Quy y Tam Bảo bằng 5 thứ tiếng

Đã đọc: 12554           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Quy y Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng, trong Phật học nguyên thủy và được viết bằng những ngôn ngữ như sau :

The Three Refuges  (Pali. Ti-Sarana; Sa. Triśaraṇa) :

I go to the Buddha as my refuge.

Buddham Saranam Gacchâmi. (Pali)

बुद्धं  शरणं  गच्छामि। (Sanskrit)

Buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi. (Sanskrit)

 

I go to the Dhamma - The Teachings, as my Refuge.

Dhammam Saranam Gacchâmi. (Pali)

धर्मं  शरणं  गच्छामि।  (Sanskrit)

Dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi. (Sanskrit)

 

I go to the Sangha - The Community, as my Refuge.

Sangham Saranam Gacchâmi. (Pali)

संघं   शरणं  गच्छामि।  (Sanskrit)

Saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi. (Sanskrit)

 

Les Trois Refuges (Pali. Ti-Sarana; Sa. Triśaraṇa):

Je prends refuge auprès du Bouddha.

Buddham saranam gacchāmi. (Pali)

बुद्धं  शरणं  गच्छामि। (Sanskrit)

Buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi. (Sanskrit)

 

Je prends refuge auprès du Dharma.

Dhammam saranam gacchāmi. (Pali)

धर्मं  शरणं  गच्छामि।  (Sanskrit)

Dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi. (Sanskrit)

 

Je prends refuge auprès du Sangha.

Sangham saranam gacchāmi. (Pali)

संघं   शरणं  गच्छामि।  (Sanskrit)

Saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi. (Sanskrit)

 

Tam quy (Pali. Ti-Sarana; Sa. Triśaraṇa) :

Con xin quy y Phật 

Buddham Saranam Gacchâmi. (Pali)

बुद्धं  शरणं  गच्छामि। (Sanskrit)

Buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi. (Sanskrit)

 

Con xin quy y Pháp

Dhammam Saranam Gacchâmi. (Pali)

धर्मं  शरणं  गच्छामि।  (Sanskrit)

Dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi. (Sanskrit)

 

Con xin quy y Tăng

Sangham Saranam Gacchâmi. (Pali)

संघं   शरणं  गच्छामि।  (Sanskrit)

Saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi. (Sanskrit)

 

Kính bút

TS Huệ Dân

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập