Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long- Hà Nội – một tập sách quý chào mừng Đại lễ kỷ niệm Thủ đô 10 thế kỷ

Đã đọc: 8512           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, ngày 28 tháng 8 năm 2010 Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học phối hợp với Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long-Hà Nội”, địa điểm tại Resort Phương Nam, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 Một trong những thành quả quan trọng của Hội thảo là ra được tập kỷ yếu với nhan đề giống như tên Hội thảo do NXB. Văn hoá Thông tin ấn hành. Tập sách tập hợp 73 bài, dày 840 trang, khổ lớn, bìa cứng, in đẹp, do Hoà thượng Thích Giác Toàn, PGS.TS. Trần Hữu Tá chủ biên cùng 4 thành viên Ban biên tập thực hiện: ĐĐ.TS. Thích Nhật Từ, PGS.TS. Đoàn Lê Giang, TS. Nguyễn Thành Thi, TT.TS. Thích Đồng Bổn. Trong tập sách có nhiều bài nghiên cứu có giá trị về vấn đề Phật giáo và văn học với 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

 

 

MỤC LỤC THAM LUẬN HỘI THẢO

“Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long”

 

Lời nói đầu (PGS.TS Trần Hữu Tá)

  1. Hòa thượng Thích Trí Quảng: Nhận chân lịch sử, thắp sáng tương lai 
  2. GS.NGND. Hoàng Như Mai: Nghìn năm văn vật đất Thăng Long


PHẬT GIÁO VỚI 1000 NĂM THĂNG LONG


Phật giáo đời Lý


3.    Lê Cung     Chính sách nội trị và ngoại giao của nhà Tiền Lê qua    thi pháp của thiền sư Đỗ Pháp Thuận
4.    Minh Mẫn    Lý Thái Tổ và chiến lược xây dựng đất nước
5.    Nguyễn Đại Đồng     Những đóng góp của Phật giáo thời Lý đối với Thăng Long – Hà Nội
6.    Nguyễn Văn Sang, Lê Thị Thu Hiền: Vai trò của đội ngũ tăng quan đối với sự phát triển của Đại Việt dưới triều Lý (1010 - 1225)
7.    Nguyễn Thông Thức    Một số quan điểm triết lý nhập thế của các vị thiền sư góp phần xây dựng dân tộc trong giai đoạn triều đại nhà Lý
8.    Thích Thông Thức     Một số quan điểm triết lý nhập thế của các vị thiền     sư góp phần xây dựng dân tộc trong giai đoạn triều     đại nhà Lý
9.    Trần Mai Ước    Giá trị văn hoá và ý nghĩa lịch sử của triết học Phật giáo thời Lý
10.    Thích Nhật Từ     Chiếu dời đô và vai trò dựng nước triều Lý
11.    Đoàn Thị Thu Vân    Ba bài chiếu đời Lý – một tầm cao văn hóa mở đầu cho kỷ nguyên Thăng Long – Đại Việt
12.    Trần Trọng Dương    Khuông Việt thiền sư hay phức thể dung hội Nho- Phật
13.    Phạm Quang Trung       Vạn Hạnh thiền sư và công cuộc khởi nghiệp của triều Lý
14.    Như Hùng    Vạn Hạnh thiền sư: con người độc dị của ngàn năm trước và sau
15.    Thích Vân Phong    Nguồn gốc hậu duệ thánh vương Lý Thái Tổ ở Hàn Quốc


Phật giáo thời Lý - Trần

16.    Nguyễn Công Lý    Phật giáo thời Lý-Trần với bản sắc dân tộc Đại Việt
17.    Thích Giác Toàn    Tư tưởng Phật giáo và bản sắc văn học thời đại Lý Trần
18.    Nguyễn Quang Hà    Mấy suy nghĩ tản mạn về thời đại Lý-Trần và kinh đô Thăng Long
19.    Thích Nhật Quang    Một ngàn năm Thăng Long – Hà Nội và Phật giáo thời Lý – Trần
20.    Nguyễn Khắc Thuần     Tăng ban trong bộ máy nhà nước thời Lý – Trần
21.    Hồng Ngọc    Một số đặc điểm của hai triều đại Lý Trần
22.    Thích Huệ Thông    Vai trò của Phật giáo đối với việc thành lập, phát triển kinh đô Thăng Long và nước Đại Việt thời Lý Trần và những thời đại về sau
23.    Nguyễn Thanh Tuyền    Một số suy nghĩ về vai trò của Phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân Đại Việt
24.    Nguyễn Thị Bích Hải    Phật giáo Việt Nam – con đường đồng hành cùng dân tộc
25.    Tạ Đức Tú         Khởi sùng Nho bất như Thích chi thâm tai!
26.    Thích Phước Đạt    Tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Đại Việt trong quá trình hội nhập
27.    Trương Văn Chung    Phật giáo – một sức mạnh tinh thần thời Đại Việt
28.    Thích Đạt Đạo    Những nét tương đồng giữa văn hóa Phật giáo và  văn hóa dân tộc


Phật giáo sau đời Trần

29.    Lê Ngọc Thuý    Phật giáo và văn học Phật giáo trên vùng đất mới Nam Bộ
30.    Nguyễn Thị Kiều Tiên, Sơn Văn Đông: Những nét đặc trưng của Phật giáo Khmer Nam Bộ
31.    Tạ Đức Tú, Võ Quang Vinh: Văn bia chùa Huế và tiến trình phát triển Phật     giáo Đàng Trong
32.    Thiền Phong     Trí Nhu và sự nối kế thiền Trúc Lâm Yên Tử
33.    Trần Hoàng Hùng     Nhận thức mới về Phật giáo của Hải Lượng thiền sư Ngô Thì Nhậm qua Trúc lâm tông chỉ nguyên thanh
34.    Trần Hồng Liên    Phật giáo Bình Dương đầu TK.XX qua tác phẩm Hán Nôm Lưu hương diễn nghĩa bảo quyền
35.    Trương Ngọc Tường     Những vị thành hoàng đời Lý được thờ tại Nam Bộ


VĂN HỌC VỚI 1000 NĂM THĂNG LONG


Văn học Lý Trần

1.    Thích Phước Sơn, Đào Nguyên: Văn học Phật giáo Việt Nam đồng hành với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội
2.    Hà Văn Hoàng        Sự đốn ngộ của bậc chân tu qua thơ Thiền thời Lý-Trần
3.    La Mai Thi Gia     Nguồn gốc Phật giáo của mô típ tái sinh trong truyện kể dân gian Việt Nam
4.    Lê Sơn    Văn học Phật giáo đã viết nên chương mở đầu xuất sắc của nền văn học Việt Nam
5.    Lê Thanh Tâm    Con người giải thoát và con người mộng huyễn như là nguồn cảm hứng lớn trong thơ Thiền Lý – Trần
6.    Nguyễn Hữu Sơn    Tác gia hoàng đế-thi nhân Lý Nhân Tông trong tiến trình văn học sử thời Lý
7.    Nguyễn Kim Châu     Ngộ và hành trình trải nghiệm đời sống của thiền nhân đời Trần
8.    Phước Tâm     Tư tưởng nhập thế của Tuệ Trung qua bài Phật tâm ca
9.    Phạm Văn Ánh    Về việc xây dựng chùa tháp và mô hình vua Phật thời Lí (Khảo sát qua hệ thống văn khắc thời Lí hiện còn)
10.    Phan Thị Hồng     Suy nghĩ về cảm hứng Thiền qua Thiền uyển tập anh    
11.    Thích Đồng Bổn         Đóng góp thêm các bản dịch mới về bài kệ của thiền sư Từ Đạo Hạnh
12.    Vu Gia    Văn học thời Lý – Trần và công cuộc dựng nước, giữ nước
13.    Đào Nguyên    Một số bài minh Phật giáo và 1000 năm Thăng Long – Hà Nội


Văn học cổ điển sau đời Trần

14.    Đàm Anh Thư     Cảnh sắc và con người đất kinh kỳ trong thơ văn thời thịnh Lê
15.    Lê Thu Yến     Thăng Long trong thơ xưa
16.    Nguyễn Đình Chú         Đệ nhất minh quân Lê Thánh Tông -  nhà văn hoá lớn của đất nước Đại Việt    
17.    Nguyễn Đông Triều        Cảm hứng vô thường trong một số bài văn tế trung đại Việt Nam
18.    Nguyễn Đức Mậu    Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh – một biểu hiện của xu hướng dung hợp tư tưởng
19.    Nguyễn Huệ Chi    Biểu tượng đa nghĩa của Thăng Long trong thơ Nguyễn Du
20.    Nguyễn Thanh Tùng    Thăng Long – Hà Nội với sự tiếp nhận và truyền bá tư tưởng thi học mới từ Trung Hoa: trường hợp thuyết Tính linh
21.    Đinh Phan Cẩm Vân    Trí thức kinh kỳ - người trần thuật trong Vũ trung tùy bút và Tang thương ngẫu lục    
22.    Nguyễn Hùng Vỹ, Trần Trọng Dương: Những ghi chép chữ nghĩa khi đọc Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi
23.    Phùng Hoài Ngọc    Thưởng thức danh tác “Tụng Tây Hồ phú” của Nguyễn Huy Lượng


Văn học hiện đại

24.    Đoàn Lê Giang    Tiểu thuyết viết về Lý Công Uẩn của Phạm Minh Kiên và cảm hứng dân tộc trong tiểu thuyết lịch sử Nam Kỳ trước 1945
25.    Lê Huỳnh Diệu    Thăng Long Hà Nội ngàn năm thương nhớ trên những trang thơ An Giang
26.    Nguyễn Thị Lam Anh     Tư tưởng Phật giáo Việt Nam thời Lý- Trần qua vở kịch “Rừng trúc”
27.    Nguyễn Thị Thu Trang     Hình ảnh Thăng Long – Hà Nội trong văn xuôi đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975
28.    Nguyễn Văn Hạnh    Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long suy nghĩ về xây dựng đất nước hôm nay
29.    Phạm Thanh Hùng    Thăng Long – Hà Nội trong sáng tác của một số nhà văn dòng văn học yêu nước đô thị miền Nam (1954 – 1975)
30.    Phong Lê     Hà Nội với quá trình hiện đại hóa văn học và Hà Nội trong văn học hiện đại (trước 1945)
31.    Trần Thị Tú Nhi    Hà Nội giai đoạn giao thời qua những trang du ký
32.    Nguyễn Thành Thi    Xu hướng tổng hợp thể loại trong Ngày xưa của Nguyễn Nhược Pháp
33.    Trần Viết Thiện     Nguyễn Khải - người đi tìm hồn thiêng của đất kinh kỳ    
34.    Võ Văn Nhơn    Đôi thi sĩ đất Hà Tiên và Thăng Long – Hà Nội
35.    Nguyễn Thị Phương Thuý: Trúc Hà, nhà văn Hà Tiên khởi nghiệp trên đất Bắc
36.    Phạm Ngọc Lan    Vàng lửa của Nguyễn Huy Thiệp như một dụ ngôn về lịch sử và quá trình viết lại lịch sử
37.    Trần Tùng Chinh     Tìm hiểu công thức truyền thống trong một số bài ca dao mới Nam Bộ về hình ảnh Bác Hồ
38.    Nguyễn Đăng Vy           Chùm tác phẩm viết về “cô hàng nước Việt Nam” của Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Thanh Hương 28/09/2010 22:56:39
http://thaihabooks.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3018&Itemid=59
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

1.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập