Bát Chánh Đạo Trong 37 Phẩm Trợ Đạo (phần 1)

Đã đọc: 819           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tất cả những phần dưới đây được trích dẫn từ đường link:

 

https://m.facebook.com/chuaphapvuonghunglong/photos/gi%C3%

 

Bát chánh đạo: Là con đường gồm tám điều chân chánh, dẫn đến mục đích cứu kính của đạo Phật: giác ngộ và giải thoát. Đó là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.

 

Xin được tóm tắt như sau:

 

Chánh Kiến sự hiểu biết chân chánh,

Chánh Tư Duy là suy nghĩ chân chánh,

Chánh Ngữ là những lời nói chân chánh,

Chánh nghiệp: hành động tạo nghiệp chân chánh.

Chánh mạng: nghề giữ mạng sống chúng sinh.

Chánh Tinh Tấn là chuyên cần chân chánh.

Chánh niệm luôn khắc chế tâm niệm bên trong..

Bên ngoài luôn luôn tránh đấu tranh, bất hòa,.

Chánh định là sự bình tĩnh và sáng suốt.

1) Chánh kiến:                                                                                                                                   Là sự hiểu biết chân chánh, chẳng hạn như hiểu biết về lý nhân quả, lý nhân duyên, lý duyên khởi, trùng trùng duyên khởi. Sự hiểu biết này không bị chi phối bởi thành kiến, định kiến, tà kiến, ác kiến, thiên kiến, biên kiến, đoạn kiến, thường kiến. Người có chánh kiến là người thấy mọi sự mọi việc "đúng như thực".

Trong Kinh A Hàm, Đức Phật có dạy:

"Hãy đến với đạo Phật để thấy đúng như thực, chứ không phải chỉ đến để mà tin".

Thấy "đúng như thực" nghĩa là sao?

Nghĩa là: * Mọi sự việc đều có nguyên nhân.

Thí dụ khi thấy một cái cây mọc lên, chúng ta biết ngay là do hạt nhân nẩy mầm, không phải tự nhiên mà có. Khi được bình an, sung sướng, chúng ta hiểu là đang hưởng phước. Khi gặp tai nạn, trắc trở, chúng ta hiểu là đang đền trả quả báo. Tất cả việc phước hay họa là quả của nhân, do chúng ta gieo trước đây, đời trước hay đời này, chứ không do ông trời nào ban phước giáng họa bừa bãi cả. Đó là lý nhân quả.

Mọi sự việc do nhân duyên sinh và cũng do nhân duyên diệt. Một cuốn sách do các nhân duyên có người viết, có giấy mực, có thợ in ấn, có thợ đóng bìa mà hình thành. Đến khi do các nhân duyên bị mối mọt ăn, bị lửa đốt, bị thấm nước, cuốn sách đó sẽ bị hủy hoại. Cuốn sách không phải tự nhiên mà có, không phải tự nhiên mà mất! Đó là lý nhân duyên.

Mọi sự mọi việc không phải tự nhiên mà phát khởi. Có người hỏi thì mới có người đáp. Có người ăn quà mới có người bán quà. Có người bán quà mới có người ăn quà. Có chửi mắng người mới bị ăn bạt tai. Có chơi xấu người mới bị người chơi xấu. Có gió mới có sóng. Có sinh sự thì sự mới sinh. Có chuyện này xảy ra, mới có chuyện kia xảy ra, rồi có chuyện nọ xảy ra tiếp theo, cứ như thế liên tục không bao giờ dứt. Đó là lý duyên khởi, trùng trùng duyên khởi.

 

Xin được ghi lại những ý chính bằng những câu như sau:

 

Chánh Kiến là sự hiểu biết chánh, chân,

Không bị chi phối bởi Thành Kiến đâu.

Không để Định Kiến, Tà Kiến dẫn đầu.

Ác Kiến, Thiên Kiến,... khắc sâu đừng dùng..

***

Đến với Đạo Phật để thấy đúng như thực.

Không phải đến, không cần nhận thức, chỉ tin.

Phật đã dạy trong kinh hết sức chí tình.

Chỉ TIN khi dùng trí thông minh tìm tòi.

***

Lý Nhân Quả:

Thấy đúng như thực ý nghĩa là sao?

Mọi việc xảy đến dựa vào nguyên nhân.

Người học đạo phải TIN vậy trăm phần.

Gặp QUẢ xấu, chớ than thân trách Trời!

***

Tin Nhân Quả là hiểu biết chân chánh:

Mọi việc xảy ra không tránh khỏi NHÂN.

Nếu điều xấu đến chớ có nổi SÂN.

Nhiều điều tốt hiện, tránh phần khoe khoang.

***

Khi có cuộc sống sung sướng, bình an,.

Ấy phải hiểu ta tiêu hoang PHƯỚC nhà.

Gặp tai nạn, trắc trở phải nhớ là:

Trả Quả Báo kiếp lâu xa chớ gì!

***

Lý Nhân Duyên:

Mọi sự việc do nhân duyên sinh ra.

Cái bị hủy diệt cũng là nhân duyên.

Vậy, mọi việc Có, Mất chẳng ngẫu nhiên.

Nên, nếu mất mát chẳng phiền lụy chi!

***

Lý duyên khởi:

Mọi việc không tự nhiên mà phát khởi.

Việc này hiện, chờ đợi việc khác sinh.

Cứ vậy tiếp tục “hết cuộc hành trình.”

Trùng trùng duyên khởi đã hình thành xong

 

2) Chánh tư duy:

Là sự suy nghĩ chân chánh, theo đúng lẽ thực, không lợi mình hại người. Sự suy nghĩ này không bị chi phối bởi thành kiến, định kiến, thiên kiến, biên kiến, tà kiến, ác kiến, đoạn kiến, thường kiến.Trong Kinh A Hàm, Đức Phật có dạy:

- "Không nên tin ngay tất cả những gì người xưa nói, tất cả những gì người có thế lực đạo cũng như đời nói, tất cả những gì người bề trên nói, tất cả những gì có nhiều người tin theo, có ghi trong sách vở.

-Chỉ nên tin những gì có thể kiểm nghiệm được, đúng với chân lý, đúng với lẽ thực, thông qua trí tuệ sáng suốt, thấy có ích lợi cho bản thân và cho mọi người".

Bởi vậy, Đức Phật dạy ba môn học phát sinh trí tuệ, đó là: "Văn-Tư-Tu". Nghĩa là chúng ta hãy nghe giảng, hãy đọc sách, hãy nghiên tầm, hãy học hỏi, rồi suy nghĩ, tư duy, quán chiếu cho chín chắn, thấu đáo, trước khi thực hành, tu tập theo.

 

Xin được ghi lại những ý chính bằng những câu như sau:

 

Chánh Tư Duy là suy nghĩ chân chánh,

Ý Kiến Tà Vạy phải tránh thật xa.

Làm gì không để hại người, lợi ta.

CHỈ TIN, khi kiểm nghiệm qua thực hành.

 

Kể cả sách vở, lời nói Thánh Nhân,

Phải đúng chân lý mười phần mới tin.

Làm lợi bản thân và người thật tình.

Được vậy, trí tuệ phát sinh mấy hồi.

***

Trí tuệ phát sinh từ “Văn,Tư,Tu”:

Nghe giảng, đọc sách suy tư kỹ càng.

Học hỏi, suy nghĩ, quán chiếu, nghiêm tầm…

Thật chín chắn rồi thực hành tu theo.

 

3) Chánh ngữ:

Là lời nói chân chánh, không lợi mình hại người, không thêu dệt, gây hiềm khích giữa các cá nhân hay tập thể, không xu nịnh, không trái lẽ thực, không thiên vị. Lời nói này dễ nghe, đem lại niềm vui cho kẻ khác, không bị chi phối bởi ác kiến, thành kiến, biên kiến, đoạn kiến, thường kiến. Người có chánh ngữ là người không nói những lời khiến kẻ khác đau khổ, phải xức dầu cù là, phải uống thuốc nhức đầu, dù cho họ là người thân hay kẻ thù hoặc bất cứ ai chăng nữa! Người có chánh ngữ là người biết giữ chữ tín, được lòng tin yêu của mọi người. Khi cần nói, chỉ nói pháp vô sanh, không nói pháp sanh diệt, thị phi.

 

Xin được ghi lại những ý chính bằng những câu như sau:

 

Chánh Ngữ là những lời nói chánh, chân.

Không gây hiềm khích cá nhân, nhiều người.

Không thêu dệt lợi mình, hại bạn chơi.

Không lời tà vạy mọi nơi an hòa.

 

Lời Chánh Ngữ: giúp khổ não biến xa.

Làm ai nghe được chan hòa niềm vui.

Nói Chánh Ngữ được lòng tin mọi người.

Ai cũng quý mến, cuộc đời an khang.

 

“An” có nghĩa là bình an, yên ổn về mặt tinh thần” ·

 “Khang” là khỏe mạnh về mặt thể chất” ·

 

4) Chánh nghiệp:

Là hành động tạo nghiệp chân chánh, không mưu cầu lợi mình hại người. Dù cho người có hành động không tốt đối với mình, chúng ta cũng không có hành động trả đũa, vì làm như vậy chúng ta đâu có khác gì hơn người. Người ta viết báo chửi bới, vu cáo, bôi lọ, nhục mạ, phỉ báng. Chúng ta biết đó là hành động không chân chánh, thì chúng ta đừng làm y như vậy đối với người.

Trong Kinh A Hàm, Đức Phật có dạy:

"Tam nghiệp hằng thanh tịnh.Đồng Phật vãng tây phương".

Nghĩa là giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý chân chánh, thanh tịnh, thì chúng ta theo chư Phật về cảnh giới tây phương cực lạc mà an hưởng.

 

Xin được ghi lại những ý chính bằng những câu như sau:

 

Chánh nghiệp: hành động tạo nghiệp chân chánh.

Kẻ xấu cạnh tranh phải tránh không thù.

Họ vu cáo, nhục mạ: một lòng tu.

Giữ im lặng: CƯƠNG thua NHU chắc rồi.

 

Khắc sâu “Hay gì lừa đảo kiếm lời.

Cả nhà ăn uống, tội trời riêng mang.”(sưu tầm)

Uy tín quan trọng nhất, đứng đầu hàng.

Làm ăn chân chính giàu sang mấy hồi.

 

Đây là phần rất quan trọng trong việc tu tập Chánh Pháp. Kính mong nhiều bạn đọc hữu duyên hãy cùng chúng tôi cố gắng thực tập hằng ngày bài học này. Nếu được vậy, chúng tôi xin đem công đức này hồi hướng cho tất cả Pháp giới chúng sanh tương lai đều trọn thành Phật đạo.

 

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đọc bài viết và thực hành./.

 

 

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập