LỜI TƯỞNG NIỆM 5 TRIỆU 42 NGÀN NGƯỜI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI ĐÃ QUA ĐỜI VÌ DỊCH CORONA VIRUD

Đã đọc: 397           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nhìn lại một năm 2021 qua, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống với dịch covid 19. Dịch bệnh làm cuộc sống bị xáo trộn, mang đến cho chúng ta nhiều mất mát đau thương, làm cho hàng trăm ngàn trẻ em trong phút chốc mồ côi cha mẹ, rất nhiều người già trở thành neo đơn, và những người có người thân mất vì Covid 19 phải sống trong nổi đau day dứt trong lòng, vì mình không thể gặp người thân trong giờ phút lâm chung và cũng không được tổ chức tang lễ được vì những hạn chế phòng dịch covid 19.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hôm nay là ngày 01 tháng 01 năm 2022, ngày đầu của năm mới, chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý Phật tử và quan khách quang lâm tại Thiền Viện Thiên Ân, thành phố Atlanta, Geogra, để mừng đầu năm mới và cùng nhau thắp nến tưởng niệm các nạn nhân đã qua đời vì dịch Corona Covid 19.

Cho đến hôm nay, Tổ chức y tế trên thế giới  ngày 29 tháng 12 năm 2021 đã ghi nhận số người qua đời do dịch bịnh Covid trên thế giới là hơn năm triệu 42 ngàn (5.042.000)[1]  và hơn 285 triệu (185.925.368) người nhiễm. Riêng Hoa Kỳ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận có 54 triệu ca nhiễm và hơn 822 ngàn (822,722) người chết. Đây là một tổn thất nhân mạng rất to lớn do COVID-19.

Nhìn lại một năm 2021 qua, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống với dịch covid 19.  Dịch bệnh làm cuộc sống bị xáo trộn, mang đến cho chúng ta nhiều mất mát đau thương, làm cho hàng trăm ngàn trẻ em trong phút chốc mồ côi cha mẹ, rất nhiều người già trở thành neo đơn, và những người có người thân mất vì Covid 19 phải sống trong nổi đau day dứt trong lòng, vì mình không thể gặp người thân trong giờ phút lâm chung và cũng không được tổ chức tang lễ được vì những hạn chế phòng dịch covid 19.

Virus Corona đến như một cảnh tỉnh tử thần vô thường đang đến trước mắt để chúng ta tinh tiến tu tập nhiều hơn như lời dạy của Đức Thế Tôn:

“Này các Tỳ-kheo! Thường nên hết lòng chuyên cần cầu học đạo giải thoát. Hãy tinh tấn, chớ có buông lung. Hết thảy các pháp động và bất động ở thế gian đều là tướng vô thường, thay đổi, chẳng an ổn...” và chúng ta hãy mở rộng tình thương đến những nạn nhân và thân quyến của nạn nhân như Kinh Từ Bi đã dạy:

Hãy mở rộng tình thương,

Hy sinh như từ mẫu,

Suốt đời lo che chở,

Đứa con một của mình,

Hãy phát tâm vô lượng,

Đến tất cả sinh linh.

Từ Bi gieo cùng khắp,

Cả thế gian khổ ải,

Trên dưới và quanh mình…

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày đầu năm mới này, xin đại chúng hãy vận dụng lòng từ bi nhất tâm cầu nguyện. Phút mặc niệm tưởng nhớ bắt đầu… (đốt 1 cặp đèn cày tượng trưng, đợi 1 phút xong, đánh 3 tiếng chuông).

 

Tiếng chuông chùa đã gióng lên và lễ thắp nến mặc niệm đã thắp tại thành phố Atlanta để tưởng nhớ năm triệu bốn mươi hai ngàn người bao gồm hơn 822 ngàn công dân Mỹ đã mất vì dịch Covid 19.

Trong ngày đầu năm 2022, đại chúng nhất tâm cầu nguyện cho những người đã từ trần sớm sanh về thế giới an lành trong sáng vĩnh hằng; kính đồng cảm chia buồn cho những thân quyến của các nạn nhân và kính cầu nguyện cho dịch bịnh sớm chấm dứt cho nhân loại tiếp đón những điều tốt lành trong năm mới. 

Cầu nguyện cho thiên tai dịch bịnh chóng vượt qua để mọi người trên thế giới trở lại cuộc sống an vui hạnh phút.Cầu nguyện cho thế giới hòa hình, không còn chiến tranh.

 

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều hướng về Phật đạo.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mau Ni Phật.

 

                                         TV Thích Thiên Ân, ngày 01 tháng 01 năm 2022

                                                Kính cẩn,

                                          Thích Nữ Giới Hương

                                  huongsentemple@gmail.com

 

 

IN MEMORIAL OF 5 MILLION 42 THOUSAND PEOPLE WORLDWIDE WHO DIED BY THE COVID-19

 

Namo Shakyamuni Buddha

 

Today is January 1, 2022, the first day of the New Year, the Buddhist Monks, Nuns, the Lay Devotees and Special Guests have come to Thiên Ân Zen Monastery, Atlanta, Georgia, to celebrate the beginning of the New Year. And together we light candles in memory of the victims who have passed away due to the Corona Covid 19 epidemic.

 

The World Health Organization has recorded on December 29 2021[2] the number of victims who have died due to Covid-19 worldwide is more than five million forty-two thousand (5.42 mi) and nearly two hundred eighty-five million (285 million) people have got infected. The United States alone, the world's largest epidemic area, recorded 54 million infections and more than eight hundred twenty-two thousand (822,000) deaths. This is a huge loss of life due to COVID-19.

 

Looking back on the past year (2021), we still must continue to live with the Covid-19 epidemic. The epidemic has disrupted our lives, brought us many painful losses, and made hundreds of thousands of children become orphans, many elderly people become lonely. And those who have lost loved ones because of Covid-19 have to live with pain and grief in their hearts, because they cannot see their loved ones at the moment of their deaths. Funeral arrangements are also impossible because of restrictions on the prevention of Covid 19.

 

Corona virus comes as a wake-up call for the teaching of impermanence which always appears before us so that we should practice more diligently in accordance with the teachings of Lord Buddha:

“O Bhikkhus! Often should wholeheartedly seek to learn the path of liberation. Be diligent, don't be lazy. All moving and unmoving dharmas in the world are impermanent, changing, unstable…” and let us extend our love to the victims and their relatives as the Compassion Sutra said. It states:

 

Even as a mother protects with her life

     Her child, her only child,

So with a boundless heart

     Should one cherish all living beings;

Radiating kindness over the entire world:

     Spreading upwards to the skies,

And downwards to the depths;

     Outwards and unbounded,

Freed from hatred and ill-will.

In the sacred moment of this New Year's Day, please pray with our compassion and loving kindness. The moment of silence begins…  (Wait 1 minute to finish, sound the bell three times).

The Great Bell has rung, and the candle lights have been lit in Atlanta to remember five million forty two thousand people, including more than 822,000 US citizens who died because of the Covid-19 epidemic.

On the first day of 2022, let us wholeheartedly pray for those who have passed away. Wish them early to be born in a peaceful and eternal world; We share our sympathy with the relatives of the victims. And we pray for the disease shall end soon, so that our humanity would welcome good things in the New Year.

 

We pray for the natural disasters to pass quickly so that everyone in the world can return to a peaceful and happy life. Pray for world peace, any form of war shall halt.

 

May our merits and virtues

Benefit all sentient beings.

May we and other living beings

All achieve the Buddha Way.

 

           Namo Shakyamuni Buddha

 

Thiên Ân Zen Monastery, January 01 2022

                                  Bow three times,

                                                    Thích Nữ Giới Hương

                                             huongsentemple@gmail.com

 

 

 

 

 [1] https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/

[2] https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập