Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9

Đã đọc: 2357           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

(Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9)

71) ĐỨC PHẬT CƯ TRÚ TRONG CÁC TU VIỆN, VÀO NHỮNG MÙA MƯA 

71. Đức Phật giảng dạy mọi người trong bốn mươi lăm năm. Ngài luôn luôn đi bộ, đến các vương quốc khác nhau ở Ấn Độ. Vào các mùa mưa, ngài cư trú tại các tu viện được xây dựng cho ngài và Tăng Đoàn từ những người ủng hộ khác nhau. Những nơi Đức Phật cư trú thường xuyên nhất là Veluvana (Tu Viện Trúc Lâm), gần Rajagaha (Vương Xá), và Jetavana (Tu Viện Kỳ Viên), gần Savatthi (Xá Vệ). Trong tất cả những năm nầy, Đức Phật làm việc chăm chỉ để truyền bá Phật Pháp. 

 

 72) ĐỨC PHẬT ĐI KHẤT THỰC MỖI NGÀY 

72. Đức Phật thường thức dậy trước khi mặt trời mọc, và ngài đi tắm, rồi ngài dự định giảng dạy cho người nào đó. Khi Đức Phật tìm ra người mà có tâm sẵn sàng để hiểu và chấp nhận lời dạy của ngài, ngài sẽ đi đến dạy người ấy ngay trong ngày hôm đó. Sau khi mặt trời mọc, Đức Phật đi khất thực trong khu vực ngài đang ở. Đôi khi ngài đi một mình, và đôi khi ngài đi với các nhà sư theo ngài. Một số người cũng mời ngài đến nhà, để họ cúng dường. Sau bữa ăn, ngài dạy họ Phật Pháp. Sau đó ngài trở về tu viện.

73) ĐỨC PHẬT HƯỚNG DẪN CHO CÁC NHÀ SƯ TRONG HỘI TRƯỜNG CỦA TU VIỆN 

73. Khi trở lại tu viện, Đức Phật nghỉ ngơi trong yên lặng ở hội trường, dưới gốc cây, hoặc là trong phòng của ngài, và ngài chờ đợi các nhà sư trở về sau khi khất thực. Sau khi tất cả các tăng ni tập họp ở hội trường, ngài bắt đầu buổi Pháp Thoại, hoặc là ngài chỉ khuyến khích họ thực hành Phật Pháp. Một số nhà sư cũng xin ngài cho họ các hướng dẫn cá nhân về việc thực hành Phật Pháp. Sau đó, Đức Phật xem xét bản chất của họ, và cho họ các lời khuyên cá-nhân, mà thích hợp nhất đối với họ.

 

74) ĐỨC PHẬT GIẢNG DẠY CHO MỌI NGƯỜI, VÀO MỖI BUỔI CHIỀU 

74. Vào mùa hè, mọi người trong khu vực thường đến thăm ngài vào các buổi chiều. Một số người đến cúng dường ngài các món quà, một số khác đến nghe ngài giảng dạy. Đức Phật dạy Phật Pháp cho mọi người bằng các ngôn ngữ khéo léo, để cho mọi người đều được hưởng lợi. Sau buổi giảng pháp, mọi người đều cảm thấy vui vẻ, và hài lòng.

 75) ĐỨC PHẬT TẮM Ở GIÒNG SÔNG 

75. Sau khi mọi người ra về, Đức Phật thường đi tắm. Sau đó, ngài dành một thời gian ngồi thiền định. Kế tiếp, ngài sẽ hướng dẫn các nhà sư đến từ các vùng khác. Ngài giúp cho họ hiểu rõ những đoạn khó khăn trong Phật Pháp, và do đó làm cho họ rất vui vẻ. Lúc mặt trời lặn, Đức Phật thường đi dạo để phục hồi năng lực. Tiếp theo đó, một lần nữa ngài giảng pháp cho các nhà sư của ngài. Vào đêm khuya, các người nổi tiếng, chẳng hạn như các vị vua, đến xin ngài cho các lời khuyên, và hướng dẫn họ về Phật Pháp.

  

76) ĐỨC PHẬT NGHỈ NGƠI TRONG TỈNH THỨC 

76. Sau đó, Đức Phật đi ngủ, ngài thường chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ. Ngài ngủ nghiêng về phía tay phải của ngài, và ngài thức dậy trước khi mặt trời mọc. Sau đó, ngài nhập vào thiền định sâu sắc, để khám phá bản chất của các khán thính giả của ngài, cho ngày hôm đó.

 

77) ĐỨC PHẬT GIÚP MỌI NGƯỜI GIẢI QUYẾT CÁC TRỞ NGẠI 

77. Đức Phật luôn luôn làm việc rất chăm chỉ để truyền bá Phật Pháp. Khi ngài không đi du hành, ngài dành thời gian để giải thích Phật Pháp, cũng như ngài giúp đỡ người khác để giải quyết các trở ngại hàng ngày của họ. Đức Phật luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, dù họ thuộc giai cấp nào trong cuộc đời, dù họ là một bà nội trợ, là một nông dân, hoặc đơn giản là người cần ngài giúp đỡ.

  

78) ĐỨC PHẬT TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA MỌI NGƯỜI 

78. Đức Phật bao giờ cũng sẵn sàng trả lời các câu hỏi khó khăn, hoặc giải thích các vấn đề phức tạp. Ngài không bao giờ cảm thấy khó chịu bởi người đặt câu hỏi, và ngài luôn luôn có thể trả lời một cách chính xác. Đức Phật luôn luôn giải thích Phật Pháp bằng phương cách phù hợp nhất với bản chất của các người nghe. Ngài chào đón tất cả mọi người. Lúc đầu tiên, nhiều người nghi ngờ ngài, tuy nhiên, sau đó họ bị thuyết phục bởi chân lý trong bài giảng của ngài. Sau đó, họ trở thành đệ tử trung thành của ngài.

  

79) ĐỨC PHẬT TRỞ VỀ NƠI CHÂN DÃY NÚI HIMALAYA (HY MÃ LẠP SƠN) 

79. Sau 45 năm du hành và giảng dạy, Đức Phật đã đến tám mươi tuổi. Mặc dù, tâm ngài mạnh mẽ, tuy nhiên, ngài cảm thấy thân thể ngài đã yếu đi. Ngài nhận ra rằng cuộc đời ngài đã đến lúc chấm dứt. Vì vậy, ngài quyết định đi về hướng bắc đến chân dãy núi Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn), khu vực mà ngài đã sinh ra. Ngài muốn nhập Niết Bàn (cuối cùng), nghĩa là vượt thoát ra khỏi sự đau khổ. Trên đường đi về hướng bắc, Đức Phật và Tôn Giả Ananda (A Nan) ngừng lại ở Làng Rừng Trúc (BambooGroveVillage), trong vương quốc Patali. Đức Phật quyết định ở lại đó trong mùa mưa nầy.

 

80) CÁC LỜI HƯỚNG DẪN SAU CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT VỚI TÔN GIẢ ANANDA (A NAN) 

80. Trong thời gian ở làng nầy, Đức Phật bị đau ốm nặng. Sau đó, ngài hồi phục, và ngài bảo Tôn Giả Ananda: "Nầy Ananda, giờ đây Tăng Đoàn đã biết cách thực hành, họ có khả năng kiểm tra sự thực hành nầy, và đạt Niết Bàn. Ta không giữ bất kỳ sự bí mật nào. Bằng tất cả trái tim ta, ta mong điều tốt đẹp nhất cho tất cả các tăng ni. Giờ đây, ta là một ông già. Ông hãy nương tựa vào chính mình. Ông hãy nương tựa vào Phật Pháp."

 -------------------------

Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm 

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9 - Source-Nguồn: buddhanet.net 

71) RAINY SEASONS WERE SPENT IN MONASTERIES

71. The Buddha taught people for forty-five years. He travelled to different kingdoms in India, always on foot. During the rainy seasons, he stayed at monasteries built for him and the Sangha by different supporters. The places the Buddha stayed at most often were Veluvana, near Rajagaha, and Jetavana, near Savatthi. During all these years, the Buddha worked hard every day to spread the teachings.

72) ON THE DAILY ALMS-ROUND

72. The Buddha usually got up before sunrise, took a bath, and then contemplated on whom to teach. When he found someone ready to understand and accept the teaching, he would go and teach that person the same day. After sunrise, the Buddha went to beg for alms from people in the neighbourhood. Sometimes he went alone, and sometimes with his monks. Some people also invited him to their homes to accept offerings. After the meal, he taught them the Dharma. Then he returned to the monastery.

73) INSTRUCTING MONKS IN THE MONASTERY HALL

73. Back at the monastery, the Buddha rested quietly in the hall, under a tree or in his room, waiting for the monks to return from their alms round. When all the monks and nuns had assembled in the hall he gave a Dharma talk or just encouraged them to practice the Dharma. Some monks also asked him for personal instructions for their Dharma practice. The Buddha then considered their natures and gave to each of them the individual advice that suited them best.

74) TEACHING THE PEOPLE EACH EVENING

74. In the summertime, the people from the neighbourhood used to visit him in the evenings. Some came to offer him gifts, others to hear his teachings. The Buddha taught them the Dharma using skilful language, so that everyone would benefit. After the talk everyone would feel happy and satisfied.

75) BATHING IN THE RIVER

75. After the people left, the Buddha usually took a bath. Then he would meditate for some time. After that, he would instruct monks who came from other places. He helped them to understand the difficult parts of the Dharma and so made them very happy. At sunset, the Buddha usually went for a walk to refresh himself. After this he would again give talks to his monks. Late at night, distinguished people, such as kings, came for advice and instruction in the Dharma.

76) RESTING MINDFULLY

76. After this, the Buddha went to sleep, usually for four hours only. He slept on his right side and woke up before sunrise. Then he entered into deep meditation to explore the natures of his audience for that day.

77) HELPING TO SOLVE PEOPLE'S PROBLEMS

77. The Buddha always worked very hard to spread the Dharma. When he was not travelling, he spent time not only explaining the Dharma, but also in helping people to solve their daily problems. He was always willing to help people from any station in life, whether they were a housewife, a farmer, or just somebody in need of help.

78) ANSWERING PEOPLE'S QUESTIONS

78. The Buddha was never reluctant to answer difficult questions or explain complicated problems. He never felt irritated by the person asking questions, and always was able to answer correctly. The Buddha always explained the Dharma in a way that was most suited to the natures of his listeners. He welcomed all people. Many who doubted him at first became convinced of the truth of his teaching. They then became his loyal disciples.

79) RETURNING TO THE HIMALAYAN FOOTHILLS

79. After 45 years of travelling and teaching, the Buddha had reached his eightieth year. Although his mind was strong, he felt that his body was getting weaker. He realised that his life was coming to an end. So he decided to go north to the foothills of the Himalayas, the region where he was born. He wished to enter the final nirvana, or freedom from suffering. On the way north, the Buddha and Ananda stopped in the BambooGroveVillage, in the kingdom of Patali. The Buddha decided to stay there for the rainy season.

80) GIVING ANANDA SOME FINAL INSTRUCTIONS

80. During his stay in the village the Buddha fell seriously ill. After he recovered, he told Ananda: "Ananda, by now the Sangha should know the way to practice, be able to check their practice and attain nirvana. I do not keep any secrets. With all my heart I wish the best for all the monks and nuns. I am an old man now. You should depend on yourselves. You should rely on the Dharma." 

-----------------------------

 

 

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập