Đài Loan: Pháp Hội Tam Tu Thiền Tịnh Mật Tổ Chức Tại Phật Quang Sơn Đài Loan

Đã đọc: 19913           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

(CMT): Pháp hội Tam Tu Thiền Tịnh Mật của Phật Quang Sơn tổ chức, là pháp tu dung hợp 3 phương pháp tu của 3 hệ phái lớn Phật Giáo đại thừa là Thiền tông, Tịnh Độ tông, Mật tông.

Pháp hội Tam Tu này được tinh tuyển những tinh hoa đặc sắc nhất của 3 tông phái nói trên đem lại cho tín chúng tu trong pháp hội này những phương pháp tu trì mới.

 1. Tu Tam Tu (3 pháp tu): ngồi thiền, niệm Phật, trì chú.
 2. Tu Tam Nghiệp (tu 3 nghiệp): tu thân, khẩu, ý thanh tịnh.
 3. Tu Tam Nhân ( Tu 3 người): tôi tu, anh tu, người khác cùng tu.
 4. Tu Tam Thời: tu phước quá khứ, tu phước hiện tại, tu duyên tương lai.
 5. Tu Tam Đại (tu 3 đời): tu cho nghiệp quá khứ, tu cho nghiệp hiện tại, tu cho nghiệp vị lai luôn bình an.
 6. Tu Tam Học: tu Giới, tu Định, tu Huệ luôn tăng trưởng.
 7. Tu Tam Huệ: tu Văn, tu Tư, tu Tu trong thể nghiệm thực tiễn.
 8. Tu Tam Xứ: tu trong gia đình, tu trong quốc gia, tu trong thế giới, nguyện cầu cho tất cả bình an lợi lạc.
 9. Tu Tam Mãn: tu phước đức, tu trí huệ, tu nguyện lực đều được viên mãn.
 10. Tu Tam Tạng: học Kinh, Luật, Luận nguyện cho tất cả chơn lý được tương ưng.

Từ tu Thiền, Tịnh, Mật … cho đến tu Kinh, Luật, Luận cộng hết thảy có 30 pháp tu tập. Tu ở đây là thực tiễn trong cuộc sống để tìm cầu sự viên mãn, sự nỗ lực tu trì này là tạo các nhơn duyên phước đức hồi hướng cho chúng sanh đều thành Phật đạo.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập