HT Minh Châu Phụng Tán

Đã đọc: 2880           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

萬 行 禪 院 奉 讚 

黃 德 整 慧 奉 筆

詳 輝 法 種 自 初 源

雲 地 玄 開 弟 一 傳 

淨 日 深 持 光 道 路

潔 圓 上 行 示 高 玄

萬 時 足 發 德 龍 象

行 滿 建 興 座 聖 賢

明 照 佛 光 常 普 利

珠 王 正 教 永 真 禪

           順化故京庚寅年季秋(二拾拾日八月二千零百拾年)

 VẠN HẠNH THIỀN VIỆN PHỤNG TÁN

Hoàng Đức Chỉnh Tuệ phụng bút

TƯỜNG huy pháp chủng tự sơ nguyên

VÂN địa huyền khai đệ nhất truyền

TỊNH nhật thâm trì quang đạo lộ

KHIẾT viên thượng hạnh thị cao huyền

VẠN thời túc phát đức Long Tượng

HẠNH mãn kiến hưng tọa Thánh Hiền

MINH chiếu Phật quang thường phổ lợi

CHÂU vương chánh giáo vĩnh chơn Thiền

Dịch nghĩa:

VẠN HẠNH THIỀN VIỆN PHỤNG TÁN

Hoàng Đức Chỉnh Tuệ phụng bút

Hạt giống pháp tốt đẹp huy hoàng từ cổ xưa

Đất Tổ mở bày truyền trao pháp tối thắng

Sự thanh tịnh được giữ hằng ngày sáng lối đạo

Vườn hạnh tinh tuyền rộng lớn hiện đài cao

Vạn thời tới nay phát xuất bậc Long Tượng

Công hạnh tròn đầy xây nên tòa Thánh Hiền

Sáng chói hào quang Phật pháp thường phổ lợi

Ngọc châu quý nhất là chánh giáo mãi pháp Thiền chân thật.

Thuận Hóa Cố Kinh, Canh Dần niên quý Thu (20.10.2010)

Dịch thơ:

 

VẠN HẠNH THIỀN VIỆN PHỤNG TÁN

Hoàng Đức Chỉnh Tuệ phụng bút

TƯỜNG huy giống pháp tự sơ nguyên

VÂN địa mở bày đệ nhất truyền

TỊNH nhật giữ gìn khai sáng đạo

KHIẾT viên hạnh lớn hiện cao huyền

VẠN thời phát xuất bậc Long Tượng

HẠNH mãn hưng công ứng Thánh Hiền

MINH chiếu Phật quang thường phổ lợi

CHÂU vương chánh giáo vĩnh chơn Thiền

Thuận Hóa Cố Kinh, Canh Dần niên quý Thu (20.10.2010)

萬 行 院 長    

長 老 和 尚 奉 讚

黃 德 整 慧 奉 筆

      

       

 日 慈  開  

      

      

融      

      

      

內首都壬辰年季秋(初壹日九月 二零一二年)

 VẠN HẠNH VIỆN TRƯỞNG thượng MINH hạ CHÂU

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG PHỤNG TÁN

 Hoàng Đức Chỉnh Tuệ phụng bút

Dịch âm:

TÂM như kiên trụ tỏa Tường Vân

TRÍ thắng hùng phong hiển ứng thân

MINH nhật từ quang khai Vạn Hạnh

CHÂU tinh thạc đức chiếu Thiền Nam

VIÊN thông kinh tạng lập trường viện

DUNG nhiếp tam thừa độ tục tăng

GIÁC đạo tinh chuyên phụng bách tuế

LINH sơn hải hội nghinh Từ hàng

 Hà Nội Thủ Đô, Nhâm Thìn niên, Quý Thu (01.09.2012)

Dịch nghĩa:

Tâm chân thật vững trụ, tỏa rộng áng mây lành

Trí tuệ cao cả như ngọn núi hùng dũng hiện ứng thân

Mặt trời sáng chói yêu thương khai mở (Đại Học)Vạn Hạnh

Ánh sao ngọc châu cao đức chiếu Thiền học nước Việt Nam

Thông suốt đại tạng kinh sáng lập thành trường viện

Bao dung thu nhiếp ba thừa cứu độ hàng tăng ni, thế tục

Giác ngộ đạo lớn tinh chuyên phụng sự ngót trăm năm

Hải hội Linh Sơn nghinh đón (Giác Linh) Ngài

Dịch thơ:

Hoàng Đức Chỉnh Tuệ thi đề

TÂM như vững trụ tỏa Tường Vân

TRÍ thắng uy hùng hiện ứng thân

MINH nhật ánh từ mở Vạn Hạnh

CHÂU tinh cao đức chiếu Thiền Nam

VIÊN thông kinh tạng lập trường viện

DUNG nhiếp ba thừa cứu tục tăng

GIÁC đạo hiến dâng trăm tuổi lẻ

LINH Sơn hội lớn đón Hiền nhân

Thủ đô Hà Nội, năm Nhâm Thìn, cuối Thu (01.09.2012)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập