Bất giác vô minh!

Đã đọc: 475           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Chơn tâm Phật tánh !?
Phật khai thị:
Tất cả nhân loại và chúng sanh muôn loài đều đồng một bản thể Chân không và đều sẵn có chuẩn tánh Phật hay là Chân tâm như nhau không khác.
Chân tâm, Phật tánh tức là cái thấy biết như thị trong sáng rõ ràng chân thật, không có các tướng phân biệt so đo chấp trước, rời các đối tượng tiền vẫn có thấy biết, chơn tịnh thường hằng bất biến không sanh cũng chẳng diệt và cũng không có phiền não nhiễm ô: tham sân si mạng nghi ác kiến...
Vậy nguyên nhân vì sao  Chúng sanh và nhân loại lại rơi vào vòng lục đạo sanh tử luân hồi đau khổ, đánh mất cái bổn lai diện mục chân tâm Phật tánh chính mình !? Nguyên nhân là do Vô minh, vọng tưởng, mê lầm trước đối tượng tiền trần cảnh vật hiện tượng... Phân biệt so đo chấp trước sanh khởi lòng tham ái nhiễm ô phiền não. Đó gọi là bất giác vô minh!
 
Phật là đấng giác ngộ thấu suốt được tận cùng thật thể của muôn loài muôn vật, nguyên nhân và hiện tượng pháp giới. Lậu tận thông tất cả các chướng ngại phiền não nhiễm ô, rõ biết được tất cả tâm địa của chúng sanh ngay trong thực tại cũng như quá khứ và vị lai. Và Phật đã thành đạo giác ngộ giải thoát được mọi phiền não khổ đau sanh tử luân hồi dựa trên chuẩn tử Phật tánh chân tâm sẵn có, Phát tâm vô lượng Từ Bi Hỷ Xả độ tận phiền não chúng sinh muôn loài, đạt đến chổ Chân thường, Chân ngã, Cực lạc và Tịnh độ an nhiên. Vô thượng chánh đẳng giác...
Chúng sanh nhân loại và muôn loài đều sẵn có chuẩn tánh Phật nhưng do Vô minh, Vọng tưởng, Mê lầm bất giác tạo Nghiệp bất tịnh tham đắm phiền não nhiễm ô nên rơi vào lục đạo sanh tử luân hồi khổ đau, ẩn khuất mất đi cái bổn lai diện mục chân tâm Phật tánh chính mình, xa rời cái thật thể Chân không hay còn gọi là cái kho tàng châu báu Như lại tạng pháp.
 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập