Tư tưởng triết học thực hành thánh thiện

Đã đọc: 2180           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

- Thấy kẻ khác đau khổ mà anh có lòng thương xót, đó là tâm từ “ Phật Tánh” của anh thể hiện.

- Thấy người may mắn, giàu sang hạnh phúc…mà bạn rất vui mừng cho họ, đó là thể hiện tấm lòng quảng đại thanh cao của bạn.

- Hằng ngày anh quán chiếu, nhận thấy lỗi lầm sai trái của anh đó là anh có tinh thần giác ngộ biết tự hối.

- Một khi anh thấy biết lỗi lầm của kẻ khác, đó là anh tự biết răn lòng.

- Người mà cư xử thanh cao quảng đại thì đượïc gọi là bậc quân tử, trượng phu.

- Người mà có cư xử có ân, tình, hiếu, nghĩa thì không bao giờ phụ bạc với ai.

- Khi anh thắm thía sự khổ đau! Thì anh phải thương xót với người cùng cảnh ngộ.

- Lời nói chánh đáng, trên tinh thần xây dựng, người trí lại ưa thích mến nghe.

- Người trung thực thì mong được kẻ khác khuyên

- Kẻ biết tự trọng giữ mình đó là người trí.

- Mỗi khi anh thấy người chết, bệnh đau hay tai nạn, mà anh nhiếp tâm cầu nguyện cho họ thì anh là người có tâm từ và đức độ.

- Người sống cuộc đời thanh bạch và tịnh hạnh thì đó cũng gọi là bậc siêu nhân.

- Sống cho riêng mình là lối sống cá nhân ích kỷ.

- Thường tình ai cũng say mê vật chất, thế mà anh không đắm nhiễm, đó chứng tỏ anh là bậc thoát trần.

- Người mà độ lượng rộng lớn, ấy là đức khoan dung.

- Ăn trái ngon phải biết bảo tồn cây nhánh, hưởng lộc trời phải tích đức tu tâm.

- Thế thường ai cũng thích khen, tại sao bạn không tìm điều tốt của họ mà tặng.

- Ở đời không ai thích mình bị chê, thế mà bạn đi phê phán chỉ trích lỗi lầm của họ, đó là bạn tự đào cái hố, và còn gây thêm hờn oán.

- Phật dạy: trong các thứ bệnh được gọi là nặng nhất. Là dưỡng nuôi bản ngã, ai ai đều cũng biết, mà chẳng bao giờ chịu chừa bỏ

- Khởi một niệm chánh tà gì, thần linh cũng biết rõ, qua mặt được người đời, chớ dễ gì qua mặt Phật Thánh Tiên.

- Người mà biết tu tâm, sửa tánh, rèn lòng, trau dồi hạnh đức, trở về với chân thiện mỹ, thì cũng gọi là bậc siêu nhân.

- Khen chê chẳng qua là thử thách, người trí hãy tự xét lấy mình, chớ chẳng vì tiếng thị phi.

- Người hết lòng giúp đỡ ta, mà không có chút chi vụ lợi, đó chính là người ân.

- Một niệm chi dù cho nhỏ nhoi, thì cũng nên hướng thiện.

- Người có giá trị hay không? Là do ở nơi tư cách!

- Con người sanh ra để tu học tiến hóa, chứ không phải sanh ra để gieo rắc thảm sầu cho vạn loại.

- Tình thương cần phải có , nhưng dục vọng mê nhiễm thì chận dừng

- Mỗi bước chân đi thường niệm Phật, xếp bằng ngồi lại định chân tâm.

- Trí tuệ là phá vỡ nguồn gốc của vô minh, mà vô minh là cội nguồn của bao sự đau khổ.

- Mỗi ngày anh cố làm một việc phải nhỏ, lâu ngày anh sẽ được nhiều phước đức lớn to.

- Mỗi ngày bạn cố ý hoặc vô tình làm một việc tội ác nhỏ , tích lũy lâu ngày sẽ trở thành một cái hố sâu của tội ác.

- Tư tưởng sao gọi là siêu nhân? Tư tưởng được nung đúc trao dồi rèn luyện, tư tưởng được thanh trong chọn lọc, tư tưởng hàm chứa đầy lòng Bác ái, từ bi, bình đẳng, giải thoát và giác ngộ, là tư tưởng thanh cao siêu thoát, đó gọi là tư tưởng siêu nhân.

Thanh Tâm sưu tầm và đánh máy

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập