Lưu Thủy Hành Vân, Bách Tuế Dư Niên, một đời hoằng hóa của Thiền sư Đức Lâm, Cao Mân Tự, TQ

Đã đọc: 1929           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Phật giáo Giang Tô lừng danh tổng trì vô lượng Pháp môn, buông xả vạn duyên, chuyên sâu tham: Niệm Phật là ai ? (念佛是誰?)

Công đức viên mãn, thuận thế vô thường, Thiền sư Đức Lâm an nhiên thể nhập Chân tính tại Tổ đình Cao Mân Thiền Tự vào lúc 18:58 phút ngày 22/06/2015 (07/05/Ất Mùi).

Hưởng đại thụ 101 Xuân. Tăng tịch 82 niên. Giới tịch 81 Hạ.

Nhất đại Cao Tăng Pháp thân tịch diệt, tứ chúng ai thán, tứ hải đồng bi.

Vào lúc 9:30 phút ngày 28/06/2015 (13/05/Ất Mùi), sẽ cử hành Lễ  Truy tiến Giác Linh Cao Tăng Đức Lâm trưởng lão, cung tống Kim quan, Pháp thể nhập Bảo tháp, tại Tổ đình Cao Mân Thiền Tự, Thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Tiểu sử

Thiền sư Đức Lâm (1915-2015)

 Thiền sư thuộc dòng thiền Lâm tế Chính tông đời thứ 47 pháp danh Diệu Ngộ, tự Ngộ Tham, hiệu Đức Lâm.

Ngài họ Lương, Sinh ngày 01 tháng 09 năm Ất Mão (09/10/1915) tại huyện Phong Nhuận, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ngài vốn xuất thân dòng dõi trâm anh thế phiệt, Tiểu vương trang Vương thị gia phả (小王莊王氏家谱).

Năm Giáp Tuất (1934), vừa tròn 19 tuổi thanh xuân, Ngài đến Tổ đình Cao Mân Thiền Tự, đảnh lễ Đạo trí thượng nhân, cầu đạo thế phát xuất gia. Mùa xuân năm sau, Ngài được Bổn sư cho đến Bảo Hoa sơn Long Xương Tự, đảnh lễ Hòa thượng Luật sư Đức Khoan cầu thọ giới Sa di và Cụ túc giới, sau khi tuyển khảo hạch giới tử, Ngài đậu thủ khoa đầu bảng đàn giới.  Thọ giới xong, Ngài trở về Tổ đình Cao Mân Thiền Tự, cầu pháp với Thiền sư Lai Quả hơn hai mươi năm học đạo Tham thiền, công quả thị giả hầu Sư phụ trọn chí nguyện.

Sau đó, Ngài đến Vân Cư sơn Thánh Thủy Tự, Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đảnh lễ Pháp sư Tĩnh Tu cầu pháp học Thiên Thai giáo quán. Ngài bế quan nhập thất tĩnh tọa Tham thiền tại Khung Lung sơn, Thành phố Tô Châu, Tỉnh Giang Tô, đăng đàn tuyên dương Chính pháp giảng kinh tại Văn Phong Tự, Thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Sau năm Tân Mão (1951), Ngài về Tịnh thất Mao Bồng, Thượng Hải để hầu Bổn sư (tức Thiền sư Lai Quả), trong lúc tuổi cao sức yếu.

Năm Nhâm Thìn (1952), tại Tịnh thất Mao Bồng, Ngài được Bổn sư (tức Thiền sư Lai Quả) truyền Tâm ấn, Pháp tự Cao Mân tục diệm truyền đăng Lâm Tế chính tông đời thứ 47. Trong năm này, Ngài được Bổn sư (tức Thiền sư Lai Quả) công cử Phó Trụ trì Tổ đình Cao Mân Thiền Tự, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Ngày 17/10 năm Quý Tỵ (1953) Thiền sư Lai Quả nhập diệt tại Tịnh thất Mao Bồng, Thượng Hải, Ngài phải thọ tang và lo hiếu sự, ngày 01/11, Kim quan từ Tịnh thất Mao Bồng được đưa về Tổ đình Cao Mân, 08/12 năm Quý Tỵ Trà tỳ. Giờ Thìn ngày 04/04 năm Giáp Ngọ (1954) nhập tháp rồi cất đình ở bản tự Cao Mân để thờ tháp Xá Lợi.

Thiền sư Lai Quả viên tịch vài năm, sau khi Trung Hoa “giải phóng”. Dòng Thiền được truyền qua đệ tử là Thiện Huệ, người mà sau này bị xếp loại “hữu khuynh”. Không biết chuyện gì đã xảy đến cho Thiền sư Thiện Huệ, có lẽ ngài đã bị đánh đập đến chết. (Hòa Thượng Hư Vân bị đánh đập rất nặng trong thời gian này, và tác phẩm trước tác duy nhất của ngài là quyển chú giải Kinh Lăng Nghiêm đã bị đốt cháy. Một số đệ tử của ngài bị tử hình sau khi bị xếp loại là “hữu khuynh”).

Sau năm Mậu Tuất (1958),  trong cuộc Cách Mạng Văn Hoá, Tổ đình Cao Mân Thiền Tự bị tấn công nặng nề cay đắng. Tất cả đều bị phá hủy gồm cả Thiền Đường nổi tiếng là nơi nhiều cao tăng đã giác ngộ và nơi tôn thờ năm Nhục Thân Bồ Tát. Tổ đình Cao Mân Thiền Tự đã biến mất và sau đó biến thành một xưởng làm áo len. Chỉ có cổng sơn môn nguyên là món quà của vua Khang Hy tặng là còn tồn tại, có lẽ vì làm bằng đá và rất khó phá hủy. Trong thời kỳ Cách mạng, mặc dầu có những cuộc phá hoại quy mô, nhiều di vật đã tránh thoát được sự phá hoại nhờ ở vị trí xa xôi, nhờ làm bằng đá, nhờ dùng hình Mao Trao Đông che phủ, hoặc được các vị tăng sẵn sàng tự thiêu để bảo vệ đã làm đám đông quần chúng sợ hãi tránh đi.

Sau nhiều năm khi cuộc cách mạng chấm dứt, theo chính sách Cải Cách và Mở Cửa của Đặng Tiểu Bình, nhà cầm quyền địa phương quyết định phục hồi Tổ đình Cao Mân Thiền Tự. Ngài được mời phụ trách công việc. Lúc đó Ngài đã 72 tuổi, Ngài nói “Người ta về hưu vào lúc năm mươi mấy tuổi. Tôi lại bắt đầu làm việc khi bảy mươi mấy tuổi.”

Năm Tân Mùi (1991), trãi qua thời gian gần một tháng chia sẻ về việc hoằng dương Tổ sư Thiền tại Tổ đình Cao Mân Thiền Tự, giữa Ngài và Thiền sư Thích Duy Lực từ Hoa Kỳ sang, hai vị tôn túc rất tâm đắc trong việc hoằng truyền Thiền tông trong thời đại bùng nổ thông tin, sự tiến bộ vượt bậc của khoa học và kỹ thuật, Ngài nhã ý mời Thiền Thiền sư Thích Duy Lực làm Thủ tọa Tổ đình Cao Mân Thiền Tự, nhưng vì Phật sự hoằng dương Tổ sư Thiền Quốc tế và Việt Nam cho nên Thiền sư Thích Duy Lực không nhận lời mời của Ngài.

Đáp lời thỉnh cầu Thiền sư Thích Duy Lực  khai thị cho đại chúng tại Tổ đình Cao Mân Thiền Tự từ ngày 07/08 đến 27/08/1991.

Hơn 30 năm gian khổ, Tổ đình Cao Mân Thiền Tự khôi phục trùng kiến được thành quả đáng kể, vun bồi chốn Tổ, khôi phục Tọa hương môn đình, liên tục Tĩnh hương mỗi ngày, coi trọng nông thiền, dung nhiếp Thiền pháp hợp với thời đại, giương cao gia phong chốn tổ Cao Mân, tiếp tục thắp sáng ngọn đèn Thiền pháp tông phong Lâm Tế, trở thành nơi mô phạm Tùng Lâm cho Thiền sinh tứ phương tụ hội tham học.

 Hằng năm có hàng vạn Thiền sinh từ khắp nơi trên thế giới đến tham học. Ngài thiết kế đại Thiền đường, dung nạp năm trăm người Hành hương, Bão hương, Tọa hương và tham thoại đầu. Đương thời được tôn vinh “Đệ nhất Thiền đường Trung Quốc-第一禪堂中國”.

Suốt đời Ngài nghiêm trì Tịnh giới, dù trăm tuổi nhưng thân vẫn khinh an nhẹ nhàng, ngôn giáo, thân giáo tịnh trọng, lãnh chúng Tọa hương, Chủ trì Thiền thất Pháp hội, giảng Kinh Kim Cương, Kinh Pháp Hoa, Giáo Quán cương tông.

 Ngài được cung thỉnh đến các nước Đài Loan, Hồng Kông, Canada, Myanmar để làm chủ Thiền thất, dựng Thiền phong chốn tổ Cao Mân khắp tứ hải.

Ngài là bậc mô phạm Thiền phong, các giới đạo đời đều kính ngưỡng, từng được suy tôn các trọng trách của tổ chức Phật giáo, Cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Cố vấn Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tô, Hội trưởng Danh dự Hiệp hội Phật giáo Thành phố Dương Châu, Pháp chủ Tổ đình Cao Mân Thiền Tự, Trụ trì Quải Giáp Tự, Thành phố Thiên Tân (thành phố cảng quốc tế, trung tâm kinh tế phương Bắc, thành phố sinh thái), Trụ trì Từ Vân Tự, Thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Quán nhân duyên Ta bà quả mãn, hóa duyên ký tất, Ngài thuyết kệ Thị tịch:

人生幻化古今同

 誰肯將身入夢中

 來時百花逢春境

 去時黃葉悲秋風

   釋德林書

 Nhân sinh huyễn hóa cổ kim đồng, 

Thùy khẳng tương thân nhập mộng trung,  

Lai thì bách hoa phùng xuân cảnh; 

Khứ thì hoàng hiệp bi thu phong. 

Thích Đức Lâm thư

Nghĩa:

Cuộc đời huyễn hóa chuyện xưa nay,

Ai dám đem thân gá mộng này,

Lúc đến hoa xuân tràn sắc thắm;

Đi thời hiu hắt lá thu bay.

(Pháp sư Nguyên Hiền dịch)

 

Công đức viên mãn, thuận thế vô thường, Ngài an nhiên thể nhập Chân tính tại Tổ đình Cao Mân vào lúc 18:58 giờ ngày 22/06/2015 (07/05/Ất Mùi). Hưởng đại thụ 101 Xuân. Giới lạp 81 Hạ. Trụ trì 80 Đông.

Nam Mô Cao Mân Đường Thượng Từ Lâm Tế Chánh Tông tứ thập thất thế pháp danh Diệu Ngộ, tự Ngộ Tham, hiệu Đức Lâm Trưởng lão Thiền sư giác linh tác đại chứng minh.

Thích Vân Phong kính biên tập

(Theo Phật Hữu võng, TQ)

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập