Tag: vị tha

tổng số: 22 | đang hiển thị: 1 - 22

Tri Ân Phụ Mẫu


Xin cho con


Tứ Tâm vô lượng


Cầu Phật


Tâm


Rùa và cua


Vị tha


Nếu như


Cuộc đời


tổng số: 22 | đang hiển thị: 1 - 22

Bình luận cuối cùng

avatar trần thanh phong vào lúc 10/04/2020 19:26:06

Đăng nhập