Hơn 400 hành giả tham dự khóa tu Bát quan trai tại chùa Lộc Thọ

Đã đọc: 1281           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Trong chương trình thính pháp, đại chúng được nghe pháp thoại “Tu tập để được an vui” do Đại đức Thích Quảng Tánh, Biên tập viên báo Giác Ngộ chia sẻ.

Sáng ngày 23/7/2016 (20-6 Bính Thân), tại chùa Lộc Thọ (thôn Ngọc Hội, xã Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa), hơn 400 hành giả từ thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh đã tham gia khóa tu Bát quan trai và cộng tu niệm Phật tháng 7 năm 2016.

Thượng tọa Thích Tâm Ân, trụ trì chùa Phổ Tịnh (Ngọc Hiệp, Nha Trang) đã truyền trao 8 giới và nhắc nhở hành giả cố gắng giữ trọn trong một ngày đêm, thọ giới là sự phát nguyện một cách tự nguyện tuân thủ những điều Phật cấm, để tự rèn luyện bản thân, tu tập thân và tu tập tâm, nâng cao phẩm chất đạo đức, giá trị hướng thượng của con người của mình. Do sự phát nguyện đúng cách, đúng pháp, trong tự thân người thọ giới phát sinh một năng lực gọi là phòng hộ. Năng lực ấy được thí dụ như là bờ đê, ngăn cản những dòng nước bẩn không cho chảy vào ao nước sạch.

Trong chương trình thính pháp, đại chúng được nghe pháp thoại “Tu tập để được an vui” do Đại đức Thích Quảng Tánh, Biên tập viên báo Giác Ngộ chia sẻ.

Đại đức giảng sư kể câu chuyện về Đại trưởng giả Tỳ-la-tiên trong kinh Tăng Nhất A-hàm, tánh tình keo kiệt. Đức Phật bảo A-nan, trưởng giả này sau 7 ngày sẽ chết và sanh trong địa ngục Thế Khốc vì nay trưởng giả này phước cũ đã hết, lại không chịu tạo phước mới. Khi thọ mạng hết thì không thể kéo dài sự sống, nếu Trưởng giả cạo tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo sẽ không phải vào địa ngục Thế Khốc. Trưởng giả liền nghĩ: 'Nói bảy ngày cũng còn xa, nay ta nên vui chơi ngũ dục, rồi sau hãy xuất gia học đạo'. Nhờ có tôn giả A-nan sách tấn nên Trưởng giả được đưa đến gặp Phật. Phật dạy A-nan  cạo tóc cho trưởng giả, dạy đắp ba pháp y và học Chánh pháp. Tôn giả A-nan dạy Tỳ-kheo đó nhớ tu hành, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ-kheo Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Thôi dứt, niệm Hơi thở, niệm Thân, niệm Tử. Nên tu hành pháp như thế. Tỳ-kheo hành mười niệm này sẽ được quả báo lớn, được pháp vị cam lồ. Khi Tỳ-la-tiên tu hành pháp như thế rồi; ngay ngày ấy mạng chung sanh trong Tứ thiên vương.

Như vậy, muốn được an vui, trong quá trình tu tập, hành giả cần tin có đời này đời sau, tin vào nhân quả, cần nương vào Tăng Ni ở các chùa để phát lồ sám hối, cần nhớ “tội diệt - phước sanh”, vun bồi phước báu qua những việc làm hàng ngày…

Buổi chiều đại chúng tụng kinh Vô lượng thọ và kinh hành niệm Phật dưới sự hướng dẫn của Ni chúng chùa Lộc Thọ.Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

1.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập