Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Pháp Cú

Đã đọc: 3436           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

21. Không phóng dật là con đường sống Kẻ buông lung làm hỏng cuộc đời. Không còn phóng dật, sáng ngời Buông lung như kẻ chết rồi, ích chi.

 

22. Sống bất tử với đường tỉnh thức

Thói buông lung là vực tử sanh.

Định thiền, giới hạnh, tinh cần

Ung dung đạo giác, an nhàn thân tâm.

 

23. Người có trí siêng tu thiền định

Luôn tinh cần thức tỉnh ngày đêm

Niết-bàn vô thượng xứng tên

Khổ đau, trói buộc không còn đeo mang.

 

24. Luôn tinh tấn, tự điều, chính niệm

Nương pháp mầu, đức hạnh sáng trong,

Giữ mình, dứt bỏ buông lung

Tiếng lành, phước tốt gia tăng mỗi ngày.

25. Luôn nỗ lực vượt qua phóng dật

Tự điều thân, chủ các giác quan

Trí nhân như đảo vững vàng

Bão giông không thể ngập tràn được đâu.

 

26. Kẻ thiếu trí đam mê phóng dật

Bám nghiệp duyên, rồi gặt quả sầu

Trí nhân tinh tấn trước sau

Như gìn của báu làm giàu bản thân.

 

27. Cảnh hưởng thụ không thèm màng tới

Dục lạc đời chẳng luyến ái tham.

Siêng tu thiền định, chánh tâm,

Niềm vui sâu lắng đạt thành khó chi.

 

28. Người có trí dẹp tan phóng dật

Trên lầu cao tuệ giác nhìn trông

Không sầu khổ, hết buồn vương

Thương người ngu dưới kiếp hồng trần kia.

29. Sống tinh tấn giữa người phóng đãng

Tỉnh thức luôn bên cạnh kẻ say

Trí nhân như ngựa khéo nài

Bỏ xa ngựa yếu cả bầy sau lưng.

 

30. Như Đế Thích do tu tinh tấn

Khi tái sanh làm chủ cõi Thiên

Không còn phóng dật được khen.

Đời hay chỉ trích kẻ ghiền buông lung.

 

31. Tâm luôn thích niềm vui tinh tấn

Sợ buông lung phá hạnh thanh cao

Tu theo pháp Phật nhiệm mầu

Đốt tiêu trói buộc sầu đau bao đời.

 

32. Tâm luôn thích niềm vui tinh tấn

Sợ buông lung phá hạnh thanh cao

Tu theo pháp Phật nhiệm mầu

Niết-bàn sẽ chứng, khổ sầu lánh xa.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)