ẤN QUANG-NGHÌN NĂM LƯU DẤU

Đã đọc: 2466           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Kính dâng Cố Hoà Thượng thượng Thiện hạ Hoà với tất lòng tôn kính và ngưỡng mộ! Hoà thượng viên tịch ngày Mùng Một tháng Giêng năm Mậu Ngọ-1978

Mây Bát Nhã phất phơ bay phương trời tự tánh

Nước Từ Bi róc rách nuôi lớn chúng hữu tình

Trời Việt Nam, ngày ấy như chín bậc cung sầu

Đất Ấn Quang, Phật tử, Tăng Ni khóc thương buồn vô hạn!

Kính nhớ Giác linh xưa:

Đức độ khoan hoà

Vị tha như Bồ Tát

Gia đình trọn câu hiếu nghĩa

Tổ quốc đúng bậc dân hiền

12 năm trì tụng Kim Cang Kinh

Thấu rõ mộng huyễn diệt sinh, tỏ tường “Ưng Vô Sở Trụ”

Đến cuộc đời để hoàn thành nhiệm vụ

Cứu khổ ban vui, khắp vũ trụ sơn hà

Đến cuộc đời mang vạn đoá tâm hoa

Như sen trắng giữa bùn nhơ, mà hương thơm toả ngát!

 

Chắc hẳn nhiều đời duyên lành gieo hạt

Gặp Thầy hiền, liền tỏ đạo mầu

Chùa Long Triều, thế phát xuất gia

Pháp danh Tâm Lợi-Đạo hiệu Thiện Hoà, nhiếp hoá quần ma quy ngưỡng!

Kể từ đó,

Vâng lời Tổ sư chỉ dạy

Đến Nam Kỳ Lục Tỉnh, Lưỡng Xuyên Phật Học Đường

Phật tử nể vì, Tăng đồ mến thương

Mọi người kính trọng, xứng bậc Pháp Vương

Chánh Trị Sự bổn trường được ban giao công cử.

Rồi Tường Vân, Tây Thiên, Báo Quốc

Rồi Long Khánh, Thập Tháp Trung phần

Đêm ngày kính thành hầu hạ thánh tăng Phước Huệ

Sáng tối chăm chỉ lắng nghe phạm âm pháp nhũ.

Đến khi nhân duyên hội đủ:

Chốn linh thiêng Quy Hồn, Bảo Khám

Thọ học luật nghi, giới pháp với Tổ sư Tuệ Tạng

Đau khổ gian nan chẳng nản chí bận lòng

Bút Tháp tổ đình, khấu đầu lãnh thọ Tam Đàn Đại Giới.

Kể từ đó:

Tiếp nối tâm truyền của Phật Tổ Thích Ca

Theo dấu chân xưa của Ưu Ba Li, Ma Ha Ca Diếp

Bồ Đề đại thọ, nẩy sinh cành lá hoa tươi

Bát Nhã viên dung, nở nụ đơm bông kết trái.

Chẳng phải Phật Âm, Đàm Vô Sấm

Nhưng cùng gìn giữ giới thể tinh ba

Lão thông Yếu Chỉ Yết Ma

Đáng bậc Vân Thê Hoằng Tán!

Thật là:

Đèn giới luật từ đây toả rạng

Tông phong trường vĩnh chấn

Đất Thượng thừa có dịp khai hoa

Tổ ấn vĩnh trùng quang!

Kể từ đó:

Hương từ phát khởi

Pháp cổ rền vang

Tại Quán Sứ lịch sử nghiêm trang

Mở trường đào tạo Tăng-Ni tài đức

Biến vui-buồn thành hoa thơm nguyện lực

Mang thương yêu vun đắp cõi Ta bà

Dẫu xuống biển lên rừng, nhưng vui thú Ma-ha

Tâm hồng nô nức, giữ câu Lục Hoà

Nắng mưa, giông tố, ngân nga khúc hát

Nấu sử sôi kinh, tâm linh hạnh lạc

Tưới nước vun phân, lặng thinh ngày tháng!

Thật là:

Hạnh đức viên dung vô hạn

Giới luật toả sáng trời không

Hằng sa thiên giới ngưỡng mộ trong lòng

Mây trắng lung linh, bụi hồng quy ngưỡng

THIỆN tâm quảng đại, như Nhựt Nguyệt Càn Khôn

HOÀ trí bao la, tợ Vũ Trụ Sơn Hà!

Nhớ những lúc:

Trước chợ đời loạn lạc, ngã-nhân lợi danh, bỉ thử

Giữa xã hội cạnh tranh, Ngài vẫn vui chốn tịnh thanh

Giới thể tinh anh, gieo nguồn cội căn lành

Đức từ toả rạng, lan nhanh khắp chốn

Suốt đời xả thân vì đạo, những mong báo bổ cù lao

Trọn kiếp hiến dâng cho đời, cầu đất nước thanh bình thịnh trị!

Khi đạo pháp gặp cảnh gian nguy, Ngài vẫn Truyền Đăng Tục Diệm

Khi Dân tộc đến hồi khốn khó, Ngài một lòng Kế Vãng Khai Lai

Tiếp nối Tào Khê-Lục Tổ, sông Sài Gòn nước chảy nghìn năm

Truyền thừa Yên Tử-Trúc Lâm, Tổ Đình Ấn Quang âm thầm khói quyện

Đại Tòng Lâm Phật Giáo, tiếp rước kẻ trước người sau

Phật Học Viện Huệ Nghiêm, đào tạo Tăng tài đức hạnh!

Ôi suốt đời Ngài:

Đến đâu cũng kiến lập đạo tràng

Đến đâu cũng đảm đang Phật sự

Đến đâu cũng mở hội khai đàn

Đến đâu cũng truyền ban giới pháp

Nào Hoà Thượng Đàn Đầu

Nào Yết Ma, Giáo Thọ

Hết Chủ nhiệm tuần báo Hoa Sen

Đến Chủ bút Phương Tiện Bồ Đề Tân Văn đất Bắc!

Tăng-Ni đượm thắm mạch tâm truyền

Phật tử gội nhuần ân thế độ.

Quả thật,

Trí tuệ sáng ngời như sao Bắc Đẩu

Từ bi rộng khắp tợ ánh Thái Dương!

Chợt nhớ hôm nào:

Soạn Giới Đàn Tăng, thông thấu Khai, Giá, Phạm, Trì

Dịch Tỳ Kheo Giới, tỏ tường Danh, Chủng, Tánh, Tướng

Oai nghi tấn chỉ, phương tiện ghi thêm Nghi Thức Hằng Thuận Quy Y

Quỹ tắc tuân trì, mở cửa Nhân Duyên Phật Kiết Giới

Tài Liệu Trụ Trì chỉ rõ

Nghi Thức Tụng Niệm rành rành

Phật giáo Việt Nam đáng được nêu danh

Trang sử Việt thêm người đức độ!

Ôi vẫn còn đây:

Giác Ngộ, Huệ Đức, Diệu Quang, An Dưỡng Địa

Phật Học Đường Nam Việt, Phật học viện Giác Sanh

Vị Trai Lá Bồ Đề, kinh tế nhà Chùa Ngài thấu rõ ngọn ngành

Kiến tạo Lò Thiêu An Dưỡng Địa và Tháp Phổ Đồng, vì đại thể

Một lòng vì đạo pháp quê hương

Một lòng dâng trọn tình thương

Ôi ân sâu nghìn năm còn lưu dấu

Ôi nghĩa nặng muôn kiếp chẳng hề phai!

Nhìn lại, cả cuộc đời Ngài chỉ biết

Lấy giới luật, giữ thơm mối đạo

Dùng tâm thành, cứu khổ dân lành

Xả kỷ vị tha, sống với hạnh Anh Nhi

Ly ngũ dục, lục trần

Chứng Tam thân Tứ trí!

Hôm nay đến ngày hiệp kỵ

Đệ tử một dạ chí thành

Hương trầm đốt lên lấp lánh

Cúi đầu bái lạy tôn danh!!!

Nam Mô Ấn Quang Đường Thượng, thượng Thiện hạ Hoà tác đại chứng minh!

Hậu học Thích Thiện Hữu kính lễ!

 

Lưu ý: Những chữ nghiêng in đậm trong đây là tác phẩm của Cố Hoà Thượng!

  • Trích trong: Có Những Con Người. NXB Hồng Đức, 2012

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập