Bài Thơ Kính Dâng Giác Linh Thánh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ

Đã đọc: 763           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

BÀI Kinh Bát-nhã suốt cuộc đời

THƠ Phật Từ-bi rất tuyệt vời

KÍNH thành viết xuống dòng tưởng nhớ

DÂNG lên TRƯỞNG LÃO đã qua bờ

GIÁC ngộ thấm sâu trí Bát nhã

LINH thiêng vượt thoát chốn bờ mê

THÁNH giới thanh cao Thầy tu trì

ĐỨC hạnh nhiệm mầu thật thiết thi 

TRƯỞNG tử Như Lai đầy trí tuệ

LÃO thành tôn kính thật từ bi

HÒA vui cuộc sống rất an bình

THƯỢNG cầu hạ hóa khắp chúng sinh

THÍCH-ca Phật hiện ở Ta-bà

PHỔ quang chiếu sáng khắp hằng sa

TUỆ minh, kiến tánh, thấy được ta

NAM MÔ TRƯỞNG LÃO SEN VÀNG NỞ HOA.

Thích Trừng Sỹ

 

 

https://phapnhan.org/tv/bai-tho-kinh-dang-giac-linh-thanh-duc-truong-lao-hoa-thuong-thich-pho-tue/

 

 

 

POEM DEDICATED TO HIS HOLINESS, ENLIGHTENED SOUL, THE MOST VENERABLE ELDER THÍCH PHỔ TUỆ

 

SUTRA of Prajñā-pāramitā for a lifetime

POETRY of the Buddha’s Metta-karuna is very sublime

RESPECTFULLY write down memorizing lines

OFFERED up to the Elder crossing the shore

ENLIGHTENMENT merges deeply into perfect wisdom

SACREDNESS escapes from the shore of illusion

HOLY precepts of nobility the Master practices

VIRTUE of his wonders is really essential

A DISCIPLE of the Tathagata is full of wisdom

THE ELDER respected is so compassionate

HARMONY and joy in life is very peaceful

ABOVE begging for Buddha’s path, below saving living beings

SHAKYAMUNI Buddha appeared in this world

UNIVERSAL light illuminates everywhere

WISDOM, the Buddha nature, sees oneself

NAMO THE ELDER, WHOSE GOLDEN LOTUS FLOWERS.

By Thích Trừng Sỹ

 

https://phapnhan.org/en/poem-dedicated-to-his-holiness-enlightened-soul-the-most-venerable-elder-thich-pho-tue/

 

 


Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập