THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH Của Hội Đồng Tăng Già GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LIÊN HỮU VIỆT MỸ đọc tại LỄ CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI tại THIỀN VIỆN THÍCH THIÊN ÂN, ATLANTA

Đã đọc: 774           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

January 01, 2022 - (Hòa thượng Thích Như Minh đọc)

          Đạo Phật được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khai sáng tại Ấn độ cách nay hai thiên niên rưởi là tôn giáo từ bi và trí tuệ. Đạo Phật được mệnh danh là Đạo của sự giải thoát và hòa bình. Lịch sử truyền bá Phật giáo từ Ấn độ đến các nước ở Đông nam á, Trung á, Viễn đông và ngày nay khắp nơi trên thế giới trên con đường từ bi, khoan dung, hòa bình đã được nhân dân ở những nơi đó chào đón và tin theo.

 

          Giáo Pháp từ bi và trí tuệ của Đức Phật là con đường hạnh phúc cho những ai thực hành. Giáo lý trọng tâm của Phật giáo được Đức Phật thuyết giảng cho năm vị khất sĩ đầu tiên của Tăng đoàn là bài kinh Chuyển Pháp luân tại Lộc uyển thành Ba la nại. Nội dung bài kinh này Đức Phật giảng về tinh túy của giáo lý Bốn chân lý cao thượng: Khổ, Tập, Diệt, Đạo.

 

          Đây là khổ; Đây là sự tập khởi của khổ; Đây là sự diệt khổ; Đây là con đường diệt khổ. Khổ là định luật của thế gian này. Các pháp đều có tự tánh vô thường, vô ngã là khổ, không, thay đổi và hoại diệt. Nguyên nhân của khổ là do tham ái mà có mặt. Có sự khổ nhưng không có con người đi sau sự khổ. Đức Phật dạy có sự diệt khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ. Đó là Bát Thánh Đạo là con đường bậc Thánh có tám chi phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Người Phật tử có cái nhìn chân thật về vạn pháp bằng chánh tri kiến.

 

          Các pháp trong vũ trụ đều do duyên mà khởi lên và cũng do duyên mà diệt. Thuyết Duyên khởi trong Phật giáo giải thích về sự hình thành của vũ trụ vạn pháp. Thân ngũ uẩn cũng do duyên khởi (dependent origination) mà mỗi chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Không có pháp nào tồn tại độc lập. Cho nên, các pháp từ vi trần nhỏ nhiệm, sơn hà đại địa vũ trụ bao la đều tương tức (inter-being) với nhau trong dòng sinh diệt: Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh; cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt.

 

         Người Phật tử thực hành lời Phật dạy để chuyển hóa những đau khổ do vô minh tham dục, sân hận và si mê được an vui hạnh phúc có tâm từ bi và trí tuệ. Đức Phật dạy rằng tâm an bình thi thế giới hòa bình.

 

          Lời Phật dạy là để chuyển hóa tâm tham, sân, si trở thành tâm vô tham, vô sân, vô si. Chính vì vậy, mỗi người có thể cùng góp phần xây dựng hòa bình cho thế giới.

 

          Giới bao gồm ba chi phần là Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn. Chánh ngữ là lời nói chân thật. Lời nói có thế đem lại an lành hay đau khố cho người khác. Đối với những người khi làm những quyết định được dẫn dắt bởi tâm tham dục, sân hận và si mê thì sẽ mang lại đau khổ cho nhiều người, bất an cho xã hội thậm chí dẫn đến những cuộc xung đột chiến tranh trên thế giới. Như vậy, lời nói chân thật là một nghệ thuật tuyệt vời để tạo lòng tin cho mọi người dẫn dắt họ đi theo con đường hòa bình. Chánh nghiệp là hành nghiệp chân chánh. Đức Phật dạy trong kinh Pháp cú: “Chớ làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó chính là lời Phật dạy.” Nghiệp ác dẫn đến sự đau khổ trong đời này và đời sau. Nghiệp thiện đưa đến hạnh phúc cho mình và cho người. Chánh mạng là sống bằng nghề nghiệp chân chánh sẽ chuyển hóa sự tham dục là nguồn gốc của sự đau khổ trong cuộc đời. Nuôi sống bằng nghề nghiệp chân chánh thì tất nhiên tránh xa những nghề bất chánh như sát sinh, chế tạo vũ khí, chạy đua vũ trang để tranh giành quyền lực. Con người có thể vì lý do tự vệ để sinh tồn nhưng không vì lý do này mà đưa thế giới vào những cuộc chiến tranh phi nghĩa đưa mọi người đến tình cảnh khổ đau bất hạnh. Chi phần Chánh tinh tấn là yếu tố thành tựu mọi hạnh nguyện theo lý tưởng của người Phật tử để thực hiện sự hòa bình trên thế giới.

 

          Định thuộc hai chi phần Chánh niệm và Chánh định. Người có chánh niệm và tĩnh giác trong mọi hành động thì tâm không bị ô nhiễm. Biết rõ hành vi cúa mình có thế đem lại lợi ích cho chính mình cho người khác. Chánh định là tâm định tĩnh không giao động trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Như lời cổ nhân “vạn pháp như sấm sét hãy nhất tâm thiền định”.

 

          Tuệ thuộc Chánh kiến và Chánh tư duy. Chánh kiến là chi phần đầu tiên vô cùng quan trọng trong giáo lý Bát chánh đạo dẫn dắt bảy chi đi sau. Một hành động được soi sáng bằng chánh tri kiến sau khi tư duy một cách chân chánh thì sẽ giúp cho chính mình xa lìa mọi khổ đau trong cuộc sống đem lại an lạc hòa bình cho cộng đồng xã hội.

 

          Đạo Phật chỉ cho thấy, chừng nào con người dừng lại tâm tham, tâm sân hận, tâm si mê, thì như vậy con người có thể sống trong một thế giới trong sạch hòa bình. Suốt trong hai thiên niên kỷ rưởi qua

lời dạy của Đức Phật với những phẩm chất từ bi, bình đẳng, khoan dung đã được người Phật tử thực hành và đã hiến tặng cho sự cường thịnh và hòa bình thế giới. Sự cống hiến này được Liên hiệp quốc bao gồm tất cả các quốc gia trên thế giới đồng ghi nhận vinh danh và hàng năm cử hành lễ Vesak tôn kính Đức Phật.

 

          Ngày nay, toàn thế giới đứng trước nguy cơ chiến tranh về biên cương lãnh thổ, sắc tộc, tôn giáo. Người Phật tử quán chiếu những hiện tượng đang diễn ra khắp nơi trên thế giới hằng ngày hằng giờ bằng con mắt thiền quán chánh tri kiến. Bằng cách sống theo giáo lý từ bi với mong ước góp phần đẩy lùi nguy cơ chiến tranh do lòng tham lam, sân hận và ảo vọng con người gây ra.

 

          Người ta không thể sống tách rời cộng đồng xã hội. Có sự tương tác giữa cá nhân với cá nhân, do vậy, việc làm của một người có ảnh hưởng đến mọi người. Một hành động bất thiện sẽ tác động xấu đến cộng đồng xã hội. Một hành động thiện sẽ mang lại an lành và hòa bình cho xã hội. Cho nên, người Phật tử cần sống tĩnh thức để thoát ra khỏi  vòng ảo vọng được tự do, giải thoát. Như vậy có thể góp phần cho nền hòa bình của nhân gian.

 

          Để phát triển tâm tĩnh lặng, đối với ngưởi Phật tử khi tâm bất thiện khởi lên thì cần quán sát để tịnh chỉ tâm bất thiện này; nếu tâm thiện chưa phát sinh thì lấy từ tâm làm cho phát sinh; nếu tâm thiện đã phát sinh thì cần tinh tấn nuôi dưỡng nó, thực hành để đem lại hạnh phúc cho mình cho người cho hòa bình cộng đồng xã hội. Đây chính là con đường giới, định, tuệ của người Phật giáo.

 

          Cuộc sống sẽ an tịnh và hạnh phúc nếu cuộc sống được bảo vệ bằng giới luật. Người Phật tử giữ gìn năm giới  bởi vì trong cuộc sống con người dễ bị dục vọng cám dỗ nếu không được bảo vệ bằng giới. Năm giới của Phật chế cho người Phật tử nguyên tắc sống an lạc. Luật lệ của thế tục cũng không nằm ngoài năm giới này: Đó là Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối vả không uống rượu.

 

Giới thứ nhất: Không sát sanh

          Người Phật tử ý thức được những đau khổ do sát hại gây ra, phát nguyện thực hành hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài.

 

Giới thứ hai: Không trộm cắp

          Người Phật ý thức được  những khổ đau do chiếm đoạt, trộm cướp, bất công xã hội gây ra, phát nguyện hạnh đại từ để đem lại niềm vui an lạc cho mọi người và mọi loài để chia sẻ thời giờ, năng lực và tài vật cho những người đang thực sự thiếu thốn. Thệ nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không do mình tạo ra.

 

Giới thứ ba: Không tà dâm

          Người Phật tử ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, phát nguyện học theo tinh thần trách nhiệm để bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình và gia đình kẻ khác.

 

Giới thứ tư: Không nói dối

Người Phật tử ý thức những lời nói do thiếu chánh niệm gây ra, phát nguyện học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người.

 

Giới thứ năm: Không đắm say trong các loại rượu men

Người Phật tử ý thức được sự tàn phá về tâm và thân xác do các loại rượu men, các độc tố, ma túy, sách báo phim ảnh trụy lạc gây ra phát nguyện sống cuộc sống lành mạnh từ thể chất đến tâm hồn.

 

Trên đây là năm giới dành cho người tại gia cư sĩ được Thiền Sư Nhất Hạnh giảng giải vì lợi lạc hàng Phật tử.

 

Một bản kinh khác nói về cách thức đạt được hạnh phúc là Kinh Điềm lành được Đức Phật thuyết tại Kỳ viên tinh xá ở thành Xá vệ duyên do khi đêm gần tàn một vị Thiên hiện ra với ánh sáng rực rỡ thưa hỏi về điềm lành để sống an lạc.

 

 1. Không gần kẻ ngu si

Thân cận người hiền trí

Cúng dường bậc xứng đáng

Là điềm lành tối thượng

 1. Ở trú xứ thích hợp

Quá khứ tạo nhân lành

Hướng tâm theo lẽ chánh

Là điềm lành tối tượng

 1. Học nhiều, nghề nghiệp giỏi

Giới luật biết tu tập

Có những lời khéo nói

Là điềm lành tối thượng

 1. Hiếu dưỡng mẹ và cha

Biết nuôi sống vợ con

Việc làm không xung khắc

Là điềm lành tối thượng

 1. Bố thí hành đúng pháp

Giúp quyến thuộc họ hàng

Hành xử không tỳ vết

Là điềm lành tối thượng

 1. Ghê sợ, tránh điều ác

Không nghiện ngập rượu chè

Tinh tấn hành thiện pháp

Là điềm lành tối thượng

 1. Sống lễ độ khiêm cung

Tri túc và tri ân

Đúng thời nghe giảng Pháp

Là điềm lành tối thượng

 1. Kham nhẫn, biết phục thiện

Thường đến gặp sa môn

Đúng thời đàm luận Pháp

Là điềm lành tối thượng

 1. Tự chế, sống phạm hạnh

Thấy chân lý nhiệm màu

Thực chứng quả niết bàn

Là điềm lành tối thượng

 1. Khi xúc chạm việc đời

Tâm không động không sầu

An nhiên không uế não

Là điềm lành tối thượng

 1. Ai sống được như thế

Đâu đâu không thối thất

Đến đâu cũng an toàn

Những điềm lành tối thượng.

 

Thông điệp Hòa bình Đức Phật dạy trong nhiều kinh là ánh sáng Từ bi và Trí tuệ sẽ đẩy lùi bóng tối vô minh đem lại sự tĩnh thức cho loài người và hòa bình cho thế gian.

 

Hội đồng Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Mỹ Việt chúc nguyện Phật nhật tăng huy, Pháp luân thưởng chuyển, Thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.

Cầu nguyện dịch bệnh Coronasvirus sớm tiêu trừ, người dân tránh được sự bức hại do thiên tai họa hoạn.

Thành kính tưởng niệm tất cả những nạn nhân trên thế giới bị nhiễm cornasvirus đã qua đời. Tưởng nhớ đến họ với sự tiếc thương vì họ đã từng có mặt trong cuộc đời và đã từng cống hiến tài năng sức lực của họ cho sự thịnh vượng an vui hạnh phúc hòa bình cho thế giới xinh đẹp này. Tri ân và cầu nguyện hương hồn họ sinh về cảnh giới an vui tịch diệt vĩnh hằng.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập