Lòng tin sanh là chư Phật hiện

Đã đọc: 412           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Chí thành chí kính niệm Nam Mô A Di Đà Phật, giao trọn thân tâm này cho Đức Phật với lòng tín tâm, không phân vân, không nghi ngờ, chỉ trong một niệm, người ấy sẽ được Đức Phật lai nghinh ngay khi xả bỏ báo thân.

Nhất niệm khởi mà muôn vật đều biết

Lòng tin sanh là chư Phật hiện

(Liên Tông Bảo Giám)

Có người trồng căn lành

Nghi ngờ hoa chẳng nở

Có lòng tin chân thật

Hoa nở liền thấy Phật

(Long Thọ Bồ Tát)

Hữu tình khắp cả mười phương

Nghe tin danh hiệu công đức A Di Đà Phật

Lập tực nhập vào địa vị chánh định

Sinh về Thế Giới An Lạc

(Kinh Bản Duyên Vãng Sanh Tịnh Thổ Quán Thế Âm)

Những ai chỉ đủ lòng tin và lòng thương mến Như Lai,

Tất cả hướng về Thiên giới.

(Trung Bộ Kinh Pali, kinh số 22 Con rắn)

"Chẳng phải là một trăm hay hai trăm, mà có vô số người do đặt niềm tin nơi Ta mà được sanh thiên."

(Tích truyện kinh Pháp Cú 2: Khóc đòi những chuyện trên trời, Pali Tạng)

Này các Tỷ-kheo, lòng tin của Bà-la-môn Unnàbha hướng về, căn cứ, được an trú trên Như Lai. Lòng tin ấy kiên cố, không bị Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Ma, Phạm thiên hay một ai ở đời có thể chiếm đoạt. Nếu trong lúc này, này các Tỷ-kheo, Bà-la-môn Unnàbha bị mệnh chung, không có một kiết sử nào có thể cột để kéo Bà-la-môn Unnàbha trở lui về đời này ( tức giải thoát).

(Tương Ưng Bộ V - Tập V Thiên Đại Phẩm. Chương IV. Tương Ưng Căn (b). Phẩm Về Già. 42. II. Bà-La-Môn Unnàbha (S.v,217)

Tâm Tịnh cẩn tập

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập