Những Câu Thơ Nói Về Sự Lợi Lạc Của Pháp Môn Tịnh Độ (phần cuối)

Đã đọc: 190           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Pháp môn TỊNH ĐỘ lợi lạc biết dường bao!

Phước sinh VÔ LƯỢNG niệm một câu DI ĐÀ.

LỄ PHẬT một lạy, TỘI NGHIỆP diệt HÀ SA.

PHỔ BIẾN RỘNG RÃI cùng chúng ta hành trì!

***

Đừng nghĩ tu TỊNH ĐỘ dành cho NGƯỜI GIÀ.

Suốt ngày chỉ một câu DI ĐÀ mà thôi.

Thật ra: TIN SÂU, NGUYỆN THIẾT giữ không lơi.

TRỌNG TỘI TÁM MƯƠI ỨC KIẾP tức thời biến đi.

 

Ghi thêm: Pháp Môn Tịnh Độ luôn nhắc đến những câu sau:

(1): Niệm Phật một câu, Phước sinh vô lượng.

(2): Lễ Phật một Lạy, tội diệt hà sa.

(3): Trong các bản kinh Tịnh Độ có viết: “Niệm Phật một câu tiêu trừ được trọng tội trong tám mươi Ức Kiếp Sinh Tử.”

 

Chúng tôi tha thiết mong những nhạc sĩ phổ thành nhạc những câu viết trên để tăng thêm niềm tin cho những người thực hành pháp môn TỊNH ĐỘ.

 

Tục ngữ dạy: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”

Khuyên: một nghề thuần thục, tinh chuyên: tuyệt vời.

Tu Tịnh độ: chỉ một câu Di Đà thôi.

Tín, Nguyện tha thiết: chắc một đời vãng sanh.

***

Muốn tội tiêu, hãy niệm Phật đêm ngày,

Nằm, ngồi, đi, đứng, ăn, thay áo quần.

Nhớ niệm nho nhỏ hoặc chỉ niệm thầm.

Chánh niệm, vọng tưởng khó thâm nhập vào.

 

Cố gắng nhiếp tâm trì niệm thật sâu.

Nhận ra từng tiếng, từng câu hàng đầu.

Lại thêm cố giữ ký số đúng vào,

Não phiền,... biến mất, nhiệm mầu làm sao!

***

Niệm Phật không cần thời giờ rảnh nhiều đâu.

Ở đâu cũng có thể niệm câu Mi Đà.

Lại cố ký số đúng nữa sẽ giúp ta:

Đối trị bớt Vọng Tưởng, thế là Nghiệp tiêu.

***

TU MÓT nhiều hơn thời khóa chính trong ngày.

Thường giờ rảnh, nghỉ việc,... xưa rày bỏ trôi.

Người biết TU, lúc ấy, niệm Phật liên hồi.

Nhớ phải ký số đúng, tâm thời tịnh an.

 

Năng nhặt chặt bị, Phước tạo nên vô vàn..

Cố đừng bỏ phí tấc thời gian khó tìm.

Ai ơi, nhớ cố TU MÓT cho thật chuyên.

Lúc quá vãng, Phật rước về liền Tây Phương.

*****************************************************

(a):... nhất tâm chấp trì danh hiệu của Phật hơn cả sự bố thí đến trăm năm:

Chấp trì A MI ĐÀ PHẬT nhất tâm,

Hơn cả bố thí trăm năm ta làm.

 

(b): Hễ sợ cái khổ địa ngục thì sự tinh tiến tự sinh:

Biết đọa địa ngục khổ, phải khiếp kinh,

Niệm Phật tinh tiến tự sinh liền liền.

 

(c): Nhớ cái mau chết chóc thì tính biếng nhác tự diệt.

Nhớ rằng sự chết đến rất bất ngờ,

Niệm Phật biếng nhác, chần chờ tự tan.

***

Ngũ Dục chính là rắn độc tránh ngay:

Ngũ Căn kiềm chế hằng ngày thật nghiêm.

Còn nếu Ngũ Dục chẳng chịu nằm im,

Chí tâm niệm Phật sẽ yên có ngày.

***

Mới vào đời, ta đã mang theo nghiệp.

Biết là xấu, phải cố kịp sửa sai.

Sửa thì phải làm những thứ gì đây?

Tụng kinh, Trì chú, hôm mai Tọa thiền.

 

Ăn chay nữa, TU TÂM việc ưu tiên.

Niệm Phật ký số ưu phiền xa bay.

Hiểu đạo, làm vậy, tốt cho tương lai.

Ấy người đáng trọng, nhớ hoài, học theo.

***

Phàm phu khi nghe nói pháp môn Tịnh Ðộ.

Hãy nên tin Sa Bà cực khổ trần ai.

Tây Phương nghiêm sức bằng vật quý, tuyệt thay!

Đọc Kinh A Di Đà thấy ngay thôi mà.

 

Ta, nghiệp chướng sâu nặng, khó thoát Sa Bà.

Luôn nhớ: nhờ Phật lực vượt qua luân hồi.

Phải tin: niệm Phật là được Vãng Sanh thôi.

Tâm kiên định: khi chết, chắc ngồi tòa sen.

***

Niệm Tình, Ái... cứ quấy nhiễu tâm ta.

Gốc sinh tử ấy, cố mà diệt ngay.

Cố gắng chí tâm niệm Phật hăng say.

Niệm Xấu Ấy,... phải xa bay mấy hồi !

 

Mai kia, khi đã mãn hết duyên đời.

Phật đưa ta đến cõi Trời Tây Phương.

***

Có cần mời nhiều Thầy tới cầu siêu không?

Người Ít nhưng Chất lượng, thuộc lòng mới hay:

Một Thầy chân tu cầu nguyện cảm ứng ngay.                                                                                   

Thân nhân nhớ: hương linh gặp may cuối đời.

 

Còn mời nhiều Thầy mà phá giới, phạm trai.

Hương linh rất sáng suốt biết ngay: giận buồn.

Lời các Thầy khai thị họ chẳng nghe luôn.

Tâm nổi giận, đường ác con đường phải đi.

******************************************

Người Niệm Phật Nhất Định Phải Đầy Đủ Ba Tâm                                                  

 

Một người niệm Phật quyết muốn được vãng sanh.

Nhất Định phải Đầy Đủ Ba Tâm hàng đầu:

Một: tâm Chí thành; tiếp nữa: tâm Tin sâu,

Tâm Hồi Hướng Phát Nguyện nhớ lâu thực hành.

 

(1): Chí Thành:

Chí Thành nên lấy Chân Thật làm đầu.                                                                                 

Cả Thân, Khẩu, Ý: khắc sâu thực hành.                                                                                            

Chớ bao giờ cố hiện tướng Thiện Lành,                                                                                            

Ra vẻ Tinh Tấn, thật tình giả tâm.                                                                                                     

 

Vì còn Gian Trá, Tánh Ác, Sân Tham,                                                                                              

Giả dối, Tà vạy: cố tâm trừ chừa.                                                                              

Đây: hạnh Tạp Độc, Hư Giả biết chưa!                                                                                             

Cầu Vãng sanh, Phật chẳng vừa lòng đâu!                                                                                        

 

Lấy Tâm Chân Thật thực hành dài lâu,                                                                                             

Ao Sen Thất Bảo ngõ hầu có tên!      

***

Từ Tâm Chân Thật nhớ kỹ những điều sau:

Khinh chê, nhàm chán cảnh khổ đau Sa Bà.

Suy nghĩ, quán tưởng Phật ở trước mắt ta.

Rồi hành thiện, lễ kính Phật ta kính thờ.

***

Người tu Tịnh độ nhất định phải Tin sâu:

Ta tạo bao tội lỗi từ lâu kiếp rồi.

Muốn thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi:

Di Đà: Bốn tám nguyện rạng ngời tâm ta.

 

Tin sâu Ba phước, Chín phẩm,..của Thích Ca.

Khen Y, Chánh báo cõi Di Đà tuyệt thay!

Kinh A Di Đà còn khuyến tấn thế này:

Mười phương chư Phật thường dạy bày chúng sanh:

 

Nhất tâm niệm Phật chắc gặp cơ hội lành:

Sẽ vãng sanh Cực Lạc, hoàn thành ước mong.

Đó là đã tùy thuận lời Phật, biết không.

Nương theo ý, nguyện  Phật,...ngưỡng trông sẽ thành

***

(2):Tin sâu                                                                                                                                         

 

Dù người xuyên tạc nói ngả nói nghiêng,                                                                              

Tin Tịnh Độ vững như kiềng ba chân!                                                                                              

Ta đã lăn lộn sinh tử bao lần,                                                                                                             

Gây nhiều tội lỗi, khó phần thoát ra.                                                                                                 

 

Tin sâu bốn tám nguyện Phật Di Đà.                                                                                       

Nương theo nguyện lực để mà vãng sanh.                                                                                        

Phật Thích Ca đã khen ngợi chí thành:                                                                                             

Y, chánh báo cõi Phật, tin nhanh mới là!

 

Chư Phật mười phương dạy cõi Sa bà:                                                                                              

Phàm phu niệm Phật chắc là vãng sanh.        

***

(3): Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm

 

Sao gọi là Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm?                                                                            

Cầu mình thoát khỏi cõi trần khổ đau!                                                                                              

Cần phải nguyện chúng sanh khắp nơi đâu,                                                                                      

Chóng thành Phật đạo để mau độ đời.                                                                                               

 

Còn chỉ nguyện cho mình giải thoát thôi!                                                                                         

Chính tâm hẹp, khó về nơi Non Bồng!                                                                                              

Tâm cạn hẹp gặp quả xấu thấy không!?                                                                                            

Người Tu phải mở rộng lòng, tốt hơn!

****

Vậy mới biết, TU: thành tựu rõ ràng!

Đó là kết quả vạn ngàn người mong.

Tại sao ta không cố TU thành công.

Phật sẽ đón về Non Bồng Tây Phương.

***

Xin Đề Nghị Nên Niệm A MI ĐÀ PHẬT

Theo Wikipedia.org qua đường link: https://en.wikipedia.org/wiki/Amit%C4%81bha:

Những nước có ghi tên bên dưới đều dùng MI : (xin mở link trên và đọc khung chữ nhật bên phải sẽ thấy chi tiết sau)

Sanskrit: đọc là :Amitābha

Bermese: đọc là: Amitabha Buddha (Burmese:Miến Điện)

Chinese: đọc là: A-mi-tʻuo Fo

Japanese: đọc là: Amida Butsu

Khmer: đọc là: a-mi-daa-pheak

Korean: đọc là: Amita Bul

Mongolian: đọc là: Amindavar

Thai: đọc là: Phra Amitabha Phuttha

Tiếng Anh cũng gọi tên vị giáo chủ cõi Cực Lạc là Amitabha Buddha.

Chỉ có tiếng Việt: đọc là A Di Đà Phật.

Ghi chú của người viết:

Khi niệm nhiều A Di Đà Phật, quý vị sẽ cảm thấy mau mệt hơn là niệm A MI ĐÀ PHẬT vì khi đọc tới chữ DI mình phải uốn lưỡi, còn niệm MI thì lưỡi không uốn.

Sau khi đọc hết Những Câu Thơ Nói Về Sự Lợi Lạc Của Pháp Môn Tịnh Độ, xin mời quý vị đọc lại phần dưới đây để vững niềm tin niệm Phật thường xuyên hàng ngày:

 

Lúc đầu Tâm rất “lôi thôi”,

Ngao du đây đó, chẳng “ngồi” yên đâu.

Có khi mất cả năm đầu,

Tâm luôn như vậy, đừng rầu làm chi.

                                               

Khi Tâm Tịnh, sướng nào bì.

Chỉ câu niệm Phật khắc ghi trong lòng.

Lâm chung, niệm Phật cầu mong,

Phật đưa về cõi non bồng Tây Phương.

                                               

Mừng sao, đời được tỏa hương!       

Tự, Tha lực: chính con đường phải theo.

 

Kính mong Quý bạn đạo hữu duyên hãy cùng chúng tôi cố gắng thực tập thường xuyên hằng ngày bài viết trên để đạt được những lợi lạc của Pháp môn Tịnh độ. Nếu được vậy, chúng tôi xin đem công đức này hồi hướng cho tất cả Pháp giới chúng sanh tương lai đồng sinh về Tịnh Độ.

            Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã đọc hết bài viết và thực hành./.

 

 

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập