Pháp Duyên Bất Nhị

Đã đọc: 576           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Kính tiễn Giác linh Trưởng Lão Hòa thượng Thích Giác Lượng

1.

Hôm nay nắng toả trên mây

Hồi chuông tĩnh lặng tiễn Thầy nhẹ đi

Suối nguồn Giác Lượng từ bi

 

2.

Thầy bút hiệu Tuệ Đàm Tử 

Sanh 11 tháng 10, 

Năm  Ất Hợi (1935) 

tại Đập Đá, An Nhơn, Bình Định

Tịch ngày 30 tháng 11, 2020

tại Fresno, CA. USA

 

Sinh ra và lớn lớn từ đất võ

Trí văn song toàn

Đông Tây thấm nhuần kinh điển

Nam Bắc một lòng

Đem ánh Đạo vào đời

Cùng cội nguồn nhân bản, quốc gia và trách nhiệm.

 

3.

Bao nhiêu năm làm giáo dục,

viết thơ làm văn, xuất bản tạp chí Pháp Duyên, Nguồn Sống

nhằm phát huy Đạo pháp

văn hoá và truyền thống Việt Nam

đến giảng dạy Tăng Ni và xiển dương chánh pháp.

 

Những năm tranh đấu cho sự phục hồi GHPGVNTN

Thầy giảng dạy qua ngôn ngữ thi ca: 

“Chiến tranh xuất phát từ tham, sân, si... 

thì hòa bình phải khởi đi từ lòng nhân ái, Từ bi và Trí tuệ”

 

4.

Thầy bậc tòng lâm thạch trụ

của Tông môn Khất sỹ Việt Nam

những việc cần / nên làm

Thầy đã làm--

tế độ quần sanh

Năm mươi bốn năm hoằng pháp lợi sanh

Thầy vẫn an nhiên như thị.

 

5.

Thầy đã vào nhà Như Lai

Mặc áo Như Lai

Ngồi tòa Như Lai

Đến đi tự tại

 

6. 

Thầy đi nhẹ bước về quê Nội

Bóng nhạn qua đồi dấu chân mây

 

7.

Quang minh tánh giác chơn như thị

Liễu ngộ Pháp duyên Giác Lượng đầy!

 

Nam Mô Phật Giáo Khất Sĩ Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Chủ tân viên tịch thuỳ từ chứng giám.

 

Tâm Thường Định

cẩn bút

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập