL.2013

Đã đọc: 3798           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Nhằm tạo điều kiện cho Tăng - Ni Thành phố có đầy đủ Giới phẩm trong việc tu học theo Luật Phật chế định và để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Giáo hội, Ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ tiến hành tổ chức Đại Giới Đàn “QUẢNG ĐỨC” từ ngày 17 đến 23 tháng 7 năm Quý Tỵ (từ ngày 23 đến 29/8/2013)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN TRỊ SỰ

-----oOo-----

Chùa Ấn Quang-243 Sư Vạn Hạnh – Q.10

ĐT : 39271243 - Fax:: 38346090

Số: 116 /TB/BTS-PGTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày  01 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN “QUẢNG ĐỨC” PL.2557 - DL.2013

CỦA BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                       

 Kính gửi:  - QUÝ BAN/NGÀNH TRỰC THUỘC GHPGVN,

- HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HVPGVN,

- BAN ĐIỀU HÀNH LỚP CAO-TRUNG CẤP GIẢNG SƯ,

- CÁC TRƯỜNG/LỚP CAO - TRUNG- SƠ CẤP PHẬT HỌC,

- BAN TRỊ SỰ GHPGVN 24 QUẬN/HUYỆN,

- CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG-NI TRỤ TRÌ CÁC TỰ VIỆN, CƠ SỞ GIÁO HỘI. TP. HỒ CHÍ MINH

 

- Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2012- 2017) của Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM.

- Căn cứ điều 28, 29, 30, 31 và 32 chương VII nội quy Ban Tăng sự Trung ương quy định về việc tổ chức Đại Giới Đàn.

- Căn cứ tinh thần phiên họp, ngày 28/3/2013, của Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM về việc tổ chức Đại Giới Đàn của GHPGVN TP.HCM mang tên “QUẢNG ĐỨC” PL. 2557 – DL. 2013, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Nhằm tạo điều kiện cho Tăng - Ni Thành phố có đầy đủ Giới phẩm trong việc tu học theo Luật Phật chế định và để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Giáo hội, Ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ tiến hành tổ chức Đại Giới Đàn “QUẢNG ĐỨC” từ ngày 17 đến 23 tháng 7 năm Quý Tỵ (từ ngày 23 đến 29/8/2013)

Nay, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh trân trọng Thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm, quý Ban, Ngành, Viện… để phổ biến cho các Tăng - Ni, Tự viện, Giới tử thọ giới có thời gian học Kinh - Luật - Luận và hướng dẫn Giới tử lập hồ sơ xin thọ giới.

A. ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI:

 1. Giới tử phải có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại TP. Hồ Chí Minh.

2. Giới tử không có hộ khẩu tại Thành phố, nhưng là Tăng-Ni sinh tại các Viện/Trường/Lớp Phật học tại Thành phố; hồ sơ thọ giới do Viện/Trường tiếp nhận và chuyển về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (Ban Tăng sự tiếp nhận). (thời gian sẽ thông báo sau)

3. Giới tử không có hộ khẩu, không là Tăng - Ni sinh tại Thành phố; nếu có nhu cầu thọ giới phải được Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh/Thành (nơi có hộ khẩu thường trú) giới thiệu.

4. Giới tử xin thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni phải hội đủ các quy định theo Điều 31, Chương VII - Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:

a. Tuổi đời từ 20 đến 60 tuổi (tính theo Chứng minh nhân dân).

b. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

c. Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

d. Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa ma na (Ni) ít nhất là 02 năm và đã được Trung ương GHPGVN cấp Chứng điệp thọ giới.

e. Đã tốt nghiệp Tú tài, Trung cấp Phật học  hoặc tương đương.

f. Phải thuộc 4 quyển Luật Trường Hàng và nắm vững kiến thức của 4 quyển đầu bộ Phật học Phổ thông.

g. Phải trúng tuyển khảo hạch của Đàn giới.

5. Giới tử xin thọ giới Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na phải hội đủ các quy định theo Điều 32, Chương VII - Nội quy Ban Tăng sự Trung ương:

a. Tuổi đời từ 15 đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

b. Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

c. Các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

d. Đã tu học ít nhất là 03 năm, tính từ ngày thế phát ở chùa và được sự xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN Q/H cùng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

e. Đã tốt nghiệp Trung học cơ sở, Sơ cấp Phật học hoặc tương đương.

f. Phải thuộc 02 thời công phu và nắm vững kiến thức của 2 quyển đầu bộ Phật học Phổ thông (hoặc phải thuộc các nghi thức tụng niệm của Hệ phái).

g. Phải trúng tuyển khảo hạch của Đàn giới.

 

C/ HỒ SƠ THỌ GIỚI:

1.  Đơn xin Thọ giới theo mẫu quy định của BTS/GHPGVN TP.HCM.

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận mới nhất của Chính quyền địa phương.

3. Bản copy (có thị thực) giấy Chứng nhận Xuất gia (nếu thọ Sa di, Sa di ni).

4. Bản copy (có thị thực) Chứng điệp thọ giới Sa Di, Thức Xoa do Trung ương Giaó hội cấp (nếu thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni).

5. Bản copy (có thị thực) Chứng chỉ hoặc Văn bằng cao nhất.

6. Giấy khám sức khỏe

7. 03 ảnh 2x3 (Ảnh chụp không quá 6 tháng, chụp chính diện, nền trắng).

Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận/Huyện, Hội đồng Điều hành HVPGVN tại TP. HCM, Ban Giám hiệu Trường Cao/Trung cấp Phật học, chư Tôn đức Tăng - Ni Trụ trì các Tự viện, Tổ đình, Tịnh thất, Tịnh xá, Niệm Phật đường … triển khai và phổ biến rộng rãi, hướng dẫn rõ cho Tăng - Ni thuộc diện thọ giới tại địa phương được biết về thủ tục đăng ký thọ giới.

Hồ sơ xin thọ giới hoàn toàn được miễn phí, giới tử được phép in hồ sơ thọ giới từ trang web của GHPGVN TP.HCM tại địa chỉ: http://www.thpgtphcm.vn/ban-nganh-phat-giao/ban-tang-su/ . Sau khi hoàn tất, hồ sơ nộp tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện (Ủy viên Tăng sự PG Quận/Huyện nhận). Quý Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện chịu trách nhiệm xem xét và hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu của thông báo này (mỗi hồ sơ được để trong một bao hồ sơ khổ A4, mặt trước phải được ghi chú như  trang web hướng dẫn).

Sau khi tổng hợp hồ sơ xong, đề nghị Quý Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện lập danh sách (theo mẫu) thông qua ý kiến của Ban Tôn Giáo địa phương và trực tiếp đem hồ sơ đến nộp tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (BAN TĂNG SỰ) từ ngày 20/5/Quý Tỵ đến hết ngày 29/5/Quý Tỵ. Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (Ban Tăng sự) chỉ nhận hồ sơ xin thọ giới trực tiếp từ Ban Trị sự GHPGVN các Quận/Huyện, Hội đồng Điều hành HVPGVN, Ban Giám hiệu Trường Cao-Trung cấp Phật học Tp. Hồ Chí Minh chuyển đến; không nhận hồ sơ cá nhân tự nộp và hồ sơ trễ thời hạn quy định.

 Vì tương lai Đạo pháp, mạng mạch của Tăng già, lợi lạc quần sanh, ích lợi xã hội. Kính đề nghị quý Ban quan tâm thực hiện có kết quả nội dung thông báo này.

 Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh, kính chúc quý Ban thân tâm thường an lạc và thành tựu các Phật sự.

Nơi nhận:

-Như trên

- Ban Tăng Sự TW, VP II TW.GHPGVN

- Thành viên BTS GHPGVN/TP.HCM

         “để kính tường”

- UBMTTQ, BTG  Tp. HCM.

- UBMTTQ, Phòng Nội Vụ 24 Q/H

       “được biết và giúp đỡ”

- Lưu

 

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trưởng Ban

  (Đã ký)

 Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập