Bố Thí Pháp: Công Đức Bất Khả Tư Nghì

Đã đọc: 5687           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Tu phước như thế nào để có được công đức, mà không bị vướng mắc, không bị tái sanh trở lại thế giới Ta Bà hưởng quả phước Nhân Thiên.

Người Phật tử tu Tịnh Độ đang ngày đêm chuyên tu Pháp môn niệm Phật, ai ai cũng mong  rằng  khi bỏ báo thân này sẽ vãng  sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, Thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cũng như qúy vị đang hành trì Pháp Thiền Tông, Mật Tông…mà mình đã chọn, để đạt đến cứu cánh Niết Bàn, cũng  cần tu thêm Pháp Bố Thí.

Ví như trong những bữa ăn, cơm là chính nhưng cũng cần phải có rau, có tương, có vị cay vị mặn để cho bữa cơm hợp khẩu vị mà thêm được nhiều dinh dưỡng.

Cũng như thế, ngoài TU HUỆ ra để hổ trợ cho Pháp tu của mình, Phật tử chúng ta cũng cần nên TU PHƯỚC, để được  là  PHƯỚC HUỆ SONG TU ( 福 慧 雙 修 ).

Tu phước như thế nào để có được công đức, mà không bị vướng mắc, không bị tái sanh trở lại thế giới Ta Bà hưởng quả phước Nhân Thiên.

Nếu như chúng ta vướng vào quả phước Nhân Thiên, tuy đời sau sung sướng về vật chất nhưng sẽ mãi trầm luân trong thế giới Ta Bà này, quên đi hạnh nguyện vãng sanh, hạnh nguyện  giải thoát đến Niết Bàn  của người Phật tử.

Và tu Phước thì phải tu như thế nào để trước giúp cho chúng sinh được giác ngộ Phật Pháp, sau đem phước đó hổ trợ thiết thực và hiệu quả cho người Phật tử  đang hành trì vào Pháp môn tu của mình.

 

Với 8 vạn 4 ngàn Pháp môn tu, trong đó có  pháp tu BỐ THÍ.

 BỐ THÍ  cũng là 1  Pháp tu đứng đầu tron LỤC ĐỘ BA LA MẬT ( 六 度 菠 羅 密 ):

1/- Bố thí ( 布 施 )

2/- Trì giới  ( 持 誡 )

3/- Nhẫn nhục ( 忍 波 )

4/- Tinh tấn ( 精 進 )

5/-Thiền định ( 禪 波 )

6/-Trí huệ ( 智 慧 ) .

 

BỐ THÍ  gồm có 3: Tài thí, Vô úy thí và  Pháp thí.

 

1/- TÀI THÍ ( 財 施 ) gồm có:

               - NGOẠI TÀI THÍ ( 外 財 施 ) : Đem của cải, tài sản ngòai thân ta như: áo quần , tiền bạc, gạo thóc…. giúp cho kẻ có hoàn cảnh khó khăn, đó là Ngoại tài thí.

               - NỘI TÀI THÍ 財 施: : Đem tài sản quý giá trong thân ta để cho, tặng để cứu mạng cho người thân hoặc  người khác đang bệnh lâm nguy   như  hiến mô, hiến giác mạc mắt, hiến gan, hiến thận, hiến máu….gọi là Nội tài thí.

2/- VÔ ÚY THÍ 無 畏 施 : Người đang sợ hãi, lo âu  việc gì đó mà ta đến bảo vệ, giúp đỡ, an ủi khiến cho họ an vui….gọi là Vô úy thí

Ngoài những pháp Bố thí trên, có một Pháp Bố thí mà công đức vượt hơn cả các việc Bố thí khác. Đó là:

 

3/- PHÁP THÍ 法 施 : Chư Tăng Ni thì tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, chư Tăng Ni thay mặt đức Phật hoằng dương Chánh Pháp, đem giáo Pháp của Như Lai đến với chúng sanh, khiến cho chúng sanh giác ngộ, bỏ ác làm lành, tu nhân giải thoát là việc lớn của các ngài.

 

Người Phật tử chúng ta có được giáo Pháp mà tu hành hôm nay là nhờ ơn Phật, ơn Pháp, ơn Tăng.

Nhờ ơn Tam Bảo, ngày nay chúng ta là  người Phật tử đã giác ngộ, chúng ta đang đi trên đường giải thoát, chúng ta phải nhớ ơn và đền ơn Tam Bảo ( )

Đền ơn Tam Bảo có rất nhiều cách, trong đó làm cho mọi người điều giác ngộ  Phật Pháp như mình , bỏ ác làm lành tu nhân giải thoát  là cách đền ơn Tam Bảo thiết thực và lợi ích nhất.

 

Để làm những điều trên chúng ta phải “Tu hạnh Bố thí Pháp” .

 

- Nếu như có mgười mang bạc tiền, thuốc men….giúp cho người đang hoạn nạn,  khốn khổ thì công đức nhiều không thể kể xiếc, đời sau được giàu có, khỏe mạnh, thế nhưng việc này không phải  ai cũng phát tâm làm được.

 

- Nếu như có người đem một phần thân thể  mình ( hiến tạng, hiến máu …) đến với người thân gia đình đã là khó , mà cho người xa lạ đang bệnh để cứu họ, để ta được công đức kiếp sau  thân thể khỏe mạnh… là việc khó hơn nữa.

 

Nhưng người Phật tử nghĩ đến Pháp Phật mà san sẻ những lời Phật dạy cho mọi người cùng giác ngộ ( bỏ ác làm lành, tu nhân giải thoát ) bằng cách bỏ tiền ra in, ấn tống, cúng dường  Kinh Phật, hình tượng Phật đến với các chùa vùng sâu vùng xa để cúng dường, tặng miễn phí đến với  mọi người để họ có Kinh đọc tụng, có hình tượng Phật lễ bái, là việc   làm có công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghì. Thế nhưng người có niềm tin và hiểu ra làm việc này còn khó hơn trong những cái khó trên.

 

Tâm Bố thí có 2 :

BỐ THÍ CÓ ĐIỀU KIỆNBỐ THÍ VÔ ĐIỀU KIỆN

 

Thế nào là Bố Thí có điều kiện ?

Sau khi anh nhận của tôi, anh phải làm theo ý tôi, ví dụ: anh phải hoàn lại 1/10 trị giá của cái  đó…

 

Thế nào là Bố thí vô điều kiện ?

Là bố thí Ba La Mật (布 施 菠 羅 密): Khi người Phật tử nhớ ơn và muốn đền ơn  Tam Bảo và chúng sanh, muốn buông xả để thoát ly tam giới, tin và hiểu rõ việc Pháp thí là vô lượng đem lợi ích cho chúng sanh, hoan hỷ đem tài chánh, công sức  ra ấn tống cúng dường , tặng miễn phí rồi không còn nhớ nghĩ việc mình vừa làm, rồi tiếp tục làm lần khác, rồi quên, rồi tiếp tục …

 

Nhóm Phật Tử Gò Vấp ( TP.Hồ Chí Minh ) chúng tôi phát tâm lập ra một cơ sở nhỏ, hùn nhau mua sắm máy cưa, vật dụng , dùng kỷ thuật ép Laminate, đổ bóng… làm ra những tấm hình Phật, hình Bồ tát đủ kích cỡ, mục đích cúng dường cho các  Đạo tràng niệm Phật, tặng miễn phí ( vô điều kiện ) cho các Phật tử vùng sâu vùng xa để bà con có mà phụng thờ, lễ bái, chiêm ngưỡng  hình ảnh Phật, Bồ tát quang minh với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp.

 

Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Kính mời quý vị đến thăm cơ sở nhỏ bé của chúng tôi, và rất mong sự hội ngộ quý Phật tử cùng ý chí.

 

Để chúng ta hiểu  hơn việc làm lợi ích này, tôi xin trích lời Phật Thích Ca trong Kinh;

 

MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH, HÌNH TƯỢNG PHẬT

 

1.Những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ. 

 

2.Thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù. 

 

3.Vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này. 

 

4.Các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ nên những loài dạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo tránh xa không dám hãm hại. 

 

5.Tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt. 

 

6.Chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời. 

 

7.Lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người kính mến ngợi khen. 

 

8.Ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân. 

 

9.Vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy. 

 

10.Hay vì tất cả chúng sanh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sanh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sanh ra nơi nào cũng thường thấy Phật, nghe Pháp phước huệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả. 

 

Ấn Quang Tổ Sư dạy

Ấn tống kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp khi chúc thọ, thành hôn, cầu phước, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ đề ấn tống, để trồng cội phước đức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.

Phật tử, Lương y PHAN VĂN SANG

ĐT: 0902323549   Email: luong_y_sang@yahoo.com


Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (4 đã gửi)

avatar
Phật tử, lương y PHAN VĂN SANG 02/04/2013 09:10:43
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Nếu quý vị Phật tử có người thân ( ông, bà, cha, mẹ…..) vừa mới qua đời, hoặc ngày giỗ, ngày sinh nhật, hoặc cầu an, chúc thọ…..Quý vị muốn phát tâm ấn tống hình : Tam Thánh, Di Đà, Quan Âm, Địa Tạng….. Quý vị gặp trực tiếp chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị tự mua vật tư về cùng chúng tôi làm giúp qúy vị mà không lo tốn tiền công. Làm xong quý vị mang về tự đi cúng dường nơi quý vị thích.
avatar
tuongvan 11/04/2013 12:58:27
A di đà Phật! Con xin tùy hỷ công đức của các cô chú, anh chị phát tâm làm những việc phước đức như vậy.
avatar
Xuan 12/04/2013 08:57:53
Phật tử Sang thật có tâm Phật. Trên mạng tôi thây PT có nhiều bài rất hay và chính Phật tử đã làm tấm gương cho nhiều người noi theo trong thời buổi mạc pháp nây. Tôi thấy chung ta nên ban rộng tình thương cả người âm lân người dương, nhất là những người vô minh sát sanh và gây bao tội lỗi. Cam ơn PT rất nhiều
avatar
10/08/2013 03:54:47
Sự học phật của bác rất đáng trân trọng ạ.
tổng số: 4 | đang hiển thị: 1 - 4

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.20

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập