Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Lời vàng Phật dạy

Đã đọc: 2671           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

1. “Mẹ cha gọi Phạm Thiên, Bậc Đạo Sư thời trước,

Xứng đáng được cúng dường,

Vì thương tưởng con cháu.

Do vậy, bậc Hiền triết,

Đảnh lễ và tôn trọng,

Dâng đồ ăn, đồ uống,

Vải mặc và giường nằm,

Thoa bóp (cả thân mình)

Tắm rửa cả chân tay.

Với sở hành như vậy,

Đối với mẹ và cha,

Đời này người Hiền khen,

Đời sau hưởng an lạc.” 

(Tăng Chi Bộ Kinh I, trang 237)

2. “Do tư sát, ở đời,

Các sự vật thắng, liệt,

Không vật gì ở đời,

Làm vị ấy dao động.

An tịnh, không mờ mịt,

Không phiền não, không tham,

Ta nói vị ấy vượt,

Qua khỏi sanh và già.”

(Tăng Chi Bộ Kinh I, trang 637)

3. “Hữu học và vô học,

Cả hai ở trong đời,

Đều đáng được cúng dường,

Đối với người dâng lễ,

Họ giữ thân chánh trực,

Cả lời nói, ý nghĩ,

Phước điền người dâng cúng,

Đây thí có quả lớn.” 

(Tăng Chi Bộ Kinh I, trang 121)

4. “Mẹ cha lo phục vụ,

Vợ con thường thương tưởng,

Vì hạnh phúc nội nhân,

Cùng với kẻ tùng sự,

Vì hạnh phúc cả hai,

Lời hòa nhã giữ giới,

Vì hạnh phúc bà con,

Vì hương linh đi trước,

Vì mạng sống hiện tại,

Vì Sa-môn, Phạm chí,

Vì chư Thiên, bậc Trí,

Thành người ban hạnh phúc.

Sống gia đình đúng pháp,

Vị ấy làm thiện sự,

Được cúng dường tán thán,

Đời này họ được khen,

Đời sau sống hoan hỷ,

Trong cảnh giới chư Thiên.”

(Tăng Chi Bộ Kinh II, trang 432)

5. “Vì lợi ích nhiều người,

Bậc Trí sống gia đình,

Không mệt mỏi ngày đêm,

Cúng dường thật đúng pháp,

Mẹ cha và tổ tiên,

Nhớ ngày trước đã làm,

Đối xuất gia, không nhà,

Kính lễ bậc Phạm hạnh.

Tin vững trú, cúng dường,

Biết pháp, khéo xử sự,

Là người đem lợi ích,

Cho vua, cho chư Thiên

Là người đem lợi ích,

Cho bà con, bạn bè,

Là người đem lợi ích,

Cho tất cả mọi người,

Khéo an trú diệu pháp,

Nhiếp xan tham cấu uế,

Hưởng cuộc đời hạnh phúc.” 

(Tăng Chi Bộ Kinh III, trang 620)

6. “Mạng sống có hạn hay vô hạn,

Tu sĩ từ bỏ không kéo dài,

Nội tâm an lạc, trú thiền định,

Như thoát áo giáp tự ngã mang.”

(Tăng Chi Bộ Kinh III, trang 703)

7. “Sợ hãi, khổ và bệnh,

Cục bướu và mũi tên,

Trói buộc và bùn lầy,

Cả hai cùng thai tạng,

Chúng được gọi tình dục.

Chỗ phàm phu ái nhiễm,

Chìm đắm trong sắc đẹp,

Chúng lại vào thai tạng.

Khi Tỳ-kheo nhiệt tình,

Không thả lỏng tỉnh giác,

Vượt đường hiểm nạn này,

Con đường khó vượt qua.

Vị ấy nhìn chúng sanh,

Đang sống trong sợ hãi,

Vì bị sanh và già,

Ám ảnh và chinh phục.”

(Tăng Chi Bộ Kinh III, trang 670)

8. “Tháo vát trong công việc,

Không phóng dật nhanh nhẹn,

Sống đời sống thăng bằng,

Giữ tài sản thâu được,

Có tin, đầy đủ giới,

Bố thí, không xan tham,

Rửa sạch đường thượng đạo,

An toàn trong tương lai,

Đây chính là tám pháp,

Bậc tín chủ tìm cầu,

Bậc chân thật tuyên bố,

Đưa đến lạc hai đời,

Hạnh phúc cho hiện tại,

Và an lạc hiện tại,

Đây trú xứ gia chủ,

Bố thí tăng công đức.” 

(Tăng Chi Bộ Kinh III, trang 667-668)

9. “Tỳ kheo kính Đạo Sư,

Cung kính Pháp và Tăng,

Học pháp không phóng dật,

Cung kính nghinh tiếp đón,

Không thể bị thối đọa,

Nhất định gần Niết-bàn.” 

(Tăng Chi Bộ Kinh III, trang 83)

10. “Cung kính bậc Đạo Sư,

Cung kính lớn Pháp Tăng,

Đầy đủ tàm và quý,

Kính nhường và cung kính,

Không thể bị thối đọa,

Nhất định gần Niết-bàn.”

(Tăng Chi Bộ Kinh III, trang 84)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)