Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu (Phần 2/9)

Đã đọc: 2950           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 -        11) THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA) ĐƯỢC TÌM THẤY ĐANG NGỒI THIỀN

11. Thái Tử Siddhartha suy ngẫm về những gì ngài nhìn thấy chung quanh ngài. Ngài học hỏi được rằng mặc dầu ngài hạnh phúc, nhưng kiếp người thì có rất nhiều sự khổ đau. Vì thế, ngài cảm thông sâu sắc cho tất cả mọi chúng sinh. Khi nhà vua và các người hầu cận không trông thấy thái tử ở trong đám đông, họ đi tìm kiếm ngài. Họ đã ngạc nhiên khi tìm thấy thái tử ngồi với chân bắt chéo, tâm ngài đang chìm sâu trong thiền định.  

12) NHÀ VUA XÂY CHO THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA) MỘT CUNG ĐIỆN

12. Nhà vua không muốn cho con trai mình suy ngẫm quá nhiều về kiếp người, bởi vì ông nhớ lời của các vị thông thái đã dự đoán rằng, một ngày nào đó con trai ông có thể rời cung, và trở thành nhà sư. Vì vậy, để thái tử quên lãng đi chuyện nầy, nhà vua xây cho Thái Tử Siddhartha một cung điện đẹp đẽ, trong đó có một khu vườn tuyệt đẹp để thái tử vui đùa. Nhưng điều nầy không ngăn cản được thái tử suy nghĩ về sự đau khổ, và sự bất hạnh mà ngài nhận thấy chung quanh ngài.

13) CÔ DÂU CỦA THÁI TỬ SIDDHARTHA (SĨ ĐẠT TA), CÔNG CHÚA YASODHARA (DA DU ĐÀ LA)

13) Thái Tử Siddhartha lớn lên trở thành một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, và có sức mạnh tuyệt vời. Ngài bây giờ đã đến tuổi để kết hôn. Để ngăn cản Thái Tử Siddhartha đừng nghĩ đến việc rời cung, Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) sắp xếp cho ngài kết hôn với người em bà con xinh đẹp của ngài, là Công Chúa Yashodhara.

14) CUỘC THI THUẦN PHỤC NGỰA

14. Theo truyền thống cổ xưa, Thái Tử Siddhartha đã chứng minh ngài can đảm như thế nào, để xứng đáng với Công Chúa Yasodhara. Trước sự hiện diện của bố mẹ công chúa, ngài được yêu cầu thuần phục một con ngựa hoang. Thái Tử Siddhartha không đánh đập để thuần hóa con ngựa, giống như một số người đã làm, ngài nói chuyện để giúp cho con ngựa bình tĩnh, và ngài nhẹ nhàng vuốt ve nó. Vì thế Công Chúa Yasodhara chỉ muốn kết hôn với thái tử, và không một ai khác. Họ đã kết hôn trong một lễ cưới tuyệt vời. Cả hai lúc đó chỉ mới mười sáu tuổi.  

15) CUNG ĐIỆN GIẢI TRÍ 

15. Để ngăn cản thái tử đừng nghĩ về sự bất hạnh, hoặc là rời cung, Vua Suddhodana cho xây một cung điện giải trí cho Thái Tử Siddhartha, và Công Chúa Yasodhara. Các vũ công và các ca sĩ được yêu cầu giúp vui cho họ, và chỉ có những người trẻ tuổi, và khỏe mạnh được cho phép vào cung, và vào khu vườn trong cung điện. Nhà vua không muốn Thái Tử Siddhartha biết rằng tất cả mọi người sẽ bị đau ốm, sẽ bị già, và sẽ bị chết. Nhưng bất chấp các nỗ lực của nhà vua, thái tử đã không có hạnh phúc. Thái tử muốn biết cuộc sống của những người ở bên ngoài hoàng cung như thế nào.

16) BỐN ĐIỀU TRÔNG THẤY: SỰ GIÀ NUA 

16. Cuối cùng, nhà vua cho phép Thái Tử Sĩ Đạt Ta có các chuyến đi ngắn đến các tỉnh gần đó. Ngài đi với người hầu cận của ngài, Channa (Xa Nặc). Trong chuyến đi đầu tiên, Thái Tử Siddhartha gặp một ông già tóc bạc, da nhăn nheo, và ăn mặc rách rưới. Cảnh tượng nầy làm cho ngài ngạc nhiên, bởi vì ngài chưa bao giờ thấy một người già như vậy, trước đây. Channa giải thích cho ngài biết rằng người đàn ông nầy là một người già, và tất cả mọi người sẽ già đi. Thái Tử Siddhartha cảm thấy sợ hãi bởi điều nầy, rồi ngài bảo Channa đưa ngài trở về cung. Đêm hôm đó, ngài không sao ngủ được, bởi vì ngài cứ tiếp tục suy nghĩ về sự già nua.  

17) BỐN ĐIỀU TRÔNG THẤY: SỰ BỆNH TẬT

17. Mặc dù Thái Tử Siddhartha cảm thấy sợ hãi bởi sự già nua, ngài vẫn muốn biết thêm về cuộc sống bên ngoài hoàng cung. Trong chuyến đi tiếp theo, ngài trông thấy một người đàn ông nằm dưới đất, và rên rỉ. Vì lòng từ bi, ngài vội chạy về phía người đàn ông. Channa cảnh báo ngài rằng người đàn ông nầy bị bệnh, và tất cả mọi người, kể cả những người quyền quý như Thái Tử Siddhartha, hoặc là nhà vua cũng sẽ bị bệnh.

18) BỐN ĐIỀU TRÔNG THẤY: CÁI CHẾT

18. Trong chuyến đi thứ ba, Thái Tử Siddhartha và Channa trông thấy bốn người đàn ông khiêng một người đàn ông trên một chiếc cáng. Channa nói với Thái Tử Siddhartha là người đàn ông đã chết, và ông ta sẽ được hỏa táng. Channa cũng nói với thái tử rằng không ai có thể thoát khỏi cái chết, mọi người sẽ bị chết vào một ngày nào đó. Khi họ trở về hoàng cung, Thái Tử Siddhartha vẫn tiếp tục suy nghĩ về những gì ngài trông thấy. Cuối cùng, ngài đã cương quyết đi tìm cách để thoát khỏi sự đau khổ của sự già nua, sự bệnh tật, và cái chết.

 

19) BỐN ĐIỀU TRÔNG THẤY: MỘT NHÀ SƯ 

19. Một thời gian sau đó, khi thái tử cưỡi ngựa trong vườn, ngài trông thấy một người đàn ông trong một chiếc áo choàng mầu vàng. Ngài nhận thấy người đàn ông nầy trông rất bình yên và hạnh phúc. Chana giải thích cho ngài rằng người đàn ông nầy là một nhà sư. Nhà sư từ bỏ gia đình, và các thú vui nhục dục để đi tìm sự tự do, bên ngoài sự đau khổ của thế gian. Thái tử cảm thấy phấn khởi khi gặp nhà sư, và ngài bắt đầu muốn rời cung để đi tìm sự tự do, giống như thế. Ngày hôm đó, vợ ngài đã sinh ra một hoàng tử đáng yêu. Mặc dù ngài thương yêu cậu bé, nhưng Thái Tử Siddhartha không vui mừng bởi vì ngài muốn trở thành một nhà sư. Bây giờ ngài biết rằng, việc ngài rời cung sẽ trở nên khó khăn hơn trước.

 

20) TRÁNH XA CÁC VŨ CÔNG 

20. Từ ngày ngài quyết định rằng ngài muốn rời cung, thái tử không còn vui thích xem các nữ vũ công nhảy múa, và các thú vui nhục dục như thế. Thay vào đó, ngài tiếp tục suy nghĩ làm cách nào để giải thoát cho chính ngài, và những người khác vượt ra khỏi sự bệnh tật, sự già nua, và cái chết. Cuối cùng, ngài quyết định rời cung, từ bỏ gia đình, và trở thành một nhà sư không nhà cửa, để ngài đi tìm hiểu về kiếp người, và nguyên nhân gây ra sự đau khổ cho họ. 

-----------------------------------

Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm 

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9 - Source-Nguồn: buddhanet.net

 

11) SIDDHARTHA IS FOUND MEDITATING 

 

11. Siddhartha thought deeply about what he saw around him. He learned that although he was happy, there was a lot of suffering in life. So he felt deep sympathy for all creatures. When the king and the maids noticed that the prince was not among the crowd, they went to look for him. They were surprised to find the prince sitting with legs crossed, in deep meditation. 

 

12) THE KINGGIVESSIDDHARTHAAPALACE 

 

12. The king did not want his son to think about deep things in life too much, because he remembered that the wise men had predicted that his son might one day want to leave the palace and become a monk. So, in order to distract him, the king built Siddhartha a beautiful palace with a lovely garden to play in. But this did not stop the prince from thinking about the suffering and unhappiness that he noticed around him. 

 

13) SIDDHARTHA'S BRIDE, PRINCESS YASODHARA 

 

13. Siddhartha grew up to be a handsome young man of great strength. He was now of an age to get married. To stop Siddhartha from thinking of leaving home, King Suddhodana arranged for him to be married to his own beautiful cousin, Princess Yasodhara. 

 

14) THE HORSE-TAMING CONTEST 

 

14. Following the ancient tradition, Siddhartha had to prove how brave he was to be worthy of Yasodhara. In the presence of her parents he was asked to tame a wild horse. Siddhartha tamed the horse not by beating it, as some suitors might, but by talking to the horse to calm it and stroking it gently. Yasodhara wanted to marry the prince, and no one else. They were married in a great ceremony. Both were only sixteen years old. 

 

15) THE PLEASUREPALACE 

 

15. To stop the prince from thinking about unhappiness or leaving home, King Suddhodana built a pleasure palace for Siddhartha and Yasodhara. Dancers and singers were asked to entertain them, and only healthy and young people were allowed into the palace and the palace garden. The king did not want Siddhartha to know that everybody gets sick, grows old and will die. But in spite of the king's efforts, the prince was not happy. He wanted to know what life was like for people who lived outside the palace walls.

 

 16) THE FOUR SIGHTS: OLD AGE 

 

16. Finally, the king allowed Siddhartha to go on short visits to the nearby towns. He went with his attendant, Channa. On his first visit Siddhartha saw a white haired, wrinkled man dressed in rags. Such a sight surprised him, as he had never seen anyone old before. Channa explained to him that this man was old and that everyone will be old one day. Siddhartha felt frightened by that and asked Channa to take him back home. At night, he could not sleep and he kept on thinking about old age. 

 

17) THE FOUR SIGHTS: SICKNESS 

 

17. Although Siddhartha felt frightened by the vision of getting old, he wanted to see more of the world outside. On his next visit, he saw a man lying on the ground and moaning. Out of compassion, he rushed over to the man. Channa warned him that the man was sick and that everyone, even noble people like Siddhartha or the king could get sick. 

 

18) THE FOUR SIGHTS: DEATH 

 

18. On the third visit, Siddhartha and Channa saw four men carrying another man on a stretcher. Channa told Siddhartha that the man was dead and was going to be cremated. He also said that no one can escape death, and told the prince that everyone will die one day. When they returned to the palace, Siddhartha kept on thinking about what he had seen. Finally, he made a strong decision to find a way out of the suffering of old age, sickness and death. 

 

19) THE FOUR SIGHTS: A MONK 

 

19. Some time later, while the prince was riding in the garden, he saw a man in a yellow robe. He noticed that the man looked very peaceful and happy. Channa explained to him that the man was a monk. The monk had left his family and given up his desire for pleasures to search for freedom from worldly suffering. The prince felt inspired by the sight of the monk and began to want to leave home to search for freedom in the same way. That day, his wife gave birth to a lovely baby boy. Although he loved the boy, Siddhartha could not rejoice because he wanted to become a monk. He realised that now it would be more difficult for him to leave home. 

 

20) TURNING AWAY FROM THE DANCERS 

 

20. From the day when he decided that he wanted to leave the palace the prince lost all interest in watching the dancing girls and other such pleasures. He kept on thinking instead about how to free himself and others from sickness, ageing and death. Finally, he decided he had to leave the palace and his family and become a homeless monk, in order to understand life and what caused suffering. 

 

-----------------------------

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập