Tin Tưởng Một Chân Lý hay Nhiều Chân Lý

Đã đọc: 4072           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Photo: Krafft Angerer/Getty Images

Một số tôn giáo tin tưởng trong một chân lý và một số tin tưởng có nhiều chân lý.  Làm thế nào để chúng ta giải quyết sự khác biệt ấy?

 

Thí dụ, một số người thật sự tin tưởng rằng tôn giáo của chính họ là đúng đắn căn bản độc nhất và những tôn giáo khác là sai lầm.  Nhưng tôn giáo là một vấn đề của một cá nhân, một chúng sinh.  Do thế, cho  bất cứ cá thể nào, những gì họ tin tưởng và theo đuổi đúng ra chỉ  là tôn giáo cho người ấy.  Nhưng về phần những người bạn của chúng tôi tin tưởng rằng chỉ có một tôn giáo đúng đắn chân thực cho mọi người, thực sự là có vài tôn giáo trên thế giới và vài chân lý.  Chúng ta cần chấp nhận thực tế này.  Do vậy, trong hình thức của vài nhóm người và cộng đồng, một vài tôn giáo là hoàn toàn tốt đẹp.

 

Đối với những ai cảm thấy rằng chi có một chân lý, một tôn giáo, thì hãy tiếp tục giữ gìn tôn giáo ấy.  Nhưng hãy vui lòng tôn trọng những tôn giáo khác, vì chúng mang đến lợi ích sâu xa cho những người anh chị em của chúng tôi.  Vì điều ấy, chúng tôi khâm phục, cảm kích, và tôn trọng tất cả mọi tôn giáo – Do Thái, Cơ Đốc, Hồi Giáo, Ấn Giáo.

 

Một số người Ki Tô diễn tả chúng tôi như một Ki Tô hữu ngoan đạo.  Chúng tôi cũng xem một số người Ki Tô như những Phật tử thuần thành.  Chúng tôi chấp nhận hầu hết tất cả những thực tập của Ki Tô giáo – tha thứ, bác ái, từ thiện, v.v…Chúng tôi xem nhân quả như căn bản của tôn giáo, trong khi những người Ki Tô xem Thượng đế là cơ bản.  Chúng tôi nói rằng giáo nghĩa nhân duyên và tính không là chuyện riêng của chúng tôi, không phải của các bạn.  Chính bạn không cần thiết phải quan tâm về những điều ấy.  Nhưng những giáo huấn khác, như những điều liên quan đến từ ái và bi mẫn, thông thường được tất cả chúng ta giữ gìn.  Những giáo lý cùng chia sẻ này là căn bản của sự hòa hiệp tất cả.

 

Belief in One Truth or Many Truths

His Holiness the Fourteenth Dalai Lama
Hamburg, Germany, 21 July 2007
Transcribed and lightly edited by Alexander Berzin

Tuệ Uyển chuyển ngữ

29-12-2009

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập