Ngưỡng Vọng Thắng Hoan Ân Sư

Đã đọc: 251           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

仰望 勝 歡 恩

 

菩 薩 行 徳 淸 高

師 普 化 絕 私 求

妙 眞 如 開 四 眾

喜 誠 心 结 联 州

傳 正 法 离 貪 染

醒 迷 情 斷 憂 愁

身 發 展 承 祖 業

慧 解 明 秤 功 頭

 

31/1/2024

稽首

後 学 : 釋 同 智

 

Dịch âm :

 

NGƯỠNG VỌNG THẮNG HOAN ÂN SƯ

 

NIỆM BỒ TÁT HẠNH, ĐỨC THANH CAO

ÂN SƯ PHỔ HÓA TUYỆT TƯ CẦU

THẮNG DIỆU CHƠN NHƯ KHAI TỨ CHÚNG

HOAN HỶ THÀNH TÂM KẾT LIÊN CHÂU

DUY TRUYÊN CHÁNH PHÁP LY THAM NHIỄM

THỨC TỈNH MÊ TÌNH ĐOẠN ƯU SẦU

TĂNG THÂN PHÁT TRIỂN THỪA TỔ NGHIỆP

TRƯỞNG TUỆ, GIẢI MINH XỨNG CÔNG ĐẦU .

 

31/1/2024

Khể thủ,

Hậu Học : Thích Đồng Trí.

 

Dịch thơ :

 

NGƯỠNG VỌNG ÂN SƯ – ĐẠO HIỆU THẮNG HOAN

 

Niệm Hạnh Bồ Tát, Đức thanh cao

Ân Sư độ khắp chẳng riêng cầu

Thắng Diệu Chơn Như truyền Tứ Chúng

Hoan Hỷ Thành Tâm kết Liên Châu

Duy hoằng Chánh Pháp lìa tham nhiễm

Thức tỉnh mê tình dứt ưu sầu

Tăng Thân phát triển lo Nghiệp Tổ

Trưởng Tuệ, giảng thông xứng công đầu.

 

31/01/2024

Khể thủ

Hậu học : Thích Đồng Trí

 

P/S : Ghép 8 chữ đầu câu trong bài thơ Đường Luật trên là : NIỆM ÂN THẮNG HOAN DUY THỨC TĂNG TRƯỞNG.

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập