Long An: tông mônThiênThai Giáo Quán viếng lễ tang cố ni trưởng thượng Đạt hạ Cung

Đã đọc: 2609           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Vào ngày 20 tháng 06 năm Ất Mùi (04/08/2015) Chư tôn đức Tăng Ni Tông phong pháp phái Thiên Thai đồng câu hội về trú xứ Pháp Tánh kính viếng Tang lễ cố Ni trưởng thượng Đạt hạ Cung thắp nén tâm hương kính dâng lời ai điếu.

Trong sự chứng minh của chư tôn túc Trưởng lão, HT. Thích Đạt Đồng, HT. Thích Tắc An, HT. Thích Tắc Trụ, HT. Thích Tắc Lãnh, HT. Thích Tắc Ngộ, toàn thể tông phong hơn 150 vị đại diện cho các tự viện trong và ngoài tỉnh Long An đều biểu lộ niềm kính tiếc vô biên đến bậc Đại Ni giới đức kiêm ưu. 

 

 

ĐIẾU VĂN CỦA TÔNG MÔN PHÁP PHÁI THIÊN THAI GIÁO QUÁN

LỄ TANG CỐ NI TRƯỞNG VIỆN CHỦ CHÙA PHÁP TÁNH

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật!

Ngưỡng bạch chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS TWGHPGVN

Ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni!

Kính thưa chư vị quan khách, quý Phật tử cùng môn đồ pháp quyến.

     Hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng tịch mặc, trước linh đài trang nghiêm thanh tịnh, chúng tôi thay mặt chư tôn đức Tăng Ni trong tông phong Thiên Thai Giáo Quán có đôi lời tưởng niệm đến giác linh Ni trưởng Thích nữ Đạt Cung – một người bạn đồng môn, đồng sự, một bậc đức hạnh khả kính muôn đời trong chánh pháp.

Kính bạch Giác linh Ni Trưởng!

Dòng sanh diệt người đi kẻ ở

Phật sự xong rồi, Ni trưởng trở về Tây

Nơi Phật quốc, Người cao đăng tự tại

Chốn Ta Bà Tăng Ni Phật tử kính tiếc bậc chân tu.

Dẫu biết rằng:

Biển nghiệp thức giờ đây đà lặng sóng

Trời trăng sao đã in đậm nét vô thường giữa lòng bất diệt.

Nhớ Giác linh xưa,

Từ chân tánh hiện thân đại sĩ,

Đức tánh hiền hòa,

Vừa bảy tuổi đã sớm gieo duyên cùng đạo cả.

Quyết chí xuất trần học đạo, chùa xưa Tôn Thạnh,

Nương Tổ Liễu Thiền sớm tỏ đạo mầu, xuất gia theo Phật.

Từ đó,

Đường giải thoát lâng lâng nhẹ bước,

Vượt trần gian siêu thoát thường tình.

Bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham dục, để lẽ huyền vi mãi trong tâm.

Chín mươi năm hiện hữu ở Ta bà,

Hiện huyễn tướng độ sanh như trăng lồng đáy nước.

Hơn bảy mươi năm tùy cơ duyên hóa độ,

Tìm chân thân như bóng hiện trong gương.

Ngoài xiển dương yếu chỉ Pháp Hoa – Tịnh Độ.

Với hạnh trí kiêm ưu, Ni trưởng còn là Thầy trì luật,

 hướng dẫn luật nghi cho hàng Ni giới Thiên Thai,

Và cũng là Thầy Tuyên Luật- Giáo thọ- Yết ma

Nhiều giới đàn trong ngoài tỉnh Long An

Bước chân xa vượt dặm ngàn

Đưa giới tử lên thềm thang giải thoát

Ôi! Với bao tâm huyết, Ni trưởng vì đạo pháp

Bi – Trí – Dũng hiển bày qua thân giáo tâm từ,

Qua hạnh nguyện lợi tha viên mãn

Mỗi bước chân đi là bao niềm an lạc

Nương lấy Từ Bi Hỷ Xã bao dung

Phát nguyện độ sanh vô ngã, tùy duyên đa phương tiện.

Biết bao phạm vũ,

Mấy chốn tòng lâm, truyền trao chánh giới

Là bậc mô phạm thiền gia, Phật tử luôn ngưỡng mộ

Chúng sanh ngàn năm mãi khắc ơn tế độ rộng sâu.

Người đã:

Thắp đuốc tuệ trên đường mê tăm tối

Dong thuyền từ nơi bể khổ trầm luân

Phật sự giáo hội giao, Ni trưởng chu toàn

Chẳng ngại gian nan, không từ khó nhọc

Đối với tông phong là pháp lữ đồng hành

Là bóng cả cho đệ huynh,

Cho đệ tử gần xa nương tựa

Đáng là bậc cho Đàn- na kính trọng nương về

Những tưởng:

Tình đạo pháp trọn đời chung hạnh nguyện

Nào ngờ đâu:

Trần gian lặng bóng

Tịnh độ hồi quy

Vẫn biết rằng tức sắc tức không

Nhưng xót nỗi nào sanh nào diệt

Sự ra đi của Ni trưởng không chỉ là mất mát của giáo hội

Cho đại chúng Ni cùng môn đồ tứ chúng

Cho cả tông phong pháp phái Thiên Thai

Thế là từ đây,

Thuyền đại nguyện trở về nơi bến giác

Hồi chuông cảnh tỉnh đã vội thu âm

Giờ đây,

Miền Tịnh cảnh Giác linh Người an nhiên tự tại

Chứng vô sanh xin trở lại Ta Bà

Để cùng nhau kết đạo chan hòa

Tình pháp lữ linh sơn bất diệt

Cho đến khi nhân tròn quả mãn

Đường giải thoát thong dong tự tại

Giữa trần ai nhậm vận độ chúng sanh

Viên thành đạo quả bồ đề vô thượng

Hôm nay, trong phút vô thường, giữa lòng bất diệt

Ni trưởng đã ra đi,

Về thế giới Niết bàn vô sanh tịch tĩnh,

Nhưng công đức, đạo hạnh của Người

Vì đạo pháp quê hương,

Vì tông phong mãi mãi vẫn còn

In đậm trong tâm của những người con Phật

Trong ký ức chúng tôi

Và tất cả chúng sanh trong pháp giới viên dung vô ngại

Quả thật:

Hôm nay cõi Niết bàn an dưỡng

Danh thơm muôn thuở vẫn còn lưu

Pháp thân ngời sáng trùm vũ trụ

Nhân thế gội nhuần ánh chân như

Giờ này,

Toàn thể tông phong giáo quán,

Tăng Ni huynh đệ đồng hành

Nguyện kết chặt dải tâm đồng

Chung lo Phật sự, phát huy Tam Bảo

Mong sao: Tông phong ngày càng hưng thạnh

Trước Giác linh đài kính nguyện Người

Đến nước Như Lai tiêu diêu muôn thuở

Vào nhà Từ Phụ an nghỉ ngàn thu

Nguyện Ni trưởng thầm gia hộ:

Tông phong trong sáng, Tổ ấn trùng quang

Tăng Ni hiệp hòa, thiện tín triêm ân

Tất cả chí thành, tâm hương tưởng niệm.

Phụng vì Pháp Tánh đường thượng tân viên tịch, từ Thiên Thai Giáo Quán tông. Nhị thập nhị thế, húy Tánh Hoàng, thượng Đạt hạ Cung. Xuất thế Bính Dần niên, trụ thế cửu thập tuế, hạ lạp thất thập tuế. Thị tịch Ất Mùi niên, lục ngoạt, thập bát nhựt, tỵ thời thuận tịch quy tây.

Xin giới thiệu chùm ảnh trong lễ tang NT. Thích Nữ Đạt Cung 
Hòa thượng Thích Tắc Trụ thay mặt tông môn pháp phái đọc Điếu văn


Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập