Tiểu sử Hòa Thượng Thích Thiện Phụng

Đã đọc: 4355           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

TIỂU SỬ HOÀ THƯỢNG THÍCH THIỆN PHỤNG

(Viện Chủ Chùa Niết Bàn, Chùa Hương Sơn, Thôn Tân Hạnh, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

 


-         Phó Ban Trị Sự - Kiêm trưởng ban từ thiện xã hội Phật Giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-         HĐND huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

-         Uỷ Viên HĐQL bảo trợ chất độc dam cam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-         Uỷ Viên BCH Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-         Uỷ Viên BCH Hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-         Uỷ Viên  BCH Hội khuyến học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-         Trưởng ban điều hành bếp ăn tình thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

I/ THÂN THẾ:

Hoà thượng Thích Thiện Phụng, thế danh Nguyễn Minh Chiếu, huý Nhuận Chiếu, tự Không Đạt, thuộc Lâm Tế Chánh Tông, đời thứ 46.

Hoà thượng xuất thế ngày 25 tháng 1 năm 1944, nhằm ngày 1 tháng 1 năm Giáp Thân tại Nam Vang, Campuchia.

Năm lên 2 tuổi, song thân không còn nữa, Hoà thượng  lúc đó được một người mẹ nuôi đem về cưu mang.

Năm lên 6 tuổi, Người mẹ nuôi mang Hoà thượng gửi cho Hoà thượng Thích Giác Chơn trụ trì Chùa Kim Cang, Nam Vang, Campuchia.

II/ QUÁ TRÌNH TU HỌC

Năm 1955, đại hội Phật Giáo thế giới tại Campuchia, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dẫn đầu đoàn đại biểu Phật Giáo Việt Nam đi dự đại lễ, cùng đi trong đoàn có Hoà thượng Thích Thiện Huê trụ trì Chùa Đại Giác sau này. Trong thời gian dự đại lễ ở Campuchia, đoàn đại biểu Phật Giáo Việt Nam cư trú tại Chùa Kim Cang, Nam Vang, Campuchia. Lúc bấy giờ, Hoà thượng  viện chủ Chùa Kim Cang vừa viên tịch, Chùa tạm thời do các Phật tử trông coi. Hoà thượng  Thích Thiện Phụng lúc bấy giờ còn là một chú tiểu nhỏ cho nên Phật tử Chùa Kim Cang nhã ý xin Hoà thượng  Thích Trí Tịnh dẫn chú tiểu về Việt Nam để nuôi dạy.

Năm đó, Hoà thượng Thích Thiện Phụng theo đoàn đại biểu Phật giáo Việt Nam về nước. Lúc đầu Hoà thượng theo tu học với Hoà thượng Thích Trí Tịnh. Sau đó Hoà thượng Thích Trí Tịnh cho chú tiểu theo làm đệ tử Hoà thượng  Thích Thiện Huê.

Năm 1957, Hoà thượng về ở tu học tại Chùa Niệm Phật bến cát Bình Dương. Bạn đồng tu với Hoà thượng  lúc bấy giờ tại đây có Hoà thượng Thích Nhật Quang hiện trụ trì Thiền Viện Thường Chiếu tại huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai.

Năm 1960, Hoà thượng Thích Thiện Phụng theo Hoà thượng  Bổn Sư về tu học tại Chùa Đại Giác ở Sài Gòn.

Sau 5 năm tu học, vốn chủng tử Phật Pháp đã sẵn có, thông minh đỉnh đạc và tinh tấn tu trì nên Hoà thượng  Bổn Sư cho đi thọ giới sadi tại giới đàn Chùa Phật Quang ngày 21 tháng 10 năm 1961. Sau đó Hoà thượng  theo Thầy Bổn Sư về Chùa Liên Trì, Núi Thị Vải, Vạn Hạnh, Bà Rịa Vũng Tàu tu học một thời gian. Thời bấy giờ Hoà thượng  Thích Trí Quảng làm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự, Trưởng Ban Phật Giáo Quốc Tế Trung Ương là bạn đồng tu học với Hoà thượng  tại núi Thị Vải này.

Năm 1969 Hoà thượng Thích Thiện Phụng theo học với cố Hoà thượng thượng Phước hạ Cần, Chùa Phật Quang Quận 10 Thành Phố Hồ Chí Minh.

Sau 7 năm tinh tấn tu trì chuyên tâm Kinh Luật, Hoà thượng  Bổn Sư xét thấy tâm Bồ-đề đã đủ, tướng trượng phu đã tròn nên cho phép Hoà thượng đăng đàn thọ cụ túc giới tại giới đàn Chùa Linh Sơn ngày 15 tháng 4 năm 1968 do Hoà thượng thượng Nhựt hạ Minh làm đàn đầu.

Từ năm 1970 đến năm 1974, Hoà thượng Thích Thiện Phụng  được Hoà thượng Bổn Sư giao phó trực tiếp xây dựng và trụ trì Tịnh Xá Niết Bàn bãi Dứa thành phố Vũng Tàu.

Năm 1982 Hoà thượng  theo học với cố Hoà thượng  thượng Nhựt hạ Minh Chùa Linh Sơn, Cô Giang Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh. Nơi đây, Hoà thượng đảm nhiệm chức vụ phó thiền chủ trong hạ trường.

Năm 1983, Hoà thượng đã phát nguyện nhập thất tu trì tại Phật Tích Tòng Lâm tỉnh Đồng Nai.

III/ ĐẠO NGHIỆP HOẰNG PHÁP VÀ ĐỘ SANH

Năm 1984, được sư bà trụ trì Chùa Linh Bửu hiến cúng cho Hoà thượng  một mảnh đất tại chân núi Thị Vải để lập thất tu trì. Do hai bên đường vào tịnh thất đều trồng mai vàng nên Hoà thượng  lấy tên Huỳnh Mai tịnh thất.

Thiết nghĩ ban đầu, Hoà thượng về đây chỉ làm một tịnh thất nhỏ để tu niện hằng ngày. Với chí nguyện hoằng dương Phật Pháp tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, Hoà thượng  phát nguyện kiến lập đại Già Lam để làm nơi tiếp tăng độ chúng đào tạo tăng tài. Hoà thượng  quyết định mua thêm đất để mở rộng diện tích khuôn viên tịnh thất và xây dựng tăng đường để tạo điều kiện cho tăng chúng có trú xứ tu học.

Năm 1988 nhân duyên đầy đủ, được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và sự phát tâm của chư Phật tử gần xa, Hoà thượng  làm lễ đặt viên đá đầu tiên để kiến tạo ngôi Già Lam và lấy tên là Chùa Niết Bàn theo tên Chùa cũ của Hoà thượng là Tịnh Xá Niết Bàn ở Thành Phố Vũng Tàu. Trong thời gian này, Hoà thượng vừa xây Chùa nhưng không quên bổn nguyện đào tạo tăng tài nên Hoà thượng  phát tâm mở lớp sơ cấp Phật Học và các lớp bổ túc văn hoá tại đây.

Vì nhu cầu tu học của chư ni, năm 1990 Hoà thượng  tiếp tục khai sơn Chùa Hương Sơn làm trú xứ cho ni chúng.

Với hạnh nguyện tiếp tăng độ chúng, từ đó đến nay, số lượng tăng ni mà Hoà thượng đã thế độ xuất gia hơn cả trăm đệ tử, trong đó có một số vị được Hoà thượng  cho đi du phương tham học và trụ trì các ngôi tự viện khắp trong cả nước.

Vào những năm đầu thập niên 1990, đến mùa an cư, chư Tăng ở khắp nơi trở về Chùa Niết Bàn an cư kiết hạ rất đông. Số lượng Tăng chúng có năm lên đến gần cả trăm vị.

Trong suốt 25 năm trụ trì Chùa Niết Bàn, với tâm niệm mỗi vị Tăng Ni là một vị Phật tương lai cho nên cứ mỗi năm vào mùa Vu lan Báo hiếu, Hoà thượng  đều tổ chức đại lễ trai tăng cúng dường với số lượng Tăng Ni trên 1000 vị.

Hoà thượng đã được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tấn phong giáo phẩm Thượng toạ vào ngày 05 tháng 12 năm 2002 và giáo phẩm Hoà thượng  ngày 14 tháng 12 năm 2007.

Do công hạnh tu tập nghiêm trì giới luật của Hoà thượng nên được các Ban Tổ Chức đại giới đàn cung thỉnh Hoà thượng làm tôn chứng Tăng già của các Giới Đàn như Đại Giới Đàn Chùa Linh Sơn Thành Phố Hồ Chí Minh năm 1983 và năm 1984. Đại Giới Đàn tại Đại Tòng Lâm do Ban Trị Sự tỉnh hội Phật Giáo Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức năm 1993 và năm 1997 và Đại Giới Đàn Cam Lộ do Ban Trị Sự tỉnh hội Phật Giáo Gia Lai tổ chức năm 2010 tại Chùa Minh Thành, thành phố Pleiku.

IV/ HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI

Suốt cả cuộc đời, ngoài việc tinh tấn tu hành, nghiêm trì giới luật, Hoà thượng  còn lập hạnh bố thí cúng dường với phương châm: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”. Từ tâm nguyện đó, Hoà thượng  phát tâm làm các công tác từ thiện xã hội như: giúp đỡ trẻ em mồ côi, người già neo đơn tàn tật, mở bếp ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo khó khăn, uỷ lạo cho những người bị mắc bệnh nan y ở các trại bệnh phong cùi và giúp đỡ cho đồng bào nghèo dân tộc thiểu số ở các vùng cao nguyên.

Khi các vùng miền trong nước gặp phải thiên tai bão lụt, Hoà thượng  đều đi đến nơi uỷ lạo cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở địa phương đó. Và đặc biệt hàng năm tại Chùa Niết Bàn đều có chương trình phát quà từ thiện cho những người nghèo neo đơn vào ngày rằm tháng 7 nhân dịp lễ Vu-lan Báo hiếu.

Với những công hạnh trên, Hoà thượng  được chính quyền từ Trung Ương đến địa phương trao tặng các phần thưởng cao quý như huân chương, kỷ niệm chương, bằng khen như:

Thủ Tướng Chính Phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trao tặng bằng khen “Đã có nhiều thành tích trong công tác từ thiện xã hội từ năm 2001 đến 2005” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” năm 2009.

Bộ trưởng chủ nhiệm Uỷ Ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam trao tặng huy chương “Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam” năm 1998 và 2004.

Ban Chấp Hành Trung Ương hội khuyến học Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” năm 2008.

Ban Chấp Hành Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trao tặng bằng khen  vào những năm 1998 đến năm 2010.

Bằng khen của hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam năm 2006.

Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã trao tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại bão lụt trong năm 2010, 2011.

Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã trao tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động xây dựng quỹ “Tình nghĩa, tình thương” và “ Ngày vì người nghèo” năm 2010, 2011.

Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng và phát triển huyện Tân Thành, giai đoạn năm 1994 đến năm2004 do Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao tặng.

Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trao tặng bằng khen “Tổ chức và duy trì tốt bếp ăn tình thương cho người nghèo tại bệnh viện Lê Lợi, TP. Vũng Tàu năm 2000, 2002, 2003.

Uỷ Ban Nhân Dân huyện Tân Thành tặng giấy khen “Đã có thành tích tốt trong công tác vận động xây dựng quỹ Tình Nghĩa – Tình Thương” năm 2002 và nhiều bằng khen và giấy khen khác.

V/ THỜI KỲ VIÊN TỊCH

Những năm gần đây, dù bệnh duyên nhưng Hoà thượng  vẫn kiên trì thực hành hạnh lợi tha theo hạnh nguyện từ bi phổ tế của đức Quán Thế Âm Bồ-tát cho nên không ngại Phật sự đa đoan, tuổi già sức yếu, thân mang trọng bệnh, Hoà thượng vẫn đi khắp mọi miền đất nước, đem lòng từ của người con Phật trang trải mọi người.

Những giờ phút trước khi viên tịch, mặc dù thân lâm trọng bệnh nhưng tâm Hoà thượng vẫn an nhiên tự tại trước sanh tử. Hoà thượng  đã ân cần dạy bảo sách tấn tứ chúng đệ tử ý thức được rằng cần phải chuyên tâm tu học là hành trang thiết yếu trên lộ trình giải thoát.

Mặc dù được sự nhứt tâm cầu nguyện của chư Tôn thiền đức Tăng Ni gần xa và môn đồ Pháp quyến, sự chữa trị tận tình của bác sĩ nhưng sanh, trụ, dị, diệt là quy luật tất yếu của các pháp hữu vi, Hoà thượng  đã thuận thế vô thường, xả báo an tường, tịnh nhiên thị tịch trong sự hộ niệm của tứ chúng đệ tử và Tăng Ni vào lúc 9giờ 30 phút, ngày 19 tháng 1, năm 2012 (Nhằm ngày 26 tháng 12, Năm Tân Mão) tại Chùa Niết Bàn, Thôn Tân Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trụ thế 68 năm, 45 Hạ Lạp.

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Lục Thế, khai sơn Niết Bàn, Hương Sơn Nhị Tự đường thượng. Huý thượng Nhuận hạ Chiếu, tự Không Đạt, hiệu Thiện Phụng Nguyễn Công hoà thượng Giác Linh.

 

Chùa Niết Bàn ngày 19 tháng 1 năm 2012

Môn đồ pháp quyến đồng kính soạn.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
T. Minh Đức 21/01/2012 02:57:07
Cảm tác thành kính phân ưu HT Thich Thiện Phụng

Hoà đồng tâm đắc chân tryuền
Thượng sư chứng giám tâm nguyền độ sanh
Thích Tôn Từ Phụ lưu danh
Thiện tâm dấu ấn tinh anh giáo truyền
Phụng thờ Đại Giác uyên uyên
Viện yên kiến tạo thiện duyên Lạc thành
Chủ trì độ tận chúng sanh
Chùa vang tiếng vọng quả lành khắp nơi
Niết trong không tánh sáng ngời
Bàn lo mọi việcgiúp đời khổ đau
Viên thành đạo nghiệp thanh cao
Tịch nhiên an nghỉ trước sau lưu truyền

Tiểu đệ Thích Minh Đức
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

2.71

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập