Tam Bảo, Giới, Ngũ Giới, Dự Lưu Quả

Đã đọc: 681           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mời xem tập tin bên phải

Mục lục

1. Quy y Tam Bảo
2. Quy y tối thượng
3. Niệm Phật
4. Kính lễ cúng dường Phật
5. Phật, Quang minh thường chiếu
6. Niệm Pháp
7. Đảnh lễ Chánh Pháp
8. Phật và Chánh Pháp
9. Tùy niệm Pháp, an tịnh
10. Niệm Tăng
11. Đảnh lễ chúng Tăng
12. Tăng: Bốn đôi, Tám vị
13. Ngũ giới trong sạch
14. Tự hại minh (ngũ giới bất tịnh)
15. Từ bỏ ác, không mê rượu
16. Bốn dự lưu phần
17. Dự lưu quả
18. Bậc dự lưu: đoạn ba kiết sử
19. Dự lưu quả tối thắng
20. Tăng chúng thể nhập với tuệ
21. Thánh dự lưu phóng dật
22.  Bài đọc thêm: Tín tâm cúng dường Tăng bảo . Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo số 196_01/03/2014

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập