Bát Chánh Đạo, Con Đường Giải Thoát Tham Sân Si, Giải Thoát Khổ Đau

Đã đọc: 300           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mời xem tập tin bên phải.

Mục lục                                                                           Trang

Nhập đề                                                                                   2

Bài 1  Chánh Tri Kiến                                                             3

Bài 2  Chánh Tư Duy                                                              5

Bài 3  Chánh Ngữ                                                                   9

Bài 4  Chánh Nghiệp                                                              11

Bài 5  Chánh Mạng                                                                19

Bài 6 Lợi Ích của việc giữ Giới trên nền tảng của

Chánh Tri Kiến, Chánh Tư duy                                             25

Bài 7  Chánh Tinh Tấn                                                            33

Bài 8  Chánh Niệm                                                                 36

Bài 9  Chánh Định                                                                  44

Bài 10 Đúc Kết                                                                       50

Hồi hướng                                                                               53

 

Nguồn Tham Khảo                                                                 55

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập