Đôi Dòng Văn Thơ Tưởng Niệm Thánh-Tăng Thích Phổ Tuệ (1997-2021)

Đã đọc: 897           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ngài thường hàn-huyên với Phật-tử:”Tôi nghiệp là tu-hành,nuôi thân chủ-yếu bằng nghề làm ruộng,chưa từng dám lạm-dụng một bát gạo,một đồng tiền của tín-thí thập-phương.”Bản-chất của Ngài là thanh-bạch. Như Giáo-Lý Phật-Đà Ngài muốn thanh-tâm,trong suốt như ánh mặt trời, Cửa Thiền thanh-tịnh tinh-khiết như đóa Hoa-Sen.Bản chất đó được phản-ảnh qua lời khai-thị:”Trong Chùa không nên có tiền.Tôi không ở gần tiền được.”

 

  Đệ Tam Pháp Chủ Đại Lão Hòa Thượng THÍCH PHỔ TUỆ thuận thế vô-thường,cao đăng Phật-Quốc ngày 21-10-2021(16 -9-Tân-Sửu), trụ thế 105 năm,hạ lạp 85 năm.

  Ngài sống tại Tổ-đình Viên-Minh,xã  Quang Lũng,huyện Phú Xuyên,Thành phồ Hà-Nội.Đức Đệ Tam Pháp Chủ căn-dặn :”Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ,không được tổ chức Tang-Lễ linh-đình,nghi-lễ hết sức đơn-giản…đề nghị không vòng hoa phúng điếu,không tiểu-sử dài dòng,không tiêu-tốn thời-gian làm tổn-hại công-đức của Tăng Ni Phật tử.”

   Khi G.H.P.G.V.N. cung-thỉnh Ngài giữ ngôi vị Đệ Tam Pháp Chủ và mời Ngài về ở Chùa Quán-Sứ, Hà-Nội,Ngài từ chối,không muốn ở nơi phồn-hoa,êm-ấm.Ngài thích ở chốn ruộng đồng giản-dị.Ngài sống cuộc đời đạm-bạc của một bậc Nông-Tăng,với phương châm : Nhất nhật bất tác,nhất nhật bất thực. Ngài thường hàn-huyên với Phật-tử:”Tôi nghiệp là tu-hành,nuôi thân chủ-yếu bằng nghề làm ruộng,chưa từng dám lạm-dụng một bát gạo,một đồng tiền của tín-thí thập-phương.”Bản-chất của Ngài là thanh-bạch. Như Giáo-Lý Phật-Đà Ngài muốn thanh-tâm,trong suốt như ánh mặt trời, Cửa Thiền thanh-tịnh tinh-khiết như đóa Hoa-Sen.Bản chất đó được phản-ảnh qua lời khai-thị:”Trong Chùa không nên có tiền.Tôi không ở gần tiền được.”

    Ngài đúng là Bậc “Xuất Trần Thượng-Sĩ”, Bậc Thánh Tăng.Ngài được Tăng Ni Phật- tử cả nước suy tôn là “PHẬT THÍCH-CA VIỆT-NAM.”

 

    Trong Lễ Truy-Điệu cung-tiễn Kim-Quan nhập Bảo Tháp,Đệ Nhất Phó Pháp Chủ Đại Lão Hòa-Thượng THÍCH TRÍ QUẢNG phát-biểu: “Ngài sống thanh-bần thủ-đạo,tay lần tràng-hạt,miệng niệm Nam-Mô,cuốc đất trồng rau nơi hợp-tác-xã nông-nghiệp.Cuộc đời đạo-hạnh đạt được ba điều của Ngài mà thiên hạ ai ai cũng đều cúi đầu kính-ngưỡng.”

   Thượng-Tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện Trưởng Đại Học Phật Giáo,thành phố H.C.M.,trụ-trì Chùa Giác-Ngộ phát-biểu: “Cuộc đời của Đức PHÁP-CHỦ chính là thông-điệp về giới-hạnh thanh-cao,là tấm gương sáng để tôi và quý Tăng Ni noi theo.Đời sống của Ngài rất đơn-giản với lối sống khiêm-tốn,chân-thành. Tuy đã tới ngưỡng 100 tuổi nhưng các hoạt-động đi,đứng,nằm,ngồi của Ngài đều tự mình thực-hiện,không cần nhờ đến thị-giả. Giáo Hội đã thỉnh Ngài làm PHÁP-CHỦ là một sự sang-suốt…Đức Pháp Chủ đã hết mình phụng-sự ĐẠO-PHÁP và Nhân-Sinh một cách không ngừng-nghỉ. Cuộc đời thanh-bạch và tu-hành tinh-tấn…là tấm gương sáng cho Tăng Ni và Phật-tử hậu-thế.” (Trích từ: Một đời thanh-bạch,Một kiếp Tu-Hành của Bảo Tiên, Trang nhà Đạo Phật Ngày Nay, 25-10-2021)

 

  Trong ai-điếu của Thích Di Sơn có những câu:

                                  Sáng chiều cùng cuốc đất trồng rau,

                                  Khuya sớm hầu đọc Kinh,học Luật.

 

                                   Hằng ngày vườn ruộng canh nông,

                                   Tháng năm nghiên-tầm Phật-Pháp.

 

 Phần thứ hai là bài thơ:

 

ĐÓA SEN THANH-KHIẾT

RUỘNG ĐỒNG THANH-CAO

 

                                                       HỒNG  DANH

 

                            Bồ-Đề-Tâm  PHỔ TUỆ sáng ngời,

                            Thanh-bần lạc đạo ĐỨC THÁNH-TĂNG.

                            Giáo- Lý  Phật-Đà  không rời  dạ,

                            Ngàn năm gương sáng Lão Nông-Tăng.

 

                           Đàn-na  thí-chủ  dâng  bạc tiền,

                          “Của phiền”  không  đụng  áo  Thánh-Hiền.

                           Bát  gạo  cúng-dường Ngài cũng tránh,

                          “Bất  tác  bất thực”, đúng là Tiên.

                                  

 

                           Cây  lúa  hiền  nên cần  tay Phật.

                           Đất  ruộng  thơm có sức  Thánh-Hiền.

                           Cửa  Chùa  xa  lánh  bạc  tiền.

                           Thanh-bần  thủ  đạo  như TIÊN cõi  trần.

 

                           Trồng  rau  cấy  lúa  vui  với  ĐẠO.

                           Vun  bón  hoa-màu  niệm  câu  KINH.

                           Miệng   Nam-Mô,  tay  lần  tràng-hạt,

                           Thánh-Hiền  thị-hiện  cõi  Viên-Minh.

 

                           Đức  sáng  Mặt  Trời  Bậc  Thánh-Tăng.

                           Tấm  gương  hậu  học  mãi  ngàn  năm.

                           Sáng  danh  ĐẠO  “Xuất Trần Thượng Sĩ.”

                           Suốt  cuộc  đời  hoằng-hóa  lợi  sanh.

 

                                   HOA  SEN nở  giữa  ruộng  vườn,

                       Hương  thơm  thanh-khiết  bốn phương ngạt-ngào.

 

                                   Thành phố San Jose,Hoa-Kỳ,ngày 25-10-2021

 

                                                  Cư-Sĩ  HỒNG  DANH

                         

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập