Đại lão Hòa thượng thượng Minh hạ Châu viên tịch

Đã đọc: 8109           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Ban biên tập Đạo Phật Ngày Nay

Vô cùng thương tiếc chia buồn cùng môn đồ pháp quyến

Đại lão hòa thượng thượng MINH hạ CHÂU

Pháp danh: Tâm Trí

Pháp hiệu: Viên Dung

Thế danh: Đinh Văn Nam

 Sinh ngày 20/10/1918

Hưởng thượng thọ 95 tuổi

64 hạ lạp

- Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa-Giáo dục GHPGVNTN
- Nguyên Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh
- Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực GHPGVN
- Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
- Nguyên Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh
- Đương kim Phó Pháp chủ GHPGVN
- Trú trì Tổ đình Tường Vân – Thừa Thiên, Huế
- Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh – TP. Hồ Chí Minh

Đã thu thần thị tịch vào lúc 9h05 sáng ngày 16/7 Nhâm Thìn (nhằm ngày 01/09/2012).

Kính nguyện giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc và sớm hội nhập Ta bà để tiếp tục sứ mạng truyền đăng Phật pháp, phổ độ chúng sanh.

 

TM. Ban Biên tập Đạo Phật Ngày Nay

TT. Thích Nhật Từ

 

 


 

ĐÔI NÉT VỀ TIỂU SỬ CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG thượng MINH hạ CHÂU

Hòa Thượng Thích Minh Châu sinh năm 1920 tại Quảng Nam. Xuất gia năm 1946 với Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết tại chùa Tường Vân, Huế . Từ năm 1952 đến năm 1961, Hòa Thượng xuất dương du học và đậu bằng Tiến sĩ Phật Học với luận án "So sánh Tạng Pàli Trung Bộ Kinh với Tạng Hán A Hàm" (The Chinese Madhyama Agama and the Pàli Majjhima Nikàya a comparative Study) tại Đại Học Phật Giáo Nalanda, Ấn Độ.

Từ ngày 18-23/5/1996 HT.Thích Minh Châu, Phó CT kiêm Tổng thư ký GHPGVN, Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, Hiệu trưởng trường CCPHVN... đã lên đường đến Thái Lan để nhận bằng Tiến Sĩ Phật Học Danh Dự (Honarary Doctorate Degree in Buddhist studies) tại Đại Học Phật Giáo Mahachulalongkornrajvidyalaya, Thủ đô Bangkok, Thái lan.

Đại Học Mahachulalongkornrajvidyalaya đã nhất trí phong tặng danh hiệu Tiến Sĩ Phật Học Danh Dự cho Hòa Thượng trong dịp lễ cấp phát văn bằng được tổ chức dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Tăng Thống Phật Giáo Thái Lan, để tuyên dương công đức phiên dịch năm bộ Kinh Tạng Nikàya ra tiếng Việt, gồm Trường Bộ Kinh (Digha Nikàya); Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikàya); Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya); Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikàya) và Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikàya).

Hòa Thượng Thích Minh Châu sinh năm 1920 tại Quảng Nam. Xuất gia năm 1946 với Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết tại chùa Tường Vân, Huế . Từ năm 1952 đến năm 1961, Hòa Thượng xuất dương du học và đậu bằng Tiến sĩ Phật Học với luận án "So sánh Tạng Pàli Trung Bộ Kinh với Tạng Hán A Hàm" (The Chinese Madhyama Agama and the Pàli Majjhima Nikàya a comparative Study) tại Đại Học Phật Giáo Nalanda, Ấn Độ.

Từ năm 1964 đến năm 1975, sau 14 năm du học ở nước ngoài, Hòa Thượng trở lại quê nhà và giữ chức vụ Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh, chuyên lo sự nghiệp giáo dục và phiên dịch Kinh Tạng Pàli, hầu đóng góp tích cực vào công cuộc đào tạo Tăng tài cho PGVN.

Năm 1976, Hòa Thượng thành lập Viện Phật Học Vạn Hạnh. Năm 1979, Hòa Thượng tham gia vận động thốn nhất và thành lập GHPGVN. Năm 1981,Hòa Thượng làm Hiệu trưởng Trường CCPHVN, cơ sở I tại Hà Nội. Năm 1984, Hòa Thượng mở Trường CCPHVN, cơ sở II tại TP.HCM. Năm 1989, Hòa Thượng thành lập và làm Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Phật Học VN và Hội Đồng Phiên Dịch Đại Tạng Kinh VN.

Dù bận rộn nhiều công tác Phật sự Giáo hội và giáo dục Tăng Ni nhưng Hòa Thượng vẫn dành thời gian nhất định để dịch thuật và biên soạn kinh sách để truyền bá lời Phật dạy . Tính đến nay có trên 30 tác phẩm do Hòa Thượng dịch và biên soạn, các tác phẩm và dịch phẩm chính gồm có:

- Những dịch phẩm, Kinh Tạng Pàli:
Kinh Trung Bộ
Kinh Tăng Chi Bộ

Kinh Tiểu Bộ
Kinh Trường Bộ
Kinh Tương Ưng Bộ

a. Kinh Pháp Cú
b. Kinh Phật Tự Thuyết
c. Kinh Phật Thuyết Như Vậy
d. Kinh Tập
e. Trưởng Lão Tăng Kệ
f. Trưởng Lão Ni Kệ
g. Bổn Sanh (2 tập)
*Dịch từ Abhidhamma:
- Thắng Pháp Tập Yếu Luận ( Abhidhamma Atthasangaha)

* Tác phẩm sáng tác:
1. Phật Pháp ( đồng tác giả)
2. Đường về xứ Phật ( đồng tác giả)
3. Những ngày và những lời dạy cuối cùng của Đức Phật
4. Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa
5. Sách dạy Pàli (3 tập)
6. Chữ hiếu trong Đạo Phật
7. Hành Thiền
8. Lịch sử Đức Phật Thích Ca
9. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi
10. Chánh Pháp và hạnh phúc
* Tiếng Anh:
11. H'suan T'sang, The Pilgrim and Scholar (Huyền Trang, Nhà Chiêm bái và Học giả - NS Thích Nữ Trí Hải dịch Việt)
12. Fa-Hsien, the Unassuming Pilgrim (Pháp Hiển, Nhà Chiêm bái khiêm tốn - NS Thích Nữ Trí Hải dịch Việt)
13. Milindapanha and Nàgasenabhikhusùtra - A Comparative Study
14. The Chinese Madhyama Àgama and the Pàli Mahjjhima Nikàya - A Comparative Study (Luận án Tiến sĩ Phật học).
15. Some Teachings of Lord Buddha on Peace Harmony and Humandignity

* Tác phẩm chưa in:
16. Dàn bài Kinh Trung Bộ
17. Toát yếu Trường Bộ Kinh
18. Toát yếu Trung Bộ Kinh........
Trên đường phát triển nền Phật học VN, Hòa Thượng luôn chủ trương truyền bá tư tưởng Phật học của ba bộ phái Phật Giáo lớn: Thượng Tọa Bộ, Nhất Thiết Hữu Bộ và Đại Thừa, và thường nghĩ đến phần giáo lý Phật Giáo căn bản chung cho các bộ phái để thiết lập cơ sở thống nhất về mặt tư tưởng Phật học. 

 

Xem các tác phẩm của cố đại lão hòa thượng Thích Minh Châu:

http://www.daophatngaynay.com/tacgia/thichminhchau.htm

http://www.daophatngaynay.com/vn/author/thichminhchau/

 

Video Cuộc đời và đạo nghiệp của hòa thượng Thích Minh Châu:


Video những hình ảnh đầu tiên tại thiền viện Vạn Hạnh

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (7 đã gửi)

avatar
Nguyên Tú 01/09/2012 12:47:49
Kính tiếc thay một bậc long tượng của Phật giáo lại ra đi Ngưởn mong Giác Linh Hòa Thượng hồi nhập Ta bà độ nhất thiết chúng sanh đồng viên chủ trí . Nam Mô A Di Đà Phật
avatar
Trần Tín 01/09/2012 15:44:57
thật bất ngờ và hết sức đau lòng khi nghe tin hòa thượng viên tịch.
avatar
DO THU KHOA /USA 01/09/2012 19:22:21
Cố DLHT thuộc dòng tế Thượng phái Liểu Quán đời thứ 43 ;đệ thứ tử của đệ nhứt Tăng Thống TỊNH KHIẾT;Thượng Nhân MC là vị đống lương thạch trụ của PGVN gốc Huế;thiệt là nhà mô phạm Phật hoc5kiem6 ưu;nhà dịch kinh trước tác nhiều kinh điển hệ PALI;là thầy của nhiều tầng lớp tăng ni và phật tử cùng sinh viên tham học thành đạt với Người kể ra hằng 100000 vị;măc dù mấy năm saunay62 tưởi cao sức yếu thân banh65 đè nặng ;nhưng Người vẩn minh mẩn tinh tấn trong chánh niệm của hương vị giải thoát Thiền ở gấn độ tuổi KỲ HY ngót 100 năm;được phước duyên nhà nước;giáo hội cùng môn nhơn tử đệ môn phái Tường Vân hằng ngày giờ chăm sóc y dược cậ kề;nhưng vô thường lảo bệnh ko chừa bất cứ 1 ai nên đả thâu thần viên tịch để lại tiếc thương cho Nhà Nước;các cấp GH và môn nhân tứ chúng cùng các giai từng trong xả hội;Người thiệt là VĨ NHÂN của VN va Thề Giới nói chung và PG nói riêng/Nam Mô Tân Viên tịch Tường Vân PGVN Học viện nhị tự đường Thượng Tế Thượng chánh Tông Từ Thập Tam thế thượng MINH hạ CHÂU ph TÂM TRÍ đạo hiệu VIÊN DUNG Đinh công đại lảo Thiện Sư Liên tọa giác Linh;tái hiện Đàm hoa ;hồi nhập Ta Bà tiếp tục công hạnh giáo dục;trước tác dịch thuật Tam tạng nội điển còn vang vở/thành kính bái niệm
avatar
Nghiêm Hòa - Chùa Bát Nhã 01/09/2012 21:34:27
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dẫu biết rằng đời là vô thường nhưng hay tin Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu bỏ thân tứ đại, về cõi Niết Bàn con cũng không khỏi ngỡ ngàng và vô cùng xúc động. Cuộc đời Ngài là một tấm gương sáng ngời về nhân cách, tu học, giáo dục, hoằng pháp...Cống hiến của Ngài đối với Phật giáo Việt Nam là vĩ đại. Tuy không được là một trong hàng vạn, hàng trăm ngàn học trò của Ngài, song qua kinh sách của Ngài con được mở rộng tầm mắt, hiểu thêm nhiều điều về Đạo Phật và cố gắng tu tâm, dưỡng tính, phấn đấu thành một người Phật tử chân chính. Xin đốt nén tấm hương bái vọng về Ngài.
avatar
quang ha 01/09/2012 21:36:49
Thành Kính đảnh lễ Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Viện Trưởng, Bậc Thầy của các Bậc Thầy !
avatar
NGHIEM AN KIEN 02/09/2012 08:54:21
THANH KINH DANH LE GIAC LINH HOA THUONG THICH MINH CHAU
avatar
Tín Nguyện Hạnh 05/09/2012 05:28:21
Cầu nguyện Giác Linh Hoà Thượng sanh về cõi Phật. Dẫu biết rằng cuộc đời có sanh thì ắt có tử, nhưng chúng con vẫn rất đau buồn và thương tiếc.
tổng số: 7 | đang hiển thị: 1 - 7

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập