Ai Cáo

Đã đọc: 2360           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

--- Tin Viên Tịch--

Môn đồ pháp quyến chúng con vô cùng kính tiếc

Bổn Sư của chúng con là: Hoà Thượng Thượng THANH Hạ TRÀNG Tự THÀNH THỌ Hiệu NHƯ TỊNH

Sau một thời gian lâm bệnh, dù đã được các bác sĩ Đông-Tây Y và Môn nhơn pháp quyến tận tình chăm sóc và chữa trị, nhưng vì tuổi cao sức yếu, Hòa Thượng đã an tường xả báo thân vào lúc 12  giờ ngày 01/01/Quý Tỵ nhằm ngày 10 tháng 02 năm 2013 tại Linh Nghĩa Tự

Khánh Sanh:  Đinh Mão Niên

Trụ thế:   87tuổi

Tăng Lạp:  66 mùa An Cư Kiết Hạ

Ðể cung kính cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc, sớm hồi nhập Ta Bà giáo hóa độ sanh và bày tỏ lòng tri ân người đã trọn đời phụng sự cho Đạo Pháp và Dân Tộc. Tăng Ni và Phật tử Chùa Linh Nghĩa sẽ long trọng tổ chức Chương trình Tang Lễ như sau:

- Lễ Nhập Quan: lúc 08 giờ sáng ngày mùng 02/01/Quý Mùi (11/02/2013)

- Lễ Cung tống Kim quan nhập Tháp: lúc 07h30 sáng ngày mùng 07/01/Quý Tỵ (16/02/2013)

 

NAY  MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN ĐỒNG AI CÁO


BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

--------//---------

CHỨNG MINH: 

-         Hoà Thượng THÍCH THIỆN BÌNH – Phó pháp chủ GHPG Việt Nam, Trưởng Ban trị sự GHPG Khánh Hòa

-         Hoà Thượng THÍCH TRÍ TÂM – Trưởng Ban nghi lễ Trung Ương, Phó Ban trị sự thường trực GHPG Khánh Hòa

BAN TỔ CHỨC:

Trưởng Ban :

-         Hoà Thượng THÍCH THIỆN DANH – Cố vấn Ban đại diện HHPG huyện Diên Khánh

Phó Ban :

-         Thượng Toạ THÍCH TRỪNG THI – Chánh đại diện HHPG huyện Diên Khánh - Điều Hành

-         Thượng Toạ THÍCH GIÁC HẠNH – Phó Ban đại diện HHPG huyn Diên Khánh

-         Đại Đức THÍCH TRỪNG SỸ

BAN THƯ KÝ:

-         Đại Đức THÍCH THIỆN TƯỜNG – Chánh thư ký HHPG Diên Khánh

-         Đại Đức THÍCH TÂM VĂN – Phó thư ký HHPG Diên Khánh

THỦ QUỸ:

-         Đại Đức THÍCH TỊNH TRÍ

-         Phật tử TÂM LỘC

BAN XƯỚNG NGÔN:

-         Đại Đức THÍCH TÂM HIỀN

-         Đại Đức THÍCH THANH TRI

-         Đại Đức THÍCH TÂM AN

 

 

BAN TIẾP TÂN:

-         Thượng Toạ THÍCH HẠNH NGUYỆN

-         Sư Cô Thích Nữ THÔNG KHÁNH

BAN TIẾP LỄ:

-         Phật Tử NGUYÊN TỊNH

-         Phật Tử NGUYÊN THUỶ

BAN CHUNG CỔ, BAN CUNG NGHINH, THỊ GIẢ:

-         Tăng chúng Tòng Lâm Lô Sơn Tịnh Độ Tự

BAN TRAI SOẠN – HÀNH ĐƯỜNG:  

-         Phật tử bổn tự

BAN THÔNG SỰ, TRẬT TỰ:

-         Phật Tử TRỪNG ĐÀM

BAN TRANG TRÍ, HƯƠNG ĐĂNG:

-         Tăng chúng bổn tự

BAN ÂM THANH, ÁNH SÁNG :      

-         Đặng Đức Thành, chị Yến

BAN Y TẾ:

-         Phật Tử TÂM PHƯỚC

QUAY PHIM VÀ NHIẾP ẢNH:

-         Nguyễn Thắng Ngọc.


 

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ TỊNH

Hòa thượng Thích Như Tịnh thế danh Nguyễn Lang, pháp danh Thanh Tràng, pháp tự Thành Thọ, pháp hiệu Như Tịnh, sinh năm Đinh Mão – 1926 tại thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trong một gia đình có truyền thống đạo Phật. Con của Cụ Ông Nguyễn Lợi, pháp danh Thanh Ích, Cụ Bà Trương Thị Tỷ, pháp danh Trừng Xí.

Trong gia đình có 6 người con: 3 trai và 3 gái. Người con cả trong gia đình có duyên theo Phật xuất gia, thế danh Nguyễn San, pháp danh Trừng San, pháp hiệu Hải Tuệ (1922-1991), một danh Tăng nổi tiếng đương thời, giám viện Phật học Viện Trung Phần Hải Đức Nha Trang, Khánh Hòa trước và sau năm 1975. Người con thứ ba trong gia đình cũng có duyên theo Phật xuất gia, đạo hiệu là Thích Như Tịnh.

Thời gian xuất gia tu học của Hòa thượng Thích Như Tịnh

Năm lên 8 tuổi – 1935, xuất gia làm đệ tử của Hòa thượng Chánh Ký, tu học tại Tổ đình Khánh Long Diên Khánh, Khánh Hòa dưới sự hướng dẫn tu học của nhị vị Hòa thượng Phổ Hiện – Tổ khai sơn Chùa Khánh Long Diên Khánh và Hòa thượng Chánh Ký trong thời gian 9 năm 1935-1947.

Năm 17 tuổi – 1944, học xong lớp nhì thời Pháp, tức lớp 11 bây giờ. Năm 12 tuổi – 1939, thọ Sa di phương trượng và năm 20 tuổi – 1947 thọ giới Tỳ kheo tại Tổ đình Khánh Long Diên Khánh do Hòa thượng Bổn sư Chánh Ký làm Hòa thượng đàn đầu truyền giới. Năm 20 tuổi tới năm 80 tuổi 1947 – 2007, trú trì Chùa Linh Nghĩa xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Năm 1950 – 1953 trong thời gian 03 năm tu học tại Chùa Ứng Quang Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của nhị vị Hòa thượng Thích Thiện Hoa và Hòa thượng Thích Thiện Hòa. Năm 1954 – 1956 trong thời gian 02 năm tu học tại Chùa Khánh Hưng Sài Gòn dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Pháp Lang.

Thời gian tu học, hành đạo và đào tạo Tăng tài của Hòa thượng Thích Như Tịnh   

Năm 1957 về lại Chùa Linh Nghĩa tổ chức hai khóa An Cư Kiết hạ tại bổn tự năm 1957 và năm 1959 dưới sự chỉ đạo của Giáo Hội Tăng Già và dưới sự chứng minh của quý Hòa thượng Hưng Từ, Hòa thượng Chánh Ký và Hòa thượng Vĩnh Thọ. Năm 1976 được chọn làm trưởng Ban nghi lễ huyện Giáo Hội Phật Giáo Diên Khánh và năm 2002 được chọn làm phó ban nghi lễ tỉnh Giáo Hội Phật giáo Khánh Hòa.

Từ năm 1957 cho tới nay, học theo hạnh nguyện của liệt vị Tổ Sư, chăm lo hành đạo và nuôi dạy Tăng chúng, Hòa thượng Thích Như Tịnh nghĩ rằng để có thể báo đền công ơn của Phật, chỉ có sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tăng tài là những việc làm mang ý nghĩa rất thiết thực dành cho những ai có đủ duyên xuất gia học Phật, tu pháp và làm Tăng có khả năng kế thừa ngôi nhà chánh Pháp trong hiện tại cũng như trong tương lai ngay tại thế gian này.

Hòa thượng đã độ được hằng trăm người đệ tử tại gia và nhiều đệ tử xuất gia như Thích Trừng Tường, Trừng Sỹ, Trừng Hòa, Tâm Lực, Tâm Cang, Tâm Tín, vân vân. Những đệ tử của Hòa thượng có vị đang theo học chương trình Cử Nhân Phật học, có những vị tốt nghiệp Cử Nhân Phật học ở trong nước và có vị tốt nghiệp Thạc sĩ, Hậu Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ, thánh địa – nguồn gốc của Phật giáo, nơi Đức Thế Tôn đã ra đời cách đây gần ba nghìn năm.

Thuận theo quy luật vô thường, Hòa thượng đã xả báo thân, ra đi một cách nhẹ nhàng, viên tịch tại Chùa Linh Nghĩa, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam vào lúc 12 giờ ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán, tháng giêng năm Quý Tỵ, nhằm ngày 10 tháng 2 năm 2013, trụ thế 87 tuổi đời và 66 tuổi đạo. 

          Hòa thượng là bậc tòng lâm thạch trụ. Cuộc đời tu học và hành đạo của Hòa thượng là tấm gương sáng cho các hàng hậu học noi theo. Chúng con thật quý kính một bậc thầy khả ái thân thương suốt đời vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tăng tài.

Chúng con cùng nhau thắp nén tâm hương, nguyện cầu giác linh cố trưởng lão Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh, cao đăng Phật quốc, hồi nhập ta bà, hóa độ chúng sanh, đồng thành chánh giác.

Dép cũ lối về còn hiển hiện,

Hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương.

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

 

TM. Môn đồ Pháp quyến Chùa Linh Nghĩa

Pháp tử Thích Trừng Tường

Pháp tử Thích Trừng Sỹ

 


BAN NGHI LỄ

 

Tang Lễ Cố Hoà Thượng Thượng Thanh Hạ Tràng Tự Thành Thọ Hiệu Như Tịnh

---o0o---

Chứng Minh:

Hoà Thượng: THÍCH THIỆN BÌNH

Hoà Thượng: THÍCH TRÍ TÂM

                   Hoà Thượng: THÍCH LIỄU PHÁP

Hoà Thượng: THÍCH THIỆN DANH

Hoà Thượng: THÍCH MINH KHAI

Hòa Thượng: THÍCH THIỆN ĐỨC

Hoà Thượng: THÍCH QUẢNG THIỆN

Phất Trần:

Hoà Thượng: THÍCH NHƯ Ý

Chấp Lệnh:

Thượng Toạ:  THÍCH NGUYÊN PHƯỚC

Công Văn:

Thượng Toạ:  THÍCH TÂM THỌ

Sám Chủ:

Thượng Toạ:  THÍCH NHƯ MINH

Thượng Toạ:  THÍCH HẠNH NGUYỆN

Kinh Sư:

Đại Đức:  THÍCH TÂM HIẾN

Đại Đức:  THÍCH TÂM THIỀN

Đại Đức:  THÍCH TÂM THIỆN

Đại Đức:  THÍCH TÂM HIỀN

Đại Đức:  THÍCH VIÊN THANH

Đại Đức:  THÍCH TRỪNG MINH

 


VIỆT NAM QUỐC – KHÁNH HOÀ TỈNH – DIÊN KHÁNH HUYỆN DIÊN THẠNH XÃ – PHÚ KHÁNH THÔN

---o0o---

Phụng Vì:

TÂN VIÊN TỊCH LINH NGHĨA ĐƯỜNG THƯỢNG TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP NHẤT THẾ Thượng THANH Hạ TRÀNG TỰ THÀNH THỌ HIỆU NHƯ TỊNH HOÀ THƯỢNG CHI GIÁC LINH.

MÔN ĐỒ

Pháp Danh TRỪNG TƯỜNG

Pháp Danh TRỪNG SỸ

Pháp Danh TRỪNG THỆN

Pháp Danh TRỪNG TUYÊN

Pháp Danh TÂM HOÀ

Pháp Danh TÂM CANG

Pháp Danh TÂM TÍN

Pháp Danh TÂM LỰC

Pháp Danh NGUYÊN PHÁP

Pháp Danh TÂM ĐỊNH

Pháp Danh TÂM MINH

Pháp Danh TRỪNG HOÀ

Đại Diện Pháp Quyến

NGUYỄN ĐẨU

NGUYỄN DUY THÀNH


NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ

PHỤNG VÌ: TÂN VIÊN TỊCH LINH NGHĨA ĐƯỜNG THƯỢNG TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP NHẤT THẾ Thượng THANH Hạ TRÀNG TỰ THÀNH THỌ HIỆU NHƯ TỊNH HOÀ THƯỢNG CHI GIÁC LINH.


Cảm Niệm Ân Sư 2013

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

          Kính bạch Hòa thượng trưởng lão Thích Thiện Bình, phó pháp chủ trung ương GHPGVN kiêm trưởng ban trị sự tỉnh Giáo hội Phật giáo Khánh Hòa

          Kính bạch Hòa thượng trưởng lão Thích Trí Tâm, trưởng ban nghi lễ trung ương GHPGVN,

Kính bạch Hòa thượng trưởng lão Thích Như Ý, chủ lễ Phất trần, chứng minh đạo Sư tỉnh Giáo hội Phật giáo Khánh Hòa

           Kính bạch Hòa thượng trưởng lão Thích Thiện Danh chứng minh huyện Giáo hội Phật giáo Diên Khánh,

          Kính bạch Thượng tọa Thích Trừng Thi Chánh đại diện huyện Giáo hội Phật giáo Diên Khánh,

          Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa,

          Từ Mỹ quốc Hoa Kỳ, chúng con nghe tin giác linh cố trưởng lão Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh, bổn Sư y chỉ Sư của chúng con viên tịch tại Chùa Linh Nghĩa, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam lúc 12 giờ Ngọ ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán, năm Quý Tỵ, nhằm ngày 10 tháng 2, năm 2013.

          Kính bạch quý Ngài,

          Khi nhận tin viên tịch này, chúng con tranh thủ, sắp xếp thời gian về để hầu kim quang lễ giác linh Thầy. Chúng con nhận biết rằng thuận theo thế vô thường, Hòa thượng của chúng con đã xả báo thân tứ đại ngủ uẩn này là một bài học thiền quán để chúng con chiêm nghiệm và quán chiếu.

          Kính bạch chư tôn đức và quý Phật tử,

          Nhân tiện đây, chúng con xin cung thỉnh quý Ngài hoan hỷ chứng minh và chứng tri cho chúng con có đôi lời bộc bạch thành kính đối với giác linh cố trưởng lão Hòa thượng của chúng con trong hiện tại cũng như lúc sinh tiền.

          Kính bạch giác linh Thầy,

          Chúng con kính nghe rằng: “Sinh ta ra là nhờ ơn giáo dưỡng của cha mẹ, nuôi lớn từ bi, đạo đức, thiền định, và trí tuệ cho ta là nhờ ơn giáo dục và đào tạo của Thầy tổ.

          Thật vậy, nhờ công ơn giáo dưỡng của cha mẹ, nhờ công ơn hộ pháp và hoằng pháp của Thầy của quý Phật tử, nhờ công ơn giáo dục và đạo tạo con người tài đức, cùng với chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa, Thầy đã giúp chúng con trưởng thành trong đạo Pháp rất vững chãi.

          Kính bạch giác linh Thầy,

          Noi gương đức Phật, chư hiền thánh Tăng, chư tôn thiền đức Tăng Ni trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Thầy đã đưa chúng con vào con đường đạo kể từ khi chúng con còn là những chú điệu tập sự, tập đi những bước đi an vui và giải thoát trên con đường tu tập, giác ngộ và giải thoát của đức Thế Tôn.

          Kính bạch giác linh Thầy,

          Nhờ công ơn giáo dục của Thầy, huynh đệ pháp lữ chúng con, có duyên lành theo học các trường Phật học ở trong nước và ở nước ngoài như Việt Nam, Ấn Độ, và Hoa Kỳ.

          Lúc sinh tiền, Thầy còn khỏe mạnh và minh mẫn, họp chư tôn đức huyện Giáo hội Diên Khánh và các hàng đệ tử trong sơn môn, giao phó, và chỉ định pháp tử của Thầy là Thích Trừng Tường, người có trách nhiệm trực tiếp trông nom ngôi Già lam Chùa Linh Nghĩa, các hàng đệ tử sau này của Thầy là những huynh đệ cùng nhau xây dựng và đóng góp ý kiến trong tinh thần tương kính lục hòa, phát huy Phật pháp tại quê hương và tha hương càng ngày càng tốt đẹp trong hiện tại cũng như trong tương lai.

          Riêng cá nhân con, Thích Trừng Sỹ, pháp tử của Thầy, sau khi tu học và tốt nghiệp Phật học tại đại học Delhi, Ấn Độ ngày 1 tháng 3 năm 2009, con trở về Chùa Linh Nghĩa, nơi con được xuất gia và trưởng thành trong Phật pháp trong những ngày đầu tiên với Thầy.

          Tháng tư năm 2009, con cung thỉnh Thầy và chư tôn đức tỉnh nhà làm lễ tạ ơn Sư và cha mẹ. Năm đó, con có đủ duyên trực diện đảnh lễ Thầy, cùng chư tôn đức Tăng Ni. Con cảm thấy rất là hạnh phúc khi nhận biết Thầy đang có mặt trong tâm thức và trong các sinh hoạt hàng ngày của chúng con.

          Tháng giêng năm Canh Dần 2010, được sự cho phép của Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà và của các cập chính quyền, Thầy đã cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, dạy bảo chúng con làm lễ đặt đá xây dựng và đại trùng tu Chùa Linh Nghĩa. Từ ngày đặt đá cho tới nay, Thầy luôn giữ tâm niệm an lành, mong ngôi Già lam Chùa Linh Nghĩa sớm hoàn tất để Thầy thầy Thầy vui, và để làm nơi tu học cho các hàng Phật tử tại gia và xuất gia gần xa.

          Nhưng khi ngôi Già lam Chùa Linh Nghĩa chỉ được hoàn tất 2 phần 3 là Thầy đã quy Tây, về với Phật. Với tâm niệm an lành của Thầy, chúng con nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của chánh pháp, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của tình thương và hòa bình. Cùng với chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa, chúng con nguyện góp phần tịnh tài, tịnh vật, tịnh tâm, và tịnh ý để cùng nhau xây dựng ngôi Già lam Chùa Linh Nghĩa sớm thành tựu như ý nguyện.

          Kính bạch giác linh Thầy,

          Tháng 3 năm 2010, con có đủ duyên lành tu học tại Hoa Kỳ cho tới ngày hôm nay. Con luôn nhớ lại những lời Thầy dạy trong buổi lễ tạ ơn Sư và cha mẹ năm 2009. Thầy dạy rằng: “Bây giờ các con đã trưởng thành trong đạo pháp rồi, dù ở nơi nào, các con nhớ cố gắng giữ gìn và vun trồng đạo đức và Phật pháp trong con ngày càng thêm tiến.” Những lời dạy của Thầy năm xưa, năm nay con mới hiểu rõ, và đã thấm sâu vào dòng tâm thức an lành của chúng con. Những lời dạy của Thầy là hành trang và tư lương cho cuộc sống tu tập hằng ngày của chúng con rất vững tiến, chúng con luôn mãi khắc ghi.

          Thật vậy, ngày lễ tạ ơn Sư và cha mẹ cũng là ngày hoa trái tu học an vui và hạnh phúc giữa trò và Thầy, giữa người con và cha mẹ, cũng là ngày sau này cho tới hôm nay, con không đủ duyên gần gũi bên Thầy để lo chăm sóc và học hỏi những kinh nghiệm sống, và những lời hay ý đẹp khi Thầy tuổi già.

          Giờ này, hướng trước linh tiền, dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức Tăng Ni, chúng con thành tâm tỏ bày Sám hối, kính giác linh Thầy hoan hỷ chứng minh tấm lòng thành khẩn sám hối của chúng con.

          Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,

          Kính thưa quý Phật tử gần xa,

          Qua những lời cảm niệm giác linh bổn sư, ân sư của chúng con, nếu có những ý niệm nào không trông lành, ngưỡng mong quý Ngài từ bi chỉ giáo.

          Đã sắp tới giờ đưa kim quang đi vào bảo tháp, gia quyến và pháp quyến chúng con thành tâm cung thỉnh quý Ngài và quý Phật tử hoan hỷ nhín chút thời gian quý báu đưa nhục thân Sư phụ chúng con tới nơi tịch tịnh và an tĩnh.

          Cuối cùng, toàn thể gia quyến và pháp quyến chúng con thành tâm đê đầu kính lễ quý Ngài và giác linh cố trưởng lão Hòa thượng của chúng con tam bái.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

          Chí tâm kính lễ hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni hiện diện nơi đạo tràng Chùa Linh Nghĩa tam bái.

          Chí tâm kính lễ liệt vị giác linh Tổ Sư, chư tôn đức Tăng Ni tam bái

          Chí tâm kính lễ giác linh cố trưởng lão Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh, vị Bổn Sư, ân Sư của chúng con tam bái.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Cảm Niệm Ân Sư của Phật Tử 2013

          

Kính bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni

Kính thưa quý Phật tử gần xa,

Kính bạch giác linh cố trưởng lão Hòa thượng thượng NHƯ hạ TỊNH, vị Thầy tôn kính của chúng con,

Chúng con kính nghe rằng, bên cạnh chúng xuất gia nam và chúng xuất gia nữ của đức Thế Tôn, chúng tại gia nam và chúng tại gia nữ chúng con đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hộ trì Tam Bảo.

Lúc còn sinh tiền, Thầy của chúng con là người trực tiếp dạy, hướng dẫn, và đưa chúng Phật tử tại gia chúng con đi vào con đường đạo pháp. Thầy dạy chúng con những điều rất đơn giản, nhưng rất sâu sắc trong cuộc sống hàng ngày tu tập, đó là tâm nghĩ việc thiện, nói lời nói thiện, và làm việc làm thiện. Chỉ chừng bao nhiêu lời dạy ấy thôi đủ để chúng con làm hành trang và tư lương cho cuộc sống hàng ngày của chúng con trong suốt cuộc đời.

Hôm nay, mặc dầu Thầy của chúng con đã viên tịch, nhưng hàng Phật tử của chúng con cố gắng thực hành và làm theo những lời Thầy dạy càng ngày càng ý nghĩa hơn để đem lại an lạc và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc đời này.

Kính bạch giác linh Thầy,

Trong lúc Chùa Linh Nghĩa chỉ được hoàn tất xây dựng 1 phần 2, Thầy đã viên tịch. Nhưng tâm niệm của Thầy mong muốn hàng Phật tử tại gia chúng con, mỗi người cùng nhau đóng góp tịnh tài tịnh vật để ngôi Già lam Chùa Linh Nghĩa sớm được thành tựu viên mãn. Nương theo hạnh nguyện của trưởng giả Cấp Cô Độc và nữ trưởng giả Tỳ Xá Khư, Phật tử tại gia chúng con bằng tâm lực và tài lực của mình quyết tâm cùng với chúng xuất gia cùng nhau xây dựng ngôi Già lam Chùa Linh Nghĩa sớm được thành tựu để làm nơi tu học cho hàng Phật tử của chúng con sau này.

Kính bạch giác linh Thầy,

Những việc làm và tâm niệm của Thầy còn lại, cùng với chúng xuất gia, hàng Phật tử tại gia chúng con luôn dõng mãnh phát tâm hộ trì Tam Bảo, nguyện theo nối gót tôn Sư, cùng nhau phát nguyện tu học, và trở thành những người Phật tử tại gia thuần thành, những gia đình đạo đức và gương mẫu đi trên con đường tu học và an lạc của đức Thế Tôn.

Hôm nay, quỳ trước giác linh Thầy, hàng Phật tử tại gia chúng con phát nguyện tinh tấn dũng mãnh, làm những điều lành, nói những điều lành, và nghĩ những điều lành. Hiểu và thực hành được như vậy, hàng Phật tử tại gia chúng con xứng đáng là những người hộ trì Tam Bảo, những người đệ tử trung kiên của Thầy, những người hộ pháp đắc lực trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Cuối cùng, hàng Phật tử tại gia chúng con thành tâm kính lễ chư tôn thịnh đức Tăng Ni và quý Phật tử hiện tiền vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Chúng con thành tâm kính lễ giác linh cố Hòa thượng thượng NHƯ hạ TỊNH cao đăng Phật quốc, trở lại Ta Bà, giáo hóa chúng sinh, đồng lên bờ giác. 

                  Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ( đọc 3 lần)

Đồng đứng dạy lạy ba lạy trước giác linh Hòa thượng.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập