Cảm tưởng ân Sư: HT. Thích Như Tịnh - chùa Linh Nghĩa - Khánh Hòa

Đã đọc: 3181           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Với tâm nguyện an lành của Thầy như vậy, chúng con xin mãi khắc ghi, nguyện làm những hoa trái thơm ngon và tươi mát để làm đẹp cho thế gian; nguyện làm những trận mưa hè nóng bức cho những ai khát nước gặp được nước;

Cảm tưởng ân Sư

Nhân ngày lễ cúng Chung Thất trai Tuần giác linh Trưởng lão Hòa thượng

thượng NHƯ hạ TỊNH khai sơn Chùa Linh Nghĩa, Diên Khánh, Khánh Hòa

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch Chư Tôn đức Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, chứng minh buổi Lễ cúng dường Chung Thất trai Tăng hôm nay,

Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 30 tháng 3 năm 2013, toàn thể 2 Chúng xuất gia và tại gia, bổn tự Chùa Linh Nghĩa chúng con có duyên sự đầu thành kính lễ, xin tác bạch.  

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Kính bạch Quý Ngài chứng minh, 

Hôm nay là Lễ cúng 49 ngày của giác linh trưởng lão Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh, vị Thầy quý kính của chúng con, cũng là ngày cúng lễ vía đức Mẹ hiền Quan Thế Âm hàng năm.

Chúng con kính nghe bậc đạo Sư đã dạy:

Các hành vô thường, là pháp sinh diệt,

sinh diệt hết rồi, tịch diệt là vui.”

Thầy của chúng con sinh năm Đinh Mão, (1927), viên tịch tại Chùa Linh Nghĩa vào lúc 12 Ngọ, ngày Mùng Một Tết, năm Quý Tỵ, (10/02/2013), trụ thế 87 tuổi đời, 66 tuổi đạo. Ngày giờ viên tịch của Thầy chúng con rơi vào ngày Lễ vía đức Phật Di Lặc, ngày đầu Xuân hoan hỷ, an vui, hạnh phúc, và hòa bình cho Pháp giới chúng sinh trên khắp hành tinh này.

Kính bạch Quý Ngài,

Với tâm tu tập và thấm nhuần Phật pháp, khi xả bỏ tấm thân 4 đại và 5 uẩn này, Thầy của chúng con ra đi một cách an vui và nhẹ nhàng.

Đối với con người đời thường, khi qua đời, họ thường có ý niệm bám víu, chấp thủ, và cho rằng: “Thân này là tôi, tôi sở hữu và thuộc vào nơi thân ấy.” Tuy nhiên, đối với người học đạo và hiểu đạo, khi qua đời, vị ấy luôn luôn có tâm niệm hoan hỷ và buông bỏ như sau:

Thân này không phải là tôi, tôi không thuộc vào nơi thân ấy, tôi là sự sống thênh thang, chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Nhìn kia! Biển rộng trời cao, muôn vàn tinh tú lao xao. Tất cả đều biểu hiện cùng tôi, từ nguồn linh tâm thức, từ muôn đời tôi vẫn tự do. Tử sinh là cửa ngõ ra vào, tử sinh là trò chơi cút bắt. Hãy hiểu cùng tôi, hãy buông xả cùng tôi, hãy an lạc cùng tôi, hãy mỉm cười cùng tôi, ...”[1]

Kính bạch chư Tôn đức,

Qua những lời vừa tác bạch trên đây, chúng con xin cố gắng tu tập và hiểu những ý nghĩa Thầy của chúng con viên tịch vào giờ Ngọ, ngày Lễ vía đức Phật Di Lặc và Lễ vía đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm.

Hạnh nguyện đem đạo vào đời và giáo hóa chúng sinh của đức Phật Di Lặc là an vui, hạnh phúc, hoan hỷ, hòa bình, đoàn tụ, hòa hợp, hòa giải, tình Thầy trò, tình huynh đệ, tình đồng tu, tình tha hương, tình quê hương, làng xóm, v.v…

Hạnh nguyện đem đạo vào đời và giáo hóa chúng sinh của đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm là thương yêu, hiểu biết, ái ngữ, lắng nghe, tha thứ, cảm thông, v.v… Các hạnh nguyện ý nghĩa và mầu nhiệm của đức Phật Di Lặc và của đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm là những món quà thiết thực ban tặng cho chúng con để làm hành trang, tư lương, và nguồn cảm hứng cho cuộc sống tu tập hằng ngày của chúng con trong suốt cuộc đời.

       

Kính bạch Chư tôn Đức chứng minh,

Để học theo các hạnh nguyện trên của chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh Tăng, và của chư Tôn Đức, trong lúc còn sinh tiền, đối với những lời dạy của các Bậc Trưởng Thượng, Thầy của chúng con luôn tôn kính và học hỏi theo những lời hay ý đẹp của Quý Ngài;

Đối với những ý kiến đóng góp, xây dựng, trao đổi, chia sẻ của các Bậc Trung Thượng và Hạ Thượng, Thầy của chúng con luôn ghi nhận, lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương, bằng tấm lòng thương yêu và hiểu biết của nhiều người;

Đối với những lời thưa thỉnh, trình bày, tâm sự, khó khăn của những người đệ tử tại gia và xuất gia, Thầy của chúng con luôn nghi nhận, lắng nghe, chỉ dạy, nhắc nhở, động viên, khuyến tấn, chỉ dẫn, vạch ra hướng đi sáng suốt, chân chánh, đúng đắn, và rõ ràng cho chúng con bằng tâm lực, sức lực, trí lực, và tài lực để chúng con nên người tài đức.

    

Kính bạch Quý Ngài,

Qua các hạnh nguyện thiết thực ở trên, là những hàng đệ tử hậu học, chúng con nguyện quyết tâm noi theo, học hỏi, hành trì, và áp dụng để đem lại lợi ích, an vui, và hạnh phúc đích thực cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

       

Kính bạch Quý Ngài,

Bây giờ, xin Quý Ngài hoan hỷ chứng minh cho chúng con có đôi lời thành kính với Thầy của chúng con như sau:

 “Là đệ tử của Thầy, hàng Phật tử chúng con luôn mãi khắc ghi những lời Thầy dạy trong lúc Thầy còn đang sinh tiền và lúc Thầy đã viên tịch. Chẳng hạn như, những ý nghĩ thiện, những lời nói thiện, và những việc làm thiện đều đem đến lợi ích cho mình, lợi ích cho người, và lợi ích cho tất cả, thì chúng con tiếp tục duy trì, hành trì, phát triển, thăng tiến, và vươn lên.”

Với tâm nguyện an lành của Thầy như vậy, chúng con xin mãi khắc ghi, nguyện làm những hoa trái thơm ngon và tươi mát để làm đẹp cho thế gian; nguyện làm những trận mưa hè nóng bức cho những ai khát nước gặp được nước;

Nguyện làm những dòng suối trong vắt, tươi mát, và ngọt ngào cho những khách bộ hành, cho đồng lúa, cây cối, cho các loài chim bay, và thú chạy; nguyện làm những ngọn đèn chánh pháp, cùng với chư tôn thiền đức Tăng Ni, cùng nhau góp phần đem lại an vui và hạnh phúc cho số đông trên khắp hành tinh này;

Nguyện làm những pháp lữ đồng hành, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, bằng trái tim từ bi, trí tuệ, và sự gia hộ của đức Thế Tôn; nguyện làm những học trò ngoan và những người con hiếu thảo để học, hiểu, hành trì, và để nếm được pháp lạc ngay trong giờ phút hiện tại, và hàng Phật tử chúng con nguyện nương nhờ Tam Bảo, biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện tu học tinh cần để làm sáng lòng Ba Viên Ngọc quý trong hiện tại cũng như trong tương lai.

           

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,

Dưới sự chứng minh uy nghiêm của Quý Ngài, với chiếc y vàng giải thoát, với tấm lòng lân mẫn quý kính của Quý Ngài, và với tấm lòng thành kính của chúng con, nương theo hình bóng giải thoát và đức hạnh của Quý Ngài, bổn Tự của chúng con thành tâm thiết lễ trai Tăng phẩm vật cúng dường, kính dâng Quý Ngài từ bi hoan hỷ nạp thọ để pháp quyến và gia quyến chúng con được ân triêm công đức.

Sự có mặt của Quý Ngài là niềm an vui và hạnh phúc cho bổn Tự chúng con, và cũng là niềm động viên và sách tấn tu tập cho bổn Tự chúng con, chúng con xin thành kính tri ân, ghi nhận, học hỏi, và hành trì.

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,

Trên đây, qua những gì chúng con vừa tác bạch, chúng con nguyện cố gắng thực hành và làm theo những lời Thầy của chúng con chỉ dạy để sống làm sao có ý nghĩa hữu ích cho tự thân và cho tha nhân ngay tại thế gian này.

Giờ này là giờ chánh niệm và tĩnh giác, đã đến giờ cúng quá đường, bổn tự chúng con thành tâm cung thỉnh Quý Ngài từ bi hoan hỷ chứng minh, nạp thọ, và cùng nhau góp phần cầu nguyện cho giác linh trưởng lão Hòa thượng của chúng con, Pháp danh thượng THANH hạ TRÀNG, Pháp tự THÀNH THỌ, và Pháp hiệu NHƯ TỊNH, khai sơn Chùa Linh Nghĩa được cao đăng Phật quốc, trở lại Ta Bà, giáo hóa chúng sinh, đồng lên bờ giác.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Đạo từ Hòa thượng truyền trao,

An lạc, hạnh phúc thấm vào thân tâm,

Chúng con Phật tử xa gần,

Tiếp nhận giáo pháp từ Ngài ban cho.”

 

 


[1]  Xem Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana Sutta)  

http://phathoc.net/thu-vien/kinh/nam-truyen/7EC203_kinh_vo_nga_tuong/p1.aspx

http://www.thuvien-thichnhathanh.org/index.php/nghe-audio/131-thin-ca/1036-hnh-phuc-bay-gi?start=7

http://www.youtube.com/watch?v=PdeVCWo5BisĐăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập