Thiền Quân Bình

Đã đọc: 2202           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thiền quân bình đặc biệt quan trọng trong những thời điểm như vậy: khi có nhiều bạo động và bất hạnh trong đời, mọi người cực kỳ phân biệt giữa bạn bè và kẻ thù, rồi hành động theo những phân biệt này để thoát khỏi kẻ thù bằng cách lên án, gây tổn hại và hủy hoại chúng. Điều này không có cách nào để chấm dứt kẻ thù. Thực chất, nó chỉ tạo ra nhiều thù địch hơn mà thôi. Càng tiêu diệt kẻ thù, bạn càng tạo ra nhiều thù địch. Các phương thức như vậy chỉ bảo đảm một kho tàng vô tận của thù địch.

Hiện tại, duy nhất các chúng sanh mà chúng ta nhận thấy theo chiều hướng tốt đẹp là bạn bè của mình. Khi không nhìn thấy những kẻ đó hại mình theo cách tương tự, chúng ta không có tình thương đối với họ. Miễn là cảm nhận như điều đó, thì không có cách nào chúng ta có thể lãnh thọ tâm Bồ-đề và chứng đạt giác ngộ. Do đó, trước tiên, chúng ta phải quân bình tư tưởng phân biệt thấy những chúng sanh khác là kẻ thù hoặc bạn bè, nhưng đừng thực hiện điều đó bằng cách chạy theo những quảng cáo trên báo chí hoặc truyền hình với yêu cầu “xin mọi người quân bình chính mình là kẻ thù và bạn bè”! Thay vào đó, những gì chúng ta thực hiện là một phương pháp thiền định rất quan trọng được gọi là thiền quân bình[1] .

          Thiền quân bình đặc biệt quan trọng trong những thời điểm như vậy: khi có nhiều bạo động và bất hạnh trong đời, mọi người cực kỳ phân biệt giữa bạn bè và kẻ thù, rồi hành động theo những phân biệt này để thoát khỏi kẻ thù bằng cách lên án, gây tổn hại và hủy hoại chúng. Điều này không có cách nào để chấm dứt kẻ thù. Thực chất, nó chỉ tạo ra nhiều thù địch hơn mà thôi. Càng tiêu diệt kẻ thù, bạn càng tạo ra nhiều thù địch. Các phương thức như vậy chỉ bảo đảm một kho tàng vô tận của thù địch.

          Tuy nhiên, những gì chúng ta tin tưởng trở thành bạn bè và kẻ thù chỉ đơn thuần là những khái niệm. Chúng ta chỉ nghỉ bạn bè là bạn bè thực sự và kẻ thù là kẻ thù thực sự. Chúng chỉ là những phản chiếu của tâm thức. Trên thực tế, không có kẻ thù thực sự hoặc bạn bè thực sự tồn tại ở bên ngoài mà không phụ thuộc vào tâm thức của chúng ta. Có điều, cách thức chúng ta tin tưởng những người khác trở thành bạn bè đích thực và kẻ thù đích thực là hoàn toàn sai lầm; quan điểm của chúng ta hoàn toàn lệch lạc. Sự tiến triển của những phân biệt đối xử giống vậy là như sau.

          Trước hết, tôi bám chấp vào chính mình, cái tôi của tôi, thân thể của tôi, sở hữu của tôi và hạnh phúc của tôi. Do vậy, khi một ai quấy rầy hạnh phúc hoặc sở hữu của tôi, thì tôi tức giận và đối xử phân biệt người ấy là kẻ thù. Mặt khác, khi một ai ủng hộ hạnh phúc của tôi, thì chấp thủ sanh khởi và tôi gọi người ấy là bạn. Hơn nữa, tôi tin tưởng người ấy là một người bạn tuyệt đối thực lòng—những tính chất không tồn tại bất cứ nơi đâu.

          Tuy nhiên, đó là cách mà bạn bè và kẻ thù sinh khởi. Khi một ai cho tôi một cái gì đó, mang đến lợi ích cho tôi dù nhỏ bé hoặc giúp đở hạnh phúc của tôi, thì tôi nhìn nhận người ấy là bạn; nhưng khi một ai gây tác hại đến hạnh phúc của mình, thì sự tức giận của tôi xem người ấy là kẻ thù. Tôi đưa ra nhiều tên gọi khác nhau tùy theo hành động của họ—bạn bè và kẻ thù không xuất phát từ tâm thức của họ; không có điều như vậy. Trước hết, tôi dự toán một người nào đó là bạn hay kẻ thù và tôi tin tưởng nó trở thành hiện thực, xuất phát từ phía người đó.

          Do vậy, thiền quân bình, trong đó chúng ta quân bình những kẻ khác là bạn và kẻ thù, được thực tập dựa trên cơ sở hiểu biết cách thức mình phân biệt kẻ khác theo những hành động giúp đở hoặc gây tác hại của họ. Bắt đầu bằng cách hình dung tất cả chúng sanh vô biên như hư không bao bọc xung quanh bạn. Mẹ của bạn ở trái, cha của bạn ở bên phải; kẻ thù tồi tệ nhất của bạn nằm ngay trước mặt, bạn bè thương mến nhất nằm ở bên cạnh.

          Bây giờ, hãy nhìn thẳng vào kẻ thù trước mắt bạn và tự hỏi tại sao mình không thích người đó. Hãy xem lý do gì xảy đến. Có lẽ anh ta đánh đập, dối gạt, chỉ trích hoặc gây tác hại cho bạn theo một vài trường hợp khác. Sau đó, hãy nhìn vào bạn bè của mình và suy nghỉ cách mà người ấy cũng đã gây tác hại cho mình theo trường hợp tương tự trong quá khứ. Cũng vậy, nếu người ấy đã gây tác hại cho bạn trong quá khứ như kẻ thù của bạn đã làm, thì tại sao bây giờ bạn không xem người ấy là bằng hữu? Hãy nhìn xem lý do gì sanh khởi—điều này xảy ra bởi vì người ấy đã giúp đở bạn trong một vài trường hợp. Cũng thế, hãy suy nghỉ cách mà kẻ thù của bạn đã giúp đở bạn theo trường hợp tương tự trong quá khứ. Như vậy, cả hai người họ đã giúp đở và gây hại cho bạn trong quá khứ, thì tại sao bây giờ bạn xem người này là bằng hữu còn người kia là kẻ thù?

          Nếu nghỉ rằng kẻ thù của bạn đã từng gây tác hại cho mình nhiều hơn là bằng hữu, nếu khái niệm đó sanh khởi, nếu thấy trong đời này kẻ thù của mình gây tác hại cho mình nhiều hơn là bằng hữu, thì bạn hãy nhớ rằng đời này chỉ là một kiếp trong sự liên tục vô tận đối với tất cả chúng sanh,           bao gồm kẻ thù và bằng hữu của mình, do vậy, kẻ thù này đã từng giúp đở bạn vô số lần trong những kiếp trước và bằng hữu này đã từng gây tác hại cho bạn vô số lần trong những kiếp trước—bởi thế, lý do để phân biệt người này là bằng hữu và người kia là kẻ thù đều như nhau. Nói cách khác, kẻ thù trước mặt bạn đã từng gây tác hạn và giúp đở bạn vô số lần trong nhiều kiếp trước, do đó, kẻ thù và bằng hữu của bạn đều ngang nhau. Bằng hữu bên cạnh bạn cũng đã từng gây tác hại và giúp đở bạn vô số lần trong nhiều kiếp trước, do đó, kẻ thù và bằng hữu của bạn đều như nhau.

          Vì vậy, cảm giác bạn sẽ có được từ việc áp dụng tính hợp lý của sự tiến triển này về kẻ thù và bằng hữu của mình trong hiện tại khi bạn nhìn nhận họ là sự bình thản, như thể bạn đang ngắm nhìn những người xa lạ: không cố chấp bám víu bằng hữu của mình và không có ác cảm với kẻ thù của mình. Khi nhìn nhận hai người này như nhau, có một cảm giác an vui sanh khởi trong tâm của bạn. Không có những tư tưởng bạo động, không có bồn chồn căng thẳng, chỉ có cảm giác thảnh thơi.

          Do đó, sau khi đã xem kẻ thù và bằng hữu của mình đều như nhau, bạn thực hiện điều tương tự với cha mẹ của mình—xem kẻ thù và bằng hữu của họ đều như nhau. Sau khi xem bốn hạng người này đều như nhau, bạn hãy xem tất cả chúng sanh đã từng giúp đở và gây hại mình vô số lần trong vô thủy kiếp cho đến bây giờ cũng đều như nhau. Bởi thế, tất cả chúng sanh chính xác là đều như nhau trên gốc độ bạn bè và kẻ thù. Bất cứ lúc nào có cảm giác thanh thản mãnh liệt này với sự tôn trọng tất cả chúng sanh, thì bạn chỉ cần tập trung ý tưởng trên điều đó; khi tâm tiếp xúc với điểm đó, thì bạn hãy giữ nó càng lâu càng tốt miễn sao có thể.

          Có nhiều cách khác nhau để thực tập loại thiền này nhưng những gì tôi vừa diễn tả là phương pháp rất cơ bản và đơn giản nhằm xem tất cả chúng sanh là bạn hay là thù cũng đều như nhau. Nếu luyện tập tâm mình theo loại thiền này—đặc biệt khi lĩnh thụ nhận thức—bất cứ khi nào gây tác hại hoặc khen ngợi bạn hoặc cho bạn một món quà v.v, bởi vì bạn đã quân bình tư tưởng phân biệt của mình, bạn không phân biệt những người như vậy là kẻ thù hoặc bằng hữu, bạn có cảm giác thanh thản đối với tất cả, bất kể những gì họ làm hoặc không làm cho bạn. Như vậy, nếu một người gây rối, quấy rầy hạnh phúc hoặc sở hữu của bạn, thì ảo tưởng tức giận không sanh khởi; nếu một ai khen ngợi bạn, thì ảo tưởng bám víu không sanh khởi. Tâm bạn luôn luôn sống trong an vui.

          Bất kể bạn đi đâu, do lịch ở chổ nào, thậm chí sống chung với nhóm người độc ác, những kẻ bạo động, thì tâm của bạn cũng không thay đổi; tâm bạn thản nhiên theo các điều kiện. Do vậy, bạn không gây tạo bất cứ hành động tiêu cực nào nữa, không khiến những kẻ khác trở nên bất hạnh, không khiến họ rơi vào khổ đau; bạn không tạo ra bất cứ ác nghiệp nào nữa. Do đó, bạn không kinh qua các kết quả của khổ đau do vọng tưởng và ác nghiệp tạo nên; bạn tránh xa tất cả các vấn đề trong kiếp sau xuất phát từ những nguyên nhân như vậy.

          Tuy nhiên, loại thiền này cực kỳ có ích cho việc thực hiện tâm bồ đề và nhanh chóng chứng đạt giác ngộ của bạn, đồng thời vô cùng quan trọng trong việc giúp đở mang lại an vui cho thế giới, cho gia đình và thân thuộc của bạn. Sự bất hòa và tranh đấu đều xuất phát từ ý tưởng phân biệt giữa kẻ thù và bằng hữu: “cô ấy đã giúp tôi, cô ấy là bạn của tôi. Anh ấy gây tổn thương cho tôi, anh ấy là kẻ thù của tôi, tôi nhất định triệt tiêu anh ấy”. Do vậy, sự thực tập loại thiền này vô cùng ích lợi và khi thực tập nó, chính bạn trở nên nhà tâm thần học và nhà trị liệu tâm lý—đó là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề đang khởi lên trong tâm của chính bạn. 

                                                                  

 [1]Thiền quân bình: Xem tác phẩm Bản Ngã, Ràng Buộc Và Giải Thoát  của Lama Yeshe. Hoặc trang web www. Lama Yeshe.com

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập