Những cánh hoa trí tuệ - Phần 12

Đã đọc: 6063           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

        1

    Chớ thân bạn xấu ác,
    Chớ thân kẻ tiểu nhân.
    Hãy thân bạn hiền lành,
    Hãy thân người cao thượng.
    (Kinh Pháp Cú, kệ số 78)


    Associate not with evil friends, or with mean men. Do associate with good friends and noble men. (Dhammapada, v. 78)

        
    2
    Ai làm các nghiệp ác,
    Muốn không biết mình làm,
    Ai làm hạnh che đậy,
    Được biết là bần tiện.
    (Kinh Tập, kệ 127)


    Who(ever) having done an evil action wants no one to know that he (is responsible), who(ever) has concealed his actions, him one should know (to be) an outcaste. (Suttanipata, v. 127)

       
     
    3


    Ở thế gian này, chẳng phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới trừ được hận thù. Đó là định luật ngàn thu. (Pháp Cú, kệ số 5)
    Hatreds never cease by hatreds in this world. By love alone they cease. This is an ancient Law. (Dhammapada, v. 5)
     
     

 4
    Khi xúc chạm việc đời,
    Tâm không động, không sầu,
    Không uế nhiễm, an ổn,
    Là điềm lành tối thượng.
    (Kinh Tập, kệ 268)


    Whose mind is not shaken when he is touched by the phenomena of the world, being without grief, unpolluted, secure Đ this is supreme good fortune. (Suttanipaata, v. 268)
         
     

    5
    Nay sướng, đời sau sướng,
    Làm phước, hai đời sướng,
    Nó mừng: "Ta làm thiện,"
    Sanh cảnh lành, mừng hơn.
    (Kinh Pháp Cú, kệ số 18)


    Here he is glad, hereafter he is glad, in both worlds the good-doer is glad. "Good have I done" – thus he is glad. Still more is he glad, having gone to states of bliss. (Dhammapada, v. 18).
         
     

    6
    Tâm ai như tảng đá,
    An trú không giao động,
    Không tham vật khả ái,
    Đáng phẫn nộ, không sân,
    Tâm ai tu như vậy,
    Từ đâu khổ đến được.
    (Kinh Phật Tự Thuyết, Udaana, 41)
    Whose heart stands like a rock and swayeth not,
    Void of all lust for things that lust beget,
    To heart thus trained whence shall come aught of ill?
    (Udaana, 41).
         
     
    7
    Dục lạc gì ở đời,
    Kể cả thiên lạc này,
    Không bằng phần 16,
    Lạc do ái đoạn diệt.
    (Kinh Phật Tự Thuyết, Udaana, 11)
    The bliss of lusts and heaven-world equal not
    One sixteenth of the bliss of craving’s ending.
    (Udaana, 11)
         
     
    8

    Để đoạn tận tham, bất tịnh cần phải tu tập. Để đoạn tận sân, từ tâm cần phải tu tập. Để đoạn tận si, trí tuệ cần phải tu tập. (Tăng Chi Bộ Kinh III, trang 264)
    To get rid of passion, cultivate the foul in it; to get rid of hatred, cultivate amity; to get rid of delusion, cultivate insight. (The Gradual Sayings III, 310f)

    
    9
    Tinh cần là đường sanh,
    Buông lung là ngõ tử,
    Tinh cần là bất tử,
    Buông lung như chết rồi.
    (Kinh Pháp Cú, kệ số 21)

    Heedfulness is the path to the deathless, heedlessness is the path to death. The heedful do not die, the heedless are like unto the dead. (Dhammapada, v. 21)

    
    10
    Người tưới ruộng dẫn nước,
    Người làm tên nắn tên,
    Người thợ mộc uốn gỗ,
    Bậc trí nhiếp tự thân.
    (Kinh Pháp Cú, kệ số 80)
    Irrigators lead the waters;
    Fletchers fashion the shafts;
    Carpenters bend the wood;
    The wise control themselves.
    (Dhammapada, v. 80)
         
     
    11
    Người tạo nghiệp bất thiện,
    Làm rồi sanh ăn năn,
    Mặt đẫm lệ, khóc than,
    Lãnh chịu quả cay đắng.
    (Kinh Pháp Cú, kệ số 67)

    That deed is not well done which, being done, one afterwards repents, and the fruit whereof one reaps weeping, with tearful face. (Dhammapada, v. 67)

        
     
    12

    Để đoạn tận thân ác hành, thân thiện hành cần phải tu tập. Để đoạn tận khẩu ác hành, khẩu thiện hành cần phải tu tập. Để đoạn tận ý ác hành, ý thiện hành cần phải tu tập. (Tăng Chi Bộ Kinh II, 265)
    To get rid of doing ill in deed, cultivate doing well in deed; to get rid of doing ill in word, cultivate doing well in word; to get rid of doing ill in thought, cultivate doing well in thought. (The Gradual Sayings III, 311).

    

    13
    Người hiền xả mọi vật,
    Bậc thánh không nói dục,
    Dầu cảm thọ lạc khổ,
    Bậc trí không vui buồn.
    (Kinh Pháp Cú, kệ số 83)

    The good give up (attachment for) everything; the saintly prattle not with sensual craving: whether affected by happiness or by pain, the wise show neither elation nor depression. (Dhammapada, v. 83)

     


    14

    Nếu một Tỳ-kheo do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, vô minh được giải thoát, không có chấp thủ, thời đủ để được gọi vị Tỷ-kheo đã đạt được hiện tại Niết-bàn. (Tương Ưng Bộ Kinh II, trang 204)
    If a brother because of revulsion from decay-and-death, because of its fading away and ceasing be freed from grasping, this is enough for him to be called Brother who has won Nibbaana in this life. (The Book of the Kindred Saying II, p. 81)
         
     

    15
    Ác nghiệp chưa chín muồi,
    Kẻ ngu tưởng đường mật,
    Ác nghiệp khi chín muồi,
    Kẻ ngu chịu khổ đau.
    (Kinh Pháp Cú, kệ số 69)

    As sweet as honey thinks the fool an evil deed so long as it ripens not; but, when it does, then to grief comes he. (Dhammapada, v. 69)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập