Tiếp Nhận Mười Phương Pháp Tu Tập Chánh Niệm từ Tam Bảo

Đã đọc: 526           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mười Phương Pháp Tu Tập Chánh Niệm vừa được truyền cho con xong. Từ nay cho tới trọn đời, con là đệ tử được đào tạo thuần thục của Đức Phật. Cứ mỗi nửa tháng ít nhất vài lần, con dành thời gian thích hợp của mình cho việc đọc, học, thực hành, và suy nghĩ sâu sắc về những lời dạy của Đức Phật để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

Kính thưa Đại Chúng,


Hôm nay có đủ duyên lành, anh Michael trở thành đệ tử thuần thành của Đức Phật tại Chùa Pháp Nhãn. Anh được Pháp danh là Minh ĐạoMinh có nghĩa là sáng suốt, rõ ràng, chân chánh; Đạo có nghĩa là con đường, hướng đi, hoặc là Phật Pháp, v.vv… Vì vậy, Minh Đạo có nghĩa là người đệ tử tu học Phật Pháp thuần thành của Đức Phật ngày nay. Tin vui đến Cả Nhà mình vui.

Đôi lời sách tấn cho Minh Đạo

Mười Phương Pháp Tu Tập Chánh Niệm vừa được truyền cho con xong. Từ nay cho tới trọn đời, con là đệ tử được đào tạo thuần thục của Đức Phật. Cứ mỗi nửa tháng ít nhất vài lần, con dành thời gian thích hợp của mình cho việc đọc, học, thực hành, và suy nghĩ sâu sắc về những lời dạy của Đức Phật để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
Thời gian như thoi đưa, như tên bay. Nó không bao giờ dừng lại. Sức khỏe sẽ yếu dần, đời sống sẽ ngắn lại. Con hãy cố gắng tu tập Phật Pháp tốt đẹp để làm lợi ích cho quần sinh.

Nếu tu học Phật Pháp cho thuần thục và chín mùi, trong tương lai gần, con sẽ trở thành người thầy có khả năng hướng dẫn và hoằng dương chánh Pháp cho mọi người ở khắp nơi.

Tương lai nằm ngay chính ở hiện tại. Hiện tại, chúng ta tu học Phật Pháp thật tốt đẹp, thì an lạc và hạnh phúc có khả năng thấm nhuần và làm mát dịu thân tâm.

 

Dưới đây vài dòng chữ thầy viết cho anh Michael.

 

Kính mời Đại Chúng xem và đọc cho vui.


Bạn Michael mến,


Với lòng thành kính, tận tâm, và khao khát tu học Phật Pháp, bạn đã gieo những hạt giống Phật Pháp từ lâu.

Hôm nay, những hạt giống Phật Pháp trong bạn tiếp tục nuôi dưỡng, phát triển, và chín mùi.

Bây giờ bạn có đủ duyên lành tiếp nhận Mười Phương Pháp Tu Tập Chánh Niệm (Mười Giới Pháp) từ TAM BẢO ở Chùa Pháp Nhãn.

Hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2021 lúc 10:30 sáng, bạn có mặt tại Chùa Pháp Nhãn, và sau đó, chúng ta sẽ làm Lễ trao truyền và tiếp nhận Mười Giới Hạnh cho nhau.

Vui lòng dành thời gian thích hợp đọc và nghiền ngẫm những lời Đức Phật qua link dưới đây.

Mến chúc bạn cùng những người thân thương trong gia đình của bạn an vui và hạnh phúc trong Phật Pháp.

Thầy Trừng Sỹ

https://phapnhan.org/tv/tiep-nhan-muoi-phuong-phap-tu-tap-chanh-niem-tu-tam-bao/

 

 

Receiving The Ten Methods of Mindfulness Trainings

from The Three Jewels

Dear Sisters and Brothers in the Dharma,

Today, with enough wholesome conditions, Brother Michael has become the well-trained disciple of the Buddha at Pháp Nhãn Temple. He has the given Dharma name Minh Đạo; Minh means clear, clear-sighted, bright, or right; Đạo means the path, the way, direction, or the Dharma of the Buddha, etc. Therefore, Minh Đạo means the well-trained disciple of the Buddha today. 

Please enjoy reading and seeing the happy news and photos.

Some Words of Encouragement  to Brother Minh Đạo

The Ten Methods of Mindfulness Training has been just transmitted to you. From now until your whole life, you are the well-trained disciple of the Buddha. Every half a month at least a few times, you spend your proper reading, learning, practicing, and think deeply about the Buddha’s teachings to benefit yourself and other people right here and right now in the present life.

Time is like a shuttle, like a flying arrow. It never stops. Health will be weaker and weaker. Life will be shorter and shorter. Try to practice the Buddhadharma very well to benefit living beings.

If you study the Dharma thoroughly, fluently, and maturely, in the near future, you will become a well-dharma teacher with the ability to guide and propagate the Buddhadharma to people everywhere.

The future is right in the present. Now, we have been practicing the Buddhadharma very well, peacefulness and happiness are capable of permeating and cooling the whole body and mind.

Below are a few words that Thầy wrote to Michael.

Please enjoy reading and seeing them happily.

Dear Dharma Brother Michael,

With sincerity, devotion, and yearning for your Dharma learning and Dharma practice, you have sown the seeds of the Buddhadharma for a long time. Today, the Buddhadharma seeds in you keep nurturing, developing, and ripening. Now you have enough wholesome conditions to welcome and receive the Ten Methods of Mindfulness Trainings (Ten Precepts) from the Three Jewels at Pháp Nhãn Temple.

Today is on Friday, April 9 in this week at 10:30 AM, you are present at Pháp Nhãn Temple, and then, we will perform the Ceremony of transmitting and receiving the Ten Virtuous Precepts from each other.

We will in turn study and discuss the ten methods of mindfulness practices at our Dharma class in the next virtual meetings weekly.

By Thích Trừng Sỹ

 

https://phapnhan.org/en/receiving-the-ten-methods-of-mindfulness-trainings-from-the-three-jewels/

 

 
Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập